Tổng hợp tài liệu :

Chương trình đào tạo bậc cao học ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Đại học Khoa học tự nhiên)

thông báo Công khai thông tin về nội dung chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu mạng máy tính năm học 2008-2009

thông báo Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính năm học 2008-2009
thông báo Công khai thông tin về nội dung chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu mạng máy tính năm học 2008-2009 . ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG BÁO Công khai thông tin về nội dung chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên. sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu Mạng máy tính có hiểu biết một cách cơ bản về mạng máy tính truyền dữ liệu; có năng lực nghiên cứu các giải pháp về
 • 7
 • 349
 • 0

Thông báo Công khai thông tin về nội dung chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành truyền dữ liệu mạng máy tính

Thông báo Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành truyền dữ liệu và mạng máy tính
Thông báo Công khai thông tin về nội dung chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành truyền dữ liệu mạng máy tính . HÀ NỘI Biểu mẫu 2 - ĐHQGHN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG BÁO Công khai thông tin về nội dung chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc. học ở Đại học Quốc gia Hà Nội. - Yêu cầu cụ thể của chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu Mạng máy tính, ngành CNTT như sau: Tổng
 • 9
 • 309
 • 0

Chương trình đào tạo hệ cao đẳng ngành quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo hệ cao đẳng ngành quản trị kinh doanh
Chương trình đào tạo hệ cao đẳng ngành quản trị kinh doanh . Công nghệ TP. HCM) Tên chương trình: Quản trị khách sạn - nhà hàng Trình độ đào tạo: Cao đẳng Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị. ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Hệ thống tín chỉ) Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG Ngành đào tạo: Quản
 • 23
 • 391
 • 0

các giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo bậc trung học kế toán

các giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo bậc trung học kế toán
các giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo bậc trung học kế toán tại trường cao đẳng kinh tế kĩ thuật kiên giang
 • 104
 • 234
 • 0

Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chuẩn để tự đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học của nhóm ngành khoa học tự nhiên tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ppt

Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chuẩn để tự đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học của nhóm ngành khoa học tự nhiên tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ppt
. ðÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO BẬC ðẠI HỌC CỦA NHÓM NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TẠI TRƯỜNG ðẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ðẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. ñào tạo bậc ñại học của nhóm ngành Khoa học tự nhiên tại trường ðại học Khoa học Tự nhiên, ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm ñề tài nghiên cứu
 • 119
 • 422
 • 0

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Truyền dữ liệu mạng máy tính: Bảo mật mạng WAN sử dụng VPN

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính: Bảo mật mạng WAN sử dụng VPN
Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Truyền dữ liệu mạng máy tính: Bảo mật mạng WAN sử dụng VPN
 • 15
 • 456
 • 0

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Truyền dữ liệu mạng máy tính: Nghiên cứu xây dựng hệ thống lọc nội dung thư điện tử gửi theo giao thức SMTP

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính: Nghiên cứu xây dựng hệ thống lọc nội dung thư điện tử gửi theo giao thức SMTP
Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Truyền dữ liệu mạng máy tính: Nghiên cứu xây dựng hệ thống lọc nội dung thư điện tử gửi theo giao thức SMTP . Chƣơng 3: Lọc nội dung thƣ điện tử gửi theo giao thức SMTP Chương này đề xuất phương pháp lọc về mô hình, xây dựng hệ thống lọc nội dung thư điện tử gửi theo giao thức SMTP. 3 SMTP (via. VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Đinh Quang Định NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG LỌC NỘI DUNG THƢ ĐIỆN TỬ GỬI THEO GIAO THỨC SMTP Chuyên ngành: Truyền dữ liệu mạng máy tính. Client SMTP PROXY Mô đun hệ thống lọc nội dung thƣ Chƣơng 3- LỌC NỘI DUNG CHO THƢ ĐIỆN TỬ GỬI THEO GIAO THỨC SMTP Để có thể kiểm soát được việc gửi thư điện tử qua giao thức SMTP, cần
 • 23
 • 433
 • 0

Bài giảng thông tin dữ liệu mạng máy tính Chương 2 ppt

Bài giảng thông tin dữ liệu và mạng máy tính Chương 2 ppt
. Bài giảng thơng tin dữ liệu mạng máy tính Chương 2: Truyền dữ liệu CHƯƠNG 2: TRUYỀN DỮ LIỆU (DATA TRANSMISSION) 2. 1 Các khái niệm cơ bản 2. 1.1 Các phương thức truyền tin: Các. MSB Data LSB TxD RxD Receiver Bài giảng thơng tin dữ liệu mạng máy tính Chương 2: Truyền dữ liệu Tách thông tin xung clock trong chuỗi dữ liệu thu được - Tại phía phát thông tin, xung clock được mã hoá vào chuỗi. bit dữ liệu thu vào. RxD 32clock 32clock RxC 32. TxC ( 32- 2)clock 32clock ( 32- 1)clock 32clock ( 32+ 1)clock ( 32+ 2)clock -2 -1 0 1 2 RxC được hiệu chỉnh bởi mạch DPLL Bài giảng thơng tin
 • 27
 • 436
 • 2

Bài giảng thông tin dữ liệu mạng máy tính - Chương 6 potx

Bài giảng thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 6 potx
. 172. 16. 0.0 172. 16. 0.1 – 172. 16. 15.254 172. 16. 31.255 N 1 172. 16. 32.0 172. 16. 32.1 – 172. 16. 63.254 172. 16. 63.255 Y 2 172. 16. 64.0 172. 16. 64.1 –172. 16. 95.254 172. 16. 95.255 Y 3 172. 16. 96. 0 172. 16. 96. 1. 121 Bài giảng thơng tin dữ liệu mạng máy tính Chương 6: TCP/IP các ứng dụng Hình 6. 12: Đòa chỉ MAC đòa chỉ IP của máy nhận được cập nhật trong bảng ARP của máy gởi  Khi 2 máy tính. 2 22 - 2 = 4.194.302 subnet.  Lớp B: 14 bits ~ 2 14 - 2 = 16. 382 subnet.  Lớp C: 06 bits ~ 2 06 - 2 = 62 subnet. ĐH Kỹ thuật Công nghệ Trang 1 16 Bài giảng thơng tin dữ liệu mạng máy tính
 • 17
 • 227
 • 2

Bài giảng thông tin dữ liệu mạng máy tính - Chương 5 pptx

Bài giảng thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 5 pptx
. Bài giảng thông tin dữ liệu mạng máy tính Chương 5: Mạng cục bộ ĐH Kỹ thuật Công nghệ Trang 95 Chương 5: MẠNG CỤC BỘ 5. 1. Tổng quan về mạng máy tính: Mạng máy tính là tập hợp các máy tính, . Đặc điểm của mạng WAN : Bài giảng thông tin dữ liệu mạng máy tính Chương 5: Mạng cục bộ  Băng thông thấp, dễ mất kết nối, thường chỉ phù hợp với các ứng dụng online như: e-mail, web ,. Hình 5. 4: Topology dạng phân cấp ĐH Kỹ thuật Công nghệ Trang 96 Bài giảng thông tin dữ liệu mạng máy tính Chương 5: Mạng cục bộ e./ Mesh topology: Hình 5. 5: Topology
 • 11
 • 213
 • 1

Bài giảng thông tin dữ liệu mạng máy tính - Chương 4 ppt

Bài giảng thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 4 ppt
. Bài giảng TTDL &MMT Chương 4: các giao thức điều khiển liên kết dữ liệu Chương 4: CÁC GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT DỮ LIỆU (DATA LINK CONTROL PROTOCOLS) 4. 1. Tổng quan: - Lớp điều. Chương 4: các giao thức điều khiển liên kết dữ liệu ĐH Kỹ thuật Công nghệ Trang 79 - Trong cấu hình đa điểm, thường có một máy tính chủ (Master) nhiều máy tính tớ (Slave). Việc truyền dữ liệu. chặn sự nhầm lẫn giữa dữ liệu thông tin điều khiển. 4. 3.1 Giao thức Kermit: a./ Đặc điểm: - Là giao thức thuộc nhóm Idle RQ - Dữ liệu được truyền theo kiểu đơn công - Ứng dụng trong việc
 • 18
 • 302
 • 3

Bài giảng thông tin dữ liệu mạng máy tính - Chương 3 doc

Bài giảng thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 3 doc
. ⎧ ≥ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎩ f f f f 1-P nếu 1+ 2.a 1+P (K-1) U= K.(1-P ) nếu < 1+ 2.a (1+ 2.a)[1+ P (K -1 )] K K Bài tập ĐH Kỹ thuật Công nghệ Trang 77 Bài giảng thơng tin dữ liệu mạng máy tính Chương 3: Cơ sở. 62 Bài giảng thơng tin dữ liệu mạng máy tính Chương 3: Cơ sở giao thức b./ I – frame bò lỗi c./ ACK – frame bò lỗi - P chỉ có một I - frame đang chờ ACK - frame tại một thời điểm. - Khi. 1 12. p ix T aU Ta =⇒= + ĐH Kỹ thuật Công nghệ Trang 66 Bài giảng thơng tin dữ liệu mạng máy tính Chương 3: Cơ sở giao thức Nhận xét: - Với tuyến thông tin có tốc độ truyền tin thấp thì T ix rất lớn Ỉ a rất
 • 19
 • 420
 • 5

Bài giảng thông tin dữ liệu mạng máy tính - Chương 1 potx

Bài giảng thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 1 potx
. Bài giảng thơng tin dữ liệu mạng máy tính Chương 1. Thông tin số liệu Chương 1: THÔNG TIN SỐ LIỆU 1. 1 Tổng quan: - Thông tin (information -& gt; còn được gọi là tin tức): hiện. sẽ bò ảnh hưởng do: - Suy hao Bài giảng thơng tin dữ liệu mạng máy tính Chương 1. Thông tin số liệu - Sự giới hạn của băng thông - Méo do trễ - Nhiễu 1. 4 .1 Suy hao - Giả sử cần truyền. Data in cos2πf 1 t VCO #1 VCO#2 +∆f = 1 - f = 0 cos2 π f 2 t Bài giảng thơng tin dữ liệu mạng máy tính Chương 1. Thông tin số liệu Phổ của tín hiệu Hình 1. 28 10 2 012 012 2(2) 4 2 b B Wf
 • 32
 • 225
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀN ppt

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN và NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀN ppt
. kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HẢI QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN. kiểm toán NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KIỂM TOÁN Dành cho chương trình đào tạo Cao đẳng, ngành Kế toán; ngành Tài chính – ngân hàng Thời lượng: 03đvht (Đính kèm đề cương chi tiết học phần) = 0 = CHƯƠNG. bản. CHƯƠNG III: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP I. Quy trình chung kiểm toán Báo cáo tài chính: 1. Chuẩn bò kiểm toán. 2. Thực hiện kiểm toán. 3. Hoàn thành kiểm toán. II.
 • 76
 • 144
 • 0

Báo cáo thí nghiệm thông tin dữ liệu mạng máy tính - Bài 1 docx

Báo cáo thí nghiệm thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Bài 1 docx
. Phòng thí nghiệm Mô phỏng & Truyền số liệu Thí nghiệm TTDL & Mạng máy tính Trang 5 Bell103 ,12 00bps Bell103 ,12 00bps Bell103 ,12 00bps CCITT, 300bps Bell103 ,12 00bps CCITT, 12 00bps. Truyền số liệu Thí nghiệm TTDL & Mạng máy tính Trang 3 b .Máy B gọi máy A trả lời: - Khi truyền mức 1 từ máy bị gọi đến máy gọi: - Dạng sóng: - Tần số: - Tần số. - Tần số: - Tần số truyền mức 0 từ máy gọi đến máy bị gọi: - Dạng sóng: Phòng thí nghiệm Mô phỏng & Truyền số liệu Thí nghiệm TTDL & Mạng máy tính Trang 4 -
 • 11
 • 433
 • 0

Báo cáo thí nghiệm thông tin dữ liệu mạng máy tính - Bài 2 pps

Báo cáo thí nghiệm thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Bài 2 pps
. Phòng thí nghiệm Mô phỏng & Truyền số liệu Thí nghiệm TTDL & Mạng máy tính Trang 11 BÀI 2: MẠNG THÔNG TIN SỐ PHẦN A: CÁC THIẾT BỊ MẠNG CẤU HÌNH MẠNG I.Các thiết bị mạng :. Trường hợp 2: Phòng thí nghiệm Mô phỏng & Truyền số liệu Thí nghiệm TTDL & Mạng máy tính Trang 16 PHẦN C: CHIA SẺ SỬ DỤNG CÁC TÀI NGUYÊN TRÊN MẠNG Các. 2. Login với account TruongPhongNhanSu: Phòng thí nghiệm Mô phỏng & Truyền số liệu Thí nghiệm TTDL & Mạng máy tính Trang 13 PHẦN B: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TIN NTFS
 • 6
 • 524
 • 0

giáo trình truyền dữ liệu trong mạng máy tính doc

giáo trình truyền dữ liệu trong mạng máy tính doc
. Lập - Giáo trình Truyền dữ liệu Bài giảng Truyền dữ liệu Slide 18 M M ộ ộ t s t s ố ố mã đưđư ờ ờ ng truy ng truy ề ề n n (line code) (line code) Nguồn: Trần Văn Sư -Truyền số liệu Mạng. kênh truyền Phân biệt: Bài giảng Truyền dữ liệu Slide 6 Truy Truy ề ề n n n n ố ố i ti i ti ế ế p b p b ấ ấ t đ t đ ồ ồ ng b ng b ộ ộ Một số khái niệm:  Phần tử nhỏ nhất trong truyền dữ liệu. Giáo trình Truyền dữ liệu Một số Topo mạng đa điểm Bài giảng Truyền dữ liệu Slide 5 Hai phương ph Hai phương ph á á p truy p truy ề ề n n ) Truyền dải nền (Base band): Tín hiệu truyền có cùng dải
 • 33
 • 344
 • 3

Bài giảng điện tử môn tin học: Truyền số liệu Mạng máy tính nâng cao doc

Bài giảng điện tử môn tin học: Truyền số liệu và Mạng máy tính nâng cao doc
. QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Chương trình Cao học, môn học: Truyền số liệu Mạng máy tính nâng cao Data Communications and Computer Networks Lớp K13-T1 (45. Việt vietnd@vnu.edu.vn Hà nội – 2007 2/46 Phần 2 Mạng máy tính nâng cao 3/46 Chương 1 Mở đầu 1.1 Mô hình truyền thông đơn giản 1.2 Truyền dữ liệu 1.3 Kết nối mạng truyền dữ liệu (Data communication networking) 1.4. (failure) quá tảI – Có thể lập kế hoạch cho các phát triển trong tương lai 9/46 1.2 Việc truyền số liệu Mô hình truyền số liệu được đơn giản hoá • Trên hình vẽ là thí dụ về truyền số liệu kiểu
 • 48
 • 413
 • 0

Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng

Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng
. 1. Mức độ đáp ứng những đòi hỏi của thị trường lao động của chương trình bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng như thế nào? 2. Chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng. chọn đề tài Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc Cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng (Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng Kinh tế- Tài chính Vĩnh. luận văn với tiêu đề : Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng (Nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng Kinh tế- Tài chính
 • 94
 • 328
 • 0

Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Kinh t16374220150227

Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Kinh t16374220150227
. giả nghiên cứu chọn đề tài Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc Cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng (Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng Kinh. tiêu đề : Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng (Nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng Kinh tế- Tài chính Vĩnh. 1. Mức độ đáp ứng những đòi hỏi của thị trường lao động của chương trình bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng như thế nào? 2. Chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng
 • 94
 • 311
 • 0
1 2 3 4 .. >