Tổng hợp tài liệu :

Chương trình đào tạo bậc cao học ngành Kỹ thuật phần mềm (Đại học Khoa học tự nhiên)

Chương trình đào tạo thạc sĩ- chuyên ngành dược liệu và dược học cổ truyền

Chương trình đào tạo thạc sĩ- chuyên ngành dược liệu và dược học cổ truyền
Chương trình đào tạo thạc sĩ- chuyên ngành dược liệu và dược học cổ truyền - Mã số : 60 73 10 123doc.vn
 • 35
 • 595
 • 0

Chương trình đào tạo bậc đại học khoa nhân lực

Chương trình đào tạo bậc đại học khoa nhân lực
Chương trình đào tạo bậc đại học khoa nhân lực . CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌCKHOA NHÂN HỌCKhóa 2008 – 2012A. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG (40TC)STT Học phần Số TC1Những nguyên. 24 Nhân học kinh tế 35 Nhân học tôn giáo 36 Nhân học nghệ thuật và biểu tượng 27 Các dân tộc ở Đông Nam Á và Đông Á 38 Nhân học phát triển 39 Nhân học
 • 5
 • 247
 • 0

thông báo Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính năm học 2008-2009

thông báo Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính năm học 2008-2009
thông báo Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính năm học 2008-2009 . ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG BÁO Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên. sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu và Mạng máy tính có hiểu biết một cách cơ bản về mạng máy tính và truyền dữ liệu; có năng lực nghiên cứu các giải pháp về
 • 7
 • 349
 • 0

Chương trình đào tạo hệ cao đẳng ngành quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo hệ cao đẳng ngành quản trị kinh doanh
Chương trình đào tạo hệ cao đẳng ngành quản trị kinh doanh . Công nghệ TP. HCM) Tên chương trình: Quản trị khách sạn - nhà hàng Trình độ đào tạo: Cao đẳng Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị. ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Hệ thống tín chỉ) Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG Ngành đào tạo: Quản
 • 23
 • 391
 • 0

Module 3: Phát Triển Chương Trình Đào Tạo Bậc Đại Học

Module 3: Phát Triển Chương Trình Đào Tạo Bậc Đại Học
Module 3: Phát Triển Chương Trình Đào Tạo Bậc Đại Học . MODULE 3: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC..........1 Bài 1. Chương trình đào tạo và phát triển chương trình đào tạo. ................................5. khái niệm về chương trình đào tạo và phát triển chương trình đào tạo Chương trình đào tạo là gì? đó là câu hỏi ám ảnh nhiều nhà giáo dục học trên thế
 • 30
 • 509
 • 4

Chương trình đào tạo theo tín chỉ- ngànhthuật

Chương trình đào tạo theo tín chỉ- ngành kĩ thuật
Chương trình đào tạo theo tín chỉ- ngànhthuật . hoạ kỹ thuật Technical Graphics DRAW214 Đồ họa kỹ thuật 3 3 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ - NGÀNH KỸ THUẬT THỦY ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (Ban. HK4 HK5 HK6 HK7 HK8 HK9 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ - NGÀNH KỸ THUẬT THỦY ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 126
 • 3
 • 234
 • 0

Chương trình đào tạo theo tín chỉ, ngànhthuật hạ tầng

Chương trình đào tạo theo tín chỉ, ngành kĩ thuật hạ tầng
Chương trình đào tạo theo tín chỉ, ngànhthuật hạ tầng . Mechanics FLME214 Thủy lực 3 3 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ - NGÀNH KỸ THUẬT HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Quyết định số 126. HK4 HK5 HK6 HK7 HK8 HK9 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ - NGÀNH KỸ THUẬT HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Quyết định số 126
 • 3
 • 226
 • 0

các giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo bậc trung học kế toán

các giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo bậc trung học kế toán
các giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo bậc trung học kế toán tại trường cao đẳng kinh tế kĩ thuật kiên giang
 • 104
 • 234
 • 0

Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chuẩn để tự đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học của nhóm ngành khoa học tự nhiên tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ppt

Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chuẩn để tự đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học của nhóm ngành khoa học tự nhiên tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ppt
. ðÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO BẬC ðẠI HỌC CỦA NHÓM NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TẠI TRƯỜNG ðẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ðẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. ñào tạo bậc ñại học của nhóm ngành Khoa học tự nhiên tại trường ðại học Khoa học Tự nhiên, ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm ñề tài nghiên cứu
 • 119
 • 422
 • 0

Chương trình đào tạo theo tín chỉ ngành hóa học docx

Chương trình đào tạo theo tín chỉ ngành hóa học docx
. BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO  CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO THEO TÍN CHỈ Trình ñộ ñào tạo: ðại học Tên ngành ñào tạo: Hoá học Tên ngành ñào tạo theo tiếng Anh: Chemistry. ngành hóa phân tích, chuyên ngành hóa hữu cơ, chuyên ngành hóa lý. Khi theo học mỗi một chuyên ngành sinh viên cần phải tích luỹ 6 tín chỉ cho mỗi chuyên ngành, ñược lựa chọn từ 14-18 tín chỉ, . thức hóa học vào sản xuất, ñời sống hoặc có thể tiếp tục học tập ở các chương trình ñào tạo sau ñại học. II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO 1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: (Chưa tính
 • 416
 • 268
 • 0

Luận văn: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI KHỐI KỸ THUẬT – ĐÀI 1090 CỦA CÔNG TY VMS MOBIFONE pptx

Luận văn: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI KHỐI KỸ THUẬT – ĐÀI 1090 CỦA CÔNG TY VMS MOBIFONE pptx
. Luận văn NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI KHỐI KỸ THUẬT – ĐÀI 1090 CỦA CÔNG TY VMS MOBIFONE 2 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI KHỐI KỸ THUẬT – ĐÀI 1090 . ĐÀI 1090 TT NỘI DUNG ĐÀO TẠO 1 - Tổng quan về VMS MobiFone - Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban - Nội quy và thỏa ước lao động đang áp dụng tại công ty VMS 2 Nghiệp. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS 1. Lịch sử phát triển của Công ty thông tin di động - mobifone Công ty Thông tin di động (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS) là doanh
 • 95
 • 670
 • 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN và NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀN ppt

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN và NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀN ppt
. kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HẢI QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN và NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN. kiểm toán NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KIỂM TOÁN Dành cho chương trình đào tạo Cao đẳng, ngành Kế toán; ngành Tài chính – ngân hàng Thời lượng: 03đvht (Đính kèm đề cương chi tiết học phần) = 0 = CHƯƠNG. bản. CHƯƠNG III: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP I. Quy trình chung kiểm toán Báo cáo tài chính: 1. Chuẩn bò kiểm toán. 2. Thực hiện kiểm toán. 3. Hoàn thành kiểm toán. II.
 • 76
 • 144
 • 0

Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng

Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng
. 1. Mức độ đáp ứng những đòi hỏi của thị trường lao động của chương trình bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng như thế nào? 2. Chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng. chọn đề tài Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc Cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng (Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng Kinh tế- Tài chính Vĩnh. luận văn với tiêu đề : Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng (Nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng Kinh tế- Tài chính
 • 94
 • 328
 • 0

xây dựng module chương trình đào tạo chuẩn 8 học kỳ cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy theo chương trình của 15 chuyên ngành tại trường đại học thương mại

xây dựng module chương trình đào tạo chuẩn 8 học kỳ cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy theo chương trình của 15 chuyên ngành tại trường đại học thương mại
. công tác xây dựng module chương trình đào tạo của 8 học kỳ theo chương trình cũ của nhà trường Năm 20 08, phòng Đào tạo đã xây dựng Module đào tạo của 8 học kỳ theo chương trình đào tạo từ khóa. vừa học. 3.2. Quy trình xây dựng Module chương trình đào tạo chuẩn 8 học kỳ theo chương trình của 15 chuyên ngành 3.2.1. Sơ đồ mô tả quy trình xây dựng Module: Sơ đồ 3.1. Quy trình xây dựng module. được module đào tạo theo chương trình mới của nhà trường cho 15 chuyên ngành đào tạo thuộc 9 ngành đào tạo đại học chính quy với 8 module đào tạo chuẩn theo thứ tự từ Module 1 đến module 8 và
 • 42
 • 382
 • 0

Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chuẩn để tự đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học của nhóm ngành khoa học tự nhiên tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chuẩn để tự đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học của nhóm ngành khoa học tự nhiên tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên
. LƢỢNG GIÁO DỤC PHẠM THỊ THUẬN NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHUẨN ĐỂ TỰ ĐÁNH GIÁ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CỦA NHÓM NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC PHẠM THỊ THUẬN NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHUẨN ĐỂ TỰ ĐÁNH GIÁ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CỦA NHÓM NGÀNH KHOA HỌC TỰ. về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng  chí); 2) Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
 • 119
 • 184
 • 0

Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Kinh t16374220150227

Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Kinh t16374220150227
. giả nghiên cứu chọn đề tài Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc Cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng (Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng Kinh. tiêu đề : Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng (Nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng Kinh tế- Tài chính Vĩnh. 1. Mức độ đáp ứng những đòi hỏi của thị trường lao động của chương trình bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng như thế nào? 2. Chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng
 • 94
 • 311
 • 0

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CỰU SINH VIÊN VÀ NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÊ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TỪ KHÓA K31 ĐẾN K36

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CỰU SINH VIÊN VÀ NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÊ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TỪ KHÓA K31 ĐẾN K36
. PHѬѪNG PHÁP NGHIÊN CӬU 6 2.1 Cѫ sӣ lý luұn 6 2.1.1 Giӟi thiӋu vӅ Khoa Kinh tӃ quҧn trӏ kinh doanh và chѭѫng trình ÿào tҥo bұc ÿҥi hӑc ngành Kinh tӃ tài nguyên môi trѭӡng 6 2.1.2 HӋ thӕng kiӇm. sinh viên 95 4 .6 Giҧi pháp nhҵm nâng cao mӭc ÿӝ hài lòng cӫa cӵu sinh viên vӅ chѭѫng trình ÿào tҥo bұc ÿҥi hӑc ngành Kinh tӃ tài nguyên môi trѭӡng tӯ khóa 31 ÿӃn khóa 36 97 4 .6. 1. Cѫ sӣ ÿӅ. giҧi pháp 97 4 .6. 2. Giҧi pháp nâng cao mӭc ÿӝ hài lòng vӅ chѭѫng trình ÿào tҥo bұc ÿҥi hӑc ngành Kinh tӃ tài nguyên môi trѭӡng cӫa cӵu sinh viên tӯ khóa 31 ÿӃn khóa 36 98 4 .6. 3. Giҧi pháp
 • 166
 • 83
 • 1

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
... ngành Kỹ thuật Điện tử: Có khả phát trực tiếp giải vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Điện tử Tin học Có khả dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc lĩnh vực kỹ thuật Điện... SĨ CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Tên chương trình: Trình độ đào tạo: Chuyên ngành đào tạo: Mã chuyên ngành: Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử Tiến sĩ Kỹ thuật Điện tử –... thuộc ngành sau:  Ngành Kỹ thuật Điện“: Hướng chuyên sâu „Điều khiển tự động hóa“  Ngành „Công nghệ thông tin“: Hướng chuyên sâu Kỹ thuật máy tính“  Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử“: Hướng chuyên
 • 30
 • 53
 • 0

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo tiên tiến khối ngành kỹ thuật ở việt nam (TT)

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo tiên tiến khối ngành kỹ thuật ở việt nam (TT)
... tạo tiên tiến khối ngành kỹ thuật Việt Nam; Chương 3: Triển khai xây dựng đề xuất tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo tiên tiến khối ngành kỹ thuật Việt Nam; Chương 4: Thử nghiệm tiêu chí đánh. .. chọn đề tài "Xây dựng tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo tiên tiến khối ngành Kỹ thuật Việt Nam Mục đích nghiên cứu: Xây dựng tiêu chí đánh giá CTTT khối ngành kỹ thuật Việt Nam Khách thể... Thử nghiệm tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo tiên tiến khối ngành kỹ thuật Việt Nam Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN 1.1 Tổng quan vấn
 • 27
 • 69
 • 0

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo tiên tiến khối ngành kỹ thuật ở việt nam

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo tiên tiến khối ngành kỹ thuật ở việt nam
... chƣơng trình đào tạo tiên tiến đánh giá chƣơng trình đào tạo tiên tiến Việt Nam 4 - Xây dựng tiêu chí đánh giá chƣơng trình đào tạo tiên tiến khối ngành Kỹ thuật trƣờng đại học Việt Nam - Thử... tiêu chí đánh giá chƣơng trình đào tạo tiên tiến khối ngành kỹ thuật Việt Nam Chƣơng 4: Thử nghiệm tiêu chí đánh giá chƣơng trình đào tạo tiên tiến khối ngành kỹ thuật Việt Nam 7 Chƣơng CƠ SỞ LÝ... trình đào tạo tiên tiến sở lý luận xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá chƣơng trình đào tạo tiên tiến Phát vấn đề bất cập tổ chức thực chƣơng trình đào tạo tiên tiến đánh giá chƣơng trình đào tạo tiên tiến
 • 217
 • 135
 • 0
1 2 3 4 .. >