Tổng hợp tài liệu :

Triết lý tu thân của Nho giáo

"TU THÂN" CỦA NHO GIÁO VÀ ĐỐI THOẠI VĂN HÓA

"TU THÂN" CỦA NHO GIÁO VÀ ĐỐI THOẠI VĂN HÓA . nền văn hóa nhất định, là quá trình được đào luyện và giáo dục trong nền văn hóa cụ thể, là quá trình văn hóa hóa của con người. Bởi vì, văn trong văn. đó. Đây chính là cơ sở cho đối thoại văn hóa. Mục đích cuối cùng của đối thoại văn hóa không phải là để áp đặt giá trị văn hóa của một dân tộc này lên các
 • 6
 • 241
 • 3

Nguồn gốc ra đời và hệ tưởng của Nho giáo

Nguồn gốc ra đời và hệ tư tưởng của Nho giáo
Nguồn gốc ra đời và hệ tưởng của Nho giáo . vận dụng những tưởng đạo đức của Nho gia vào việc giáo dục con người là hết sức có ý nghĩa.Tuy nhiên bên cạnh đó những tưởng của Nho gia cũng có. chính trị- đạo đức là những tưởng cốt lõi của Nho giáo. Quan điểm về chính trị- đạo đức của Nho gia được thể hiện ở những tưởng chủ yếu sau:Thứ nhất:
 • 6
 • 13,655
 • 126

“Luận chứng về “đức” và đường lối “đức trị” trong tưởng của Nho giáo”

“Luận chứng về “đức” và đường lối “đức trị” trong tư tưởng của Nho giáo”
Để làm rõ giá trị về Đức cũng như đường lối Đức trị của Nho Giáo, cũng như ảnh hưởng của tưởng này đến xã hội Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh xã hội đang chịu nhiều tác động tiêu cực từ mặt trái của cơ chế thị trường hiện nay, em đã chọn đề tài tiểu luận : “Luận chứng về “đức” và đường lối “đức trị” trong tưởng của Nho giáo”.
 • 12
 • 580
 • 0

Tài liệu Tiểu luận triết học - Những tưởng cơ bản của nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta pptx

Tài liệu Tiểu luận triết học - Những tư tưởng cơ bản của nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta pptx
. z  Tiểu luận triết học - Những tưởng cơ bản của nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 1 Phần I: Vài nét về tiến. II: Ảnh hưởng của Nho giáo tới đời sống văn hoá Việt Nam 15 I/ Quá trình du nhập của Nho học vào Việt Nam 15 II/ Ảnh hưởng của Nho giáo trong tưởng
 • 26
 • 987
 • 20

TRIẾT NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI – TRẦN LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÔN GIÁO HỌC

TRIẾT LÝ NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI LÝ – TRẦN    LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÔN GIÁO HỌC
. nghiên cứu của luận án chính là nội dung Triết nhập thế của Phật giáo Việt Nam thời – Trần , trên cơ sở triết nhập thế Phật giáo của các vị thiền. VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIĐỖ NGÂYTRIẾT NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIÁOVIỆT NAM THỜI – TRẦNChuyên ngành : Tôn giáo học Mã
 • 197
 • 1,064
 • 4

tưởng triết học của nho giáo và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của người việt 2

Tư tưởng triết học của nho giáo và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của người việt 2
. thủ. II. ẢNH HƯỞNG CỦA TƯỞNG TRIẾT HỌC NHO GIÁO ĐẾN ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CỦA NG ƯỜI VIỆT. 1 .Ảnh hưởng của Nho giáo tr ước Cách mạng tháng 8. Nho giáo đã du nhập vào Việt Nam khá lâu có ảnh. LUẬN MÔN TRIẾT HỌC Đề tài: TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦ A NHO GIÁO VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NĨ ĐẾN ĐỜI SỐNG VĂN HĨA TINH THẦN CỦA NGƯỜI VIỆT GVHD : TS. BÙI VĂN MƯA SVTH : Nguyễn Thò Thúy An LỚP CAO HỌC D1. ười Việt. I. TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NHO GIÁO. Kế thừa và phát triển tưởng của Chu Công,Khổng Tử đ ã tạo ra một trường phái tưởng mới được gọi là Nho gia và sau này đư ợc nâng lên thành Nho
 • 19
 • 585
 • 1

Đề tài triết học " KHÁI NIỆM “THÀNH” CỦA NHO GIÁO TRONG LỊCH SỬ TƯỞNG VIỆT NAM " potx

Đề tài triết học
. Đề tài triết học KHÁI NIỆM “THÀNH” CỦA NHO GIÁO TRONG LỊCH SỬ TƯỞNG VIỆT NAM KHÁI NIỆM "THÀNH" CỦA NHO GIÁO 21 KHÁI NIỆM “THÀNH” CỦA NHO GIÁO TRONG LỊCH SỬ. hưởng của nó trong lịch sử tưởng Việt Nam. I. Sự hình thành và nội dung của khái niệm “thành” của Nho giáo (*) Phó giáo sư, tiến sĩ, Viện Sử học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam. KHÁI. Trung Quốc trong một số kinh điển của Nho học. Trên cơ sở đó, thứ hai, bài viết trình bày và phân tích ảnh hưởng của khái niệm “thành” trong lịch sử tưởng Việt Nam thông qua ng của một
 • 16
 • 161
 • 0

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC Phân tích tưởng đạo đức chính trị của Nho giáo. Vận dụng những tưởng đó trong điều kiện xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC Phân tích tư tưởng đạo đức chính trị của Nho giáo. Vận dụng những tư tưởng đó trong điều kiện xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC Phân tích tưởng đạo đức chính trị của Nho giáo. Vận dụng những tưởng đó trong điều kiện xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta.Tìm hiểu về Nho giáo và ảnh hưởng của Nho giáo đến truyền thống văn hóa Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. . sản của Nho giáo chỉ có tiêu cực. Tiểu luận môn Triết học Nhóm 3 – Lớp 20Q 13 Phần II NHỮNG GIÁ TRỊ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC CHÍNH TRỊ CỦA NHO GIÁO VÀ VẬN DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. GIÁ TRỊ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC CHÍNH TRỊ CỦA NHO GIÁO TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA Vai trò đóng góp tích cực của Khổng Tử là rất to lớn trong lịch sử phát triển của nhiều nước. Vận dụng những tưởng đó trong điều kiện xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta. Tiểu luận môn Triết học Nhóm 3 – Lớp 20Q 1 Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011 Tiểu luận môn Triết học Nhóm 3 –
 • 33
 • 709
 • 2

tiểu luận triết-nhưng tưởng cơ bản của nho giáo và sự ảnh hưởng của nó tới nước ta

tiểu luận triết-nhưng tư tưởng cơ bản của nho giáo và sự ảnh hưởng của nó tới nước ta
. triển của Nho giáo và một số nội dung chính của nó. Phần II: ảnh hởng của Nho giáo tới đời sống văn hoá Việt Nam. Phần I Vài nét về tiến trình phát triển của Nho giáo và một số nội dung tích cực của. I: Vài nét về tiến trình phát triển của Nho giáo và một số nội dung tích cực của nó 3 I/ Vài nét về tiến trình phát triển của Nho giáo 3 II/ Một số nội dung chính của Nho giáo 6 1. T tởng Nho giáo. Marx nói, bản chất của t tởng phong kiến nói chung là đạo đức và danh dự mà bản chất của Nho học là luân lý, danh phận tức là tam cơng, ngũ thờng. 2. Vấn đề tính luận trong Nho giáo. Tính luận
 • 15
 • 243
 • 0

tưởng của nho giáo tiên tần về con người và xã hội

tư tưởng của nho giáo tiên tần về con người và xã hội
. kiện và tiền đề chủ yếu cho sự hình thành tưởng của Nho giáo tiên Tần về con người và xã hội, với 2 tiết.Chương 2: tưởng của Nho giáo tiên Tần về con người, với 3 tiết. Chương 3: tưởng. kiện và tiền đề chủ yếu cho sự hình thành tưởng của Nho giáo tiên Tần về con người và xã hội, với 2 tiết Chương 2: tưởng của Nho giáo tiên Tần về con người, với 3 tiết Chương 3: tưởng. việc nghiên cứu tưởng Nho giáo tiên Tần về con người và xã hội, luận văn chỉ ra một số giá trị và hạn chế chủ yếu của Nho giáo tiên Tần về con người và xã hội. Nhiệm vụ của luận văn: Để
 • 8
 • 412
 • 4

Tóm tắt luận án tiến sĩ: triết học thuyết tam tòng, tứ đức trong nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với phụ nữ việt nam hiện nay

Tóm tắt luận án tiến sĩ: triết học thuyết tam tòng, tứ đức trong nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với phụ nữ việt nam hiện nay
. cực của thuyết tam tòng, tứ đức đối với người phụ nữ Việt Nam hiện nay 3.1.1. Ảnh hưởng tiêu cực của thuyết tam tòng, tứ đức đối với người phụ nữ Việt Nam trong gia đình hiện nay 3.1.1.1. Thuyết. nữ Việt Nam hiện nay. 6. Ý nghĩa luận và thực tiễn của luận án 6.1. Ý nghĩa luận Luận án giải rõ hơn về thuyết tam tòng, tứ đức của Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với người phụ nữ Việt. " ;Thuyết tam tòng, tứ đức trong Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với người phụ nữ Việt Nam hiện nay& quot; làm đề tài cho luận án Tiến sĩ của mình. 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 2.1.
 • 29
 • 259
 • 0

Vấn đề tu thân trong Nho giáo Khổng - Mạnh ( Qua sách Luận ngữ và sách Mạnh Tử

Vấn đề tu thân trong Nho giáo Khổng - Mạnh ( Qua sách Luận ngữ và sách Mạnh Tử
. đời, kết cấu và nội dung khái quát của sách Luận ngữ và sách Mạnh tử, với 3 tiết. Chương 2: Nội dung của vấn đề tu thân trong Nho giáo Khổng – Mạnh (qua sách Luận ngữ và sách Mạnh tử) , với 4. chọn: Vấn đề tu thân trong Nho giáo Khổng – Mạnh (qua sách Luận ngữ và sách Mạnh tử làm đề tài nghiên cứu trong luận văn thạc sĩ triết học của mình. Bằng việc nghiên cứu vấn đề này, luận văn. bật và hạn chế trong vấn đề tu thân của Nho giáo Khổng – Mạnh. 9 4. Cơ sở luận và phương pháp nghiên cứu 4.1. Cơ sở luận Luận văn chủ yếu dựa vào sách Luận ngữ và sách Mạnh tử
 • 113
 • 316
 • 0

Những tưởng của nho giáo và ảnh hưởng của nó đến việt nam

Những tư tưởng của nho giáo và ảnh hưởng của nó đến việt nam
... hệ nho sĩ đời sau nhận thức đ-ợc vai trò cần thiết Nho giáo Và tiến hành b-ớc truyền bá sử dụng Nho giáo xã hội Việt Nam ảnh h-ởng tích cực tiêu cực Nho giáo xã hội Việt Nam Sự phát triển Nho giáo. .. Vài nét tiến trình phát triển Nho giáo II/ Một số nội dung Nho giáo T- t-ởng Nho giáo gì? Vấn đề tính luận Nho giáo Thái độ Nho giáo sống 11 Quan niệm đạo đức Nho giáo 12 Phần II: ảnh h-ởng Nho. .. II: ảnh h-ởng Nho giáo tới đời sống văn hoá 15 Việt Nam I/ Quá trình du nhập Nho học vào Việt Nam 15 II/ ảnh h-ởng Nho giáo t- t-ởng Việt Nam 16 Những nhu cầu xã hội giúp cho Nho giáo chiếm đ-ợc
 • 25
 • 113
 • 0

Những tưởng của nho giáo với trật tự xã hội và những ảnh hưởng

Những tư tưởng của nho giáo với trật tự xã hội và những ảnh hưởng
... Nho giáo Và tiến hành b ớc truyền bá sử dụng Nho giáo xã hội Việt Nam ảnh hởng tích cực tiêu cực Nho giáo xã hội Việt Nam Trong nhu cầu đáng kể tr ớc hết nhu cầu củng cố trật tự ổn định xã hội. .. Vài nét tiến trình phát triển Nho giáo II/ Một số nội dung Nho giáo T tởng Nho giáo gì? Vấn đề tính luận Nho giáo Thái độ Nho giáo sống 11 Quan niệm đạo đức Nho giáo 12 15 Phần II: ảnh hởng Nho. . .Những t tởng Nho giáo với trật tự x ã hội I Vài nét tiến trình phát triển Nho giáo Nho Giáo tr ờng t tởng vĩ đại Nói đến Nho giáo nói đến Khổng Tử Ng ời ta bình
 • 16
 • 218
 • 2

tưởng tam tòng, tứ đức của nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với phụ nữ an giang hiện nay

Tư tưởng tam tòng, tứ đức của nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với phụ nữ an giang hiện nay
... 2: ẢNH HƢỞNG CỦA TƢ TƢỞNG TAM TÒNG”, “TỨ ĐỨC” ĐỐI VỚI PHỤ NỮ AN GIANG HIỆN NAY 2.1 Ảnh hƣởng tƣ tƣởng Tam tòng”, Tứ đức phụ nữ An Giang 2.1.1 Ảnh hƣởng tƣ tƣởng Tam tòng” phụ nữ An Giang. .. 2.1 Ảnh hƣởng tƣ tƣởng Tam tòng”, Tứ đức ngƣời phụ nữ An Giang 34 2.1.1 Ảnh hưởng tưởng Tam tòng” người phụ nữ An Giang 34 2.1.2 Ảnh hƣởng tƣ tƣởng Tứ đức phụ nữ An Giang. ..TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA LUẬN CHÍNH TRỊ  -  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TƯỞNG TAM TÒNG”,“TỨ ĐỨC” CỦA NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI PHỤ NỮ AN GIANG HIỆN NAY GVHD:
 • 89
 • 216
 • 0

tưởng của nho giáo tiên tần về con người và xã hội

Tư tưởng của nho giáo tiên tần về con người và xã hội
... TƢ TƢỞNG CỦA NHO GIÁO TIÊN TẦN VỀ XÃ HỘI 53 3.1 Quan niệm Nho giáo tiên Tần xã hội tƣởng 54 3.2 Những biện pháp chủ yếu để kiến tạo xã hội tƣởng theo quan niệm Nho giáo tiên Tần ... tƣ tƣởng Nho giáo tiên Tần ngƣời xã hội, với tiết Chƣơng 2: Tƣ tƣởng Nho giáo tiên Tần ngƣời, với tiết Chƣơng 3: Tƣ tƣởng Nho giáo tiên Tần xã hội, với tiết NỘI DUNG CHƢƠNG ĐIỀU KIỆN VÀ TIỀN ĐỀ... HÌNH THÀNH TƢ TƢỞNG NHO GIÁO TIÊN TẦN VỀ CON NGƢỜI VÀ XÃ HỘI 1.1 Điều kiện kinh tế - xã hội thời Xuân Thu - Chiến Quốc cho hình thành tƣ tƣởng Nho giáo tiên Tần ngƣời xã hội Thời Xuân Thu, dân
 • 98
 • 246
 • 0

Một vài suy nghĩ về giá trị và hạn chế trong triết nhân sinh của phật giáo thời kỳ ấn độ cổ đại đối với xã hội việt nam hiện nay tiểu luận cao học

Một vài suy nghĩ về giá trị và hạn chế trong triết lý nhân sinh của phật giáo thời kỳ ấn độ cổ đại đối với xã hội việt nam hiện nay tiểu luận cao học
Đất nước ta thực hiện công cuộc đổi mới trong gần ba mươi năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Bên cạnh những thành tựu về kinh tế văn hoá, xã hội mà chúng ta đã đạt được, mặt trái của nền kinh tế từ trường cũng phát sinh ngày càng nhiều tiêu cực gây ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt của đời sống xã hội nước ta. Chủ nghĩa cá nhân, lối sống vì đồng tiền, danh lợi, hưởng thụ, sa đọa làm băng hoại đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Con người trở nên dễ bị tổn thương hơn và dễ có những hành động cực đoan hơn. Hơn nữa, vì tin rằng đời người là kiếp luân hồi, là nhân quả mà hiện nay không ít người mê muội tin vào những điều mê tín dị đoan không có thật làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần xã hội. Vì vậy, việc đánh những giá trị và hạn chế trong triết nhân sinh Phật giáo để áp dụng vào điều chỉnh hành vi, lối sống của con người hiện nay là rất cần thiết. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề này, em xin mạnh dạn đưa ra “Một vài suy nghĩ về giá trị và hạn chế trong triết nhân sinh của Phật giáo thời kỳ Ấn Độ cổ đại đối với xã hội Việt Nam hiện nay” làm đề tài tiểu luận môn Lịch sử triết học.
 • 10
 • 279
 • 0

Triết tu thân của Nho giáo

Triết lý tu thân của Nho giáo
... tra, thống kê trình nghiên cứu - Ý nghĩa khóa luận Ý nghĩa lí luận: Khóa luận góp phần làm sáng tỏ triết tu thân Nho - giáo Ý nghĩa thực tiễn: Khóa luận khẳng định giá trị triết tu thân... hình thành xây dựng tưởng sống cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nay” để làm khóa luận tốt nghiệp Lịch sử tình hình nghiên cứu Vấn đề triết tu thân Nho giáo nhiều người nghiên cứu... dựng hình thành tưởng sống cho sinh viên trường ĐHSPHN Kết cấu khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương tiết 6 NỘI DUNG Chương : TRIẾT TU THÂN
 • 86
 • 198
 • 0
1 2 3 4 .. >