Tổng hợp tài liệu :

Đồ án xử lý nước cấp

đồ án xử nước cấp xã La Ngà - Đồng nai

đồ án xử lý nước cấp xã La Ngà - Đồng nai
Xã la Ngà thuộc huyện Định Quán Tĩnh đồng nai.Cách Thị trấn Huện định quán 11 km,phía tây các Hộ trị An 22 Km,xung quanh tiếp giáp với các xã ngọc Định,Phú Túc..
 • 72
 • 1,353
 • 8

Đồ án xử nước cấp " THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC NGẦM CÔNG SUẤT 8400m3/NGĐ" docx

Đồ án xử lý nước cấp
. Đồ án xử nước cấp GVHD:Ths Nguyễn Ngọc Thiệp 0 TÊN ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC NGẦM CÔNG SUẤT 8400m3/NGĐ. thiết bị của hệ thống 31 5.2 Tính chi phí vận hành và xử 34 5.3 Tính giá thành xử 1m3 nước 35 Đồ án xử nước cấp
 • 40
 • 2,470
 • 5

ĐỒ ÁN XỬ NƯỚC CẤP pptx

ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC CẤP pptx
. mục đích cấp nước sinh hoạt và có thể xử để sử dụng cho sinh hoạt bằng hệ thống xử lý hiện tại. Chất lượng nước có 3 thành phần cần xử lý:  pH:. LƯỢNG NGUỒN NƯỚC XỬ VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ Giả sử rằng nguồn nước ngầm của hệ thống xử mới có chất lượng tương tự như nguồn nước ngầm hiện
 • 52
 • 673
 • 2

Đồ án Xử nước cấp cho khu dân cư 5000 dân sử dụng từ nguồn nước mặt pptx

Đồ án Xử lý nước cấp cho khu dân cư 5000 dân sử dụng từ nguồn nước mặt pptx
. Đồ án Xử nước cấp cho khu dân cư 5000 dân sử dụng từ nguồn nước mặt Đồ án xử nước cấp Xử nước cấp cho khu dân cư 5000 dân sử dụng từ nguồn nước mặt LỜI NÓI ĐẦU Đồ án xử nước cấp. 0410040030 2 Đồ án xử nước cấp Xử nước cấp cho khu dân cư 5000 dân sử dụng từ nguồn nước mặt Lời nói đầu: 1 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ NƯỚC CẤP 4 I. GIỚI THIỆU CHUNG 4 I.1. Nước mặt 4 I.2. Nước ngầm. 0410040030 18 Đồ án xử nước cấp Xử nước cấp cho khu dân cư 5000 dân sử dụng từ nguồn nước mặt lượng nước khác chưa tính được cho phép lấy them 5- 10% tổng lưu lượng nước cho ăn uống sinh
 • 46
 • 1,645
 • 15

Đồ án xử nước cấp 2500m3ng đ

Đồ án xử lý nước cấp 2500m3ng đ
. Đoàn Đ ng Quang Giáo viên hướng dẫn: Phạm Trung Kiên Ngày giao đ án: 1/11/2005 Ngày hoàn thành đ n án: 10/1/2005 Nhiệm vụ thiết kế đ án Thiết kế trạm xử nước cấp công suất: 2500 m 3 /ngđ -. nay chất lượng các nguồn nước cấp không còn đ m bảo, chính vì vậy việc xử nước an toàn và đ t các tiêu chuẩn cho phép đ cấp cho sinh hoạt là yếu tố tiên quyết. Đ án này chúng tôi trình bày. vôi Đ nâng đ kiềm của nước ta dùng CaO đ kiềm hoá nước. Đ kiềm ban đ u của nguồn nước là 25 mg/l CaCO 3 = 0.5 mgđl/l. Đ kiềm sau khi chỉnh pH lên 8,5 là 5,5 mgđl/l. Vậy phải tăng đ kiềm
 • 30
 • 830
 • 2

đồ án xử nước cấp - thiết kế hệ thống xử nước cấp cho 2500 dân

đồ án xử lý nước cấp - thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 2500 dân
. Đồ án xử nước cấp Thiết kế hệ thống xử nước cho 2500 dân Đồ án xử nước cấp - Xử nước cấp cho 2500 dân SVTH: Nguyễn Hoàng Sĩ GVHD: Biện Văn Tranh 1 Đồ án xử nước cấp Thiết kế hệ. hệ thống xử nước cho 2500 dân MỤC LỤC Đồ án xử nước cấp - Xử nước cấp cho 2500 dân 1 MỤC LỤC 2 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC CẤP I. CÁC NGUỒN CẤP NƯỚCNƯỚC TA: Năm 1896, hệ thống xử lý. Tranh 6 Đồ án xử nước cấp Thiết kế hệ thống xử nước cho 2500 dân CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC CẤP I. CÁC CÔNG TRÌNH THU NƯỚC: Công trình thu nước có nhiệm vụ thu nước
 • 27
 • 761
 • 1

Đồ án xử nước cấp - Thiết kế hệ thống xử nước cấp cho 2500 dân doc

Đồ án xử lý nước cấp - Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 2500 dân doc
. Đồ án xử nước cấp Thiết kế hệ thống xử nước cho 2500 dân Đồ án xử nước cấp - Xử nước cấp cho 2500 dân SVTH: Nguyễn Hoàng Sĩ GVHD: Biện Văn Tranh 1 Đồ án xử nước cấp Thiết kế hệ. hệ thống xử nước cho 2500 dân MỤC LỤC Đồ án xử nước cấp - Xử nước cấp cho 2500 dân 1 MỤC LỤC 2 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC CẤP I. CÁC NGUỒN CẤP NƯỚCNƯỚC TA: Năm 1896, hệ thống xử lý. Tranh 6 Đồ án xử nước cấp Thiết kế hệ thống xử nước cho 2500 dân CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC CẤP I. CÁC CÔNG TRÌNH THU NƯỚC: Công trình thu nước có nhiệm vụ thu nước
 • 27
 • 479
 • 1

đồ án xử nước cấp

đồ án xử lý nước cấp
. cải tạo và mơ rộng hệ thống cấp nước. CHƯƠNG II: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ    I: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Mục đích xửnước cấp: cung cấp số lượng nước đầy đủ về mặt hóa học ,vi. nguồn nước: đối với nước dưới đất có chất lượng như trên thì hệ thống xử dùng để khử sắt. Như vậy hệ thống xử được thiết kế dưới đây sẽ dùng xử cả Fe. 2. Công nghệ xử lý: - phương án. NGHỆ XỬ LÝ. I. Các phương pháp xử nước dưới đất. II. Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý. III. Đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý. IV. Thuyết minh dây chuyền công nghệ. Chương III: TÍNH TOÁN THIẾT
 • 35
 • 251
 • 0

Đồ án xử nước cấp xử nước ngầm công suất 20000m3ngày đêm

Đồ án xử lý nước cấp xử lý nước ngầm công suất 20000m3ngày đêm
. keo tụ để xử nước - Xác định lượng hóa chất cần thiết để xử nước + Xác định lượng phèn nhôm Khi xử nước đục Bảng 1.1 – Liều lượng phèn để xử nước đục Hàm lượng cặn của nước nguồn. không cần xử ổn định nước II LỰA CHỌN SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ 2.1 Dựa trên các chỉ tiêu ban đầu của nguồn nước, so sánh với TCVN 33-2006 lựa chọn sơ bộ 2 sơ đồ công nghệ xử nước cấpđồ 1 Sơ đồ 2 2.2. Phần máng thu nước Thu nước bằng máng vòng có lỗ ngập trong nước. Nước chảy trong máng đến chỗ ống dẫn nước ra khỏi bể theo hai hướng ngược chiều nhau, vì vậy lưu lượng nước tính toán của máng
 • 43
 • 352
 • 10

Đồ án Xử nước cấp Thiết kế trạm xử nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m3ngàyđêm

Đồ án Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m3ngàyđêm
. cấp Thiết kế trạm xử nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m 3 /ngàyđêm 1.4 Phạm vi của đồ án Thiết kế trạm xử nước cấp cho khu dân cư, với nguồn nước mặt có công suất 50000m 3 /ngày. 0510020324 Đồ án : Xử nước cấp Thiết kế trạm xử nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m 3 /ngàyđêm CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ NƯỚCNƯỚC THẢI 2.1. TỔNG QUAN VỀ NƯỚC 2.1.1 XUÂN THỨC MASV: 0510020324 Đồ án : Xử nước cấp Thiết kế trạm xử nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m 3 /ngàyđêm Ngoài ra, các nguồn nước ngầm hầu như không chứa
 • 69
 • 448
 • 7

Đồ án xử nước cấp

Đồ án xử lý nước cấp
... PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC CẤP I CÁC CÔNG TRÌNH THU NƯỚC: Đồ án xử nước cấp Thiết kế hệ thống xử nước cho 2500 dân Công trình thu nước có nhiệm vụ thu nước từ nguồn nước Công trình thu nước mặt có... đến trạm xử mức nước nguồn nước cao cao độ trạm xử Khi sử dụng nước ngầm, trạm bơm cấp I thường máy bơm chìm có áp lực cao, bơm nước từ giếng khoan đến trạm xử III XỬ NƯỚC CẤP BẰNG... đáy bể chứa nước, bọt Đồ án xử nước cấp Thiết kế hệ thống xử nước cho 2500 dân khí lên, nước làm thoáng Hỗn hợp hai phương pháp trên: làm thoáng máng tràn nhiều bậc phun mặt nước Hình 2.2
 • 25
 • 291
 • 0

Đồ án xử nước cấp bể lọc tiếp xúc

Đồ án xử lý nước cấp bể lọc tiếp xúc
... XLNC 4.BỂ LỌC NHANH TRỌNG LỰC Máng tập phân phối nước lọc tập trung nước rửa lọc Máng tập trung Ống dẫn gió rửa lọc Ống nhánh phân phối gió rửa lọc Ống phân phối nước rửa lọc Ống xả nước rửa lọc. .. Bể lắng tiếp xúc - Bể lắng tiếp xúc có chức lưu nước lại bể tạo điều kiện cho trình oxi hoá thuỷ phân sắt diễn hoàn toàn, đồng thời giữ phần cặn nặng trước đưa sang bể lọc Chức bể lắng tiếp xúc. .. 3/ngđ, có xử ổn định nước, nên ta chọn dây chuyền xử nước nguồn sau : Nước nguồn (nước ngầm) Làm thoáng cưỡng thùng quạt gió Bể lắng tiếp xúc (bể lắng đứng) Bể lọc nhanh Khử trùng Clclo
 • 29
 • 979
 • 1

Đồ án xử nước cấp cho xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, công suất 2700 m3

Đồ án xử lý nước cấp cho xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, công suất 2700 m3
Đồ án xử nước cấp dùng nguồn nước mặt. Xử nước cấp cho khu dân cư xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Công suất cấp nước thiết kế 2700m3. Mục đính thiết kế : Nước rất cần thiết cho sự sống của con người, trong khi đó nước sạch cung cấp cho những vùng nông thôn nhỏ ,xã nhỏ còn rất ít. Việc đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho xã sẽ đem lại môi trường sống tốt hơn cho dân cư khu vực, nâng cao được sức khỏe cộng đồng.DỮ LIỆU TẢI VỀ GỒM CÓ : FILE WORD HOÀN CHỈNH TÍNH TOÁN CHI TIẾT + FILE CAD VẼ CAO TRÌNH, MẶT BẰNG TỔNG THỂ VÀ BỂ LẮNG NGANG CHI TIẾT. ... thống thoát nước khu vực Bể lọc nhanh 3.4.3 Phương án Cấp nước rữa ngược Nước rữa lọc Sân phơi bùn SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC (P .ÁN 2) Bể chứa nước Clo Đem xử lí Trạm bơm cấp 11 Mạng... định hướng phát triển cấp nước đô thị phủ,tiêu chuẩn nhu cầu nước xã Bình Lợi sau : • Tiêu chuẩn dùng nước Stt Các tiêu Dân số Tỷ lệ dân cấp nước Số dân cấp nước Tiêu chuẩn cấp nước Đơn vị Người... CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬNƯỚC CẤP 3.1 Các loại nguồn nước Để cung cấp nước sạch,có thể khai thác nguồn nước thiên nhiên từ nước mặt ,nước ngầm ,nước biển.Tùy theo địa hình điều kiện
 • 56
 • 346
 • 5

Đồ án xử nước cấp

Đồ án xử lý nước cấp
Nội dung chủ yếu của đồ án là cung cấp các phương pháp xử nước cấp từ nguồn nước mặt. Các phương án thiết kế, tinh toán các công trình đơn vị và các trạm xử lý. Phương pháp cơ học, biện pháp hóa học, tính toán dây truyền công nghệ,...
 • 50
 • 293
 • 0

Đồ án xử nước cấp 6000 người tại Bình Dương

Đồ án xử lý nước cấp 6000 người tại Bình Dương
... chuyên ngành, có môn học xử nước cấp Thông qua việc làm đồ án môn học xử nước cấp với đề tài: “ Tính toán thiết kế hệ thống xử nước cấp cho khu dân cư 6000 người Bình Dương ,đã giúp em nắm... vật nước Và cuối nước phân phối đến mạng lưới cung cấp nước nhờ trạm bơm cấp 3.3 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ 3.3.1.Tính toán công suấttrạm xử a Dự báo số dân đến năm 2020 Khu dân cư 6000 người Bình Dương. .. sản xuất người dân Với đề tài trên, thiết kế hệ thống xử nước cấp cho khu dân cư có 6000 người góp phần giải phần nhu cầu nước cho người dân Do hiểu biết thân nhiều hạn chế nên đồ án emkhông
 • 73
 • 272
 • 0

Đồ án xử nước cấp 6000 người tại Bình Dương

Đồ án xử lý nước cấp 6000 người tại Bình Dương
... chuyên ngành, có môn học xử nước cấp Thông qua việc làm đồ án môn học xử nước cấp với đề tài: “ Tính toán thiết kế hệ thống xử nước cấp cho khu dân cư 6000 người Bình Dương ,đã giúp em nắm... vật nước Và cuối nước phân phối đến mạng lưới cung cấp nước nhờ trạm bơm cấp 3.3 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ 3.3.1.Tính toán công suấttrạm xử a Dự báo số dân đến năm 2020 Khu dân cư 6000 người Bình Dương. .. trạm xử nước cấp cho khu dân cư 250m × 450m Nôi dung phần thuyết mimh tính toán : Lập bảng thuyết minh tính toán bao gồm: • Phân tích đề xuất phương án xử nước cấp cho khu dân cư •Tính toán
 • 69
 • 136
 • 0

Đồ án xử nước cấp cho sinh hoạt và ăn uống

Đồ án xử lý nước cấp cho sinh hoạt và ăn uống
MỤC LỤCCHƯƠNG I : TỔNG QUAN GIỚI THIỆU1I.TỔNG QUAN GIỚI THIỆU NGUỒN NƯỚC11. Tổng quan11.Trữ lượng22.Ưu – nhược điểm khi sử dụng nước ngầm2II.TỔNG QUAN – GIỚI THIỆU ĐỒ ÁN31.1.MỤC TIÊU ĐỒ ÁN31.2.NỘI DUNG THIẾT KẾ CỦA ĐỒ ÁN3CHƯƠNG II: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ42.1.Tổng quan về phương pháp đang áp dụng41.Công trình thu nước ngầm42.Công trình làm thoáng43. Bể lắng5 Bể lắng ly tâm: có dạng hình tròn. đường kính từ 5m trở lên. Bể thường được áp dụng để sơ lắng các nguồn nước có hàm lượng cặn cao (>2000mgl) với công suất ≥ 30000 m3 ng thì có hoặc không dùng chất keo tụ 4. Bể lọc65. Khử trùng66. Bể chứa nước sạch77. Keo tụ72.2. Đề xuất phương án xử lý7CHƯƠNG III : THIẾT KẾ TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ TRONG DÂY TRUYỀN CÔNG NGHỆ113.1. Giàn mưa113.2.Bể trộn đứng143.3. Bể phản ứng163.4. Bể lắng ngang tiếp xúc163.5. Bể lọc nhanh203.6. Công trình tôi vôi.273.7. Tính toán sân phơi bùn293.8. Khử trùng nước303.9. Bể chứa nước sạch30CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN MẶT BẰNG TRẠM XỬ LÝ324.1. Diện tích trạm bơm cấp II324.2. Trạm biến thế324.3. Nhà hành chính324.4. Phòng bảo vệ324.5. Phòng cơ khí – kho324.6. Phòng thí nghiệm324.7. Trạm hoá chất324.8. Trạm bơm cấp I324.9. Nhà để xe324.10. Sân thể thao32PHẦN V: TÍNH TOÁN CAO TRÌNH CÁC CÔNG TRÌNH TRONG TXL335.1.Cao trình bể chứa nước sạch335.2.Cao trình bể lọc nhanh335.3.Cao trình bể lắng ngang335.4.Cao trình giàn mưa33TÀI LIỆU THAM KHẢO34
 • 36
 • 294
 • 0

Đồ án xử nước cấp sông đồng nai

Đồ án xử lý nước cấp sông đồng nai
Đồ án xử nước cấp sông đồng nai
 • 34
 • 554
 • 0
1 2 3 4 .. >