Tổng hợp tài liệu :

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long

Thực trạng ảnh hưởng của Đổi Mới Công Nghệ tới nâng cao Năng Lực Sản Xuất

Thực trạng và ảnh hưởng của Đổi Mới Công Nghệ tới nâng cao Năng Lực Sản Xuất
Luận Văn: Thực trạng ảnh hưởng của Đổi Mới Công Nghệ tới nâng cao Năng Lực Sản Xuất . trình sản xuất1 .2. năng lực sản xuất nâng cao năng lực sản xuất trong các doanh nghiệp1.2.1. Năng lực sản xuất trong các doanh nghiệp Năng lực sản xuất của. chắc đã có năng lực sản xuất, nó chỉ có năng lực sản xuất khi hiệu quả sản xuất của nó cao. Năng lực sản xuất của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu
 • 25
 • 475
 • 0

Ảnh hưởng của nước biển dâng tới việc sản xuất lúađồng bằng sông cửu long

Ảnh hưởng của nước biển dâng tới việc sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long
Ảnh hưởng của nước biển dâng tới việc sản xuất lúađồng bằng sông cửu long . Sở tài nguyên môi trường Đồng bằng sông Cửu LongHội thảo chuyên đề Ảnh hưởng của nước biển dâng tới việc sản xuất lúađồng bằng sông Cửu Long ồng. hình sản xuất lúa ở ĐBSCL Ảnh hưởng của nước biển dâng đến sản xuất lúa ở ĐBSCLĐịnh hướng, giải pháp để khắc phục tình trạng nước biển dâng ảnh hưởng đến việc
 • 17
 • 678
 • 7

Hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học Kỹ thuật trong Lâm Nghiệp

Hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học Kỹ thuật trong Lâm Nghiệp
. vIệN KHOA HọC lÂM NGHIệP VIệT NAM HớNG DẫN áP DụNG TIếN Bộ Kỹ THUậT TRONG LÂM NGHIệP NHà XUấT BảN NôNG NGHIệP Hà NộI - 1995 2 Mục. thuật trong sản xuất lâm nghiệp& apos;' là cuốn sách nhỏ, do cán bộ khoa học của các trung tâm nghiên cứu - sản xuất thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp
 • 35
 • 633
 • 2

HẬU QUẢ về KINH tế sức KHỎE của VIỆC sử DỤNG THUỐC TRỪ sâu TRONG sản XUẤT lúaĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG

HẬU QUẢ về KINH tế và sức KHỎE của VIỆC sử DỤNG THUỐC TRỪ sâu TRONG sản XUẤT lúa ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG
. KTPT K19 ĐỀ TÀI: HẬU QUẢ VỀ KINH TẾ SỨC KHỎE CỦA VIỆC SỬ DỤNG THUỐC TRỪ SÂU TRONG SẢN XUẤT LÚAĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHẦN I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN. đang sử dụng trong khu vực. - Liều lượng sử dụng thuốc trừ sâu. - Tần suất sử dụng. - Hành vi của người nông dân trong việc sử dụng thuốc. - Ứng dụng của
 • 10
 • 960
 • 1

nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
Rất rất hay ! . Keo lai ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên . 1.2. Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá được kết quả ứng dụng tiến bộ khoa họcthuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây Keo lai ở huyện Đồng. tiến bộ kỹ thuật thâm canh phù hợp. Xuất phát từ những yêu cầu trên tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây. trồng rừng thâm canh cây Keo lai làm nguyên liệu ván dăm ở huyện Đồng Hỷ. 8 Chương 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1. Tổng quan tài liệu 2.1.1. Cơ sở khoa học 2.1.1.1. Đặc điểm sinh thái cây Keo lai Keo
 • 88
 • 594
 • 1

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin trong tính toán đánh giá khả năng làm việc an toàn của Công trình Thủy Lợi ppt

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong tính toán đánh giá khả năng làm việc an toàn của Công trình Thủy Lợi ppt
. ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin trong việc đánh giá khả năng làm việc an toàn của công trình thủy lợi. 2. Một số bài toán ứng dụng về đánh giá khả năng làm việc an toàn. dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin trong việc đánh giá khả năng làm việc an toàn của công trình thủy lợi, cụ thể là: - Các vấn đề về thấm an toàn thấm của công trình có. www.vncold.vn Trang tin in t Hi p ln Vit Nam 202 ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin trong tính toán đánh giá khả năng làm việc an toàn của Công trình Thủy Lợi PGS.TS.
 • 7
 • 562
 • 0

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN NGUỒN NƯỚC ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI SẢN XUẤT LÚAĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN NGUỒN NƯỚC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI SẢN XUẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng mô hình thủy văn thủy lực để nghiên cứu quá trình lan truyền mặn diễn biến lũ ở ĐBSCL cho hai kịch bản: “hiện tại” (2000s) “tương lai” (2090s). Kịch bản “hiện tại” được xây dựng dựa trên số liệu thủy văn xâm nhập mặn quan trắc trong giai đoạn 1998 – 2006. Sự thay đổi lưu lượng thượng lưu trong kịch bản “tương lai” (tăng hầu hết các tháng trong năm) được xác định dựa vào nghiên cứu có trước sử dụng kết quả của mô hình hoàn lưu khí quyển trái đất (của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản) tính toán cho kịch bản biến đổi khí hậu IPCC SRES A1B. Mức nước dâng trong kịch bản A1B (53 cm) cũng được sử dụng cho kịch bản “tương lai” . http://www.geo.vu.nl/~ivmadapt/papers.htm. IPCC, 2 007: Fourth Assessment Report: Climate Change 2 007. Working Group I Report "The Physical Science Basis". URL: http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg1.htm. Khang, N. D.,. hình sinh trưởng lúa được kết hợp với nhau trong một mô hình tổng hợp. Việc nghiên cứu cũng cần được thực hiện với nhiều kịch bản biến đổi khí hậu khác nhau, ít nhất là ứng với 3 mức độ biến đổi:. sông Mekong bao gồm cả Campuchia Việt Nam theo bước thời gian ngày, xây dựng từ ảnh vệ tinh MODIS năm 2000 bởi Viện Môi trường Nông Nghiệp quốc gia Nhật Bản (Sakamoto nnk, 2 007) , cũng
 • 10
 • 483
 • 0

Báo cáo khoa học: Yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự tiếp nhận áp dụng tiến bộ kỹ thuật của nông dân sản xuất lúađồng bằng sông cửu long

Báo cáo khoa học: Yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự tiếp nhận và áp dụng tiến bộ kỹ thuật của nông dân sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long
. YẾU TỐ KINH TẾ XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TIẾP NHẬN ÁP DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT CỦA NÔNG DÂN SẢN XUẤT LÚAĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: PHÂN TÍCH SỐLIỆU TỪ ĐIỀU TRA NÔNG DÂN Trương Thị. LUẬN ĐỀ NGHỊ Sự áp dụng các TBKT của nông dân trồng lúa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn thấp. Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự tiếp nhận áp dụng tiến bộ kỹ thuật liên quan đến điều. dịch vụ điện cũng ảnh hưởng. Do sự áp dụng TBKT của nông dân bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, mục đích của bài này là phân tích xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự tiếp nhận áp dụng các
 • 7
 • 355
 • 0

Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long
. tác của nông hộ. Do đó, mục tiêu của Luận án Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long nhằm đánh giá hiện trạng. thống của nông hộ, Ứng dụng khoa học kỹ thuật: ứng dụng gói kỹ thuật tiến bộ khoa học kỹ thuật là sử dụng các mô hình tiến bộ kỹ thuật, hay bao gồm ứng dụng trên 2/3 gói kỹ thuật, trong đó. 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 4.1. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG HỘ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 4.1.1. Đặc điểm nông hộ sản xuất lúa Diện tích canh
 • 24
 • 485
 • 1

Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông cửu long

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông cửu long
. tiêu của Luận án Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long nhằm đánh giá hiện trạng ƯDTBKT vào sản xuất lúa của. ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ VŨ SƠN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. tích thực trạng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lúa của nông hộ ở khu vực ĐBSCL; (2) Đánh giá hiệu quả sản xuất lúa của nông hộ; so sánh hiệu quả sản xuất của hộ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
 • 146
 • 625
 • 5

So sánh hiệu quả tài chính giữa mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mô hình không ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúađồng bằng sông cửu long

So sánh hiệu quả tài chính giữa mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và mô hình không ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long
. học Chính trị, Kinh tế Pháp luật: 33 (2014): 87-93 87 SO SÁNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH GIỮA MÔ HÌNH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT MÔ HÌNH KHÔNG ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA Ở. hiệu quả tài chính giữa mô hình sản xuất lúaứng dụng tiến bộ kỹ thuật mô hình sản xuất lúa không ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Nhiều nhà nghiên cứu kinh tế cho rằng, tiến bộ kỹ thuật. thuật mô hình không ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 3.4.1 Phân tích chi phí sản xuất lúa của mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật không ứng dụng tiến bộ kỹ thuật Theo kết quả phân tích, không
 • 7
 • 367
 • 1

Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện duy tiên, tỉnh hà nam

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện duy tiên, tỉnh hà nam
. ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam . 2. Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng của công tác dồn điền đổi thửa. dụng đất 32 2.2.2 Thực trạng công tác dồn điền đổi thửa ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 32 2.2.3 Ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu 32. của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu 60 3.3.1 Ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp 60 3.3.2 Ảnh
 • 98
 • 437
 • 3

Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội
. - Đánh giá thực trạng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội. - Ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp. hội tình hình sử dụng đất nông nghiệp của huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 34 2.2.2 Thực trạng công tác dồn điền đổi thửa ở huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 34 2.2.3 Ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa. 3.3.1 Ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp 61 3.3.2 Ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến cơ cấu cây trồng 62 3.3.3 Ảnh hưởng của dồn điền
 • 99
 • 558
 • 1

Bài thuyết trình thuận lợi khó khăn trong sản xuất lúađồng bằng sông cửu long những giải pháp

Bài thuyết trình thuận lợi và khó khăn trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long và những giải pháp
... Khái quát đồng sông Cửu Long Thuận lợi điều kiện tự nhiên Khó khăn điều kiện tự nhiên 2.1.Khái quát đồng sông Cửu Long Đồng sông Cửu Long Hàng năm, mùaAn, lũ Bến Tây gồm 13 tỉnhvào (Long Nam đón... trường Giải pháp 1.Giới thiệu chung Diện tích đất đồng sông Cửu Long chủ Long yếu Đồng bắng sông Cửu đất sa sông (khoảng nơi có phù hệ thống ngòi 1.800.000ha) đất làphèn chằn chịt đặtvàbiệt hai... (1.100.000ha), sông Tiền đồng sông thời khu vực nhiệt Hậu dài 120km cung đới tiềmphù cấp gió mộtmùa lượng sa cho lớn việc trồng lúatấnnên đồng đạt 1000 triệu /năm sông Cửu Long mệnh danh vựa lúa lớn
 • 21
 • 1,023
 • 2

Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long
... khai ứng dụng phù hợp tiến kỹ thuật 4.7 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ƯDTBKT TRONG SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG HỘ VÙNG ĐBSCL Để đánh giá tiến khoa học kỹ thuật sản xuất, có nhiều phương pháp quy trình ứng dụng. .. 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 4.1 THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG HỘ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 4.1.1 Đặc điểm nông hộ sản xuất lúa Diện tích canh tác:... Ứng dụng khoa học kỹ thuật: ứng dụng gói kỹ thuật tiến khoa học kỹ thuật sử dụng mô hình tiến kỹ thuật, hay bao gồm ứng dụng 2/3 gói kỹ thuật, việc công nhận nông hộ trồng lúa có sử dụng giống mới,
 • 24
 • 166
 • 0
1 2 3 4 .. >