Tổng hợp tài liệu :

bài 5 tiết 3: Tây Nam Á và Trung Á

Tây Nam Á Trung Á

Tây Nam Á và Trung Á
. bổ sung , gv nhận I. Đặc điểm khu vực Tây nam á khu vực trung á 1. Khu vực Tây nam á 2. Khu vực trung á xét chuẩn kiến thức Câu hỏi bổ sung: em. lợc đồ Tây Nam á Trung á đẻ thấy đợc vị trí các nớc trong khu vực - Phân tích bảng số liẹu thống kê để rút ra nhận định - Đọc phân tích các thông
 • 3
 • 2,973
 • 7

bai 5: tiet 3: tây nam á trung á

bai 5: tiet 3: tây nam á và trung á
. vực Trung Á , Nam Á. 1. Tây Nam Á a) Vị trí địa lí: Tây Nam Á nằm trong khoảng vĩ độ nào? 12-42 0 B Khí hậu cận nhiệt nhiệt đới 1. Tây Nam Á a) Vị trí. trí địa lí: - Tây Nam Á (hay Tây Á) bao gồm vùng núi Caucasus, bán đảo Arabi các sơn nguyên Tiểu Á, Armenia, Iran. - Lãnh thổ Tây Nam Á nằm giữa hai
 • 17
 • 1,908
 • 16

Khu vực Tây Nam Á Trung Á_Địa lý 11

Khu vực Tây Nam Á và Trung Á_Địa lý 11
. điểm khu vực tây nam á trung á Các đặc điểm nổi bật 1. Khu vực Tây Nam á 2. Khu vực Trung á Vị trí địa lý Tây Nam châu á Trung tâm lục địa á âu không. ®Ò cña ch©u lôc vµ khu vùc TiÕt 3. Mét sè vÊn ®Ò cña khu vùc T©y Nam ¸ vµ khu vùc Trung ¸ Tổ 1. Quan sát hình 5.5 khu vực Tây Nam á, đọc kênh chữ trang
 • 35
 • 3,359
 • 11

Bài 5 : Các nước Đông Nam Á

Bài 5 : Các nước Đông Nam Á
. đònh vò trí của các nước Đông Nam Á trên lược đồ I. TÌNH HÌNH ĐÔNG NAM Á TRƯỚC SAU NĂM 19 45 - Trước CTTG II : đều là thuộc đòa của các nước thực dân. (8/1 957 ) Câu hỏi Tình hình Đông Nam Á trước sau năm 19 45 ? Câu hỏi Xác đònh vò trí những nước đã giành được độc lập trên lược đồ các nước Đông Nam Á
 • 32
 • 1,034
 • 2

bài 5 tiết 3: Tây Nam Á Trung Á

bài 5 tiết 3: Tây Nam Á và Trung Á
. xung đột giáo phái giữa đạo Hồi với Do thái, Thiên chúa giáo …. • Các vụ đánh bom, khủng bố, ám sát thường xuyên xảy ra, nhất là khu vực Tây nam Á Tìm những. khu vực Trung Á Các đặc điểm nổi bật Khu vực Trung Vị trí địa lí Trung tâm lục địa Á -Âu Diện tích lãnh thổ Khoảng 5, 6 triệu km 2 Số quốc gia 6 ( 5 quốc
 • 16
 • 5,125
 • 37

Bài 5 Các nước Đông Nam Á

Bài 5 Các nước Đông Nam Á
. 19/8/19 45 19/8/19 45 12/10/19 45 12/10/19 45 7/1946 7/1946 7/1946 7/1946 1/1948 1/1948 8/1 957 8/1 957 6 Cam pu chia 7/1 954 7/1 954 8 9 10 Xin ga po 1 957 1 957 1984. 4 5 5 7 7 In-õọ-nó-xi-a In-õọ-nó-xi-a Vióỷt Nam Vióỷt Nam Laỡo Laỡo Phi-lip-pin Phi-lip-pin Mióỳn ióỷn Mióỳn ióỷn Maợ Lai Maợ Lai 17/8/19 45 17/8/19 45 19/8/1945
 • 29
 • 402
 • 1

Bài 5: Các nước Đông Nam Á

Bài 5: Các nước Đông Nam Á
. các nước là thuộc địa của đế quốc (trừ Thái Lan). 2/ Đông Nam á sau năm 1945 Các nước Đông Nam á sau năm 1945 diễn ra như thế nào? - Tháng 8- năm 19 45:. nam ¸ C¸c n­íc ®«ng nam ¸ I/ Tình hình đông nam á trước sau năm 1945 1/ Đông Nam á trước năm 1945 Trước năm 1945 tình hình đông nam á có diểm gì đáng
 • 9
 • 798
 • 6

Bài 5- tiết 3

Bài 5- tiết 3
. BÀI 5 BÀI 5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC LỤC KHU VỰC TI TI ẾT 3 ẾT 3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC. bố chủ yếu quanh vịnh Péc- xích - Xã hội: Xã hội: + Dân số : 31 3 triệu người + Dân số : 31 3 triệu người + Tôn giáo : Chủ yếu là đạo hồi nhưng đang bị chia
 • 17
 • 399
 • 1

Bài 5. Tiết 7. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á khu vực Trung Á

Bài 5. Tiết 7. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á
. CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á KHU VỰC TRUNG Á Tiết 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á KHU VỰC TRUNG Á I. ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á TRUNG Á 1. Tây. Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC (tt) Tiết 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á KHU VỰC TRUNG Á Trường THPT Chu Văn An Giáo viên:
 • 22
 • 3,396
 • 12

Bài 5. Tiết 7. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á khu vực Trung Á

Bài 5. Tiết 7. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á
. CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á KHU VỰC TRUNG Á Tiết 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á KHU VỰC TRUNG Á I. ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á TRUNG Á 1. Tây. Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC (tt) Tiết 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á KHU VỰC TRUNG Á Trường THPT Chu Văn An Giáo viên:
 • 30
 • 2,880
 • 14

BẠI 5 TAY NAM A VA TRUNG A

BẠI 5 TAY NAM A VA TRUNG A
. Trung Á KHU VệẽC TAY NAM A VA TRUNG A Taõy Nam A Trung A I/ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, XÃ HỘI C A KHU VỰC TÂY Á KHU VỰC TRUNG Á: 1) Khu vực Tây Nam Á: I/ ĐẶC. 20 05) - Khớ haọu: Khoõ, noựng. Hoang maùc Araọp Xeõut Hoang maùc Iraq Soâng Tigris Mieàn Baéc Iraq VƯỜN TREO BA-BI-LON) - +Từ thời cổ đại, Tây Nam Á
 • 30
 • 597
 • 7

BAI 5 CAC NUOC DONG NAM A

BAI 5 CAC NUOC DONG NAM A
. BAØI 5: CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG NAM A BAØI 5: CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG NAM A I I . Tình hình Đông Nam Á trước sau . Tình hình Đông Nam Á trước sau năm 19 45. 8/8/1967 ASEAN ra đời gồm 5 nước : Inđônêsia ,Thái Lan Ngày 8/8/1967 ASEAN ra đời gồm 5 nước : Inđônêsia ,Thái Lan ,Malaixia ,Philippin ,Xingapo ,Malaixia ,Philippin
 • 11
 • 654
 • 2

Bài 11- tiết 1: Đông Nam Á (Tự nhiên, dân cư xã hội)

Bài 11- tiết 1: Đông Nam Á (Tự nhiên, dân cư và xã hội)
. vầ dân cư xã hội dân cư xã hội của các nước Đông Nam á? + Phân tích những ảnh hưởng của các đặc điểm đó đến sự phát triển kinh tế xã hôi của các. nhiên Đông Nam á lục địa (nhiệm vụ của nhóm 1) Đông Nam á biển đảo (nhiệm vụ của nhóm 2) Địa hình sông ngòi Khí hậu Đất đai khoáng sản Quan sát vào
 • 27
 • 1,945
 • 12

Bai 5. Cac nuoc Dong Nam A

Bai 5. Cac nuoc Dong Nam A
. Bài 5: Các nước đông nam á I. Tình hình Đông Nam á trước sau năm 19 45 Trước chiến tranh thế giới thứ hai: là thuộc đ a (trừ Thái Lan) Sau chiến tranh. c a ASEAN tại Gia Các Ta (In đô nê xi a) hãy trình bày hiểu biết về trụ sở này? Bài 5: Các nước đông nam á I. Tình hình Đông Nam á trước sau năm 1945
 • 15
 • 416
 • 0

Tiết 6 Bài 5 Các nước Đông Nam Á

Tiết 6 Bài 5 Các nước Đông Nam Á
. tên các nước ở Đông Nam Á? Đáp án - Gồm 11 nước. ( kể tên?) - Diện tích: 4 ,5 tiệu km 2. - Dânsố: 5 36 triệu người ( 2002). Lược đồ các quốc gia Đông Nam Á. Nam Á Đáp án Nhóm 2: tình hình Đông Nam Á trước năm 19 45? - Hầu hết là thuộc địa của thực dân phương Tây ( trừ Thailand) Bài 5 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á I. TÌNH
 • 34
 • 451
 • 1

BÀI 5 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

BÀI 5 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
. các nước đế quốc tái xâm lược đến giữa thập niên 50 h u h t ế các nước đều giành được độc lập.  Bài 5 I. TÌNH HÌNH ĐÔNG NAM Á TRƯỚC SAU NĂM 19 45. BÀI 5 ĐÔNG NAM Á (A Southeast Asia) Khu vực gồm 2 phần: Đông Nam Á lục địa Đông Nam Á hải đảo. Diện tích 4 ,5 triệu km 2 , chiếm
 • 28
 • 407
 • 0

Tiết 6 - Bài 5: Các nước ĐÔng Nam Á

Tiết 6 - Bài 5: Các nước ĐÔng Nam Á
. phong trào đấu tranh Xác định khu vực Đông Nam Á trên bản đồ: Lược đồ các quốc gia Đông Nam Á Bài 5 Tiết 6 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á I. TÌNH HÌNH CHUNG: . Đáp án Nhóm 2: tình hình Đông Nam Á trước năm 1945? - Hầu hết là thuộc địa của thực dân phương Tây ( trừ Thailand) Bài 5 Tiết 6 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á I.
 • 29
 • 553
 • 0

Tây Nam Á Trung Á (chuẩn kiến thức kĩ năng)

Tây Nam Á và Trung Á (chuẩn kiến thức và kĩ năng)
. CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC Tiết 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á KHU VỰC TRUNG Á 1. Kiến thức: 1.1. Kiến thức: 1.1 Biết được tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở khu vực Trung Á Tây Nam Á - Khu vực Tây Nam Á: + Nguồn dầu mỏ phong phú – nguyên
 • 2
 • 1,085
 • 9

vai trò cung cấp dầu mỏ cua Tay Nam Á Trung Á

vai trò cung cấp dầu mỏ cua Tay Nam Á và Trung Á
. Vai tr Vai tr ò cung cấp dầu mỏ ò cung cấp dầu mỏ của khu vưc Tây Nam Á & Tây Á của khu vưc Tây Nam Á & Tây Á  Tiềm năng dầu khí của. Tiềm năng dầu khí của TNA so với thế giới • Tiềm năng dầu mỏ của khu vực TNA là rất lớn. • TNA giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp dầu mỏ cho TG.
 • 8
 • 8,163
 • 27
1 2 3 4 .. >