Tổng hợp tài liệu :

Tiết 53: Phong cách ngôn ngữ báo chí

phong cách ngô ngữ báo chí

phong cách ngô ngữ báo chí
. Giáo án Ngữ văn 11 Gv: Nguyễn Xuân Bình Tuần: PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ Tiết : A. Mơc tiªu bµi häc: - N¾m ®ỵc kh¸i. các tổ phát biểu. III. Củng cố, Dặn dò - Nắm khái niệm văn bản báo chí. - Nắm ngôn ngữ báo chí. : - Xem lại lý thuyết. - Viết 1 tin ngắn về tình hình học
 • 2
 • 2,484
 • 10

Tiết 47: Phong cách ngôn ngữ báo chí

Tiết 47: Phong cách ngôn ngữ báo chí
. 1: PHÂN BIỆT BÁO CHÍNGÔN NGỮ BÁO CHÍ PHÂN BIỆT BÁO CHÍNGÔN NGỮ BÁO CHÍ Trong 01 tờ báo, có nhiều loại văn bản. Trong Trong 01 tờ báo, có nhiều. thuộc phong không phải tất cả đều thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí. cách ngôn ngữ báo chí. Em hãy sắp xếp một Em hãy sắp xếp một số bài viết trên tờ báo
 • 15
 • 5,267
 • 31

Tiết 79: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tiết 79: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
. phong cách ngôn ngữ nghệ thuật ? So sánh với các phong cách ngôn ngữ khác I. Khái quát về phong cách ngôn ngữ nghệ thuật : 1.Khái niệm : - Phong cách ngôn. của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật : a. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật mang tính thẩm mĩ. + Ngôn ngữ xây dựng lên hình tợng - Ngôn ngữ của phong cách nghệ
 • 4
 • 11,374
 • 42

Bài 8: Phong cách ngôn ngữ báo - công luận

Bài 8: Phong cách ngôn ngữ báo - công luận
. Muoi Bài 8 Bài 8 PHONG CÁCH NGÔN NGỮ PHONG CÁCH NGÔN NGỮPHONG CÁCH NGÔN NGỮ PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH HÀNH CHÍNH GV: Vo Thi Muoi Tiết 1 Tiết 1 Phong. Muoi Tiết 1 Tiết 1 Phong cách ngôn ngữ Phong cách ngôn ngữ báo – công luận báo – công luận GV: Vo Thi Muoi Nội dung bài học Nội dung bài học I. I. Khái niệm
 • 18
 • 2,383
 • 12

Tiết 84: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tiết 84: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
. thức nghệ thuật nào? Vai trò, ý nghĩa của tính cá thể hóa trong ngôn ngữ nghệ thuật? Ghi nhớ Ghi nhớ • Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật có ba Phong cách ngôn. cảm của ngôn ngữ nghệ thuật: 1.Tính truyền cảm của ngôn ngữ nghệ thuật: Người nói, người viết sử dụng ngôn ngữ để Người nói, người viết sử dụng ngôn ngữ để
 • 12
 • 2,879
 • 19

Tiết 53: Phong cách ngôn ngữ báo chí

Tiết 53: Phong cách ngôn ngữ báo chí
. ngôn ngữ báo chí, các thể loại chủ yếu của phong cách ngôn ngữ báo chí, đặc điểm của phong cách ngôn ngữ báo chí. - Phân biệt đợc phong cách ngôn ngữ báo. chức. 2. Kiểm tra bài cũ. Phong cách ngôn ngữ báo chí? Ngôn ngữ báo chí? - Phong cách ngôn ngữ báo chí là kiểu diễn đạt đợc sử dụng ở báo, đài trong các mục
 • 3
 • 10,494
 • 85

Tiết 14: Phong cách ngôn ngữ khoa học

Tiết 14: Phong cách ngôn ngữ khoa học
. trong PCNNKH là gì? Phong cách ngôn ngữ khoa học I. Văn bản khoa học và ngôn ngữ khoa học. II. Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học. 1.Tính khái quát,. PCNN nghệ thuật? Phong cách ngôn ngữ khoa học I. Văn bản khoa học và ngôn ngữ khoa học. II. Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học. 1. Tính khái quát,
 • 17
 • 3,551
 • 19

Tiết 91 Phong cách ngôn ngữ hành chính

Tiết 91 Phong cách ngôn ngữ hành chính
. ệ t : Tiết: 91 I. MỤCTIÊU 1. Về kiến thức: Giúp học sinh : - N¾m v÷ng ®Ỉc ®iĨm cđa ng«n ng÷ dùng trong c¸c v¨n b¶n hµnh chÝnh ®Ĩ ph©n biƯt víi c¸c phong. bëi v× ®a Ngữ văn 12 Cơ bản - 2 - GV: Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam quan Năm ọc 2008 - 2009 10’ 7’ Ho¹t ®éng 3: Tỉ chøc t×m hiĨu kh¸i niƯm phong c¸ch
 • 4
 • 2,009
 • 14

Phong cách ngôn ngữ báo chí

Phong cách ngôn ngữ báo chí
. I .Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ NỘi DUNG BÀI HỌC I .Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH. bản báo chí NỘi DUNG BÀI HỌC I .Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ NỘi DUNG BÀI HỌC I .Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ
 • 17
 • 1,599
 • 22

Phong cách ngôn ngữ báo chí ( thao giang)

Phong cách ngôn ngữ báo chí ( thao giang)
. BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ : : Thế nào là ngôn ngữ báo chí? Ngôn ngữ báo chí chủ Thế nào là ngôn ngữ báo chí? Ngôn ngữ báo chí chủ yếu được thể hiện ở những thể. năng thông tin của báo chí và tạo bảo chức năng thông tin của báo chí và tạo nên phong cách ngôn ngữ báo chí. nên phong cách ngôn ngữ báo chí. III. Luyện
 • 16
 • 2,101
 • 26

phong cách ngôn ngữ báo chí ( Thao giang)

phong cách ngôn ngữ báo chí ( Thao giang)
. BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ : : Thế nào là ngôn ngữ báo chí? Ngôn ngữ báo chí chủ Thế nào là ngôn ngữ báo chí? Ngôn ngữ báo chí chủ yếu được thể hiện ở những thể. năng thông tin của báo chí và tạo bảo chức năng thông tin của báo chí và tạo nên phong cách ngôn ngữ báo chí. nên phong cách ngôn ngữ báo chí. III. Luyện
 • 16
 • 1,161
 • 11

phong cách ngôn ngữ báo chí

phong cách ngôn ngữ báo chí
. văn bản báo chí và Nhận xét chung về văn bản báo chíngôn ngữ báo chí ngôn ngữ báo chí b. b. Mỗi thể loại đều có u cầu riêng về sử dụng ngơn ngữ. Bản. số thể loại văn bản báo chí a. a. Bản tin Bản tin a1. a1. Tìm hiểu ngữ liệu Tìm hiểu ngữ liệu I- I- Ngôn ngữ báo chí Ngôn ngữ báo chí Dựa vào SGK và sự
 • 25
 • 1,162
 • 14

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ
. I. NGÔN NGỮ BÁO CHÍ 1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí I. NGÔN NGỮ BÁO CHÍ 1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí a. Bản tin. chung về văn bản báo chíngơn ngữ báo chí b. Về dạng văn bản: + Nói +Viết Lưu ý: còn có báo ảnh, báo điện tử. Báo chí thường tồn tại Báo chí thường tồn
 • 27
 • 1,028
 • 5

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ - T2

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ - T2
. khái niệm, đặc trưng và phong cách ngôn ngữ báo chí các đặc trưng cơ bản của nó để làm cơ sở phân biệt với các phong cách ngôn ngữ khác. 2. Kĩ năng: Rèn. báo chíngôn ngữ báo chí: a. Thể loại: - Báo chí có nhiều thể loại: tin tức, bình luận, tiểu phẩm, thư bạn đọc, quảng cáo… - Văn bản báo chí tồn tại
 • 3
 • 1,395
 • 15

Gián án Phong cách ngôn ngữ báo chí - Văn 11

Gián án Phong cách ngôn ngữ báo chí - Văn 11
. Nhung PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ I. Ngôn ngữ báo chí: 1/ Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí: a) Tìm hiểu ngữ liệu: b) Đặc điểm của từng loại văn. và ngôn ngữ báo chí: a) Báo chí có nhiều loại: - Theo phương tiện: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử - Theo định kì xuất bản: Nhật báo, tuần báo, nguyệt
 • 18
 • 1,824
 • 19

Bài soạn Phong cách ngôn ngữ báo chí - Văn 11

Bài soạn Phong cách ngôn ngữ báo chí - Văn 11
. Nhung Người soạn : Phạm Thị Thu Nhung PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ I. Ngôn ngữ báo chí: 1/ Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí: a) Tìm hiểu ngữ liệu:. và ngôn ngữ báo chí: a) Báo chí có nhiều loại: - Theo phương tiện: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử - Theo định kì xuất bản: Nhật báo, tuần báo, nguyệt
 • 18
 • 2,823
 • 24

Dạy học bài phong cách ngôn ngữ báo chí ở lớp 11 trung học phổ thông theo quan điểm giao tiếp

Dạy học bài phong cách ngôn ngữ báo chí ở lớp 11 trung học phổ thông theo quan điểm giao tiếp
. về dạy học Tiếng Việt ở phổ thông theo quan điểm giao tiếp. Vì thế, việc triển khai đề tài: Dạy học bài phong cách ngôn ngữ báo chí ở lớp 11 trung học phổ. TIẾP 2.1. Quan điểm giao tiếp với nội dung dạy học bài phong cách ngôn ngữ báo chí ở lớp 11 trung học phổ thông 11 2.1.1. Quan điểm giao tiếp với việc
 • 16
 • 2,554
 • 10

Soạn bài luyện tập về phong cách ngôn ngữ báo chí

Soạn bài luyện tập về phong cách ngôn ngữ báo chí
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN (Xem bài trước) II. RÈN KĨ NĂNG a. Nhận xét về cách sử dụng ngôn ngữ trong những câu (đoạn) sau (tr. 237 SGK). Viết lại những câu (đoạn) ấy theo hiểu biết của anh (chị). Nhận xét chung: Cách sử dụng ngôn ngữ của các văn bản trên gây … soan bai cau tran thuat don, soan van tim hieu chung ve phep lap luan giai thich, yhs-default, soạn sống chết mặc bay, vai trò của rừng đối với môi trường, Soạn văn bài Cầu Long Biên-chứng nhân lịch sử, phan tich hinh tuong cay xa nu qua tac pham rung xa nu cua nguyen trung thanh, ý nghia viec khac bia tien si trong bài Hien tai la, soan anh unit 14 lop 7, Văn8- bai soan NUOC DAI VIET TA . Soạn bài luyện tập về phong cách ngôn ngữ báo chí I. KIẾN THỨC CƠ BẢN(Xem bài trước)II. RÈN KĨ NĂNGa. Nhận xét về cách sử dụng ngôn ngữ trong. văn bản báo chí viết về tinhọc và ca nhạc, đặc biệt là ca nhạc quốc tế.- Viết lại: có nhiều cách để viết lại những câu văn đó nhưng dù viết bằng cách nào
 • 1
 • 4,775
 • 8

Luyện tập về phong cách ngôn ngữ báo chí - văn mẫu

Luyện tập về phong cách ngôn ngữ báo chí - văn mẫu
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN (Xem bài trước) II. RÈN KĨ NĂNG a. Nhận xét về cách sử dụng ngôn ngữ trong những câu (đoạn) sau (tr. 237 SGK). Viết lại những câu (đoạn) ấy theo hiểu biết của anh (chị). Nhận xét chung: Cách sử dụng ngôn ngữ của các văn bản trên gây […] phan tich an y man doi thoai giua hon truong ba va xac hang thit, suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn chiếc lược ngà, Csuy nghĩ của em về đức tính tự tin, hien tai la nguyen khi cua quoc gia, soạn lòng yêu nước, Van mau bai rung xa nu, ta ve mua xuan, bai van chung jminh cau tuc ngu that bai la me thanh conh, phan tich doan tholop lop may cao cung nho nhatrang giang cua huy can, giải thích câu tuc ngữchí thì nên . Nhận xét về cách sử dụng ngôn ngữ trong những câu (đoạn) sau (tr. 237 SGK). Viết lại những câu (đoạn) ấy theo hiểu biết của anh (chị). Nhận xét chung: Cách sử dụng ngôn ngữ của các văn bản trên. dung văn bản. a) - Nhận xét: Quá lạm dụng tiếng Anh, đây là hiện tượng thường gặp trên những văn bản báo chí viết về tin học và ca nhạc, đặc biệt là ca nhạc quốc tế. - Viết lại: có nhiều cách. CNSH: công nghệ sinh học. + KPVH: khu phố văn hoá. c) - Nhận xét: Sử dụng biệt ngữ xã hội một cách thiếu chọn lọc. - Viết lại: chú thích rõ nghĩa của các biệt ngữ: + Bảnh tỏn: bảnh bao, lịch sự. +
 • 1
 • 4,987
 • 27
1 2 3 4 .. >