Tổng hợp tài liệu :

luyen tu va cau-lop 3

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 19

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 19
Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 19. . - Ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi “Khi nào?”. - Giáo dục HS cách đặt câu tìm từ đúng theo yêu cầu.II – Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ kẻ bảng. nhân - Phương pháp: đàm thoại, trực quan. - T cho HS làm bài vào vở bài tập. - T cho HS sửa bài tiếp sức. - Nhận xét. - Cho HS sửa vào vở.Bài tập 2:-
 • 2
 • 14,659
 • 77

Giáo án Luyện từ câu lớp 3 - Tuần 21

Giáo án Luyện từ và câu lớp 3 - Tuần 21
Giáo án Luyện từ câu lớp 3 - Tuần 21. . LUYỆN TỪ CÂU- NHÂN HO - ÔN TẬP CÁCH ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI: ƠÛ ĐÂU?I – Mục tiêu: - Tiếp tục học về nhân hoá: nắm được 3 cách nhân hoá. - Ôn luyện. đặt trả lời câu hỏi “ƠÛ đâu?” (Tìm được bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “ƠÛ đâu?”, trả lời đúng các câu hỏi.) - Giáo dục HS cách dùng từ đặt câu
 • 3
 • 13,304
 • 67

Giáo án Luyện từ câu lớp 3 - Tuần 22

Giáo án Luyện từ và câu lớp 3 - Tuần 22
Giáo án Luyện từ câu lớp 3 - Tuần 22. . LUYỆN TỪ CÂUMƠÛ RỘNG VỐN TỪ: SÁNG TẠO – DẤU PHẨYI – Mục tiêu: - Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. - Ôn luyện về dấu phẩy (đứng sau bộ. đặt trả lời câu hỏi: ƠÛ đâu? - T nêu tên bài cũ – các yêu cầu kiểm tra. - 1 HS làm bài tập 2, 1 HS làm bài tập 3. - HS nêu 3 cách
 • 3
 • 8,463
 • 41

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 24

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 24
Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 24. . LUYỆN TỪ CÂUMƠÛ RỘNG VỐN TỪ : NGHỆ THUẬT – DẤU PHẨYI - Mục tiêu: - Mở rộng vốn từ ngữ về nghệ thuật. - Ôn luyện về cách dùng. đưa ra đáp án đúng .- Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn .- Làm bài vào vở bài tập .- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi nhận xét.* Đáp án: Mỗi bản nhạc,
 • 2
 • 12,434
 • 68

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 25

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 25
Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 25. . núi .- HS đọc yêu cầu cá nhân .- HS làm bài vào vở .- HS sửa bài nhận xét bằng bảng đ/s .- HS đọc lại cá nhân đáp án đúng. a) Cả lớp cười ồ lên vì câu. ảnh nhân hoá. - Ôn luyện về câu hỏi: Vì sao?, trả lời đúng các câu hỏi: Vì sao?. - Giáo dục HS nhận dạng đúng các câu hỏi, các kiểu câu đã học.II –
 • 3
 • 12,317
 • 109

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 26

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 26
Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 26. . trong lễ hội hội). - Ôn luyện về dấu phẩy (dặt sau trạng ngữ chỉ nguyên nhân ngăn cách các bộ phận đồng chức trong câu) . - Giáo dục tìm từ theo. - T nêu tên bài cũ các yêu cầu kiểm tra. . Đọc 1 câu thơ hoặc câu văn trong đó có sử dụng nhân hoá. . Đặt 1 câu hỏi trả
 • 2
 • 10,322
 • 115

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 28

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 28
Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 28. . khi nói về mình .- HS lặp lại cá nhân ý chính .- HS làm vào vở .- HS đọc bài cá nhân suy nghó làm bài .- HS làm bài vào vở BT.Vở BT - GV cho lớp chia thành. TỪ & CÂUNHÂN HÓA - ÔN CÁCH ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI “ĐỂ LÀM GÌ?”I – Mục tiêu: - Tiếp tục học về nhân hóa. - Ôn cách đặt trả lời câu hỏi “Để
 • 2
 • 15,785
 • 112

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 29

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 29
Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 29. . nhảy cầu, - HS sửa bài theo bảng đ/s .- HS đọc lại yêu cầu bài tập .- Thực hiện kể câu chuyện cá nhân .- HS làm vở BT .- HS trả lời câu hỏi cá nhân .- Nhận xét.. nó trong câu – điều này GV không cần nói với HS). 3. Giáo dục tìm từ chính xác theo chủ điểm đặt dấu câu đúng.II – Đồ dùng dạy học: - Một số tranh
 • 3
 • 12,407
 • 112

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 30

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 30
Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 30. . mình .- HS đọc yêu cầu bài .- HS làm bài vào vở.Vở BTBảng đ/s - T theo dõi – nhận xét.Bài 3: * Mục tiêu: Giúp HS nắm được cách đặt câu trả lời câu hỏi. chính xác.II - Đồ dùng dạy học: - Giấy khổ to viết 3 câu văn của BT 1 (hàng ngang). - 3 bảng phụ viết nội dung BT4.III – Các hoạt động dạy học:
 • 2
 • 9,183
 • 66

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 32

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 32
Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 32. . câu hỏi “Bằng gì?”. - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác.II – Chuẩn bò: - Bảng phụ viết câu văn ở BT1, 3 câu văn ở BT3. - 3 tờ phiếu viết nội dung. ý nghóa điền đúng theo yêu cầu .- HS lặp lại cá nhân .- HS lắng nghe .- HS đọc yêu cầu .- HS lắng nghe làm bài vào vở .- HS sửa bài mời nhau .- HS đọc
 • 2
 • 6,471
 • 25

Giáo án môn Luyện từ câu lớp 3 - tuần 23

Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 3 - tuần 23
Giáo án môn Luyện từ câu lớp 3 - tuần 23. . LUYỆN TỪ CÂUNHÂN HÓA – ÔN CÁCH ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI “NHƯ THẾ NÀO?”I – Mục tiêu: - Củng cố về nhân hóa, các cách nhân hóa. - Ôn luyện. luyện về câu Như thế nào? Đặt câu hỏi trả lời câu hỏi Như thế nào? - Giáo dục sử dụng câu nhân hóa đúng, chính xác.II – Đồ dùng dạy học: - 2 tờ
 • 2
 • 9,983
 • 90

Giáo án môn Luyện từ câu lớp 3 - Tuần 33

Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 3 - Tuần 33
Giáo án môn Luyện từ câu lớp 3 - Tuần 33. . LUYỆN TỪ CÂUTỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆPI. Mục tiêu1. Kiến thức: - Mở rộng hệ thống hoá vốn từ chỉ nghề nghiệp từ chỉ phẩm chất. nhân, lớp- Đặt một câu với từ tìm được trong bài 3. - HS lên bảng, mỗi lượt 3 HS. HS dưới lớp đặt câu vào nháp .- Đặt câu theo yêu cầu, sau
 • 2
 • 4,081
 • 10

Tài liệu luyện từ câu - tuần 15 - lớp 3

Tài liệu luyện từ và câu - tuần 15 - lớp 3
Tài liệu luyện từ câu - tuần 15 - lớp 3. . mà lớp vừa tìm được .- HS viết vào vở bài tập .- 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK .- 1 HS lên bảng điền từ, cả lớp làm bài vào vở. -. Cả lớp đọc đồng thanh .- HS lắng nghe .- 1 HS đọc trước lớp .- Quan sát hình trả lời: vẽ mặt trăng quả bóng .- Mặt trăng quả bóng đều rất tròn .- Trăng
 • 3
 • 9,394
 • 82

Tài liệu luyện từ câu lớp 3 - Tuần 11

Tài liệu luyện từ và câu lớp 3 - Tuần 11
Tài liệu luyện từ câu lớp 3 - Tuần 11. . LUYỆN TỪ CÂUTỪ NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG – ÔN TẬP CÂU : AI LÀM GÌ?I- Mục tiêu: - Mở rộng vốn từ theo chủ điểm Quê hương. Ôn tập mẫu câu: Ai làm gì? - Rèn. HS làm bài vào vở .- T cho HS sửa bài bằng cách chuyền 3 bông hoa, chọn 3 HS lên bảng – cả lớp nhận xét .- T viết băng giấy 3 câu HS gạch dưới .- T nhận
 • 3
 • 9,131
 • 89

Luyện từ câu 3 : "Bằng gì ?"

Luyện từ và câu 3 :
. Nam, Xin-ga-po. : : : : : : 13 L L UYỆN TỪ CÂU UYỆN TỪ CÂU : : Đặt trả lời câu hỏi “ Bằng gì ?” Đặt trả lời câu hỏi “ Bằng gì ?” Dấu hai chấm. 9 9 LUYỆN TỪ CÂU LUYỆN TỪ CÂU : : Đặt trả lời câu hỏi “ Bằng gì ?” Đặt trả lời câu hỏi “ Bằng gì ?” (Tr 102) (Tr 102) 2. Trả lời các câu hỏi
 • 18
 • 357
 • 0

Giáo án luyện từ câu 3 cả năm

Giáo án luyện từ và câu 3 cả năm
. Giáo án luyện từ câu lớp 3 8 Tuần 9 Ngày dạy: ./ ./200 Bài: ôn tập giữa học kỳ i Hớng dẫn học sinh làm các bài Luyện từ câu ở các. . Giáo án luyện từ câu lớp 3 Tuần 15 Ngày dạy: ./ ./200 14 Bài: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh I. Mục
 • 19
 • 1,171
 • 15

luyen tu va cau 3 -t12

luyen tu va cau 3 -t12
. c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê th¨m líp 3B Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ câu *KiÓm tra bµi cò : 1 nhau? Sự vật, con vật Hoạt động Từ so sánh Hoạt động a/ b/ c/ Con trâu đen Tàu cau Xuồng con (chân) đi vươn - đậu (quanh thuyền lớn như nằm(quanh bụng mẹ)
 • 13
 • 369
 • 1

luyện từ câu 3 tuần 14

luyện từ và câu 3 tuần 14
. 12 năm 2005 Luyện từ câu: n tập về từ chỉ đặc điểm Ô n tập câu: Ai thế nào?Ô Thứ 2 ngày 05 tháng 12 năm 2005 Luyện từ câu: n tập về từ chỉ đặc điểm. Đoài) Vàng Mật ong Thứ 2 ngày 05 tháng 12 năm 2005 Luyện từ câu: n tập về từ chỉ đặc điểm - n tập câu: Ai thế nào?Ô Ô Bài 3: Tìm bộ phận của câu: -Trả
 • 17
 • 451
 • 2

LUYỆN TỪ CÂU 3:SO SÁNH -DẤU CHẤM

LUYỆN TỪ VÀ CÂU 3:SO SÁNH -DẤU CHẤM
. DÒNG THÁC Luyện từ câu So sánh. Dấu chấm - Tiếng mưa - tiếng thác, tiếng gió . là những từ gợi tả gì? - Các từ chỉ các sự vật được so sánh ở trong. rụng trụi gần hết lá. Đoàn Giỏi như như Luyện từ câu So sánh. Dấu chấm Bài 3: Ngắt đoạn văn dưới đây thành 5 câu chép lại cho đúng chính tả: Trên nương,
 • 15
 • 2,415
 • 16

luyen tu va cau 3

luyen tu va cau 3
. như dòng sông xanh trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố. , , , , B i t p 3 Củng cố dặn dò - Để đặt câu miêu tả theo mẫu Ai thế nào? về các sự vật
 • 11
 • 402
 • 0
1 2 3 4 .. >