Tổng hợp tài liệu :

ôn thi cấp tôc 1

dạy ôn thi cấp tôc (10 Buổi)

dạy ôn thi cấp tôc (10 Buổi)
. Tháng 5/2006 Vũ Trung Thành 14 ôn thi đại học cấp tốc Chuyên đề 5: Hình học giải tích trong mặt phẳng và không gian. Hình học không gian Bài 1: Hình học giải. mxmx y a) Khảo sát sự biến thi n của đồ thị của hàm số m =-1 Trờng THPT Bình Giang Tháng 5/2006 Vũ Trung Thành 3 ôn thi đại học cấp tốc b) Tìm m để đồ thị
 • 22
 • 436
 • 1

ôn thi cấp tôc 1

ôn thi cấp tôc 1
. Ho¸ «n thi- 1 §Ò sè : 1 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22. Cách tô đúng : 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50
 • 8
 • 368
 • 2

ôn thi cấp tôc 2 -Có lời giải

ôn thi cấp tôc 2 -Có lời giải
. 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 51 6 25 52 26 53 27 54 7 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : Ho¸ §H -2 §Ò sè : 1 01 28 55 02 29 56 03 30. 31 58 05 32 59 06 33 60 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 51 25 52 26 53 27 54 8
 • 9
 • 671
 • 5

ôn thi cấp tôc 3 -Có lời giải

ôn thi cấp tôc 3 -Có lời giải
. 02 29 56 03 30 57 04 31 58 05 32 59 06 33 60 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 51. 53 27 54 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : HoáĐH -3 §Ò sè : 1 01 28 55 02 29 56 03 30 57 04 31 58 05 32 59 06 33 60 07 34 08 35 09 36 10 37
 • 9
 • 447
 • 3

ôn thi cấp tôc 4 -Có lời giải

ôn thi cấp tôc 4 -Có lời giải
. 59 06 33 60 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 51 25 52 26 53 27 54 8 9 . lời. Cách tô đúng : 01 28 55 02 29 56 03 30 57 04 31 58 05 32 59 06 33 60 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46
 • 9
 • 307
 • 2

ôn thi cấp tôc 5 -Có lời giải

ôn thi cấp tôc 5 -Có lời giải
. 49 23 50 24 51 6 25 52 26 53 27 54 7 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : HoaDH -5 §Ò sè : 1 01 28 55 02 29 56 03 30 57 04 31 58 05 32 59 06. trả lời. Cách tô đúng : 01 28 55 02 29 56 03 30 57 04 31 58 05 32 59 06 33 60 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19
 • 9
 • 476
 • 2

ôn thi cấp tôc 6-Có lời giải

ôn thi cấp tôc 6-Có lời giải
. §Ò thi m«n HoaDH-6 C©u 1 : có thể là công thức tổng quát của loại hợp chất nào dưới đây? A. rượu no, 2 chức, mạch hở B. anđehit C. este không no (có. dịch loãng giải phóng hiđro. - A hoạt động hoá học kém hơn B. - C và D không có phản ứng với dung dịch - D tác dụng với dung dịch muốiC và giải phóng C.
 • 9
 • 657
 • 1

ôn thi cấp tôc 7 -Có lời giải

ôn thi cấp tôc 7 -Có lời giải
. án trả lời. Cách tô đúng : 01 28 55 02 29 56 03 30 57 04 31 58 05 32 59 06 33 60 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18. 46 20 47 21 48 22 49 23 50 7 24 51 25 52 26 53 27 54 8 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : HoaDH -7 §Ò sè : 1 01 28 55 02 29 56 03 30 57 04 31
 • 10
 • 357
 • 3

ôn thi cấp tôc 8 -Có lời giải

ôn thi cấp tôc 8 -Có lời giải
. giáo dục & đào tạo Hng Yên Đề thi . Trờng THPT Khoái Châu Khối : . Thời gian thi : . Ngày thi : . Đề thi môn Hoa DH -8 (Đề 1) Câu 1 : Cho mt lỏ ng cú. trả lời. Cách tô đúng : 01 28 55 02 29 56 03 30 57 04 31 58 05 32 59 06 33 60 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45
 • 11
 • 295
 • 1

ôn thi cấp tôc 9-Có lời giải

ôn thi cấp tôc 9-Có lời giải
. polisaccarit có công thức phân tử nhưng xenlulozơ có thể kéo thành sợi còn tinh bột thì không. Cách giải thích nào sau đây là đúng: A. Phân tử xenlulozơ không phân. có công thức chung là C. C. Tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ có công thức chung là D. D. Tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ đều là các polime có trong thi n
 • 10
 • 451
 • 0

ôn thi cấp tôc 10 -Có lời giải

ôn thi cấp tôc 10 -Có lời giải
. §Ò thi m«n HOA 16 C©u 1 : Hỗn hợp H gồm hai anđêhit no mạch hở A, B, phân tử mỗi chất không chứa nhiều hơn 2 nhóm chức. Cho 10, 2g hỗn hợp H. không đổi thì thu được 0,12 mol và còn lại các chất rắn C. Khối luợng của B và C lần lượt là : A. 15 B. 10 C. 12 D. 16 C©u 34 : Cho 0,69 gam Na vào 100
 • 7
 • 345
 • 0

ôn thi cấp tôc 11 -Có lời giải

ôn thi cấp tôc 11 -Có lời giải
. thực vật C. Hợp chất đa chức, có công thức chung là D. Hợp chất tạp chức, đa số có công thức chung là C©u 2 : Cho axit có công thức sau : A. Axit 2 B. Axit. C©u 40 : Cho 6,7g hh 2 hidrocacbon có công thức phân tử là và lội qua 1 dd dư thu được 22,75g két tủa vàng ( không có khí thoát ra khỏi dd) Phần trăm khối
 • 6
 • 467
 • 1

ôn thi cấp tôc 12 -Có lời giải

ôn thi cấp tôc 12 -Có lời giải
. được nào sau đây không thể có (cho C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; Ag = 108) ? A. 10,8 B. 8,5 C. 12, 2 D. 11,5 C©u 8 : A là một este có công thức thực nghiệm. 2-Metylpenten-1 C©u 5 : A có công thức phân tử . A tác dụng được với dung dịch kiềm tạo muối. Có bao nhiêu công thức cấu tạo của A phù hợp với gỉa thi t này ? A. 9
 • 7
 • 516
 • 1

ôn thi cấp tôc 13 -Có lời giải

ôn thi cấp tôc 13 -Có lời giải
. §Ò thi m«n hoa 19 C©u 1 : Cho dãy axit :acrylic , propionic, butanoic.Từ trái sang phải , tính axit của chúng biến đổi theo chiều A. Giảm B. Tăng C. Không. , chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp điện hóa A. Phủ thi c lên bề mặt thanh Fe để trong không khí B. Gắn các thanh Zn lên chân cầu bằng thép ngâm dưới
 • 7
 • 307
 • 0

ôn thi cấp tôc 20 -Có lời giải

ôn thi cấp tôc 20 -Có lời giải
. đơn chức B. no, đa chức C. không no đa chức D. không no, đơn chức C©u 15 : Trong công nghiệp sản xuất nguyên liệu là hỗn hợp không khí dư trộn . Trước phản. nguyên chất là 0,8 g/ml. A. 450 lít B. 420 lít C. 456 lít D. 426 lít C©u 20 : Chất X là một aminoaxit mà phân tử không chứa nhóm chức nào khác ngoài các
 • 6
 • 359
 • 0

ôn thi cấp tôc 21 -Có lời giải

ôn thi cấp tôc 21 -Có lời giải
. trắng. Sau phản ứng, chất rắn trong ống sứ có khối lượng 215 gam thì m là : A. 230 gam B. 217 ,4 gam C. 219 ,8 gam D. 249 gam C©u40 : Khi điện phân dung dịch. 2 axit hữu côn thu được 11,2 lít (đktc), nếu chung hòa 0,3mol hỗn hợp 2 axit hữu cơ trên cần dùng 500ml dung dịch NaOH 1M.Hai axit đó có công thức cấu
 • 6
 • 339
 • 0

đề hóa on thi cấp tốc

đề hóa on thi cấp tốc
. Luyện Thi Đại Học-Cao Đẳng Đề số 10 Phan Kim Ngân đề thi thử đại học cao đẳng Môn Hóa Học: Thời gian làm bài 90 phút Câu. 7 trong môi trờng H 2 SO 4 loãng. A. FeSO 4 B. FeBr 2 C. FeBr 3 D. Fe 2 (SO 4 ) 3 Câu 18: Có bao nhiêu chất và ion lỡng tính trong số các chất và ion sau:
 • 4
 • 277
 • 0

Bài tập ôn thi cấp tốc - cđề 1

Bài tập ôn thi cấp tốc - cđề 1
. 6,7,6 D. 12 ,14 ,14 Cõu 8: Cho cỏc ngt sau: .,, 14 6 14 7 12 6 ZYX Tng s ht p,n,e ca mi nguyờn t ln lt l A. 18 , 21, 20 B. 18 ,20, 21 C. 12 ,14 ,14 D. 12 ,14 ,20 Cõu. đó :A. 10 8 B. 14 8 C. 18 8 D. 15 0 Câu 6: Ngtử của ngtố R có 4 lớp e, lớp ngoài cùng có 1e. Vậy số hiệu ngtử của ngtố R là A. 15 B. 16 C. 14 D. 19 - 1 - Bi
 • 3
 • 298
 • 0

Bài tập ôn thi cấp tốc -cđề 1

Bài tập ôn thi cấp tốc -cđề 1
. 6,7,6 D. 12 ,14 ,14 Cõu 8: Cho cỏc ngt sau: .,, 14 6 14 7 12 6 ZYX Tng s ht p,n,e ca mi nguyờn t ln lt l A. 18 , 21, 20 B. 18 ,20, 21 C. 12 ,14 ,14 D. 12 ,14 ,20 Cõu. đó :A. 10 8 B. 14 8 C. 18 8 D. 15 0 Câu 6: Ngtử của ngtố R có 4 lớp e, lớp ngoài cùng có 1e. Vậy số hiệu ngtử của ngtố R là A. 15 B. 16 C. 14 D. 19 - 1 - Bi
 • 3
 • 292
 • 0
1 2 3 4 .. >