Tổng hợp tài liệu :

Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên
. đã chọn đề tài:" ;Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp nhỏ vừa tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên& quot;. 2. M. đối với Doanh nghiệp nhỏ vừa tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên& quot; đã được tiến hành nghiên cứu chủ yếu tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt. BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam BIDV Thái Nguyên : Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Thái Nguyên DN : DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa DPRR
 • 120
 • 574
 • 2

Xuất Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên

Xuất Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên
. liệu kết quả nghiên cứu trong Luận văn “Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Thái Nguyên là trung thực và. để dịch vụ NHBL ở BIDV Thái Nguyên ngày càng phát triển. Xuất phát từ thực tế trên, đề tài: “Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu Phát triển. chia sẻ giảm thiểu rủi ro cho các ngân hàng. Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên (BIDV Thái Nguyên) là Chi nhánh cấp 1 trực thuộc hệ thống BIDV.
 • 110
 • 447
 • 0

Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên

Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên
. học thực tiễn tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên, tôi chọn đề tài: Giải pháp phát triển Thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần. tế Quản trị kinh doanh 2 TTKDTM Thanh toán không dùng tiền mặt 3 BIDV Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam 4 BIDV Thái Nguyên Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi. thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên 2.2. Mục tiêu cụ thể Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận về thanh toán thanh toán không dùng
 • 113
 • 628
 • 1

âng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam - chi nhánh thái nguyên

âng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh thái nguyên
. pháp lý cho hot đng cho vay ti Ngân hàng TMCP T&PT Vit Nam BIDV – Chi nhánh Thái Nguyên 30 2.2.2. Quy trình cho vay ti Ngân hàng TMCP T&PT Vit Nam BIDV – Chi nhánh Thái Nguyên. ThỀoăđiătngăthamăgiaăquyătrìnhăẾho vay - Cho vay trc tip: Ngân hàng cp vn trc tip cho ngi có nhu cu, đng thi ngi đi vay trc tip hoàn tr n vay cho ngân hàng. - Cho vay gián tip: ây là hình thc cho vay. đng cho vay, ngân hàng tin hành gii ngân cho khách hàng. Bcă5 Kimătraătrongăquáătrình cho vay: ăSau khi gii ngân cho khách hàng, ngân hàng phi kim soát xem khách hàng có s dng tin vay
 • 82
 • 452
 • 0

nâng cao chất lượng dịch vụ ngân sách tự động - atm tại ngân hàng tmcp đầu phát triển việt nam, chi nhánh thái nguyên

nâng cao chất lượng dịch vụ ngân sách tự động - atm tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh thái nguyên
. trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng tự động - ATM của Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên. Chương 4: Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng tự động- . khách hàng. Là một cán bộ đang công tác tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên, tôi chọn nội dung: Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng tự động - ATM tại Ngân. về phát triển dịch vụ ngân hàng tự động - ATM của BIDV Thái Nguyên 74 4.2. Định hướng, mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng tự động- ATM của BIDV Thái Nguyên 74 4.3. Giải pháp nâng cao chất
 • 122
 • 257
 • 0

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ tín dụng của ngân hàng TMCP đầu phát triển việt nam chi nhánh thái nguyên

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ tín dụng của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam  chi nhánh thái nguyên
Nâng cao sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái NguyênNâng cao sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái NguyênNâng cao sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái NguyênNâng cao sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái NguyênNâng cao sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái NguyênNâng cao sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái NguyênNâng cao sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái NguyênNâng cao sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái NguyênNâng cao sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái NguyênNâng cao sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên . http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2 nghiên cứu tìm ra các giải pháp cụ thể. Đề tài: Nâng cao sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ tín dụng của ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt. - Chƣơng 3: Kết quả nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tín dụng doanh nghiệp của BIDV Thái Nguyên - Chƣơng 4: Phƣơng hƣớng giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách. giá sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ tín dụng để từ đó đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng khi đến với BIDV Thái Nguyên. 2.2. Mục tiêu cụ thể - Hệ
 • 144
 • 664
 • 1

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Tiền Giang Luận văn Thạc sĩ.PDF

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Tiền Giang Luận văn Thạc sĩ.PDF
. ca chi nhánh Tin Giang 71 3.2 GII PHÁP PHÁT TRIN NÂNG CAO CHT NG DCH V TI BIDV TIN GIANG 71 3.2.1 Gii pháp phát trin dch v ti BIDV Tin Giang 71 3.2.2 Gii pháp nâng cao. NGHIM NÂNG CAO CHT NG DCH V CA MT S NGÂN HÀNG TRÊN TH GII BÀI HC KINH NGHIM CHO CÁC NGÂN HÀNG  MI  VIT NAM 20 1.3.1 Kinh nghim nâng cao cht ng dch v ca mt s ngân. NGUYN MINH LUÂN NÂNG CAO CHTăLNG DCH V TI NGÂN HÀNG TMCP UăTăVẨăPHỄTăTRIN VIT NAM CHI NHÁNH TIN GIANG Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã s: 60340201
 • 123
 • 471
 • 0

NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỀN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỀN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF
. s hài lòng ca khách hàng cá nhân v dch v ngân hàng ti ngân hàng thng mi. Chng 2: Thc trng s hài lòng ca khách hàng cá nhân v dch v ngân hàng ti Ngân hàng TMCP u t Phát. Vit Nam chi nhánh Qung Ngãi. Chng 3: Gii pháp nâng cao s hài lòng ca khách hàng cá nhân v dch v ngân hàng ti Ngân hàng TMCP u t Phát trin Vit Nam chi nhánh Qung Ngãi. . vn Nâng cao s hài lòng ca khách hàng cá nhân đi vi dch v ngân hàng ti Ngân hàng TMCP u t Phát trin Vit Nam chi nhánh Qung Ngãi lƠ công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các
 • 132
 • 312
 • 0

Phát triển sản phẩm dịch vụ của ngân hàng TMCP đầu phát triển việt nam chi nhánh quang trung luận văn ths 2015

Phát triển sản phẩm dịch vụ của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam  chi nhánh quang trung luận văn ths 2015
. trạng phát triển sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam CN Quang Trung Chương 5: Giải pháp các kiến nghị phát triển sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng TMCP Đầu Phát. về ngân hàng TMCP Đầu phát triển- chi nhánh Quang Trung 4.1.1.Quá trình hình thành phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu Phát triểnchi nhánh Quang Trung NH TMCP Đầu & Phát. chung ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam – CN Quang Trung nói riêng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển – CN Quang Trung nên không nên làm gì để phát triển dịch vụ ngân hàng
 • 19
 • 246
 • 0

Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh thái nguyên

Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam  chi nhánh thái nguyên
... vấn đề phát triển dịch vụ toán không dùng tiền mặt BIDV Thái Nguyên Vì đề tài: Phát triển dịch vụ toán không dùng tiền mặt ngân hàng TMCP đầu phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên ”... giúp phát triển dịch vụ toán không dùng tiền mặt BIDV - chi nhánh Thái Nguyên? 1.2 Cơ sở lý luận phát triển dịch vụ toán không dùng tiền mặt Ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Dịch vụ toán không dùng... đẩy phát triển dịch vụ toán không dùng tiền mặt Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên 2.2 Nhiệm vụ Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận phát triển toán toán không dùng tiền
 • 117
 • 787
 • 13

CD_ Nâng cao chất lượng cho vay đối với DNXL tại NHTMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội

CD_ Nâng cao chất lượng cho vay đối với DNXL tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội
... đến kinh tế, ngân hàng cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay DNXL - Đối với DNXL Nâng cao chất lượng cho vay ngân hàng mang lại thuận lợi định cho DNXL vay vốn , phát triển hoạt động... Đầu Xây dựng Hà nội đổi tên thành Ngân hàng Đầu Phát triển Thành phố Hà nội thành lập năm 1995, chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Hà Nội trải qua giai đoạn phát triển: + Giai đoạn... VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 2.1 Tổng quan BIDV Hà Nội 2.1.1.Lịch sử hình thành phát triển BIDV Hà Nội Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam tiền thân Ngân hàng kiến thiết Việt Nam thành lập vào
 • 85
 • 406
 • 0

Phân tích dịch vụ thanh toán trong nước tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh thái nguyên

Phân tích dịch vụ thanh toán trong nước tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thái nguyên
LỜI MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tàiDưới sự lãnh đạo của Đảng Nhà nước, nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập với nền kinh tế quốc tế. Hội nhập kinh tế ngày càng diễn ra sâu rộng hơn, quy luật sinh tồn đào thải ngày càng tỏ rõ sức mạnh trong cuộc cạnh tranh dữ dội để tồn tại phát triển của các doanh nghiệp. Trong đó, ngành ngân hàng là một trong những ngành kinh tế then chốt, chi phối đến tất cả các ngành kinh tế khác. Hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần trong nước đang từng bước khẳng định sự lớn mạnh của mình trong mọi phương diện kinh tế, đặc biệt là dịch vụ thanh toán trong nước nhằm đảm bảo dòng lưu thông tiền tệ trong nước cho nền kinh tế; tập trung phân phối nguồn vốn của nền kinh tế một cách an toàn, hiệu quả, nhanh chóng; góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.Những năm gần đây, tương tự như với toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam, dịch vụ thanh toán của Ngân hàng TMCP Đầu phát trỉển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên đã đạt những thành tựu nhất định. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là hệ thống thanh toán điện tử đã tạo cơ sở để dịch vụ thanh toán trong nước trở nên phổ biến được ứng dụng rộng rãi trong toàn hệ thống. Trong tương lai, chi nhánh hướng tới phát triển dịch vụ thanh toán trong nước hơn nữa hạn chế sử dụng tiền mặt trong lưu thông. Nó sẽ tạo sự minh bạch trong các khoản chi tiêu giao dịch, giúp dòng chảy tiền tệ được lưu thông rõ ràng trơn tru hơn. Đây là những nỗ lực không thể phủ nhận của Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên trong phát triển dịch vụ thanh toán trong nước thời gian qua, song dường như tốc độ phát triển của thanh toán trong nước vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Từ những vấn đề đã nêu trên, cùng với mục đích muốn được tìm hiểu, trải nghiệm thực tế các hoạt động của dịch vụ thanh toán trong nước của Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên, dưới sự hướng dẫn tận tình của thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, em xin lựa chọn đề tài: “ Phân tích dịch vụ thanh toán trong nước tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên” làm chuyên đề nghiên cứu thực tập tốt nghiệp của mình.2.Mục đích nghiên cứuTìm hiểu thực tế hoạt động thanh toán trong nước của BIDV Thái Nguyên qua 3 năm 2013 – 2015 nhằm đưa ra nhận xét về những thành tựu hạn chế trong hoạt động để từ đó đưa ra giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán trong nước tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên.3.Phạm vi nghiên cứuVề không gian: tập trung vào các số liệu báo cáo của Chi nhánhVề thời gian: Số liệu được sử dụng để phân tích đề tài được lấy trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015.4.Phương pháp nghiên cứuĐề tài sử dụng kết hợp một số phương pháp sau: thu thập số liệu, quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh… trên cơ sở các số liệu thống kê của ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên qua các năm để nghiên cứu.5.Kết cấu của báo cáoNgoài phần mở đầu. kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của báo cáo bao gồm 3 phần:Phần 1: Khái quát chung về Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái NguyênPhần 2: Thực trạng hoạt động thanh toán trong nước tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái NguyênPhần 3: Nhận xét kết luận.  CHƯƠNG 1KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN1.1.Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên1.1.1.Vị trí địa lý địa chỉ giao dịch của Chi nhánh ngân hàngNgân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên nằm ở phía Đông thành phố Thái Nguyên, trung tâm của tỉnh Thái Nguyên.Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Namchi nhánh Thái Nguyên (BIDV Thái Nguyên), trực thuộc ngân hàng TMCP ĐTPT Việt Nam, thành lập ngày 26041957 với tên gọi ban đầu là Phòng cấp phát vốn Kiến thiết cơ bản trực thuộc Ty Tài chính Bắc Thái, tiền thân của Ngân hàng Kiến thiết Bắc Thái. Chi nhánh có trụ sở đặt tại số 653 Đường Lương Ngọc Quyến, Tổ 22Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.Với vị trí địa lý giao thông thuận lợi, nơi đây không chỉ được biết đến là con đường kinh doanh nhộn nhịp bậc nhất thành phố mà còn là địa điểm đặt hàng lọat các trụ sở ngân hàng như: VP Bank, Maritime Bank, BIDV… Ngòai ra đây cũng là nơi tọa lạc của một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh địa phương khác như Tập đoàn thiết bị vệ sinh Lăng Thịnh Plaza, Công ty TNHH Xây dựng thương mại Khánh Hưng, Siêu thị điện máy Thế giới số, Thế giới di động, Thẩm mỹ viện Hương Mận... Như vậy có thể thấy, đây là một địa phương tiềm năng thuận lợi để Chi nhánh có thể phát huy các lợi thế của mình.Thông tin giao dịch của Chi nhánh như sau : Tên : Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái NguyênTên viết tắt: BIDV Thái NguyênĐịa chỉ: 653 Đường Lương Ngọc Quyến, Tổ 22Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.Điện thoại: (0280) 3 855247Fax: (0280) 3 855247Phòng giao dịch : 7 PGDPGD Gang Thép : số 4401, đường Cách mạng tháng 8, P. Trung Thành, TP Thái NguyênPGD Hoàng Văn Thụ: số 2, KS Thái Nguyên, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái NguyênPGD Phan Đình Phùng: Kiot số 9, Công ty Dược Thái Nguyên, Ngã Đồng Quang, TP Thái NguyênPGD Quán Triều: số 618, đường Dương Tự Minh, tổ 13, P. Quán Triều, TP Thái NguyênPGD Tân Thịnh: số 259, đường Quang Trung, P. Tân Thịnh, TP Thái NguyênPGD Đồng HỷPGD Lương Ngọc Quyến1.1.2.Quá trình hình thành phát triển ngân hàng BIDV chi nhánh Thái NguyênChi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển (BIDV) Thái Nguyên được thành lập ngày 2751957. Đây là 1 trong 11 chi nhánh Ngân hàng Kiến thiết đầu tiên của cả nước. Lúc đầu, BIDV chỉ là Phòng cấp phát vốn Kiến thiết cơ bản trực thuộc Ty Tài chính Bắc Thái, TP Thái Nguyên, với số lượng cán bộ là 10 người. Đến năm 1996, trên cơ sở tách Ngân hàng ĐTPT Bắc Thái thành 02 chi nhánh cấp I là Thái Nguyên Bắc Kạn. BIDV Thái Nguyên chính thức được thành lập theo quyết định số 267QĐ TCCB ngày 20121996 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP ĐTPT Việt Nam. Nếu như năm 2009 mạng lưới chi nhánh chỉ có 1 trụ sở chính ở sâu trong ngõ với 3 phòng giao dịch 5 quỹ tiết kiệm thì hiện nay mạng lưới BIDV địa bàn Thái Nguyên đã bao gồm 2 chi nhánhchi nhánh Thái Nguyên với 7 phòng giao dịch chi nhánh Nam Thái Nguyên (được chia tách từ chi nhánh Thái Nguyên) với 3 phòng giao dịch, tất cả đều đang phát triển tốt, góp phần nâng cao thị phần, vị thế, thương hiệu BIDV trên địa bàn. Các phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm với cơ sở vật chất sơ sài chưa đáp ứng đủ điều kiện về không gian giao dịch chuẩn của BIDV thì nay các phòng giao dịch của BIDV Thái Nguyên đã được cải tạo, xây dựng khang trang, hiện đại đáp ứng qui định của TW để phục vụ tốt nhu cầu giao dịch của khách hàng.Giai đoạn 20112015, đánh dấu một sự kiện trọng đại của BIDV cũng như chi nhánh đó là: năm 2012 cùng với cả hệ thống, BIDV Thái Nguyên đã thực hiện thành công IPO chính thức chuyển sang hoạt động mô hình NHTMCP kể từ ngày 152012. Đối với chi nhánh đây thực sự là một dấu mốc quan trọng trong những chặng đường phát triển giúp chi nhánh có những chuyển biến căn bản trong hệ thống, tưởng, nhận thức cũng như quản trị điều hành. Từ đây cơ chế tiền lương, tiền thưởng, thu nhập cũng được đổi mới theo hướng công bằng, công khai minh bạch, thu nhập của cán bộ nhân viên được gắn với vị trí kết quả công việc đạt được. Ngoài ra, BIDV Thái Nguyênngân hàng đầu tiên trên địa bàn đã thực hiện xong dự án hiện đại hoá công nghệ ngân hàng từ tháng 042005. Mọi thông tin, dữ liệu của ngân hàng đều được quản lý tập trung tại hội sở chính. BIDV Thái Nguyênngân hàng hàng đầu tiên trên địa bàn tỉnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin hiện đại vào phục vụ hoạt động ngân hàng. việc phát triển cơ sở vật chất, mở rộng kênh phân phối hiện đại hoá công nghệ ngân hàng cũng luôn được đặc biệt quan tâm. Hiện nay, ngoài trụ sở chính, Chi nhánh có 7 phòng giao dịch trực thuộc, 13 ATM trên 60 điểm chấp nhận thẻ POS đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng của người dân Bên cạnh đó, Chi nhánh còn luôn gắn kết các hoạt động kinh doanh của mình với việc phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà đáp ứng nguồn vốn cho các doanh nghiệp. Từ đó, giúp các doanh nghiệp có điều kiện đổi mới công nghệ, tăng năng lực sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh đứng vững trong cơ chế thị trường. Với phương châm “Chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công”, BIDV đã bám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tập trung vốn đầu cho các dự án, nhằm làm thúc đẩy sức sản xuất khai thác có hiệu quả các lợi thế, tiềm năng ở địa phương. . Quý I2015, chi nhánh đã đạt quy mô tổng tài sản trên 5.340 tỷ đồng (trong đó dư nợ cho vay là 5.170 tỷ đồng); nguồn vốn huy động đạt trên 3.800 tỷ đồng. Với chất lượng, hiệu quả không ngừng được nâng cao, BIDV Thái Nguyên đã trở thành một trong số những Ngân hàng thương mại có quy mô lớn nhất trên địa bàn.Vừa phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Chính phủ, Ngành Ngân hàng giao, BIDV chi nhánh Thái Nguyên vừa chú trọng làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo đối với một số huyện nghèo, xã nghèo, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong cả nước về công tác tài trợ từ thiện, an sinh xã hội công tác đền ơn đáp nghĩa tại hầu hết các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh, với những nội dung rất cụ thể, phù hợp với nhu cầu từng địa bàn, từng loại đối tượng, các cán bộ công nhân viên chi nhánh phối hợp với Mặt trận Tổ Quốc tỉnh tích cực tham gia các chương trình như: Đồng hành cùng chương trình “Thắp sáng ước mơ”, hỗ trợ vốn sản xuất cho các hộ nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà, trợ giúp kinh phí cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, các trường học sinh khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, tặng quà tết cho các hộ nghèo, nhận phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng… 5 năm qua, Chi nhánh BIDV Thái Nguyên đã đóng góp, ủng hộ cho các quỹ từ thiện thực hiện công tác an sinh xã hội trên 3,3 tỷ đồng... Chi nhánh BIDV đã vinh dự được Đảng, Nhà nước Ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý đó là: Huân chương Lao động Hạng nhất giai đoạn (20072011); Huân chương lao động hạng nhì giai đoạn (19992005); Cờ thi đua của Thống đốc Ngân hàng UBND Tỉnh; Nhiều năm liền là Chi nhánh dẫn đầu khu vực miền núi phía bắc cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các tổ chức Đảng, đoàn thể cho tập thể cá nhân.1.1.3.Chức năng nhiệm vụa.Chức năngChi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Thái Nguyên là đơn vị trực thuộc Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (gọi tắt là BIDV), là Ngân hàng thương mại Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt theo Quyết định 90, 91 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các hoạt động Ngân hàng các hoạt động khác có liên quan theo quy định của pháp luật, cụ thể: Huy động vốn: Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân các tổ chức tín dụng khác dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn bằng Đồng Việt Nam ngoại tệ. Thực hiện các hình thức huy dộng vốn khác theo quy định của pháp luật. Cho vay: Cho vay sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng, các dự án đầu phát triển kinh tế xã hội các nhu cầu hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình dưới các hình thức dài hạn, trung hạn, ngắn hạn bằng đồng Việt Nam ngoại tệ phù hợp với các quy định của pháp luật. Cầm cố, chiết khấu thương phiếu các giấy tờ có giá ngắn hạn khác. Thực hiện đồng tài trợ, đầu mối đồng tài trợ, cấp tín dụng theo quy định. Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng các nghiệp vụ tài trợ thương mại khác theo quy định của BIDV. Thực hiện các dịch vụ: Thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế các dịch vụ ngân quỹ. Thực hiện dịch vụ ngân hàng đại lý, quản lý vốn đầu cho các dự án, vấn đầu theo yêu cầu của khách hàng theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nghiệp vụ mua bán, chuyển đổi ngoại tệ với khách hàng, các dịch vụ ngân hàng đối ngoại khác.b.Nhiệm vụ Đảm bảo tăng trưởng ổn định, vững chắc, an toàn hiệu quả trong mọi hoạt động, tranh thủ tối đa mọi nguồn lực. Nâng cao sức cạnh tranh trên các bình diện: Thị trường, thị phần, sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả kinh doanh gắn với quy mô, cơ cấu, chất lượng. Tiếp tục nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành theo mô hình ngân hàng TMCP, hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận, an toàn hiệu quả, tính chuyên nghiệp phải đặt lên hàng đầu. Đẩy mạnh tiến độ xử lý nợ xấu, nợ ngoại bảng là nhiệm vụ trọng tâm, lành mạnh hóa hệ thống tài chính đảm bảo hoạt động của chi nhánh tăng trưởng gắn với mục tiêu lợi nhuận, an toàn, chất lượng, tăng trưởng bền vững. Nâng cao năng lực quản lý rủi ro, giảm thấp nhất các rủi ro trong hoạt động như rủi ro tín dụng, rủi ro tác nghiệp, rủi ro đạo đức… Nỗ lực hết mình, phấn đấu kết quả xếp loại kinh doanh: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và khẳng định được vị trí nhóm Chi nhánh chủ lực trong toàn hệ thống. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đầy đủ trách nhiệm với nhà nước trong việc xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội. Đảm bảo thu nhập, môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ cho cán bộ nhân viên làm việc tại chi nhánh.1.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy của BIDV Thái Nguyên1.2.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lýHội sở chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển chi nhánh Thái Nguyên có 10 Phòng nghiệp vụ 7 phòng giao dịch trực thuộc.Qua sơ đồ cơ cấu tổ chức của BIDV Thái Nguyên đã thể hiện sự quản lý bao quát của Ban giám đốc xuống các phòng ban chức năng cũng như các phòng giao dịch trực thuộc. Điều này đảm bảo cho nhà quản lý có thể trực tiếp điều hành nắm bắt tình hình hoạt động của toàn chi nhánh. Bên cạnh đó, việc phân chia các phòng ban thành khối cụ thể theo từng nhiệm vụ đã làm cho công việc của các phòng tập trung vào một mảng công việc. Sự phân chia trên đảm bảo cho công việc của các phòng chức năng diễn ra độc lập, không bị đan xen, chồng chéo lên nhau, từ đó nâng cao năng suất lao động của cán bộ nhân viên trong chi nhánh. Sơ đồ 1.1: Mô hình cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt NamChi nhánh Thái Nguyên 1.2.2.Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các phòng ban Ban giám đốc: bao gồm 1 giám đốc 3 phó giám đốc, trong đó + Giám đốc: quản lý chung trực tiếp chỉ đạo khối quản lý rủi ro. + Phó giám đốc 1: quản lý khối quan hệ khách hàng+ Phó giám đốc 2: quản lý khối trực thuộc (gồm các phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh)+ Phó giám đốc 3: quản lý khối tác nghiệp khối quản lý nội bộ. Khối quan hệ khách hàng: gồm 02 Phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp 01 Phòng Quan hệ khách hàng cá nhân làm nhiệm vụ trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, giới thiệu về các sản phẩm, thực hiện việc kiểm tra các điều kiện đề xuất tín dụng để cho vay với khách hàng. Theo mô hình cũ đây chính là các phòng tín dụng. Khối quản lý rủi ro: gồm 01 Phòng Quản lý rủi ro thực hiện việc thẩm định các dự án lớn, quyết định phê duyệt cho vay đối với các khách hàng lớn hoặc trình Hội đồng tín dụng với những trường hợp vượt thẩm quyền. Phối kết hợp với các phòng Quan hệ khách hàng trong việc đánh giá tài sản bảo đảm của khách hàng. Khối tác nghiệp: gồm 01 Phòng Quản trị tín dụng thực hiện việc vào máy, giải ngân các hợp đồng tín dụng sau khi đã qua các bước xét duyệt tại các phòng Quan hệ khách hàng quản lý rủi ro. 02 phòng Dịch vụ khách hàng thực hiện các dịch vụ như thanh toán, tài trợ xuất nhập khẩu, mở tài khoản, nhận tiền gửi… Nói chung là hầu hết các dịch vụ ngoài tín dụng. Phòng Quản lý dịch vụ kho quỹ thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến kho quỹ, kiểm đếm tiền mặt cất giữ các loại giấy tờ tài sản đảm bảo của khách hàng.1.2.3.Tình hình lao động của BIDV Thái NguyênBan đầu, BIDV chỉ là Phòng cấp phát vốn Kiến thiết cơ bản trực thuộc Ty Tài chính Bắc Thái, TP Thái Nguyên, với số lượng cán bộ ít ỏi 10 người. Đến nay, sau chặng đường gần 60 năm xây dựng trưởng thành, BIDV Thái Nguyên đã có sự đổi mới toàn diện, đội ngũ cán bộ công nhân viên không ngừng được trẻ hóa được đào tạo bài bản. Năm 2015, chi nhánh đã có 149 cán bộ, trong đó trên 90% có trình độ từ đại học trở lên, trên 20% cán bộ có trình độ thạc sỹ. Với phương châm “Mỗi cán bộ BIDV là một lợi thế trong cạnh tranh” về cả năng lực chuyên môn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, Chi nhánh đã chú trọng đổi mới toàn diện nâng cao chất lượng công tác phát triển nguồn nhân lực bằng việc thực thi các chính sách tuyển dụng, quy hoạch, giáo dục, đào tạo sử dụng con người một cách hợp lý.Chính sách đãi ngộ nhân viên cũng được Ban lãnh đạo BIDV Thái Nguyên quan tâm cải thiện: tiến hành chuyển đổi lương cơ bản, tăng hệ số kinh doanh, nâng bậc lương, góp phần tạo khí thế làm việc, gắn kết trong nội bộ ngân hàng thu hút nhân tài từ bên ngoài.Bảng 1.1: Tình hình lao động tại chi nhánh năm 2013 2015Đơn vị: NgườiChỉ tiêuNăm 2013Năm 2014Năm 2015Tổng lao động175139149Trong đóPhân theo giới tínhNam574045Nữ11899104Phân theo trình độ chuyên mônTrên đại học151418Đại học134111116Dưới đại học261415(Nguồn số liệu:Phòng Tổ chức hành chính BIDV TN)1.2.4.Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam không ngừng phát triển các dịch vụ mới phù hợp với từng đối tượng khách hàng. BIDV Thái Nguyênchi nhánh lớn thuộc Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam, do đó nó cũng cung cấp đầy đủ các dịch vụ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, bao gồm: •Sản phẩm huy động vốn: Nhận tiền gửi VND ngoại tệ của các tổ chức cá nhân theo kỳ hạn hoặc không kỳ hạn. Phát hành giấy tờ có giá, chứng chỉ tiền gửi với các kỳ hạn: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.•Sản phẩm tín dụng: Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đối với tất cả các thành phần kinh tế. Cho vay tiêu dùng. Cho vay cán bộ công nhân viên. Cho vay du học, chứng minh tài chính. Chiết khấu giấy tờ có giá.•Sản phẩm dịch vụ khác: Bảo lãnh, thanh toán, dự thầu, thực hiện hợp đồng. vấn đầu tư, thẩm định dự án. Thanh toán trong nước. Thanh toán quốc tế. Thanh toán thẻ tín dụng, séc quốc tế. Dịch vụ rút tiền tự động ATM. Dịch vụ ngân hàng điện tử ( BIDV eBanking, BIDV Smart Banking, …).1.3.Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh giai đoạn 201320151.3.1.Kết quả hoạt động kinh doanhTrong giai đoạn 20132015, nhìn chung BIDV chi nhánh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả kinh doanh khả quan mức độ tăng trưởng khá. Các hoạt động nghiệp vụ chính của ngân hàng như nghiệp vụ huy động vốn, cấp tín dụng đều tăng trưởng về số lượng khách hàng cũng như doanh số hoạt động. Tình hình nợ xấu liên tục giảm qua các năm cho thấy năng lực giải quyết nợ xấu cũng như đánh giá hồ sơ tín dụng của chi nhánh ngày một được nâng cao. Bên cạnh đó, việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng cũng được chi nhánh chú trọng mở rộng, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Có thể nói rằng trong những năm qua, chi nhánh đã hoàn thành tương đối toàn diện khá đồng bộ các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, thực hiện đúng các mục tiêu đề ra. Mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế của Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động ngân hàng có sự cạnh tranh gay gắt giữa nhiều tổ chức tín dụng trên địa bàn, nhưng hoạt động kinh doanh của chi nhánh vẫn đạt được những kết quả khả quan nhất định. Kết quả kinh doanh giai đoạn 2013 2015 của chi nhánh được thể hiện tại bảng dưới đây:Bảng 1.2: Kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Thái Nguyên giai đoạn 2013 – 2015.Đơn vị: Tỷ đồng.Chỉ tiêuNăm 2013Năm 2014Năm 2015So sánh 2014 với 2013So sánh 2015 với 2014Số tiền%Số tiền%1.Tổng nguồn vốn5.2505.5336.9502835,39141725,612.Vốn huy động3.2343.6724.28843813,5461616,783.Doanh số cho vay12.77315.89917.7553.12624,471.85611,674.Doanh số thu nợ12.23514.98716.4902.75222,491.50310,035.Dư nợ4.9455.8577.12291218,441.26521,606.Nợ quá hạn37,815,38,6(22,5)(59,52)(6,7)(43,79)7.Tổng thu nhập722,8788,2869,46459,0581,210,308.Tổng chi phí582,3639,1703,656,89,7564,510,099.Lợi nhuận140,5149,1165,88,66,1216,711,20(Nguồn số liệu: Báo cáo tổng kết HĐKD chi nhánh BIDV Thái Nguyên năm 20132015)Nhìn vào bảng kết quả đạt được trong 3 năm 20132015, ta thấy:Về tổng nguồn vốn: Năm 2014 ghi nhận đạt 5.533 tỷ đồng tăng 5,39% so với năm 2013 đến năm 2015 thì nguồn vốn này lại tiếp tục tăng mạnh ở mức 6.950 tỷ đồng, tăng 25,61% so với năm 2014. Trong đó vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn. Vốn huy động luôn được nâng cao, cùng với tốc độ tăng của doanh số cho vay thì doanh số thu nợ cũng được đảm bảo. Đồng thời tốc độ dư nợ cũng tăng cùng với tốc độ tăng của doanh số cho vay. Chứng tỏ doanh số thu nợ của ngân hàng đạt kết quả tốt. Không những thế, nợ xấu của ngân hàng ngày một giảm, năm 2013 nợ xấu năm 2013 là 34 tỷ đồng nhưng đến năm 2015 chỉ còn 2,3 tỷ đồng. Nợ xấu giảm đáng kể như vậy là do ngân hàng đã có những biện pháp thu hồi nợ, bám sát chặt chẽ các loại nợ, cho vay những khách hàng làm ăn hiệu quả, từ chối những khách hàng không thực hiện tốt nghĩa vụ tín dụng đối với ngân hàng.Về thu nhập: Trong ba năm qua, thu nhập của ngân hàng cũng tăng liên tục, năm 2014 đạt 788,2 tỷ đồng tăng 9,05% so với năm 2013, đến năm 2015 thu nhập lại tiếp tục tăng 10,3% so với năm 2014. Thu nhập của ngân hàng tăng chủ yếu là do lãi suất cho vay tăng lên. Thu nhập của ngân hàng tăng là tín hiệu đáng mừng giúp chi nhánh hoàn thành những chỉ tiêu quan trọng đã được đề ra.Về chi phí: Năm 2013 chi phí là 582,3 tỷ đồng tăng 9,75% so với năm 2014 đến năm 2015 chi phí là 703,6 lại tiếp tục tăng 10,09% so với năm 2014. Tuy chi phí qua ba năm có sự gia tăng nhưng tốc độ gia tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của thu nhập nên ngân hàng vẫn kiểm soát tốt về chi phí.Về lợi nhuận: Năm 2013 lợi nhuận đạt 140,5 tỷ đồng, năm 2014 lợi nhuận đạt 149,1 tỷ đồng tăng 6,12% so với năm 2013. Đến năm 2015 lợi nhuận đạt 165,8 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2014. Chi nhánh BIDV Thái Nguyên được xếp hạng là một trong số những chi nhánh có doanh số lợi nhuận cao ở khu vực phía Đông Bắc.1.3.2.Họat động huy động vốnHuy động vốn là hoạt động “đầu vào” của NHTM, là một trong các nghiệp vụ cơ sở, là tiền đề quyết định các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng. Thông qua nghiệp vụ huy động vốn, chi nhánh có thể đo lường được uy tín cũng như sự tín nhiệm của khách hàng đối với BIDV Thái Nguyên. Nguồn vốn huy động của BIDV Thái Nguyên liên tục gia tăng trong giai đoạn 20132015. Ngay từ những ngày đầu của năm 2013, bám sát chủ trương của Ngân hàng Nhà nước toàn hệ thống Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, chi nhánh BIDV Thái Nguyên tập trung đẩy mạnh họat động huy động vốn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Chi nhánh chủ động triển khai các sản phẩm huy động vốn có hiệu quả, phù hợp với đặc thù của địa phương, diễn biến thị trường , trong đó chú trọng nguồn tiền gửi ổn định từ các tổ chức dân cư trên địa bàn tỉnh. Kết quả của họat động huy động vốn qua các năm được biểu diễn dưới bảng sau:Bảng 2.1: Huy động vốn của BIDV chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2013 – 2015Đơn vị: Tỷ đồngTTChỉ tiêuNăm 2013Năm 2014Năm 2015So sánh 2014 với 2013So sánh 2015 với 2014Số tiền%Số tiền%Tổng Nguồn vốn huy động3.2433.6724.28843813,5461616,78Trong đó:1Phân theo loại tiền32343.6724.28843813,5461616,78_VND3.1003.5714.15947115,1958816,47Ngoại tệ quy ra VND1341011293324,62827,722Phân theo kỳ hạn32343.6724.28843813,5461616,78Tiền gửi không kỳ hạn qua đêm616583740335,3615726,93Nguồn vốn huy động đến 12 tháng1.2861.5932.05730723,8746429,13Nguồn vốn huy động trên 12 tháng1.3321.4961.49116412,3150,333Phân theo khách hàng3.2343.6724.28843813,5461616,78Tiền gửi định chế tài chính311321180103,2214143,9Tiền gửi tổ chức kinh tế52451562491,7210921,17Tiền gửi dân cư2.3992.8363.48443718,2264822,85(Nguồn số liệu: Báo cáo tổng kết HĐKD chi nhánh BIDV Thái Nguyên năm 20132015)Nhìn vào bảng trên ta thấy, cơ cấu nguồn vốn tăng trưởng theo hướng ổn định bền vững. Sau 3 năm, tổng nguồn vốn huy động của BIDV Thái Nguyên đã tăng lên gấp 1,3 lần, từ 3.243 tỷ đồng năm 2013 đã tăng lên đến 4.288 tỷ đồng vào năm 2015. Xét về đối tượng khách hàng: Năm 2014, tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh là 3.672 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động từ tiền gửi của dân cư là 2.836 tỷ đồng, tăng 18,22% so với năm 2013, nguồn vốn huy động từ tiền gửi của tổ chức kinh tế là 515 tỷ đồng, giảm 1,72% so với năm 2013. Tính đến năm 2015, tổng nguồn vốn huy động đã đạt mức 4.288 tỷ đồng. Tỷ trọng nguồn vốn huy động từ tiền gửi của dân cư của tổ chức kinh tế cũng có sự biến đổi, tăng tương ứng là 22,85% 21,17%.Xét về loại tiền, ta thấy nguồn vốn huy động chủ yếu của ngân hàng là nội tệ (VNĐ). Nguồn huy động này tăng dần qua các năm. Năm 2013 đạt 3.100 tỷ đồng, năm 2014 tăng them 471 tỷ đồng so với năm 2013,tương ứng với 15,19%. Đến năm 2015 đạt 4.159 tỷ đồng, tăng 588 tỷ đồng so với năm 2014, tương ứng với 16,47%. Nguồn huy động ngoại tệ tuy chiếm tỷ trọng khá nhỏ nhưng khá quan trọng trong tổng nguồn vốn, trong những năm gần đây nguồn huy động ngoại tệ có xu hướng tăng lên. Năm 2013 đạt 134 tỷ đồng. Sang năm 2014 đạt 101 tỷ đồng, giảm 33 tỷ đồng so với năm 2013. Đến năm 2015 tăng lên 129 tỷ đồng, tăng thêm 28 tỷ đồng so với năm 2014. Xét theo kỳ hạn tiền gửi: nguồn vốn chủ yếu mà ngân hàng huy động được là tiền gửi có kỳ hạn, tạo cho ngân hàng có nguồn huy động dồi dào để tiến hành họat động cho vay. Năm 2013 tiền gửi có kỳ hạn đạt 2618 tỷ đồng. Sang năm 2014 đạt 3089 tỷ, tăng 471 tỷ đồng so với năm 2013. Đến năm 2015 tăng lên là 3548 tỷ, tăng 459 tỷ đồng so với năm 2014. Mặt khác, nguồn vốn không kỳ hạn tuy chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng cơ cấu nguồn vốn nhưng cũng không kém phần quan trọng. Trong 3 năm gần đây, tỷ trọng này đang có xu hướng tăng lên nhưng số tiền huy động vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ. Nguyên nhân một phần là do ngân hàng chưa có chính sách lãi suất không kỳ hạn hấp dẫn để thu hút được nhiều lượng khách hàng.1.3.3.Họat động cho vay đầu tưHoạt động tín dụng là một phần rất quan trọng trong lĩnh vực họat động của ngân hàng, nó chiếm tỉ trọng lớn nhất trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác huy động vốn, BIDV Thái Nguyên đã sử dụng nguồn vốn huy động được một cách có hiệu quả thông qua việc đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu vốn tín dụng cho các thành phần kinh tế, giúp các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, cải tiến dây chuyền công nghệ máy móc, gia tăng chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm cho người lao động. Cùn
 • 65
 • 368
 • 2

Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình

Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình
1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong quá trình hội nhập quốc tế hoá, khu vực hoá, sự tăng trưởng nhanh của nền kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Để có sự tăng trưởng kinh tế ấy cần có sự nỗ lực của Nhà nước, của các tổ chức kinh tế của toàn dân. Trong đó, ngân hàng có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của mỗi nước. Với nhiệm vụ cơ bản là cấp tín dụng cho nền kinh tế, ngân hàng đã cung ứng một khối lượng vốn lớn. Hơn nữa, tín dụng cũng là nghiệp vụ cơ bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại phát triển của mỗi ngân hàng. Trong điều kiện nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ theo cơ chế thị trường, môi trường kinh tế có nhiều thay đổi đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Hàng loạt các doanh nghiệp tiến hành mở rộng sản xuất kinh doanh đã kéo theo các hoạt động quản lý kinh doanh tín dụng của ngân hàng cũng thay đổi, hoàn thiện lại. BIDV có quan hệ tín dụng với nhiều doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp lớn lẫn doanh nghiệp nhỏ vừa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong những năm gần đây hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại có phần kém sôi động xuất hiện tình trạng ứ đọng vốn trong khi các doanh nghiệp vẫn đang khát vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Đặc biệt ở Việt Nam số lượng các doanh nghiệp nhu cầu vốn của đối tượng này rất lớn nên hoạt động tín dụng ngân hàng dành cho doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh của ngân hàng. Đối với NHTM thì hoạt động tín dụng mang lại nhiều lợi nhuận nhất, chiếm 70% đến 80% lợi nhuận mà các ngân hàng thu được. Nhưng nó luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để đảm bảo ngân hàng có thể tránh được rủi ro thì công tác thẩm định cho vay cần phải được chú trọng.Việc thẩm định sẽ ảnh hưởng tới việc phát triển của ngân hàng rất nhiều thông qua các tiêu chí như: nợ xấu, lợi nhuận, uy tín của ngân hàng.... Nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động thẩm định tín dụng, nên trong thời gian thực tập tại chi nhánh BIDV Thái Bình, em quyết định chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình” làm đề tài cho chuyên đề của mình.2. Mục đích nghiên cứu:+ Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến công tác thẩm định chất lượng công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay.+ Phân tích thực trạng chất lượng công tác thẩm định tín dụng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình đánh giá công tác thẩm định đó.+ Đề xuất đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình.3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu:+ Đối tượng nghiên cứu: Thẩm định tín dụng công tác nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình.+ Phạm vi nghiên cứu: Những vấn đề liên quan tới hoạt động thẩm định tín dụng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình trong 3 năm: 2013, 2014, 2015.4. Nội dung nghiên cứu+ Thực trạng thẩm định tín dụng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình qua 3 năm 2013, 2014, 2015.+ Tình hình thẩm định tín dụng cho vay của Ngân hàng.+ Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng cho vay.5. Phương pháp nghiên cứu:Thu thập số liệu thứ cấp từ bảng cân đối kế toán, từ các báo cáo của Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình đồng thời kết hợp với các phương pháp: + Phương pháp so sánh.+ Phương pháp phân tích tỉ trọng, số tương đối, số tuyệt đối.+ Phương pháp phân tích đánh giá số liệu thực tế tại chi nhánh.+ Phương pháp thống kê tổng hợp số liệu giữa các năm.6. Kết cấu của báo cáo:Ngoài phần mở đầu, kết luận, báo cáo được chia thành 3 chương:Chương 1: Tổng quan về thẩm định tín dụng cho vay tại ngân hàng thương mại.Chương 2: Thực trạng thẩm định tín dụng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình.Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình.
 • 50
 • 594
 • 4

Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại ngân hàng TMCP đầu phát triển việt nam chi nhánh thái nguyên

Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam  chi nhánh thái nguyên
... ĐỘNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 39 3.1 Giới thi u Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Ph t triển Vi t N m - chi nhánh Thái Nguyên. .. PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 106 4.1 Chi n lƣợ ph t triển Ngân hàng TMCP Đầu tƣ ph t triển. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC ANH TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
 • 135
 • 290
 • 0

Giải pháp quản lý phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Giải pháp quản lý và phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Giải pháp quản lý phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ) ... lý v phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên Chương 4: Một số giải pháp quản lý phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam- ... phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên - Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm quản lý phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt. .. việc quản lý phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên Mục tiêu đề tài 3.1 Mục tiêu chung Đề xuất giải pháp quản lý phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng
 • 98
 • 325
 • 0

Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ) ... ĐỘNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 39 3.1 Giới thi u Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Ph t triển Vi t N m - chi nhánh Thái Nguyên. .. PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 106 4.1 Chi n lƣợ ph t triển Ngân hàng TMCP Đầu tƣ ph t triển. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC ANH TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
 • 135
 • 308
 • 1

Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
 • 135
 • 307
 • 1

Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán của ngân hàng TMCP đầu phát triển việt nam chi nhánh thái nguyên (Tóm tắt, trích đoạn)

Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thái nguyên (Tóm tắt, trích đoạn)
... QUỲNH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG... hàng thƣơng mại; Nêu hạn chế nguyên nhân dịch vụ toán Ngân hàng TMCP Đầuphát triển Việt Nam nói chung Chi nhánh Thái nguyên nói riêng để từ có giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ toán. .. pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ, nâng cao kỹ thuật công nghệ, mở rộng mạng lƣới phân phối… Trong hệ thống ngân hàng thƣơng mại, Ngân hàng TMCP Đầuphát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên ngân
 • 52
 • 264
 • 0

Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán của ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
... - ĐINH THỊ HƢƠNG QUỲNH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC... 2013, Nâng cao chất lƣợng dịch vụ toán Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân, Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam ngân hàng thƣơng mại cổ phần nhà nƣớc nằm ngân. .. Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh ngân hàng khác Chính sở lý luận chung học thực tế Ngân hàng TMCP Đầuphát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, chọn đề tài: “Nâng
 • 52
 • 255
 • 0
1 2 3 4 .. >