Tổng hợp tài liệu :

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ thực tiễn bộ văn hóa, thể thao và du lịch tt

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao và du lịch
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch . giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch. Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành. THỂ THAO DU LỊCH2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịchSố liệu kế toán tập hợp chi phí sản xuất
 • 97
 • 637
 • 5

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao du lịch

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao và du lịch
Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao du lịch . 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BÃI BỎ, CHUYỂN VỀ CẤP HUYỆN, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ. ĐÃ SỬA ĐỔI, BÃI BỎ, CHUYỂN VỀ CẤP HUYỆN, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCHTTSố hồ sơ TTHCTên
 • 17
 • 1,074
 • 0

Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa

Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa . TỈNH THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong. an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa (Ban hành kèm theo Quy t định số: /QĐ-VHTTDL
 • 7
 • 514
 • 0

Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử sở văn hóa, thể thao du lịch

Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử sở văn hóa, thể thao và du lịch
Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử sở văn hóa, thể thao du lịch . NGHĨA VIỆT NAM SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH (Ban. cung cấp thông tin, viết tin, bài cho Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Quy chế này,
 • 15
 • 650
 • 5

đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ văn hóa,thể thao du lịch

đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ văn hóa,thể thao và du lịch
. thể thao du lịch, trong đó đi sâu vào đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. Hoạt động quản lý nhà nước đối với cơ chế hoạt. của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. Chương III: Các giải pháp nhằm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa,. Thể thao Du lịch. 8 Chương 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1 Lý luận chung về đổi mới cơ chế hoạt động đối với các
 • 97
 • 663
 • 1

Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật của cá nhân, nhóm; triển lãm mỹ thuật tỉnh, thành phố, khu vực; triển lãm khi được Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ủy quyền ppt

Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật của cá nhân, nhóm; triển lãm mỹ thuật tỉnh, thành phố, khu vực; triển lãm khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền ppt
. Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật của cá nhân, nhóm; triển lãm mỹ thuật tỉnh, thành phố, khu vực; triển lãm khi được Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ủy quyền a) Trình. 07/6/201 1của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao. Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Phú Yên theo các bước sau: - Nộp giấy biên nhận. - Nhận giấy phép. Thời gian
 • 4
 • 372
 • 0

Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) pdf

Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) pdf
. Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Mỹ thuật, . đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) khi xây dựng mới, tu bổ sửa chữa, chuyển chất liệu hủy bỏ phải có giấy phép và. chịu sự quản lý nhà nước về chuyên ngành mỹ thuật của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình xin cấp giấy phép (theo mẫu tại Phụ lục Quyết định số 05/2000/QĐ- BVHTT
 • 4
 • 274
 • 0

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH docx

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH docx
. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH (Kèm theo Quyết định số 2676 /QĐ-CT. Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi bổ sung 1 TT-VPH- 112789- TT Đề nghị công nhận Gia đình văn hóa Văn hóa, Thể thao Du lịch 1. Thành. 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quan lý của Bộ Văn
 • 2
 • 883
 • 0

khóa luận tốt nghiệp ngành du lịch đánh giá hiệu quả công tác truyền thông quảng bá của trung tâm xúc tiến du lịch sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh tt.huế

khóa luận tốt nghiệp ngành du lịch đánh giá hiệu quả công tác truyền thông quảng bá của trung tâm xúc tiến du lịch sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tt.huế
. TÁCTRUY N THÔNG QU NG BÁ C A TRUNG TÂM XÚC TI N DU L CH – S THAO DU L CH T NH TT. HU 13867 3.1. Phân tích mô hình SWOT v công tác truy n thông qu ng bá Trung tâm Xúc ti n Du l ch Hu 13867 3.1.1 kênh công tác truy n thông qu ng bá c a Trung tâm XXúc ti n du l ch - S thao Du l ch t nh TT. Hu . M th - Tìm hi u uvà h th ng hóa các khái ni m v truy n thông, hình th c ho ng truy n thông. truy n thông qu ng bá - u qu các kênhcông tác truy n thông qu ng bá c a Trung tâm Xxúc ti n du l ch – S thao Du l ch t nh TT. Hu . - t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu công tác truy n thông
 • 29
 • 798
 • 5

Phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao Du lịch Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay

Phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay
. về đội ngũ Giáo viên công tác phát triển đội ngũ Giáo viên Trƣờng Trung cấp Văn hoá, Thể thao Du lịch Bắc Giang . Chƣơng 3: Giải pháp phát triển đội ngũ Giáo viên Trƣờng Trung cấp Văn. Trường Trung cấp Văn hoá, Thể thao Du lịch 32 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA TRƢỜNG TRUNG CẤP VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH BẮC GIANG. cụ thể về phát triển đội ngũ giáo viên của trƣờng Trung cấp Văn hoá, Thể thao Du lịch Bắc Giang. Nhƣ vậy, nghiên cứu về phát triển đội ngũ giáo viên của Trƣờng Trung cấp Văn hoá, Thể thao
 • 116
 • 765
 • 1

Thực trạng công tác đào tạo nhân lực du lịch tại các trường du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch

Thực trạng công tác đào tạo nhân lực du lịch tại các trường du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
.     Thực trạng công tác đào tạo nhân lực du lịch tại các trường du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch  2. Mục đích:  . NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN __________________________________________ ĐOÀN THỊ THẮM THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC DU LỊCH TẠI CÁC TRƯỜNG DU LỊCH TRỰC THUỘC. 7 Chương 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC DU LỊCH 1.1 . Nhân lực du lịch các đặc điểm của nhân lực du lịch 1.1.1 . Các khái niệm 1.1.1.1 . Du lịch  
 • 127
 • 636
 • 0

Nâng cao vai trò của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch trong công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Tỉnh Cao Bằng ( Nghiên cứu trường hợp lễ[172838]

Nâng cao vai trò của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Tỉnh Cao Bằng ( Nghiên cứu trường hợp lễ[172838]
. các nhân tố tác động đến công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống; + Phân tích vai trò của Sở VHTT&DL trong công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống lễ hội. cho tác giả thực hiện đề tài: Nâng cao vai trò của Sở VHTT&DL trong công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh Cao Bằng ( Nghiên cứu trường hợp lễ hội Pháo hoa, huy n. Cao Bằng. 4. Phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Vai trò của Sở VHTT&DL Cao Bằng trong công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, cụ thể là nghiên cứu trường hợp
 • 120
 • 618
 • 0

Kế toán tập hợp chi phi sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa, thể thao du lịch

Kế toán tập hợp chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa, thể thao và du lịch
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân thì ngành xây dựng cơ bản cũng không ngừng lớn mạnh. Với sự gia nhập của nước ta vào WTO, đây được xem là một bước ngoặt lớn đối với định hướng phát triển của nền kinh tế. Trong công tác kế toán nói chung, kế toán “ tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm” là một thành phần quan trọng mục tiêu đặt ra của các nhà quản lý là không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm, một mặt làm tăng thu nhập cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống cho người lao động, mặt khác đảm bảo sự tồn tại củng cố vị thế của doanh nghiệp trong cạnh tranh. Để thực hiện mục tiêu này, doanh nghiệp cần phải kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm chính xác kịp thời, đúng đối tượng, đúng phương pháp, đúng chế độ quy định. Chính vì vậy công tác kế toán này luôn được sự quan tâm sâu sắc của ban lãnh đạo toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Văn hóa, Thể thao Du lịch. . công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Xây dựng công trình Văn hóa, Thể thao Du lịch Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế. phần Xây dựng công trình Văn hóa, Thể thao Du lịch& quot;. Với ba phần như sau: Chương 1: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong công ty xây dựng Chương. đạo toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Văn hóa, Thể thao Du lịch. Để hiểu rõ hơn nội dung tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí tính
 • 80
 • 267
 • 0

Quyết định số 172016QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ : Về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch

Quyết định số 172016QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ : Về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
SốKý hiệu172016QĐTTgNgày ban hành05052016Ngày có hiệu lực20062016Người kýNguyễn Xuân PhúcTrích yếuVề áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịchCơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủPhân loạiQuyết định
 • 3
 • 341
 • 0

Nghiên cứu thực trạng giải pháp quản trị nguồn nhân lực tại các trường đại học thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp quản trị nguồn nhân lực tại các trường đại học thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
ĐẶT VẤN ĐỀ Trong những năm gần đây, các trƣờng Đại học Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch đã có bƣớc phát triển mới về kết quả hiệu quả trong đào tạo, huấn luyện nghiên cứu khoa học. Các trƣờng Đại học Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch cũng đã phần nào giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội đó là việc làm, thu nhập của ngƣời làm lao động nhất là đối với lao động đã qua đào tạo trong lĩnh vực thể thao góp phần thúc đẩy ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội, gắn lợi ích các trƣờng Đại học thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch với lợi ích xã hội. Đây là một vấn đề rất có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, các trƣờng Đại học Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đứng trƣớc những thách thức to lớn với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trƣờng trong nƣớc (nhƣ việc ra đời các Khoa giáo dục thể chất tại nhiều trƣờng đại học trong cả nƣớc có đào tạo nguồn nhân lực về thể dục thể thao) và quốc tế về đào tạo cử nhân với 4 chuyên ngành: giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao, quản lý thể thao, y sinh học thể thao đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ với hai chuyên ngành giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao đòi hỏi các trƣờng Đại học thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch phải ra sức cải tiến tổ chức quản lý hoạt động đào tạo, huấn luyện nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội trong thời kỳ phát triển mới khi Việt Nam gia nhập WTO, là thành viên Cộng đồng kinh tế ASEAN Hiệp định xuyên Thái Bình Dƣơng TPP. Trong các yếu tố cấu thành hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện nghiên cứu khoa học nhƣ vốn, công nghệ, thiết bị, cơ sở vật chất,… thì con ngƣời đƣợc xem là yếu tố quyết định nhất. Các lý thuyết về quản trị hiện nay đều khẳng định quản trị nguồn nhân lực là chức năng cốt lõi quan trọng nhất của tiến trình quản trị chung. Do đó, việc xây dựng phát triển nguồn nhân lực tại các trƣờng Đại học Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch cả về số lƣợng lẫn chất lƣợng, cũng nhƣ sự ổn định của nó phải đƣợc quan tâm hàng đầu, đây là vấn đề cấp thiết cần phải sớm đƣợc nghiên cứu. Việc nghiên cứu này sẽ tổng hợp cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ ở các trƣờng đại học Thể dục Thể thao thuộc Bộ ĐẶT VẤN ĐỀ Trong những năm gần đây, các trƣờng Đại học Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch đã có bƣớc phát triển mới về kết quả hiệu quả trong đào tạo, huấn luyện nghiên cứu khoa học. Các trƣờng Đại học Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch cũng đã phần nào giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội đó là việc làm, thu nhập của ngƣời làm lao động nhất là đối với lao động đã qua đào tạo trong lĩnh vực thể thao góp phần thúc đẩy ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội, gắn lợi ích các trƣờng Đại học thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch với lợi ích xã hội. Đây là một vấn đề rất có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, các trƣờng Đại học Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đứng trƣớc những thách thức to lớn với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trƣờng trong nƣớc (nhƣ việc ra đời các Khoa giáo dục thể chất tại nhiều trƣờng đại học trong cả nƣớc có đào tạo nguồn nhân lực về thể dục thể thao) và quốc tế về đào tạo cử nhân với 4 chuyên ngành: giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao, quản lý thể thao, y sinh học thể thao đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ với hai chuyên ngành giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao đòi hỏi các trƣờng Đại học thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch phải ra sức cải tiến tổ chức quản lý hoạt động đào tạo, huấn luyện nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội trong thời kỳ phát triển mới khi Việt Nam gia nhập WTO, là thành viên Cộng đồng kinh tế ASEAN Hiệp định xuyên Thái Bình Dƣơng TPP. Trong các yếu tố cấu thành hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện nghiên cứu khoa học nhƣ vốn, công nghệ, thiết bị, cơ sở vật chất,… thì con ngƣời đƣợc xem là yếu tố quyết định nhất. Các lý thuyết về quản trị hiện nay đều khẳng định quản trị nguồn nhân lực là chức năng cốt lõi quan trọng nhất của tiến trình quản trị chung. Do đó, việc xây dựng phát triển nguồn nhân lực tại các trƣờng Đại học Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch cả về số lƣợng lẫn chất lƣợng, cũng nhƣ sự ổn định của nó phải đƣợc quan tâm hàng đầu, đây là vấn đề cấp thiết cần phải sớm đƣợc nghiên cứu. Việc nghiên cứu này sẽ tổng hợp cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ ở các trƣờng đại học Thể dục Thể thao thuộc Bộ
 • 175
 • 400
 • 0
1 2 3 4 .. >