Tổng hợp tài liệu :

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ (bản duyệt)

Đề án thành lập trung tâm dạy nghề

Đề án thành lập trung tâm dạy nghề
Đề án thành lập trung tâm dạy nghề . Mẫu Đề án thành lập trung tâm dạy nghề: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ……., ngày .... tháng.....năm 20 ….ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG. KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂMI. Thông tin chung về trung tâm dạy nghề đề nghị thành lập: - Tên trung tâm dạy nghề: ....................................................................................-
 • 3
 • 3,232
 • 48

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học
Thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học . Bình Định.Hồ sơ Thành phần hồ sơ1. Tờ trình xin thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học. T-BDI-069749-TT: Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học (TTNN-TH).2. T-BDI-069749-TT: Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học (TTNN-TH).1 / 2Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học (TTNN-TH).Số hồ sơ: T-BDI-069749-TTCơ
 • 2
 • 4,171
 • 44

Đề án thành lập trung tâm thông tin thư viện trường đại học nguyễn trãi

Đề án thành lập trung tâm thông tin thư viện trường đại học nguyễn trãi
Đề án thành lập trung tâm thông tin thư viện trường đại học nguyễn trãi . TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI Hà Nội, 03/2010 1 MỞ ĐẦU A/ Sự cần thiết thành. của Trung tâm Thông tin Thư viện của Trường Đại học Về cơ bản, đối với mỗi Trung tâm Thông tin Thư viện thuộc trường đại học (đặc biệt là các Trường Đại
 • 8
 • 3,565
 • 105

DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
Hiện nay, công cuộc CNH, HĐH đất nước đang là một tất yếu của sự phát triển triển, nó trở thành làn sóng mạnh mẽ tác động đến tất cả các nước trên thế giới cũng như mọi mặt của đời sống xã hội . Dự án đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ imaginative DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CHỦ ĐẦU TƯ 1. Chủ đầu tư: Dương Văn Thái. sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học bao gồm: 1. Tờ trình xin thành lập trung tâm. 2, Đề án thành lập
 • 33
 • 13,194
 • 171

Tài liệu BM.TBXH.15. - Đề án thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục pdf

Tài liệu BM.TBXH.15. - Đề án thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục pdf
. Độc lập- Tự do-Hạnh phúc ., ngày .tháng . năm 20 . ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ MỞ ĐẦU Phần thứ nhất SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÀNH. TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HOẠT ĐỘNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ XIN THÀNH LẬP - Tên gọi:…………………… ……………………… -
 • 3
 • 1,537
 • 14

Tài liệu Mẫu Đề án thành lập trung tâm dạy nghề pptx

Tài liệu Mẫu Đề án thành lập trung tâm dạy nghề pptx
. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm 20 . Đề án thành lập trung tâm dạy nghề Phần thứ nhất Sự cần thiết thành lập trung tâm dạy. kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm I. Thông tin chung về trung tâm dạy nghề đề nghị thành lập: - Tên trung tâm dạy nghề: ………………………………………………. Tên giao
 • 5
 • 4,194
 • 36

Tài liệu Thẩm định đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm tin học-ngoại ngữ ngoài công lập. doc

Tài liệu Thẩm định đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm tin học-ngoại ngữ ngoài công lập. doc
. Thẩm định đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm tin học-ngoại ngữ ngoài công lập. Thông tin Lĩnh vực thống kê :Giáo dục và. có): Sở giáo dục và đào tạo hoặc trường đại học, cao đẳng Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ - tin học
 • 3
 • 3,256
 • 25

Tài liệu Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học doc

Tài liệu Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học doc
. và đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc các cơ sở giáo dục nghề. định thành lập trung tâm. 2. Bước 2 Phòng (Ban) Tổ chức của trường đại học, cao đẳng tiếp nhập hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học
 • 4
 • 2,563
 • 40

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN TAKAJO docx

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN TAKAJO docx
. Dich i hcTing Trung 6V Hng Thanh3/3/1983 N K toỏn Trung Công ty CP BĐS Đại Cát - 9 - Đề án thành lập Trung tâm t v n du học Nhật BảnTakajoấcp7Dng. k nng ca mỡnh.Công ty CP BĐS Đại Cát - 2 - Đề án thành lập Trung tâm t v n du học Nhật BảnTakajoấTh nm, Du hc l c hi kt bn trờn ton th gii. Khi hc tp
 • 11
 • 6,477
 • 162

Thủ tục cấp phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học pptx

Thủ tục cấp phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học pptx
. 13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 1. Tờ trình xin thành lập TT Ngoại ngữ, Tin học (có xác nhận của địa phương). 2. Đề án thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học. Thủ tục cấp phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học: 13.1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. - Bước 2: Nộp hồ sơ tại. thì tiến hành các thủ tục, tờ trình lãnh đạo cấp phép theo thẩm quyền. - Bước 4: UBND tỉnh xem xét, ký quyết định cấp giấy phép đối với các đơn xin thành lập trung tâm, - Bước 5: Nhận kết
 • 3
 • 1,676
 • 27

Thẩm định đề án thành lập trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN trung tâm tin học - ngoại ngữ ngoài công lập pptx

Thẩm định đề án thành lập trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN trung tâm tin học - ngoại ngữ ngoài công lập pptx
. Thẩm định đề án thành lập trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN trung tâm tin học - ngoại ngữ ngoài công lập Thông tin Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và Đào. nghiệp-thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đề án thành lập gồm các nội dung sau: 1.Đơn xin thành lập trung tâm. 2.Mục đích, yêu cầu thành lập. TTHC: Quyết định hành chính Văn bản thẩm định Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo – 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các
 • 4
 • 1,443
 • 18

DỰ án đầu tư THÀNH lập TRUNG tâm NGOẠI NGỮ TIN học NEW CENTURY

DỰ án đầu tư  THÀNH lập TRUNG tâm NGOẠI NGỮ  TIN học NEW CENTURY
. Độc lập- Tự do-Hạnh phóc ====****==== BÁO CÁO KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC NEW CENTURY GIỚI THIỆU DÙ ÁN Chủ đầu tư: BANKING ACADEMY STUDENT Tên dự án : Thành. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TÙ DO – HẠNH PHÓC ====****==== DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC NEW CENTURY Nhóm thực hiện: -Nguyễn Toàn Thắng Nguyễn Minh Khoa Đinh. tích ở trên , đề nghị ngân hàng đồng ý cấp vốn cho dù án đầu tư : Thành lập trung tâm ngoại ngữ -tin học New Century Với tổng giá trị đầu tư là 454.200.000VND Thời gian lắp đặt trang thiết bị
 • 11
 • 1,449
 • 32

ĐỀ án THÀNH lập TRUNG tâm kỹ THUẬT NÔNG NGHIỆP đầm hà

ĐỀ án THÀNH lập TRUNG tâm kỹ THUẬT NÔNG NGHIỆP đầm hà
... quản lý Thành lập Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước phòng NN&PTNT II NỘI DUNG THỰC HIỆN Thành lập Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp: ... hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn; Ban xây dựng NTM tỉnh; Chi cục BVTV; Chi cục Thú Y tỉnh Trên Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp bổ sung chức... Nông nghiệp PTNT xây dựng dự thảo hướng dẫn vị trí, chức năng, nhiệm vụ Trung tâm) 1.1 Vị trí, chức năng: - Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp (Sau gọi tắt Trung tâm) đơn vị nghiệp công lập;
 • 10
 • 2,427
 • 7

Đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu Thái Lan

Đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu Thái Lan
... VỀ TRUNG TÂM Tên gọi - Tên thức: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THÁI LAN - Tên giao dịch tiếng Anh: THAILAND CENTER - Tên tiếng Thái: Tính chất - TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THÁI LAN tổ chức thuộc loại đơn vị nghiên. .. từ phía Chính phủ Thái Lan Tầm nhìn sứ mạng 3.1 Tầm nhìn TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THÁI LAN trở thành trung tâm hàng đầu phía Nam giảng dạy tiếng Thái, nghiên cứu tổ chức nghiên cứu, cung cấp dịch... Nam – Thái Lan 3.2 Sứ mạng - Trở thành trung tâm giảng dạy tiếng Thái lớn Việt Nam (trong tương lai lớn khu vực) - Trở thành trung tâm nghiên cứu tổ chức hoạt động nghiên cứu Thái Lan vấn đề liên
 • 21
 • 333
 • 2

thuyết minh ý tưởng đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng trung

thuyết minh ý tưởng đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng trung
BẢN THUYẾT MINH Ý TƯỞNG ĐẦU TƯDự án thành lập Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ Khải TânKính gửi: UBND tỉnh Quảng Ninh;Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh.I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN1. Công ty hữu hạn Truyền thông Mới Quảng Tây, địa chỉ trụ sở chính: Số 75, Đại lộ Dân tộc, khu Thanh Tú, Thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung HoaGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 450000000016804 (11)Ngày cấp : 1752010Nơi cấp: Cục quản lý hành chính công thương khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung HoaĐiện thoại: 008618607719832 Người đại diện theo pháp luật:
 • 13
 • 581
 • 2

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIẾNG TRUNG

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIẾNG TRUNG
Chương IPHẦN MỞ ĐẦUI. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ1. Khái quát về thị trường đầu tưa. Nhu cầu sử dụng tiếng Trung, tiếng Anh tại Việt NamToàn cầu hoá sẽ làm thay đổi trên quy mô toàn thế giới mà phần dễ nhận biết nhất là sự thay đổi về kinh tế và kéo theo sự thay đổi to lớn về khoa học, công nghệ, thông tin, văn hoá. Với tư cách vừa là công cụ giao tiếp vừa là một phần của văn hoá, ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt, có chức năng phản ánh mọi đổi thay của xã hội như một chiếc hàn thử biểu, đồng thời có chức năng tác động vào xã hội, góp phần làm thay đổi xã hội như một xung lực.Sự gia tăng các cuộc tiếp xúc giữa các quốc gia, dân tộc ở mọi lĩnh vực bắt buộc phải có sự giao thoa về ngôn ngữ. Hệ quả của nó làm hình thành một xu hướng chung là ngôn ngữ của các quốc gia lớn, có nền kinh tế phát triển mạnh me sẽ tác động đến ngôn ngữ của các quốc gia, dân tộc còn lại. Xu hướng toàn cầu hoá sẽ tạo ra khả năng quốc tế hoá chức năng giao tiếp cho một số ngôn ngữ, như tiếng Anh, tiếng Trung….
 • 21
 • 2,272
 • 15

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ ( được xét duyệt hay nhất 2016)

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ ( được xét duyệt hay nhất 2016)
Thạch Thành là một huyện miền núi thấp nằm ở phía Bắc tỉnh Thanh Hoá với diện tích 55.811,31 ha, dân số khoảng 140.626 người. Phía Bắc, Tây Bắc giáp huyện Lạc Sơn, Tân Lạc của tỉnh Hòa Bình; Phía Đông Bắc giáp huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; Phía Đông giáp huyện Hà Trung; Phía Tây, Tây Bắc giáp huyện Cẩm Thuỷ, Bá Thước; Phía Nam giáp huyện Vĩnh Lộc. ... việc đề xuất Đề án thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Gia Bảo Bầu Chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Trung tâm Ngoại ngữ Gia Bảo Căn theo cổ phần đóng góp nguyện vọng thành viên, 100% thành viên Hội... trị Trung tâm Ngoại ngữ Gia Bảo - Đồng ý với nội dung Đề án tổ chức phương hướng hoạt động Trung tâm Ngoại ngữ Gia Bảo - Thống giới thiệu ông Nguyễn Văn Hoàng làm giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ. .. Đinh Xuân Việt giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Trung tâm Ngoại ngữ Gia Bảo kể từ ngày tháng năm 2016 Bàn đề án thành lập Trung tâm ngoại ngữ Gia Bảo 2.1 Ý kiến ông Đinh Xuân Việt - Nhu cầu
 • 19
 • 7,228
 • 99

Đề án thành lập trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học 2017( Được duyệt hay nhất năm 2017)

Đề án thành lập trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học 2017( Được duyệt hay nhất năm 2017)
Trong bối cảnh CNHHĐH đất nước và xu hướng toàn cầu hóa kinh tế như hiện nay, TA đang trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống, đặc biệt kể từ khi VN trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO. Chúng ta đang bước sang giai đoạn kinh tế mới với nhiều cơ hội và thách thức. Với việc mở cửa thị trường chúng ta đang có một cơ hội phát triển kinh tế vô cùng mạnh mẽ, cùng với đó là sự đòi hỏi về nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu về lao động trong thời đại hội nhập. TA là một trong những công cụ giúp chúng ta tiếp cận, nắm bắt những cơ hội đó. Do đó nhu cầu về đào tạo và phát triển ngoại ngữ, đặc biệt là TA ở VN ngày càng được chú trọng và nâng cao. ... quy Trung tâm 14 Phụ lục ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC, TỈNH THANH HÓA I Tên Trung tâm - Tên trung tâm: - Tên giao dịch: - Tên Tiếng Anh: II Loại hình Trung tâm Trung tâm ngoại ngữ. .. thể trung tâm ngoại ngữ Điều Hồ sơ, trình tự thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ: Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm: a) Tờ trình xin thành lập trung tâm; b) Đề án thành lập trung tâm. .. trung tâm ngoại ngữ Phó giám đốc giám đốc trung tâm đề nghị cấp định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học
 • 37
 • 13,045
 • 267

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ (bản duyệt)

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ (bản duyệt)
2. Cơ sở thực tiễn a. Nhu cầu sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp) tại Việt Nam.Toàn cầu hoá làm thay đổi trên quy mô toàn thế giới, dẫn đến sự gia tăng các cuộc tiếp xúc giữa các quốc gia, dân tộc ở mọi lĩnh vực.Hệ quả là ngôn ngữ của các quốc gia lớn, có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ sẽ tác động đến ngôn ngữ của các quốc gia, dân tộc còn lại và một số ngôn ngữ được quốc tế hoá như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật,…Việt Nam đang trên đà phát triển hội nhập nền kinh tế thế giới. Chính phủ Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định ngoại giao về kinh tế, văn hóa với các nước trong ngoài khu vực, tiêu biểu gần đây là Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ thúc đẩy cạnh tranh giữa các nền kinh tế, hay thỏa thuận về cộng đồng kinh tế Asean sẽ mở ra cơ hội việc làm cho lao động có trình độ và thông thạo ngoại ngữ. ...CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ABC HẠ LONG I SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM Cơ sở pháp lý - Luật Giáo dục số 38/2005/QH11... tập Mục tiêu thành lập đối tượng đào tạo 3.1 Mục tiêu: Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Abc Hạ Long nhằm tham gia cung cấp chương trình đào tạo ngoại ngữ tiên tiến: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng... Đơn giá bình quân Thành tiền (đồng) Chi phí Trung tâm 01 Tháng tháng đầu 8.000.000 10.000.000 Chi phí thuê Trung tâm Tháng 9.000.000 9.000.000 Mua sắm trang thiết bị Trung tâm đợt đầu Lô 50.000.000
 • 27
 • 7,054
 • 99
1 2 3 4 .. >