Tổng hợp tài liệu :

GA lop 3 (tuan 32) 2016 2017

Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 - Tuần 32

Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 - Tuần 32
Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 . c - Đọc bài : Ngời đi săn và con vợn2. Bài mớia. HĐ1: Đọc tiếng- GV đọc mẫu, HD giọng đọc- Đọc câu- Đọc đoạn- Đọc cả bàib. HĐ 2 : đọc hiểu- 3 HS đọc bài-. Tuần 32 Thứ hai ngày 23 tháng 4 na2m 2007Tập đọc - Kể chuyện.Ngời đi săn và con vợnI. Mục tiêu* Tập đọc + Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :- Chú ý các
 • 10
 • 4,692
 • 13

Giáo án các tiết ôn lớp 3 - tuần 32

Giáo án các tiết ôn lớp 3 - tuần 32
Giáo án các tiết ôn lớp 3 - tuần 32. . Nội dung ôn: - GV nêu nội dung ôn. - Cho HS bốc thăm. - HS đọc bài, trả lời câu hỏi. - Nhận xét, cho điểm.Kế hoạch bài dạy tuần 32 . Nội dung ôn: - GV cho HS tập thảo luận theo nhóm về môi trường – sau đó giáo viên cho HS đại diện các nhóm lên trình bày.Kế hoạch bài dạy tuần 32
 • 6
 • 929
 • 3

Giáo án giờ sinh hoạt tập thể lớp 3 - tuần 32

Giáo án giờ sinh hoạt tập thể lớp 3 - tuần 32
Giáo án giờ sinh hoạt tập thể lớp 3 - tuần 32. . dạy tuần 32 SINH HOẠT TẬP. SINH HOẠT TẬP THỂ1) Giáo viên kiểm điểm công việc tuần trước. - Tổng kết lại ý nghóa các ngày lễ trong tháng. . Giỗ tổ Hùng Vương (10 /3 âm lòch).
 • 1
 • 1,506
 • 14

Giáo án lớp 3 - tuần 32

Giáo án lớp 3 - tuần 32
Giáo án lớp 3 - tuần 32. . :-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- TRẦN. :-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- TRẦN
 • 44
 • 4,433
 • 22

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 32

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 32
Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 32. . câu hỏi “Bằng gì?”. - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác.II – Chuẩn bò: - Bảng phụ viết câu văn ở BT1, 3 câu văn ở BT3. - 3 tờ phiếu viết nội dung. ý nghóa và điền đúng theo yêu cầu .- HS lặp lại cá nhân .- HS lắng nghe .- HS đọc yêu cầu .- HS lắng nghe và làm bài vào vở .- HS sửa bài mời nhau .- HS đọc
 • 2
 • 6,577
 • 25

Giáo án môn chính tả lớp 3 - tuần 32

Giáo án môn chính tả lớp 3 - tuần 32
Giáo án môn chính tả lớp 3 - tuần 32. . đúng .- GV nhận xét.Bài 3: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu .- Chấm 1 số vở. tập quán riêng, đói nghèo .- HS đọc từ khó .- HS viết .- HS dò và sửa lỗi chính tả. - Nộp vở .-. liệu (phần b):Về làng - dừng trước cửa - dừng - vẫn nổ - vừa bóp kèn - vừa vỗ cửa xe - về - vội vàng - đứng dậu - chạy vụt ra đường .- HS nhận xét, đọc
 • 4
 • 3,881
 • 12

Giáo án môn Đạo đức lớp 3 - tuần 32

Giáo án môn Đạo đức lớp 3 - tuần 32
Giáo án môn Đạo đức lớp 3 - tuần 32. . dạy tuần 32 ĐẠO ĐỨCDÀNH
 • 1
 • 4,420
 • 22

GA lop 3 tuan 32

GA lop 3 tuan 32
. cầu BT. -Bài toán cho biết gì? -3 HS lên giải bài tập. 3 152 73 02 5091 27 03 0 4 18842 28 4710 04 02 2 4 36 0 83 00 9020 08 03 3 -HS nộp VBT. -HS nhắc lại -2. của học sinh 1’ 5’ 31 ’ 1’ 30 ’ 1/Ổn đònh: 2/ KTBC: Luyện tập -Gọi HS lên bảng làm BT 2/165 -Thu vở BT 1 tổ. -Chấm, ghi điểm - Nhận xét 3/ Bài mới: a. Giới
 • 14
 • 365
 • 0

GA LOP 3 TUAN 32 (CKTKN).

GA LOP 3 TUAN 32 (CKTKN).
. bài sách giáo khoa -1 em lên bảng giải bài . Lơp HS 3A 3B 3C 3D CỘNG Giỏi 10 7 9 8 34 Khá 15 20 22 19 76 Tb 5 2 1 3 11 Tổng 30 29 32 30 121 -Vài em nhắc lại nội dung bài -Về nhà học và làm. : 21 :7 = 3 (kg ) Số túi cần lấy để được 15 kg gạo là : 15 : 3 = 5 (túi ) Đ/S:5 túi gạo - Một học sinh nêu đề bài . - Hai em lên bảng giải bài. a/ 32 : 4 x 2 = 16, b/ 24 : 6 : 2 = 2 32 : 4 :. lên bảng đặt tính và tính kết quả a/ 10715 x 6 = 64290 ; b/ 21542 x 3 = 64626 30 755 : 5 = 6151 ; 48729 : 6 = 8121 ( dư 3 ) -Học sinh khác nhận xét bài bạn -Một em đọc đề bài sách giáo khoa
 • 25
 • 290
 • 0

GA lop 3 tuan 32-35

GA lop 3 tuan 32-35
. 1 SGV tr .33 - Với tranh 2 - SGV tr .33 - Với tranh 3 - SGV tr .33 c. Nhận xét nhanh sau mỗi lần kể: - Về nội dung - SGV tr .33 . - Về diễn đạt - SGV tr .33 . - Về cách thể hiện - SGV tr .33 . d. HD HS. HS đọc. - Cả lớp đọc ĐT toàn bài. 3. Hớng dẫn tìm hiểu bài: - HDHS đọc thầm và trả lời câu hỏi: Câu hỏi 1 - SGK tr .33 Câu hỏi 2 - SGK tr .33 Câu hỏi 3 - SGK tr .33 Câu hỏi bổ sung SGV tr.95 4. Học. to. 3. Hớng dẫn tìm hiểu bài: - HD HS đọc thầm từng đoạn và trao đổi về nội dung bài theo các câu hỏi: Câu hỏi 1 SGK tr. 13 Câu hỏi 2 - SGK tr. 13 Câu hỏi 3 - SGK tr. 13 Câu hỏi 4 - SGK tr. 13 Câu
 • 177
 • 1,176
 • 0

GA lop 3 Tuan 32,33,34,35 ( 2buoi- CKT)

GA lop 3 Tuan 32,33,34,35 ( 2buoi- CKT)
. tắt 3 xởng : 18954 áo 5 xởng : áo? - Chấm bài, nhận xét. 3/ Củng cố: - Đánh giá giờ học - Dặn dò: Ôn lại bài - Hát - Lớp làm bảng con -Nhận xét 45890 8 45729 7 78944 4 58 5 736 37 6 532 38 19 736 . 91 03 - Đọc - 3 xởng may đợc 18954 chiếc áo - 5 xởng may bao nhiêu chiếc áo - Lớp làm vở Bài giải Một xởng may đợc số áo là: 18954 : 3 = 631 8(Chiếc áo) Số áo 5 xởng may đợc là: 531 8 x 5 = 26590 (. 21542 x 3 = 64626 30 755 : 5 = 6151 ; 48729 : 6 = 8121(d 3 ) -Hc sinh nhn xột bi bn -Mt em c bi sỏch giỏo khoa . -Mt em lờn bng gii bi . * Gii : -S bỏnh nh trng ó mua l : 4 x 105 = 420 (cỏi
 • 118
 • 348
 • 0

GA LOP 3 TUAN 32 ( CKTKN)

GA LOP 3 TUAN 32 ( CKTKN)
. làm bài tập . 32 : 4 : 2 = 4 , 24 : 6 x 2 = 8 - Hai em khác nhận xét bài bạn . -Một em đọc đề bài sách giáo khoa -1 em lên bảng giải bài . Lớp HS 3A 3B 3C 3D CỘNG Giỏi 10 7 9 8 34 Khá 15 20. 175 : 5 = 35 (tun) ỏp s :35 tun - Mt hc sinh nờu bi 3. - Mt em lờn bng gii bi. Bi gii Mi ngi nhn s tin l : 75000 : 3 = 25 000 (ng ) Hai ngi nhn s tin l : 25 000 x 2 = 50 000 ( ng ) ỏp. bi. -Mt em c bi 1 . -C lp lm vo v bi tp . -Hai em lờn bng gii bi a/ ( 138 29 + 20718 ) x 2 = 34 547 x 2 = 69094 b/ (2 035 4 9 638 ) x 4 = 10716 x 4 = 2864 - Hc sinh khỏc nhn xột bi bn . - Mt em
 • 21
 • 239
 • 0

GA LOP 3 - TUAN 32 (CKT)

GA LOP 3 - TUAN 32 (CKT)
. cá nhân - HS làm bài cá nhân - 2 HS lên bảng làm - đọc kết quả a. nơng đỗ - nơng ngô - lng đèo gùi Tấp nập - làm nơng - vút lên -& gt; HS nhận xét -& gt; GV nhận xét * Bài 3a : - GV gọi. làm vào nháp. - GV dán 3 tờ phiếu lên bảng. - 3 HS lên bảng làm bài. -& gt; HS nhận xét 1. Chấm - GV nhận xét. 2 + 3: Hai chấm. c) BT3: - GV gọi HS nêu yêu cầu. - 2 HS nêu yêu cầu. - HS đọc các. trờng. - HS quan sát. - HS nói tên đề tài mình chọn kể. - HS kể theo nhóm 3. - GV gọi HS đọc bài. - Vài HS thi đọc - HS nhận xét. - GV nhận xét. b) Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu. - 2 HS nêu
 • 18
 • 159
 • 0

GA LOP 3 - TUAN 32 ( CKT - KN)

GA LOP 3 - TUAN 32 ( CKT - KN)
. tra ( 1-2 phỳt) Bi mi Gii thiu bi (1 phỳt) Hs thc hnh lm qut giy trũn trờn giy trng (2 0-2 2 phỳt) ( 5-7 phỳt) Nhn xột- dn dũ (1 -3 phỳt) -Kim tra dng c hc tp ca hs -Nhn xột -Lm qut giy trũn (t2) -Mc. là: 48 : 8 = 6 ( ĩa) Số hộp cần để đựng hết 30 đĩa là. 30 : 6 = 5 (hộp) Đ/S: 5 (hộp) - GV gọi HS đọc bài - nhận xét - GV nhận xét. * Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu. - Phân tích. đỗ - nơng ngô - lng đèo gùi Tấp nập - làm nơng - vút lên -& gt; HS nhận xét -& gt; GV nhận xét * Bài 3a : - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu - 1 vài HS đọc trớc lớp 2 câu văn - Từng
 • 16
 • 163
 • 0

GA LOP 3 - TUAN 32 ( CKT - KN

GA LOP 3 - TUAN 32 ( CKT - KN
. trũ Kim tra ( 1-2 phỳt) Bi mi Gii thiu bi (1 phỳt) Hs thc hnh lm qut giy trũn trờn giy trng (2 0-2 2 phỳt) ( 5-7 phỳt) Nhn xột- dn dũ -Kim tra dng c hc tp ca hs -Nhn xột -Lm qut giy trũn (t2) -Mc tiờu:. = 35 (tuần) Đ/S: 35 (tuần) - GV gọi HS đọc bài , nhận xét. - GV nhận xét. * Bài 3: - GV gọi HS nêu yêu cầu. - 2 HS nêu yêu cầu. - 2 HS phân tích bài. - Yêu cầu làm vào vở. Tóm tắt Bài giải 3. cá nhân - HS làm bài cá nhân - 2 HS lên bảng làm - đọc kết quả a. nơng đỗ - nơng ngô - lng đèo gùi Tấp nập - làm nơng - vút lên -& gt; HS nhận xét -& gt; GV nhận xét * Bài 3a : - GV gọi
 • 18
 • 252
 • 0

GA lop 3- Tuần 32-2013

GA lop 3- Tuần 32-2013
. Tạ Văn Anh- Phú Bình – Chiêm Hóa-Tuyên Quang TUẦN 32 Ngµy so¹n:27/4/2013 Giảng:Thứ hai:29/4/2013 TẬP ĐỌC – KỂ CHUYÊN:( TiÕt 94 + 95) NGƯỜI. cho HS. * Giải nghĩa: Tận số, nỏ… - GV sửa sai – nhận xét. - Tìm từ chỉ hoạt động trong câu Ngày - HS hát – báo cáo sĩ số. - 2HS đọc thuộc bài thơ. - Cả lớp nhận xét. - HS quan sát tranh. – x = 4582 - 2627 3256 – x = 1995 x = 1995 + 3256 x = 5211 - HS nêu. - Lắng nghe. Soạn ngày: 27/4/2013 Giảng: Sáng thứ ba: 30/4/2013 TOÁN:(Tiết 157) BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN
 • 34
 • 135
 • 0

GA lop 3 tuàn 32 CKT

GA lop 3 tuàn 32 CKT
. sinh 1 . Ổn đònh 2 . Bài cũ : - GV nhận xét – Ghi điểm - 3HS làm bài tập. - HS1 làm bài 1 cột 2. - HS2 -3 giải bài 2 -3. Giáo án lớp 3 Năm học 2008- 2009 Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B Phạm Thò. mỗi can là : 35 : 7 = 5 (lít) Số can cần có để đựng 10 l mật ong là : 10 : 5 = 2 (can) Đáp số : 2 can - 4HS làm bài 3. - 1 tổ nộp vở - 3 HS nhắc tựa - 2 HS đọc bài toán. … có 35 l mật ong. lời câu hỏi Bằng gì ?. II . CHUẨN BỊ - 3 tờ phiếu viết nội dung bài tập 2. - Bảng lớp viết các câu hỏi ở bài tập 1 ; 3 câu hỏi ở bài tập 3 (theo chiều ngang). III . LÊN LỚP Hoạt động của giáo
 • 32
 • 178
 • 0

GA lớp 3 Tuần 32.Tổng hợp

GA lớp 3 Tuần 32.Tổng hợp
. nhân chia ta thực hiện từ trái sang phải a, 32 : 4 : 2 = 8 : 2 = 2 32 : 4 : 2 = 32 : 2 = 16 b, 18 : 2 × 3 = 18 : 6 = 3 18 : 2 × 3 = 9 × 3 = 27 4. Củng cố dặn dò : - Nêu lại ND bài. tính diện tích hình vuông 5 tiết: 1 tuần 175 tiết: ? tuần Bài Giải Số tuần lễ Hường học được 175 tiết là: 175 : 5 = 35 (tuần) Đáp số: 35 tuần Tóm tắt 3 người: 75000 đống 2 người: ? đồng Bài. chấm vào chỗ thích hợp (BT2) - Tìm được bộ phận câu trả lời cho câu hòi Bằng gì? (BT3) II/ Đồ dùng dạy-học. - Bảng lớp viết câu văn của bài tập 1, 3 câu văn ở bài tập 3 - 3 tờ phiếu viết nội
 • 23
 • 171
 • 0

GA lop 3 (tuan 32) 2016 2017

GA lop 3 (tuan 32) 2016 2017
... Giaó án lớp 3A1 (tuần 32 ) 2016- 2017 Toán tuần 32 tiết Luyện... Giaó án lớp 3A1 (tuần 32 ) 2016- 2017 Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 32 tiết Bài... (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Giáo viên : Dương Thị Xuân Giaó án lớp 3A1 (tuần 32 ) 2016- 2017
 • 25
 • 146
 • 0
1 2 3 4 .. >