Tổng hợp tài liệu :

Chất lượng đội ngũ đảng viên của các đảng bộ xã ở tỉnh thanh hóa giai đoạn hiện nay (tt)

Một số kinh nghiệm về xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THPT hiện nay

Một số kinh nghiệm về xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THPT hiện nay
Một số kinh nghiệm về x . HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Đề tài: Một số kinh nghiệm về xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THPT hiện nay . bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THPT. Chương 2: Thực trạng bồi dưỡng giáo viên THPT. 1- Mục đích bồi dưỡng: - Nâng cao trình
 • 42
 • 1,195
 • 5

Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhân Mục - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang

Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhân Mục - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang
Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhân Mục - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang . " ;Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhân Mục - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang. chất lượng của đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Nhân Mục - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang. 3 5.3 Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng
 • 27
 • 5,250
 • 24

MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯ¬ỠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯ¬ỜNG TH&THCS XUÂN LẬP NA HANG-TUYÊN QUANG

MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯ¬ỠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU   TRƯỞNG TRƯ¬ỜNG TH&THCS XUÂN LẬP NA HANG-TUYÊN QUANG
MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯ¬ỠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯ¬ỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯ¬ỜNG TH&THCS XUÂN LẬP HANG-TUYÊN QUANG . này nhằm mục đích đề xuất một số một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường TH&THCS Xuân Lập Na Hang-Tuyên Quang nhằm. MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS XUÂN LẬP NA HANG-TUYÊN QUANG
 • 33
 • 859
 • 4

MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯ¬ỜNG TH&THCS XUÂN LẬP NA HANG-TUYÊN QUANG

MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU   TRƯỞNG TRƯ¬ỜNG TH&THCS XUÂN LẬP NA HANG-TUYÊN QUANG
Giáo dục và đào tạo có một vị trí,vai trò vô cùng quan trọng,quyết định sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. . này nhằm mục đích đề xuất một số một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường TH&THCS Xuân Lập Na Hang-Tuyên Quang nhằm. MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS XUÂN LẬP NA HANG-TUYÊN QUANG
 • 33
 • 1,084
 • 8

Một số kinh nghiệm về xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THPT hiện nay

Một số kinh nghiệm về xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THPT hiện nay
Hiện nay,toàn đảng,toàn dân ta đã và đang thực hiện công cuộc đổi mới với mục tiêu là công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước,xây dựng một hội công bằng,dân chủ,văn minh nhằm thực hiện lý tưởng dân giàu,nước mạnh,xã hội phát triển bền vững,Để làm được điều đó thì cần chú trọng đến giáo dục.Hiến pháp điều 35 ghi rõ:" Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu" là chìa khoá dẫn đến thành công của mọi quốc gia trong thời đại ngày nay.Phát triển nguồn lực con người nhằm tạo nên những con người của nền kinh tế tri thứcĐể thực hiện được mục tiêu giáo dục,đòi hỏi phải có rất nhiều yếu tố,trong đó yếu tố quan trọng là đội ngũ giáo dục và nguồn lực con người . Nguồn lực con người nói chung và đội nhũ giáo dục phổ thông trung học nói riêng là rất quan trọng và cấp thiết.Chỉ thị của ban bí thư trung ương đảng về việc xây dựng,nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn 2005-2010 trong đó mục tiêu tổng quát nêu:"Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hoá,đảm bảo chất lượng đủ về số lượng,đồng bộ về cơ cấu,đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị,phẩm chất,lối sống,lương tâm,tay nghề của nhà giáo thông qua việc quản lý,phát triển đúng định hướng và hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực,đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước".Thực tế chất lượng và hiệu quả của giáo dục nước ta trong những năm gần đây tuy có những bước khởi sắc nhưng chưa đáp ứng được với yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế.Điều này đã được chỉ rõ trong nghị quyết trung ương 2,khoá 8 của ban chấp hành trung ương đảng:"giáo dục và đào tạo nước ta còn yếu kém,bất cập cả về quy mô,cơ cấu,nhất là chất lượng và hiệu quả, chưa đáp ứng kịp thời với những đòi hỏi ngày càng cao về nhân lực của công cuộc đổi mới về kinh tế hội và bảo vệ tổ quốc, thực hiện công nghiệp hoá hiện đaị hoá đất nước theo định hướng hội chủ nghĩa".Trong những năm qua,cấp học THPT của Hà Tây nay là Hà Nội có nhiều cố gắng về nhiều mặt,nhất là công tác bồi dưỡng,phát triển đội ngũ giáo viên.Nhưng trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về nhân lực của công cuộc đổi mới về kinh tế hội và bảo vệ tổ quốc,trước yêu cầu,nhiệm vụ của giáo dục của giáo dục hiện tại và trong thời gian tới cho thấy đội ngũ giáo viên THPT trên địa bàn còn nhiều bất cập về chất lượng, số lượng cơ cấu. Vì vậy có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và hiệu quả đào tạo.Từ thực tế và yêu cầu đòi hỏi phát triển kinh tế hội như hiện nay nhất thiết phải xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên THPT đủ về số lượng mạnh về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu góp phần tích cực thực hiện mục tiêu của sự nghiệp giáo dục:" Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực,bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước".Vì những lý do như vậy tôi chọn đề tài" một số kinh nghiệm bồi dưỡng giáo viên của trường THPT làm đề tài nghiên cứu. . phát triển kinh tế hội như hiện nay nhất thiết phải xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên THPT đủ về số lượng mạnh về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu. phẩm chất, lối sống, lương tân, tay nghề của nhà giáo. Dưới đây là chương trình và nội dung bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THPT.
 • 18
 • 492
 • 1

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên giai đoạn 2010 2015

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên giai đoạn 2010  2015
. ngũ giảng viên trường đại học 3.2. Đối tượng: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên giai đoạn. tài: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên giai đoạn 2010- 2015 . 2. Mục đích nghiên cứu Nâng cao
 • 104
 • 1,844
 • 28

Tài liệu TIỂU LUẬN : Một số kinh nghiệm về xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THPT hiện nay ppt

Tài liệu TIỂU LUẬN : Một số kinh nghiệm về xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THPT hiện nay ppt
. PHẠMTIỂU LUẬNMÔN: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCĐề tài: Một số kinh nghiệm về xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THPT hiện. phát triển kinh tế hội như hiện nay nhất thiết phải xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên THPT đủ về số lượng mạnh về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu
 • 43
 • 980
 • 6

quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học huyện lục ngạn tỉnh bắc giang giai đoạn hiện nay

quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học huyện lục ngạn tỉnh bắc giang giai đoạn hiện nay
. pháp quản lý phát triển đội ngũ Hiệu trƣởng trƣờng Tiểu học hiện nay huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 5.2. Nội dung nghiên cứu Quản lý phát triển đội ngũ Hiệu trƣởng trƣờng Tiểu học hiện nay. Tiểu học của huyện nhà. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: Quản lý phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang giai đoạn hiện. tác quản lý đội ngũ Hiệu trƣởng trƣờng Tiểu học huyện Lục Ngạn. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ Hiệu trƣởng trƣờng Tiểu học của Phòng GD&ĐT Lục Ngạn, tỉnh Bắc
 • 168
 • 248
 • 1

SKKN một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THCS hòa mạc – văn bàn – lào cai

SKKN một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THCS hòa mạc – văn bàn – lào cai
Trong những năm gần đây nhà trường tiến hành kiểm tra bồi dưỡng đánh giá chất lượng giáo viên THCS . Tuy nhiên chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THCS Hòa Mạc còn hạn chế về chuyên môn và kiến thức. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Xuất phát từ những lí do trên, tôi đã chọn đề tài: “ Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THCS Hòa Mạc – Văn Bàn – Lào Cai”. . NKH#/4#&'()*%+,/1 THCS Ha Mc – Văn Bn – Lo Cai },1 Thực trng về kiến thức, kĩ năng sư phm của đội ngũ giáo viên trường THCS. P5A045'F5„>0*7;:$ *<XjZ$_xi>IxqX$27L=Q'*0$# k. bảo chất lượng của giáo dục và đào tạo phải giải quyết tốt vấn đề thầy giáo .>;A774'*+7P $;NC“xây dựng đội ngũ *+A77 "#$%)8G"#&'(N)*+, ?'$6$&Q:40!*+*) *+5=D4#4;=;). q#3C q&'# l~ ~{ ~ ~ ?a<$"#$*< THCS HDa Mạc – Văn Bàn – Lào Cai Q8 4##&P3'G?6&%)*+Q *+
 • 24
 • 1,343
 • 11

Các giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Trung học Kinh tế Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

Các giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Trung học Kinh tế Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay
. tác quản lý đội ngũ giáo viên trường THKT Hà Tĩnh. 4.2 Đối tượng nghiên cứu: Các giai pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường THKT Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay. 5. Gia thuyẽt khoa học Công. 4 1.1.2. Giáo viên, đội ngũ, đội ngũ giáo viên ,quan lý đôi ngũ giáo viên 6 1 1.3. Chất lượng, chất lượng dội ngũ giáo viên 10 1.2. Các nhân tô ánh hương đốn chất lượng đội ngũ uiáo viên 1 3 1.2.1. Các giái pháp quan lý năng cao chát lương dội ngũ giáo viên Trường Trung học Kinh te Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay làm (te tài imliiên cứu Monu muôn uop phàn nàng cao chất lượng quan lý
 • 98
 • 321
 • 0

Báo cáo sáng kiến Một số giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THCS số 2 Thái Niên

Báo cáo sáng kiến Một số giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THCS số 2 xã Thái Niên
. lợng đội ngũ giáo viên của trờng THCS số 2 Thái Niên. 1 2. 2. Tình hình đội ngũ trờng THCS số 2 Thái Niên năm học 20 11 - 20 12: *Tổng số cán bộ giáo viên 17 . Trong đó: Nữ: 12; Dân tộc: 02: . mụn: i hc. 1.Tờn sỏng kin: Một số giải pháp để nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên của trờng THCS số 2 Thái Niên 2. Mụ t gii phỏp: 2. 1.Đặt vấn đề Đội ngũ giáo viên có vai trò rất quan trọng. sát giáo viên mỗi học kì 01 lần. 2. 4. Một số giải pháp bồi dỡng nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên của ngời cán bộ quản lí: 2. 4.1. Xác định đúng tầm quan trọng của công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên: Đội
 • 10
 • 631
 • 0

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về giáo dục thế hệ trẻ trong việc giáo dục học sinh các trường trung học phổ thông huyện bá thước, tỉnh thanh hóa giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về giáo dục thế hệ trẻ trong việc giáo dục học sinh ở các trường trung học phổ thông huyện bá thước, tỉnh thanh hóa giai đoạn hiện nay
... Thước, tỉnh Thanh Hoá theo tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục hệ trẻ 4.2 Phạm vi nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục hệ trẻ vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục hệ trẻ giáo dục học sinh trường THPT... Đối tư ng nghiên cứu - Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục hệ trẻ, tính tất yếu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục học sinh Trường phổ thông - Thực trạng giáo dục học sinh trường THPT huyện Bá Thước,. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH _ LÊ QUANG ĐỊNH VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC THẾ HỆ TRẺ TRONG VIỆC GIÁO DỤC HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN
 • 122
 • 1,258
 • 2

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn hiện nay
... nhằm xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giai đoạn 2015 - 2020, chọn đề tài: Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Nông Cống,. .. việc xây dựng quy hoạch đội ngũ cán chủ chốt cấp - Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa thực trạng công tác xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán. .. hội, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) 42 2.2 Thực trạng xây dựng quy hoạch đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Nông Cống thời gian qua 2.2.1 Về chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Nông
 • 89
 • 650
 • 2

Thị trường hàng hoá sức lao động chất lượng cao Những vấn đề lý luận và thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Thị trường hàng hoá sức lao động chất lượng cao Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
... lục, đề tài gồm chơng, tiết 12 Chơng vấn đề lý luận hàng hoá sức lao động chất lợng cao thị trờng hàng hoá sức lao động chất lợng cao 1.1 Những vấn đề lý luận chung thị trờng hàng hoá sức lao động. .. thị trờng hàng hoá sức lao động Việt Nam 2.2 Thực trạng thị trờng hàng hoá sức lao động chất lợng cao Việt Nam năm qua 2.3 Những vấn đề đặt nguyên nhân phát triển thị trờng hàng hoá sức lao động. .. Phạm Thị Tuý Vin Kinh t chớnh tr Mục lục Mở đầu Chơng 1: Những vấn đề lý luận hàng hoá sức lao động chất lợng cao thị trờng hàng hoá sức lao động chất lợng cao 13 1.1 Những vấn đề lý luận chung thị
 • 208
 • 359
 • 0

Tiểu luận “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh Hưng Yên giai đoạn hiện nay”

Tiểu luận “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Hưng Yên giai đoạn hiện nay”
Thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện đất nước,hiện nay, cùng với công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, cải cách hành chính cũng được Đảng và nhà nước quan tâm kịp thời. Trong đó, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ( gọi chung là cán bộ, công chức) là một trong những nội dung quan trọng của công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, xây dựng bộ máy nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. ... ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh Hưng Yên giai đoạn nay" làm đề tài tiểu luận Đồi tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Tiểu luận nghiên cứu xung quanh vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,... “ hồng” vừa “chuyên’’ KẾT LUẬN Tiểu luận “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh Hưng Yên giai đoạn nay” khái quát,minh chứng cách toàn diện lý luận thực tiễn việc nâng cao... Phân tích - Tổng hợp - Liệt kê - Thu thập tài liệu… Kết cấu tiểu luận Ngoài phần mở đầu kết luận ra, tiểu luận chia thành chương cụ thể có mối quan mật thiết với Chương I NHẬN THỨC CHUNG VỀ NÂNG
 • 32
 • 3,691
 • 15

Chất lượng đội ngũ đảng viên của các đảng bộ tỉnh thanh hóa giai đoạn hiện nay

Chất lượng đội ngũ đảng viên của các đảng bộ xã ở tỉnh thanh hóa giai đoạn hiện nay
... TIỄN CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA 1.1 1.2 Chương 2: Các đảng đội ngũ đảng viên đảng tỉnh Thanh Hóa Quan niệm, yếu tố tạo thành, tiêu chí đánh giá chất lượng. .. LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC ĐẢNG BỘ TỈNH THANH 3.1 3.2 HÓA GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 111 Những yếu tố tác động mục tiêu, yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đảng tỉnh Thanh Hóa giai. .. giá chất lượng đội ngũ đảng viên đảng tỉnh Thanh Hóa 29 29 51 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA 2.1 2.2 Chương
 • 209
 • 177
 • 0

Chất lượng đội ngũ đảng viên của các đảng bộ tỉnh thanh hóa giai đoạn hiện nay (tt)

Chất lượng đội ngũ đảng viên của các đảng bộ xã ở tỉnh thanh hóa giai đoạn hiện nay (tt)
... TIỄN CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA 1.1 Các đảng đội ngũ đảng viên đảng tỉnh Thanh Hóa 1.1.1 Khái quát tỉnh Thanh Hóa * Điều kiện địa lý, tự nhiên tỉnh Thanh. .. CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1 Những yếu tố tác động mục tiêu, yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đảng tỉnh Thanh Hóa giai. .. chất lượng đội ngũ đảng viên đảng tỉnh Thanh Hóa 1.2.1 Quan niệm, yếu tố tạo thành chất lượng đội ngũ đảng viên đảng tỉnh Thanh Hóa * Quan niệm chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa Chất lượng
 • 28
 • 127
 • 0
1 2 3 4 .. >