Tổng hợp tài liệu :

Đánh giá hiện trạng môi trường một số làng nghề dệt nhuộm trên địa bàn hà nội và đề xuất các giải pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các làng nghề này

Giải pháp cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực một số công ty dệt may trên địa bàn Nội

Giải pháp cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở một số công ty dệt may trên địa bàn Hà Nội
Giải pháp cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực một số công ty dệt may trên địa bàn Nội . lợng nguồn nhân lực một số công ty Dệt- May trên địa bàn Nội, luận văn này sẽ trình bày Các giải pháp cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực một số. phải đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại một số công ty Dệt- May trên địa bàn Nội Đào tạo phát triển nguồn nhân lực là một trong những công
 • 85
 • 469
 • 3

607 Các giải pháp cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực một số Công ty dệt may trên địa bàn Nội (86tr)

607 Các giải pháp cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở một số Công ty dệt may trên địa bàn Hà Nội (86tr)
607 Các giải pháp cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực một số Công ty dệt may trên địa bàn Nội (86tr) . phải đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại một số công ty Dệt- May trên địa bàn Nội Đào tạo phát triển nguồn nhân lực là một trong những công. trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong một số công ty Dệt -May trên địa bàn Nội Chơng III : Một số giải pháp kiến nghị trong công tác đào
 • 86
 • 295
 • 0

692 các giải pháp cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực một số Công ty dệt may trên địa bàn Nội

692 các giải pháp cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở một số Công ty dệt may trên địa bàn Hà Nội
692 các giải pháp cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực một số Công ty dệt may trên địa bàn Nội . phải đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại một số công ty Dệt- May trên địa bàn Nội Đào tạo phát triển nguồn nhân lực là một trong những công. trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong một số công ty Dệt -May trên địa bàn Nội Chơng III : Một số giải pháp kiến nghị trong công tác đào
 • 85
 • 368
 • 0

THỰC TRẠNG DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU TRÊN ĐỊA BÀN NỘI ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

THỰC TRẠNG DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Đề tài:THỰC TRẠNG DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU TRÊN ĐỊA BÀN NỘI ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
 • 26
 • 2,004
 • 14

Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá hiện trạng hoạt động phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tp biên hòa đề xuất các biện pháp cải tiến

Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá hiện trạng hoạt động phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tp biên hòa và đề xuất các biện pháp cải tiến
. tiến hành đề tài “ Đánh giá hiện trạng hoạt động phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tại thành phố Biên Hòa đề xuất các giải pháp cải tiến. ” nhằm tìm hiểu tháo gỡ những khó khăn tăng hiệu. CHẤT THẢI RẮN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN TẠI NGUỒN. 2.1 CHẤT THẢI RẮN − Theo Tchobanoglous các cộng sự (1993) : Chất thải rắn là tất cả các chất thải phát sinh từ các hoạt động của con người và. !!!" − Việc phân loại rác thải sinh hoạt sẽ giúp xác định các loại khác nhau của rác thải sinh hoạt được sinh ra. Khi thực hiện việc phân loại CTR sẽ giúp chúng ta gia tăng khả năng tái chế tái
 • 98
 • 877
 • 4

đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải công nghiệp nguy hại trên địa bàn tỉnh đồng nai đề xuất giải pháp quản lý

đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải công nghiệp nguy hại trên địa bàn tỉnh đồng nai và đề xuất giải pháp quản lý
. trước nguy cơ “Chung sống với chất thải rắn công nghiệp đặc biệt là chất thải nguy hại . Đề tài Đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải công nghiệp nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đề xuất. là chất thải nguy hại . Đề tài Đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải rắn nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đề xuất giải pháp quản lý . 2. Mục tiêu thực tập - Đánh giá hiện trạng, diễn. trường tỉnh Đồng Nai. 4. Phạm vi đối tượng nghiên cứu - Chất thải công nghiệp rắn nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. - Đánh giá công tác thu gom, quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng
 • 52
 • 783
 • 8

Báo cáo khoa hoc : Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tp. hồ chí minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lắp an toàn

Báo cáo khoa hoc : Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tp. hồ chí minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lắp an toàn
. thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn xii QUYẾT TOÁN KINH PHÍ Đề tài: Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải. Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn i TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Bãi chôn lấp an toàn. nghệ tiền xử lý CTNH dƣợc phẩm 134 3.2.6.1. Tổng quan 134 Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn v
 • 319
 • 531
 • 1

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các công trình lấy nước dọc sông hồng trên địa bàn nội đề xuất giải pháp lấy nước hiệu quả cho cống liên mạc vào mùa kiệt

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các công trình lấy nước dọc sông hồng trên địa bàn hà nội và đề xuất giải pháp lấy nước hiệu quả cho cống liên mạc vào mùa kiệt
. năng lấy nước của các công trình. - Đề xuất các giải pháp lấy nước hiệu quả cho các công trình lấy nước dọc sông Hồng từ đó đưa ra giải pháp thích hợp tính toán cụ thể cho cửa lấy nước Cống. lượng, mực nước sông Hồng làm ảnh hưởng lớn đến khả năng lấy nước của các công trình trên sông vào mùa kiệt - Đề xuất các giải pháp lấy nước hiệu quả, bền vững cho các công trình lấy nước nhằm. LẤY NƯỚC DỌC SÔNG HỒNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ LẤY NƯỚC CHO CÁC CÔNG TRÌNH - 22 - 2.1. Hiện trạng về nhu cầu dùng nước cho nông nghiệp trên địa bàn Nội - 22 - 2.2. Nghiên
 • 128
 • 989
 • 6

Động cơ của người già vào sống trong một số trung tâm nuôi dưỡng trên địa bàn Nội

Động cơ của người già vào sống trong một số trung tâm nuôi dưỡng trên địa bàn Hà Nội
. trung tâm nuôi dưỡng người già của người già. 63 1.1. Động cơ vào sống trong trung tâm nuôi dưỡng người già của người già biểu hiện mặt nhận thức 63 1.2. Động cơ vào sống trung tâm nuôi dưỡng. tôi đưa ra quan niệm của mình về động cơ vào sống trong trung tâm nuôi dưỡng người già của người già như sau: Động cơ vào sống trong trung tâm nuôi dưỡng người già của người già được hiểu là. 1.2.2. Định nghĩa động cơ vào sống trong trung tâm nuôi dưỡng người già. 18 1.2.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến động cơ vào sống trong trung tâm nuôi dưỡng người già của người già 18 1.2.4. Những
 • 137
 • 508
 • 0

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt Xã An Thịnh HuyệnLương Tài Tỉnh Bắc Ninh đề xuất các giải pháp quản lý loại chất thải này

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt Xã An Thịnh HuyệnLương Tài Tỉnh Bắc Ninh và đề xuất các giải pháp quản lý loại chất thải này
. thải rắn sinh hoạt Xã An Thịnh - Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh đề xuất các giải pháp quản lý loại chất thải này . CHƯƠNG 1: TỐNG QUAN VÈ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN 1.1. Khái niệm về rác thải và. phần tỷ lệ rác thải Mỹ Bảng 1. 3. Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt Bảng 1 .4. Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt Bảng 1.5. Thành phần của chất thải rắn sinh hoạt một s đô thị miền Bắc Bảng. thực trạng trên, nhằm tìm ra biện pháp quản lý, xử lý phù hợp góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt. Vì vậy, tôi tiến hành thực hiện đề tài: “ Đánh giá hiện trạng chất thải
 • 100
 • 709
 • 0

Đánh giá hiện trạng sử dụng, thải bỏ thủy ngân từ hoạt động y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn nội đề xuất giải pháp xử lý phù hợp

Đánh giá hiện trạng sử dụng, thải bỏ thủy ngân từ hoạt động y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn hà nội và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp
. viên y tế, trong luận văn n y thực hiện đề tài: Đánh giá hiện trạng sử dụng thải bỏ th y ngân từ hoạt động y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn Thành phố Nội đề xuất giải pháp xử lý. dụng th y ngân trong y tế trên thế giới Việt Nam - Đánh giá hiện trạng sử dụng thải bỏ th y ngân liên quan đến hoạt động y tế tại Bệnh viện E trung ương Bệnh viện 198 Bộ Công An. - Đề. Giọt th y ngân 3 Hình 1.2: Một số hình ảnh về th y ngân sử dụng th y ngân 6 Hình 1.3: Chu trình phát thải th y ngân từ hoạt động y tế 8 Hình 1.4: Hiện trạng công tác quản lý /xử lý chất thải
 • 79
 • 624
 • 2

Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội

Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn hà nội
Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc nhập khẩu trong năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội
 • 64
 • 138
 • 0

Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội

Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn hà nội
Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội Phân tích sự biến động giá thuốc sản xuất trong nước năm 2007 tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn nội
 • 63
 • 131
 • 0

thực trạng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong một số loại rau trên địa bàn nội đề xuất một số giải pháp quản lý thuốc bảo vệ thực vật

thực trạng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong một số loại rau trên địa bàn hà nội và đề xuất một số giải pháp quản lý thuốc bảo vệ thực vật
... sản xuất rau Vì ñược ñồng ý trường ðại học Nông nghiệp Nội ñược hướng dẫn TS Nguyễn Trường Thành, tiến hành thực ñề tài: Thực trạng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật số loại rau ñịa bàn Nội. .. nhân thực trạng ñó - ðề xuất giải pháp quản lý, dư lượng thuốc BVTV rau hợp lý ñiều kiện cụ thể sản xuất nông nghiệp Nội nhằm sản xuất loại rau ñảm bảo chất lượng tốt 1.3 Ý nghĩa khoa học thực. .. an toàn Nội 1.2 Mục ñích nghiên cứu ñề tài - ðánh giá thực trạng, dư lượng thuốc BVTV tồn dư số loại rau ñịa bàn Nội So sánh dư lượng thuốc BVTV tồn rau ñược gieo trồng Nôi rau có nguồn
 • 103
 • 477
 • 1

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện an lão thành phố hải phòng

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện an lão thành phố hải phòng
... trườngHuyện Tìm hiểu hoạt ộng:thu gom,vậnchuyển, vàxửlýrácthảisinh hoạttạihuyện An Lão- Hải Phòng Trêncơsởđótìmranhữnggiảiphápquảnlýrácthảisinhhoạthợplý chohệthốngquảnl rác thải sinh hoạthuyệnAn... phố Hải Phòng 5 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đánh giá công tác quản lý rác thải sinh hoạt huyện An Lão- thành phố Hải - Phòng Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý rác thải huyện An Lão- ... lượng hoạt động thu gom xử lý rác thải sinh hoạt 1.3 Hiện trạng quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt giới Việt Nam 1.3.1 Hiện trạng quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt giới Theo Nguyễn Thị Anh Hoa
 • 72
 • 122
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÙ HỢP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐIỆN BIÊN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÙ HỢP
MỤC LỤCMỞ ĐẦU11. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI12. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU23. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU2CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN31.1. Tổng quan về chất thải y tế quản lý chất thải y tế31.2. Tổng quan về bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên111.3. Cácsở pháp lý liên quan đến quản lý chất thải y tế161.4. Hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại tỉnh Điện Biên17CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU222.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu222.2. Phương pháp nghiên cứu22CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN273.1. Nguồn gốc phát sinh, thành phần khối lượng chất thải rắn y tế của bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên273.2. Hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn y tế313.3. Thực trạng các yếu tố liên quan đến quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên473.4. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.59KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ63KẾT LUẬN63KIẾN NGHỊ64TÀI LIỆU THAM KHẢO65PHỤ LỤC ... ngành : 52850101 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: ThS Vũ Văn Doanh NỘI, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học Ths Vũ Văn Doanh Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung... tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát có gian lận xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung đồ án Điện Biên, ngày tháng năm 2017 Tác giả đồ án Vũ Minh Hồng LỜI CẢM... Biên, ngày tháng năm 2017 Tác giả đồ án Vũ Minh Hồng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU 1 LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN
 • 82
 • 224
 • 0

Đánh giá hiện trạng môi trường một số làng nghề dệt nhuộm trên địa bàn nội đề xuất các giải pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các làng nghề này

Đánh giá hiện trạng môi trường một số làng nghề dệt nhuộm trên địa bàn hà nội và đề xuất các giải pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các làng nghề này
... cỏc làng nghề 20 CHƢƠNG HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT MÔI TRƢỜNG MỘT SỐ LÀNG NGHỀ DỆT NHUỘM NỘI .21 2.1 Hiện trạng sản xuất môi trường làng nghề dệt nhuộm lụa Vạn Phúc, Đông - Nội. .. sản xuất làng nghề phát sinh ô nhiễm môi trường - Đánh giá trạng ô nhiễm môi trường làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc - Nội làng nghề dệt nhuộm Phùng Xá - Mỹ Đức - Nội dựa hoạt động làng nghề. .. đưa vào hoạt động không đem lại hiệu cao Chính điều gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Trên sở đề tài: "Đánh giá trạng môi trƣờng số làng nghề dệt nhuộm địa bàn Nội đề xuất giải pháp phòng ngừa
 • 99
 • 250
 • 2

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do nước thải y tế trên địa bàn tỉnh hưng yên đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường thiết kế hệ thống xử lý nước thả

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do nước thải y tế trên địa bàn tỉnh hưng yên đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thiết kế hệ thống xử lý nước thả
... Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng tõm y t huyn Phự C, huyn Y n M Tuy nhiờn mc rt thp ch ỏp ng c v mt nguyờn tc, nguyờn lý nh ti huyn Y n M: tn dng ao h t nhiờn x lý nc thi, hon ton khụng... tõm y t huyn trc thuc S y t, nhng nhng huyn cha iu kin thỡ ch thnh lp Trung tõm y t huyn thc hin c chc nng YTDP v khỏm, cha bnh; cỏc Trm y t (TYT) xó, phng chuyn v trc thuc Trung tõm y t huyn... 68,82 TTYT Tiờn L 110 125,64 100,79 TTYT Phự C 90 114,80 105,49 10 TTYT Thnh ph HY 40 122,24 113,51 Ngun: S Y T tnh Hng Y n Bỏo cỏo tng kt nm 2012,2013 Hin tuyn huyn cú 10 Trung tõm y t huyn, thnh
 • 76
 • 145
 • 0
1 2 3 4 .. >