Tổng hợp tài liệu :

Xây dựng chương trình đào tạo nghề tiện theo cấu trúc modul ở các trường cao đẳng

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LONG THÀNH – NHƠN TRẠCH

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LONG THÀNH – NHƠN TRẠCH
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LONG THÀNH – NHƠN TRẠCH Lực lượng lao động lành nghề là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triểnkinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. Vì vậy, để đào tạo nguồn nhân lực có đủ nănglực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì giáo dụcnghề nghiệp đóng một vai trò hết sức to lớn
 • 213
 • 452
 • 1

Đề xuất xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang

Đề xuất xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang
. quản trị mạng và đại học ngành công nghệ thông tin. - Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Quản trị mạng trên địa bàn tỉnh An Giang. . dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang . 2. Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng chương trình. học liên thông từ cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên đại học ngành công nghệ thông tin đối với những học viên đang theo học cao đẳng nghề ngành quản trị mạng tại trường Cao Đẳng Nghề An
 • 28
 • 462
 • 0

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANG THEO HƯỚNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ (TT)

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANG THEO HƯỚNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ (TT)
. là đào tạo nhà trường gắn liền nhu cầu của xã hội để thực hiện đề tài : “XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANG THEO HƯỚNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG. đến kết luận về thực trạng về chương trình đào tạo sơ cấp nghề “M & TKTT” tại trườngNghề Cần Thơ theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường thể hiện như sau: + Thứ nhất, chương trình đào tạo. đào tạo sơ cấp nghề “M & TKTT” tại trườngNghề Cần Thơ theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường. 2.1. Tổng quan về tình hình lao động và đào tạo nghề Dệt May Việt Nam nói chung và tại
 • 20
 • 658
 • 2

Xây dựng chương trình đào tạo nghề thiết kế trang phục dân tộc KHMER trình độ sơ cấp nghề tại tỉnh trà vinh

Xây dựng chương trình đào tạo nghề thiết kế trang phục dân tộc KHMER trình độ sơ cấp nghề tại tỉnh trà vinh
. đó, chương trình đào tạo nghề Thiết kế trang phục dân tộc Khmer trình độ sơ cấp tại tỉnh Trà Vinh được xây dựng với những nội dung như sau: Cơ sở lý luận về chương trình đào tạo nghề Thiết kế. hương Trà Vinh, tỉnh có trên 30% dân số là người dân tộc Khmer, đã mạnh dạn làm luận văn với đề tài Xây dựng chương trình đào tạo nghề thiết kế trang phục dân tộc Khmer trình độ sơ cấp nghề tại. trình độ sơ cấp nghề tại tỉnh Trà Vinh. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xây dựng được chương trình đào tạo nghề thiết kế trang phục dân tộc Khmer trình độ sơ cấp nghề tại tỉnh Trà Vinh. 3. KHÁCH THỂ VÀ
 • 202
 • 542
 • 0

Xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề may thời trang áo dài tại trường trung cấp nghề bạc liêu

Xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề may thời trang áo dài tại trường trung cấp nghề bạc liêu
. nghĩa trang phc Áo dài 46  Tiêu chí kho sát v thc trng chng trình đƠo to ngh May dơn dng” vƠ xu hng xơy dng chng trình đƠo to May thi trang Áo dƠi” cho Trng Trung. cu trang phc Áo dài 41 Bng 2.6: Nhu cu s dng trang phc Áo dài 42 Bng 2.7: Biu th v s yêu thích trang phc khi đi học, đi lƠm 43 Bng 2.8: Biu th các dp s dng trang phc Áo. nhu cu ngh May thi trang Áo dƠi” 53 Hình 2.17: Biu đ mô t ni đƠo to ngh May thi trang Áo dƠi” 54 Hình 2.18: Biu đ mô t hình thức đƠo to ngh May thi trang Áo dƠi” 55 Hình
 • 105
 • 338
 • 0

Xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề may và thiết kế thời trang theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường tại trường cao đẳng nghề cần thơ

Xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề may và thiết kế thời trang theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường tại trường cao đẳng nghề cần thơ
. DNGăCHNGăTRỊNHăĐĨOăTOăSăCP NGH MAY VÀ THIT K THI TRANG THEO HNGăĐÁPăNG NHU CU TH TRNG TIăTRNG CAO ĐNG NGH CNăTH 76 3.1. NH  XÂY D 76 3.2. QUI TRÌNH XÂY D. ng gn lin nhu cu ca xã h thc hi XÂY DNG CảNG TRÌNả ĐÀO TO S CP NGH MAY & THIT K THI TRANG TảẠO ảNG ĐÁP NG NHU CU TH TRNG TẤ TRNG CAO ĐNG NGH. NGH THEO HNGăĐÁPăNG NHU CU TH TRNG 7 1.1. CÁC KHÁI NIN. 7 1.1.1. Xây d 7 1.1.2. Giáo dc ngh nghip. 10 vii 1.1.3. May và thit k thi trang. 12 ng
 • 244
 • 354
 • 0

Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp

Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp
... học Vinh Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Chương IV Chương trình đào tạo I Thiết kế chương trình đào tạo Một số pháp lý liên quan Trước xây dựng chương trình đào tạo, phải... để xây dựng chương trình đào tạo phương thức đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội Trường Đại học Vinh Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Chương II Hồ sơ nghề nghiệp I Xây dựng. .. Vinh TÀI LIỆU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng công nghệp Vinh, tháng 10 năm 2009 Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Lời giới
 • 103
 • 170
 • 0

Xây dựng chương trình đào tạo nghề cho người khiếm thính tại các cơ sở đào tạo nghề người khuyết tật

Xây dựng chương trình đào tạo nghề cho người khiếm thính tại các cơ sở đào tạo nghề người khuyết tật
... năm gần Tại sở đào tạo nghề ngƣời khuyết tật , chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính chƣa thâ ̣t sƣ̣ phù hơ ̣p Nếu xác định đƣợc cách tiếp cận xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề hiệu... đƣợc đào tạo lại chuyển đổi nghề Nhƣ vậy, hệ thống đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính chƣa giải hết vấn đề đào tạo nghề giải việc làm cho ngƣời khiếm thính Đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính. .. Giáo dục Đào tạo MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU  Thiết kế mô hình xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính  Nghiên cứu làm tảng giúp sở đào tạo nghề ngƣời khuyết tật áp dụng để xây dựng chƣơng
 • 22
 • 503
 • 0

Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ trường THCS

Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ ở trường THCS
... ngũ giáo viên giảng dạy môn Công nghệ trường THCS chương trình đào tạo có - Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên giảng dạy môn công nghệ trường THCS - Xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên. .. đề tài Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ trường THCS để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu : Xây dựng chương trình đào tạo/ bồi dưỡng góp... viên Công nghệ THCS 38 Chƣơng III: XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THCS 3.1 Xây dựng chƣơng trình đào tạo giáo viên công nghệ trƣờng THCS
 • 22
 • 530
 • 0

Xây dựng chương trình đào tạo nghề vận hành máy thi công nền

Xây dựng chương trình đào tạo nghề vận hành máy thi công nền
... chung xây dựng phát triển chương trình đào tạo nghề 1.2.5.1 Nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo + Chƣơng trình dạy nghề dài hạn (trình độ trung cấp nghề trình cao đẳng nghề) : Chƣơng trình đào. .. Vận hành máy thi công 77 Bảng 3.3: Trình bày mô tả nghề Vận hành máy thi công 78 Bảng 3.4 Các công việc nghề Vận hành máy thi công 79 Bảng 3.5 Phân tích công việc A01 80 Bảng 3.6 Phân tích công. .. Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề vận hành máy thi công theo hệ thống Mô đun hệ trung cấp Trƣờng Cao đẳng nghề khí nông nghiệp” Mục đích nghiên cứu Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề vận hành
 • 109
 • 265
 • 0

Xây dựng chương trình đào tạo liên thông tại trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh

Xây dựng chương trình đào tạo liên thông tại trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh
... cầu xây dựng chương trình liên thông nghề điện tử công nghiệp (ĐTCN) trường Cao đẳng nghề tp .Hồ Chí Minh - Xây dựng chương trình đào tạo liên thông nghề ĐTCN từ TCN lên CĐN trường Cao đẳng nghề. .. lên cao đẳng nghề trường Cao đẳng nghề Hồ Chí Minh cấp thiết Xuất phát từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu là: Xây dựng chương trình đào tạo liên thông trường cao đẳng nghề thành phố. .. cận xây dựng chương trình đào tạo liên thông .38 5.4 Các yếu tố liên thông .38 5.5 Quy trình xây dựng chương trình đào tạo liên thông trình độ 39 5.6 Nguyên tắc xây dựng chương trình
 • 113
 • 304
 • 0

Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ sơ cấp nghề lên trung cấp nghề may và thiết kế thời trang tại trường trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ hùng vương

Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ sơ cấp nghề lên trung cấp nghề may và thiết kế thời trang tại trường trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ hùng vương
... thời trang Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương Mục đích nghiên cứu: Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc sơ cấp nghề lên trung cấp nghề nghề May Thiết kế thời trang nhằm... cứu: Chương trình liên thông từ bậc sơ cấp nghề lên trung cấp nghề nghề May Thiết kế thời trang trường TCN KTCN Hùng Vương - Khách thể nghiên cứu: Chương trình hệ sơ cấp nghề nghề May Thiết kế thời. .. trung cấp nghề 94 III.3.4 Các môn học có chương trình trung cấp nghề nghề May Thiết kế thời trang 95 III.4 Xây dựng chương trình liên thông từ Sơ cấp lên Trung cấp nghề May Thiết kế
 • 152
 • 279
 • 0

Xây dựng chương trình đào tạo ngành may theo nhu cầu xã hội tại trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh

Xây dựng chương trình đào tạo ngành may theo nhu cầu xã hội tại trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh
... ứng theo nhu cầu xã hội …………………………… 57 Kết luận chương ……………………………………………………… Chương 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MAY THEO NHU CẦU XÃ HỘI TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. .. sản xuất nhu cầu lao động trình độ tay nghề người lao động nghề May thành phố Hồ Chí Minh Xây dựng chương trình đào tạo ngành May theo mô đun đáp ứng theo nhu cầu xã hội thành phố Hồ Chí Minh Đề... luận xây dựng chương trình đào tạo nghề theo mô đun Đánh giá chương trình đào tạo nghề May công nghiệp thực trạng đào tạo nghề May trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh Xác định nhu cầu doanh
 • 151
 • 239
 • 0

Xây dựng chương trình đào tạo nghề hàn theo mô đun tại trường kỹ thuật công nghiệp việt nam hàn quốc nghệ an

Xây dựng chương trình đào tạo nghề hàn theo mô đun tại trường kỹ thuật công nghiệp việt nam  hàn quốc nghệ an
... tài: Xây dựng chơng trình đào tạo nghề Hàn theo mô đun trờng kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc Tỉnh Nghệ An cần thiết giúp cho nhà trờng chủ động việc tổ chức đào tạo theo mô đun cho nghề. .. CTM 42 1.2 Thực trạng đào tạo nghề theo mô đun Việt Nam 46 1.2.1 Quá trình chuyển giao đào tạo nghề theo mô đun vào Việt Nam 46 1.2.2 Thực trạng đào tạo nghề theo mô đun Việt Nam 47 1.2.3 Một số... chơng trình đào tạo theo mô đun đợc mô đun hoá thành học phần Phần lý thuyết chuyên môn thực hành nghề đợc tích hợp thành mô đun (mô đun kỹ năng) Chơng trình đào tạo kết hợp môn học mô đun, sau
 • 111
 • 254
 • 0
1 2 3 4 .. >