Tổng hợp tài liệu :

Câu hỏi trắc nghiệm ĐL 10

100-cau-hoi-trac-nghiem-ve-thi-truong-chung-khoang.pdf

100-cau-hoi-trac-nghiem-ve-thi-truong-chung-khoang.pdf
100 câu hỏi trắc nghiệm về thị trường chứng khoán.
 • 15
 • 8,667
 • 85

Câu hỏi trắc nghiệm luật hình sự 10

Câu hỏi trắc nghiệm luật hình sự 10
Câu hỏi trắc nghiệm luật hình sự 10 . 123 khoản 2 điểm b Bộ luật hình sự. (ii) Cho rằng hành vi của Trần Quang Ph. phạm tội theo Điều 123 khoản 1 Bộ luật hình sự. Anh/Chị hãy. với mình (B gọi A là ông nội). Hỏi: (i) Nếu B thuận tình giao cấu với A và B mới 15 tuối thì trách nhiệm hình sự của A được xác định về tội gì?
 • 2
 • 2,834
 • 112

1000 Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý

1000 Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý
1000 Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý . http://ebook.here.vn Tải ðề thi, eBook, Tài liệu học tập Miễn phí 1 1000 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lí Câu 1: Trong một dao ñộng ñiều hòa thì: A. Li ñộ, vận tốc. kính hơn vật C. ảnh ảo, ngược chiều và lớn hơn vật D. ảnh ảo, cùng chiều và ở xa thấu kính hơn vật Câu 529: Chọn câu sai trong các câu sau: A. Vật thật
 • 92
 • 5,444
 • 73

1000 Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý 12 Nâng Cao

1000 Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý 12 Nâng Cao
1000 Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý 12 Nâng Cao . CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (PHẦN DAO ĐỘNG CƠ HỌC )Câu 1: Dao động điều hòa là: A. Dao động có phương trình. bội giác của kính hiển vi là: A. V 2122 VOC.fffGĐfĐ2+=B. V 2122 VOC.fffGĐfĐ2+=C. V 2122 VOC.fffGĐfĐ2++=D. V 2122 1VOC.ffffGĐfĐ2++ =Câu 23: Độ bội giác của kính thiên
 • 61
 • 4,739
 • 104

Các câu hỏi trắc nghiệm Đại số lớp 10

Các câu hỏi trắc nghiệm Đại số lớp 10
Các câu hỏi trắc nghiệm Đại số lớp 10 . 15/01/2007 CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3.ĐẠI SỐ 10 Nâng Cao.i-----o0o---- -Câu 1: Điều kiện xác định của phương trình:. x=-1 c) có 1 nghiệm x=1 d) có 2 nghiệm x=± 1Câu 7: Phương trình x4+2x2+4=0  a) vô nghiệm  b) có 1 nghiệm c) có 2 nghiệm  d) có 4 nghiệmCâu 8: Tọa độ
 • 4
 • 4,323
 • 212

Đề thi câu hỏi trắc nghiệm toán học lớp 10

Đề thi câu hỏi trắc nghiệm toán học lớp 10
Đề thi câu hỏi trắc nghiệm toán học lớp 10 . CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III - TOÁN KHỐI 10I. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH :1. Hai phương trình được. b. Có 3 nghiệm ; c. Có 4 nghiệm ; d. Vô nghiệm5 0. Phương trình -0)223()12(224=−+−− xx có bao nhiêu nghiệm ?a. Có 2 nghiệm ;
 • 4
 • 8,505
 • 389

100 câu hỏi trắc nghiệm về nhân sự.doc

100 câu hỏi trắc nghiệm về nhân sự.doc
100 câu hỏi trắc nghiệm về nhân sự . LÀ CÂU HỎI THAM KHẢO. CÔ KHÔNG CHO TRONG ĐÂY VÌ THẾ CÁC BẠN ĐỪNG KỲ VỌNG NHÉ!Để hiểu thêm về ngành nhân sự, tận dụng thời gian rảnh, chúng ta làm vài câu. thêm về ngành nhân sự, tận dụng thời gian rảnh, chúng ta làm vài câu trắc nghiệm về nhân sự này nhé!1. Từ nào dưới đây được định nghĩa như là những chính sách,
 • 27
 • 1,907
 • 4

100 câu hỏi trắc nghiệm thuế

100 câu hỏi trắc nghiệm thuế
100 câu hỏi trắc nghiệm thuế . tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là :a/  Thu nhập chịu thuế và thuế suấtb/  Thu nhập tính thuế và thuế suấtc/  Cả a và b đều đúngCâu 42 : Biểu thuế. tặng:a/  Khai thuế tại cơ quan thuế. b/  Khai thuế, tự tính số thuế phải nộp và chủ động nộp thuế vào ngân sách nhà nướcc/  Khai thuế và nộp thuế căn cứ
 • 10
 • 0
 • 0

Nghiên cứu quy trình kiểm định độ khó và độ phân biệt của câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng mcq trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10 – chương trình nâng cao)

Nghiên cứu quy trình kiểm định độ khó và độ phân biệt của câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng mcq trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10 – chương trình nâng cao)
Nghiên cứu quy trình kiểm định độ khó và độ phân biệt của câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng mcq trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10 – chương trình nâng cao) . Nghiên cứu quy trình kiểm định độ khó và độ phân biệt của câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng MCQ trong dạy học Sinh học tế bào (Sinh học1 0 - Chương trình. Chƣơng 2: QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH ĐỘ KHÓ VÀ ĐỘ PHÂN BIỆT CỦA CÂU TRẮC NGHIỆM MCQ TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO (SINH HỌC 10 - CHƢƠNG TRÌNH NÂNG CAO) ..........................................
 • 79
 • 2,221
 • 6

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương trình hóa học lớp 10 cơ bản

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương trình hóa học lớp 10 cơ bản
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương trình hóa học lớp 10 cơ bản . về trắc nghiệm khách quan, xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương trình Hoá học 10 cơ bản. 4.2. Tiến hành thực nghiệm. của đề tài 3.1. Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương trình Hoá học lớp 10 cơ bản. 3.2. Tiến hành thực nghiệm, xử lý và
 • 132
 • 2,167
 • 5

Câu hỏi trắc nghiệm Hình 10

Câu hỏi trắc nghiệm Hình 10
. MN = AC b. uuur uuur MN = QP c. uuuur uuur MQ = NP d. uuur uuur PQ = MN 10. Cho hình bình hành ABCD. Hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau: a BE b. uuur uuur AB =ED c. uuur uuur AB = OC d. uuur uuur AF = CD 5. Cho các hình vuông ABCD. Hãy chọn các khẳng định đúng trong các khẳng định sau: a. uuur
 • 2
 • 425
 • 6

Câu hỏi trắc nghiệm ĐL 10

Câu hỏi trắc nghiệm ĐL 10
. Phiếu biên soạn Câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm khách quan Ngời biên soạn : Họ và tên : Khiếu Văn Đoạt Chức. 2 ),11,12,13,15,16,17,18,19 Kỹ năng : Địa Lý Mã Tên kỹ năng: TT Nội dung câu hỏi và đáp án Mức độ 1 Phần dẫn : Từ nhân ra ngoài,cấu tạo bên trong của Trái
 • 5
 • 1,979
 • 14

1001 CAU HOI TRAC NGHIEM DL 10

1001 CAU HOI TRAC NGHIEM DL 10
. đoạn thẳng đồng qui ở cực, các vĩ tuyến là những cung tròn có tâm ở cực Câu 10. Tính chính xác trong phép chiếu phơng vị đứng có đặc điểm: A. Tăng dần từ. tỉ lệ lớn là loại bản đồ có tỉ lệ: A. 1: 200 000 B. > 1: 200 000 C. 1: 100 000 D. 1:200 000 Câu 30. Bản đồ giáo khoa là loại bản đồ đợc phân loại
 • 22
 • 429
 • 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh 10
. : a. Toàn bộ các sinh vật cùng loài b. Toàn bộ các sinh vật khác loài c. Các quần thể sinh vật khác loài trong 1 khu vực sống d. Các quần thể sinh vật cùng. b. Nguyên sinh , khởi sinh , động vật c. Thực vật , nguyên sinh , khởi sinh d. Nấm, khởi sinh, thực vật 9. Hiện nay người ta ước lượng số loài sinh vật
 • 62
 • 800
 • 10

50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Có Đáp án)

50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Có Đáp án)
. 22 xyyx yxyx a) có 2 nghiệm (2 ;3) và (1 ;5) b) Có 2 nghiệm (2 ;1) và (3 ;5) c) Có 1 nghiệm là (5 ;6) d) Có 4 nghiệm (2 ;3) ,(3 ;2) ,(1 ;5) v (5 ;1) Câu 34 :Phương. d) m = 0 Câu 24: Phương trình 032)3 2( 2 =++− xx a) Có 2 nghiệm trái dấu. b) Có 2 nghiệm âm phân biệt c) Có 2 nghiệm dương phân biệt d) vô nghiệm. Câu 25:Với
 • 5
 • 5,556
 • 199

câu hỏi trắc nghiệm sinh 10

câu hỏi trắc nghiệm sinh 10
. TƯ LIỆU VỀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM [1,8,21,23] Nội dung 1$2: Câu hỏi trắc nghiệm về kích thước và hình dạng của tế bào. Câu 1 - Do cơ thể chỉ gồm. thước khoảng : a.10nm -100 nm b .10 m -100 µm c.1nm-10nm d.1µm -10 m Câu 6 - Đường kính trung bình của vi sợi : a.2nm b.7nm c.15nm d.25nm Câu 7 - Đường kính
 • 28
 • 2,854
 • 44

Bài giảng Câu hỏi trắc nghiêm tin 10 chương 3

Bài giảng Câu hỏi trắc nghiêm tin 10 chương 3
. MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG SOẠN THẢO VĂN BẢN (Chương III SÁCH GIÁO KHOA TIN HỌC 10) 1. Bài 14: Khái niệm về soạn thảo văn bản Câu 1: Hệ soạn. dụng khác. Câu 3: Mục nào dưới đây sắp xếp theo thứ tự đơn vị xử lí văn bản từ nhỏ đến lớn? A. Kí tự - câu - từ - đoạn văn bản. B. Kí tự - từ - câu - đoạn
 • 4
 • 7,239
 • 271

Bài giảng Câu hỏi trắc nghiêm tin 10 chương 3

Bài giảng Câu hỏi trắc nghiêm tin 10 chương 3
. MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG SOẠN THẢO VĂN BẢN (Chương III SÁCH GIÁO KHOA TIN HỌC 10) 1. Bài 14: Khái niệm về soạn thảo văn bản Câu 1: Hệ soạn. dụng khác. Câu 3: Mục nào dưới đây sắp xếp theo thứ tự đơn vị xử lí văn bản từ nhỏ đến lớn? A. Kí tự - câu - từ - đoạn văn bản. B. Kí tự - từ - câu - đoạn
 • 4
 • 5,248
 • 97

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ACCESS(101 câu trắc nghiệm có đáp án)

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ACCESS(101 câu trắc nghiệm có đáp án)
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ACCESS______________________________Câu 1. Thuộc tính Validation Text của trường A sẽ quy địnhA) Dòng thông báo lỗi khi nhập giá trị của trường A không hợp lệB) Dòng thông báo xuất hiện khi con trỏ di chuyển vào cột AC) Điều kiện đòi hỏi để con trỏ có thể di chuyển vào cột AD) Điều kiện hợp lệ dữ liệu để giới hạn miền giá trị nhập vào trường ACâu 2. Trong một truy vấn (Query) ta có thể nhóm dữ liệu tối đa bao nhiêu trườngA) 256 B) 10 C) 128 D) 255Câu 3. Tên TableA) Có khoảng trắngB) Có chiều dài tên tùy ýC) Không có khoảng trắngD) Có chiều dài tối đa là 64 ký tự, không nên dùng khoảng trắng và không nên sử dụng tiếng Việt có dấuCâu 4. Phần thập phân của dữ liệu kiểu Long Interger có thể chứa tối đaA) 1 chữ sốB) 7 chữ sốC) 15 chữ sốD) 0 chữ sốCâu 5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được dùng trong Access làA) Cơ sở dữ liệu phân tánB) Cơ sở dữ liệu hướng đối tượngC) Cơ sở dữ liệu quan hệD) Cơ sở dữ liệu tập trungCâu 6. Tổng số Table có thể mở cùng một lúc làA) 64B) 255C) 1024D) Không giới hạnCâu 7. Thuộc tính nào của MainForm cho phép tạo mối liên kết dữ liệu đúng với SubFormA) Link SubForm và Link MainFormB) Relationship SubForm và Relationship MainFormC) Link Child Field và Link Master FieldD) Casecade Relate FieldCâu 8. Để cho phép người dùng có thể làm việc trên các Form khác nhau trong khi Form A đang mở, thì trong Form A đặt thuộc tínhA) Popup = yes, Modal = yesB) Popup = no, Modal = noC) Popup = yes, Modal =noD) Popup = no, Madal = yesCâu 9. Khi xóa Form “Nhanvien”A) Tất cả các Macro cài trong Form sẽ bị mấtB) Tất cả các thủ tục cài trong Form sẽ bị mấtC) Tất cả dữ liệu về nhân viên sẽ bị mấtD) Tất cả các Macro và thủ tục cài trong Form sẽ bị mất, nhưng dữ liệu về nhân viên không bị mấtCâu 10. Một cơ sở dữ liệu của Access 2003 có bao nhiêu thành phầnA) Một thành phần duy nhất là TableB) 5 thành phần : Tables, Queries, Forms, Reports, MacrosC) 6 thành phần : Tables, Queries, Forms, Reports, Macros, PagesD) 7 thành phần : Tables, Queries, Forms, Reports, Macros, Pages, Modules.Câu 11. Qui định dữ liệu nhập kiểu ngày có dạng dd/mm/yy chọn Format làA) Short Date B) Medium Date C) Long Date D) GeneralCâu 12. Quan hệ giữa hai bảng trong cơ sở dữ liệu Access có thể làA) Quan hệ một - nhiềuB) Quan hệ nhiều - mộtC) Quan hệ một - mộtD) Quan hệ một - nhiều, quan hệ một - mộtCâu 13. Dữ liệu của một trường có kiểu là AutoNumberA) Luôn luôn tăng101 câu trắc nghiệm access có đáp án, dể dàng xem . NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ACCESS ______________________________ Câu 1. Thuộc tính Validation Text của trường. động thực hiện khi ta mở tập tin Database của Access D) Một Macro tự động thực hiện khi ta thoát Access Câu 35. Khi tạo một Form bằng chế độ Design view,
 • 11
 • 15,407
 • 27
1 2 3 4 .. >