Tổng hợp tài liệu :

Phân tích thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần gạch men viglacera thăng long

Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 4

Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4
Luận Văn: Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 4 . quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lựcCông ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 4. • Phạm vi nghiên cứu: Tập trung tìm hiểu công tác đào tạo phát. về đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương II: Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty
 • 58
 • 2,740
 • 76

Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại xí nghiệp xe buýt Hà Nội

Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại xí nghiệp xe buýt Hà Nội
. Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại xí nghiệp xe buýt Hà Nội 2.1 ĐẶC ĐIỂM CÚA XÍ NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XE BUÝT HÀ NỘI 2.2.1 Quy mô đào tạo phát triển nguồn nhân lực Xí nghiệp là đơn vị
 • 43
 • 524
 • 0

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 4

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4
. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NNL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 4. Quy trình thực hiện công tác đào tạo nhân sự của công. phát triển tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 4. Hiện nay, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 4 áp dụng một số loại hình đào tạo phát triển như
 • 24
 • 477
 • 0

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 20

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 20
. Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20 I. Những đặc điểm của công ty 20 ảnh hởng đến công tác đào tạo và. ảnh hởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1. quá trình hình thành phát triển của công ty 20 Công ty 20 là một doanh nghiệp Nhà nớc trực
 • 50
 • 394
 • 0

Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại nhà máy gạch ốp lát Hải Dương Hải Dương

Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại nhà máy gạch ốp lát Hải Dương Hải Dương
. Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại nhà máy gạch ốp lát Hải Dương Hải Dương 1- Quá trình hình thành phát triển. Xấy phun Nghiền men mầu Tạo mẫu sản phẩn 4.2. Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở nhà máy gạch ốp lát Hải Dương. 4.2.1. Đánh giá
 • 28
 • 562
 • 0

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN
. nghiệp PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN I. Các đặc điểm của công ty Cổ phần Xi măng Bút. công ty hiệu quả. II. Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn 1. Kết quả đào tạo phát
 • 44
 • 516
 • 0

Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20

Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20
. 0918.775.368 Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20 I. Những đặc điểm của công ty 20 ảnh hởng đến công tác đào tạo và. ảnh hởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1. quá trình hình thành phát triển của công ty 20 Công ty 20 là một doanh nghiệp Nhà nớc trực
 • 49
 • 310
 • 0

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
. thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Vũ Hoàng Ngân PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH. THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI 2.1. Một số đặc điểm của công ty ảnh hưởng tới hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT
 • 33
 • 533
 • 3

THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM
. THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM Đầu tiên, để thể hiểu hơn về nội. trình đào tạo tạo Thông tin phản hồi 4.2. Các chương trình đào tạo phát triển nhân viên trong công ty BHNT Prudential Việt Nam: Công ty BHNT Prudential Việt
 • 37
 • 698
 • 4

luận văn quản trị nhân lực Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.

luận văn quản trị nhân lực Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.
. hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức. - Chương 2: Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội. - Chương. trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Nước sạch Hà Nội. - Đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn. đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty. 3. Đối tượng nghiên cứu: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 4. Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội. 5. Phương pháp
 • 55
 • 373
 • 0

Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 715a m’đrăk, đắk lắk

Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 715a m’đrăk, đắk lắk
. CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ 715A M’ĐRĂK, ĐẮK LẮK Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân. đề tại này nhằm: − Hệ thống hóa sở thực tiễn về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV Cà phê 715A − Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. lượng chất lượng. Để làm được điều này doanh nghiệp cần phải thực hiện đồng thời nhiều công việc một trong số đó là công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo phát triển nguồn
 • 79
 • 414
 • 0

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sân gôn ngôi sao chí linh

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sân gôn ngôi sao chí linh
MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục đích nghiên cứu23. Nhiệm vụ nghiên cứu24. Ý nghĩa nghiên cứu25. Phạm vi nghiên cứu26. Phương pháp nghiên cứu27.Kết cấu của đề tài3CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ SỞ LÍ LUẬN TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP41.1. Tổng quan về công ty cổ phần sân gôn ngôi sao Chí Linh41.1.1. Lịch sử hình thành phát triển của công ty CP sân gôn ngôi sao Chí Linh41.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần sân gôn Ngôi Sao Chí Linh51.1.2.1 Chức năng51.1.2.2. Nhiệm vụ71.1.3. cấu tổ chức bộ máy của công ty81.1.3.1. cấu tổ chức81.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban91.1.4. Phương hướng hoạt động của công ty từ năm 2015 đến năm 2020101.1.5.Khái quát các hoạt động quản trị nhân lực tại công ty Cổ phần sân gôn Ngôi Sao Chí Linh111.1.5.1. Công tác hoạch định nhân lực111.1.5.2. Phân tích công việc111.1.5.3. Tuyển dụng nguồn nhân lực111.1.5.4. Phân công lao động121.1.5.5. Đào tạo phát triển nhân lực121.5.6. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên121.5.7. Trả lương cho người lao động131.5.8. Quan điểm các chương trình phúc lợi bản131.5.9. Công tác giải quyết các quan hệ lao động131.2. Cở sở lí luận về vấn đề nghiên cứu141.2.1. Khái niệm, mục tiêu, vai trò của đào tạo phát triển nguồn nhân lực141.2.1.1. Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực141.2.1.2. Mục tiêu của đào tạo phát triển nguồn nhân lực161.2.1.3. Vai trò của đào tạo phát triển nguồn nhân lực161.2.2. Các phương pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực171.2.2.1. Đào tạo trong công việc171.2.2.2. Đào tạo ngoài công việc181.2.3. Quá trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực201.2.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo201.2.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo201.2.3.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo201.2.3.4. Xây dựng chương trình đào tạo phương pháp đào tạo211.2.3.5. Dự tính chi phí đào tạo211.2.3.6. Lựa chọn giáo viên211.2.3.7. Đánh giá chương trình kết quả đào tạo211.2.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực22CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÂN GÔN NGÔI SAO CHÍ LINH232.1. Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh232.1.1. Đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh232.1.2. Thực trạng công tác đào tạo phát triển tại Công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh.242.1.2.1. Tình hình thực hiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của công CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh trong thời gian qua.242.1.2.2. Phân tích thực trạng tổ chức đào tạo phát triển của công ty Cổ phần sân gôn Ngôi Sao Chí Linh251.2. Bảng số liệu về đối tượng cần được đào tạo271.3. Bảng số liệu về đội ngũ giáo viên qua các năm292.2. Đánh giá chung về thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh342.2.1. Kết quả đã đạt được342.2.2. Ưu điểm của công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh352.2.3. Những tồn tại cần khắc phục của công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh.362.2.3.1. Phương pháp đào tạo phát triển của công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh362.2.3.2. Việc sử dụng kinh phí đào tạo tổ chức đánh giá thực hiện công tác đào tạo của công ty362.2.3.3. Việc xác định nhu cầu đào tạo của công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh372.2.3.4. Việc đánh giá chương trình đào tạo của công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh37CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÂN GÔN NGÔI SAO CHÍ LINH383.1. Định hướng phát triển của công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh383.1.1. Mục tiêu sản xuất kinh doanh công ty trong năm 2015383.1.2. Kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực của công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh383.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh383.2.1. Xây dựng mục tiêu giải pháp cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược chung của công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh383.2.2. Hoàn thiện quá trình tổ chức thực hiện công tác đào tạo của công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh403.2.2.1. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực của công ty403.2.2.2. Hoàn thiện nội dung chương trình, phương pháp đào tạo tại công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh413.2.2.3. Khai thác nguồn lực tài chính phục vụ cho công tác đào tạo một cách hiệu quả423.2.2.4. Hoàn thiện việc tổ chức thực hiện đào tạo423.2.2.5. Hoàn thiện việc đánh giá sau khóa học của công CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh433.2.3. Những biện pháp khác nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh43KẾT LUẬN45DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO46
 • 46
 • 281
 • 0

Thực trạng về vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty CPĐTQT ICC

Thực trạng về vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty CPĐTQT ICC
MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦUDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTA. PHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài.12. Mục tiêu nghiên cứu.13. Nhiệm vụ nghiên cứu.14. Phương pháp nghiên cứu.25. Kết cấu của báo cáo.2PHẦN NỘI DUNG3CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ICC HÀ NỘI.31.1. Giới thiệu chung về công ty CPĐTQTICCHN.31.1.1. Quá trình hình thành phát triển của công ty.3Giấy phép XKLĐ : Số 440LĐTBXHGP do bộ lao động thương binh xã hội cấp.31.1.2. Đặc điểm cấu tổ chức tại công ty.41.1.3. Chủ trương, chính sách về nhân lực của công ty.41.2. Các hoạt động của công tác quản trị nhân lực tại công ty CPĐTQTICC Hà Nội.51.2.1. Công tác hoạch định nhân lực.51.2.2. Công tác phân tích công việc.51.2.3. Công tác tuyển dụng nhân lực.61.2.4. Công tác sắp xếp, bố trí nhân lực cho các vị trí.61.2.5. Công tác đào tạo phát triển nhân lực.61.2.6. Công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc.71.2.7. Quan điểm trả lương cho người lao động.81.2.8. Quan điểm các chương trình phúc lợi bản.81.2.9. Công tác giải quyết các quan hệ lao động.8CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ICC HÀ NỘI.102.1. sở lý luận về công tác đào tạo phát triển tại doanh nghiệp.102.1.1. Khái niệm, mục tiêu vai trò của công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.102.1.1.1. Khái niệm.102.1.1.2. Mục tiêu vai trò của đào tạo phát triển nguồn nhân lực.122.1.2. Những nội dung bản của công tác đào tạo phát triển NNL trong doanh nghiệp.132.1.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo.132.1.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo.152.1.2.3. Xác định mục tiêu đào tạo.152.1.2.4. Xây dựng chương trình phương pháp đào tạo.152.1.2.6. Lựa chọn giáo viên.182.1.2.7. Đánh giá chương trình kết quả đào tạo.182.2. Thực trạng công tác đào tạo phát triển tại công ty CPĐTQTICCHN.202.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo tại công ty.202.2.2. Xây dựng kế hoạch phương pháp đào tạo.232.2.3. Thực hiện đào tạo phát triển.262.2.4. Đánh giá quá trình đào tạo, lưu hồ sơ đào tạo.272.2.5. Các chế độ chính sách đối với người lao động được đào tạo.282.3. Đánh giá công tác đào tạo tại công ty CPĐTQTICCHN.292.3.1. Những mặt đạt được.292.3.2. Một số hạn chế còn tồn tại.292.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong công tác đào tạo phát triển.30CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ICC HÀ NỘI.313.1. Giải pháp.313.1.1. Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức, nội dung phương pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CPĐTQTICCHN.313.1.1.1. Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung đào tạo:313.1.1.2. Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp đào tạo phát triển NNL trong công ty:333.1.1.3. Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức đào tạo CBCNV trong công ty:333.1.2. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện quy trình đào tạo CBCNV tại công ty CPĐTQTICCHN.343.1.2.1. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển NNL tại công ty CPĐTQTICC.343.1.2.2. Nhóm giải pháp góp phần nâng cao chất lượng triển khai thực hiện công tác đào tạo phát triển NNL tại công ty CPĐTQTICC.353.1.2.3. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sở vật chất cho việc đào tạo phát triển.363.1.2.4. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá kết quả đào tạo.363.1.3.Nhóm các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo CBCNV tại công ty CPĐTQTICC.373.1.4. Giải pháp mở rộng các hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực.393.1.5. Giải pháp mở rộng nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đào tạo phát triển.393.1.6. Một số giải pháp khác.393.2. Một số khuyến nghị.413.2.1. Đối với ban lãnh đạo công ty.413.2.2. Đối với nhân viên trong công ty.413.2.3. Đối với Nhà nước.41C .KẾT LUẬN43DANH MỤC CÁC TÀI TIỆU THAM KHẢO44
 • 47
 • 368
 • 0

Thực trạng về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sông đà 7

Thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sông đà 7
... quản trị nguồn nhân lực Trên vài nét sơ thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Sông Đà 7, giải pháp thực mà xin đưa sở kiến thức học môn quản trị nguồn nhân lực Giảng... đổi chưa cải thiện nhiều… Qua thực trạng công tác đào tạo phát triển Công ty cổ phần Sông Đà giai đoạn vừa qua nay, để công ty trì, thu hút phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu sản xuất... trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty mang tính tự phát Công ty làm tốt công tác quy hoạch cán lại chưa làm tốt việc lập kế hoạch công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo quy
 • 7
 • 74
 • 0

PHÂN TÍCH THỰC TRANG về HOẠT ĐỘNG đào tạo PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại QUAN THANH TRA bộ tài CHÍNH

PHÂN TÍCH THỰC TRANG về HOẠT ĐỘNG đào tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại cơ QUAN THANH TRA bộ tài CHÍNH
... gồn: công chức dự bị, cán tra, tra viên, tra viên tra viên cao cấp B PHÂN TÍCH THỰC TRANG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI QUAN THANH TRA BỘ TÀI CHÍNH Phần trình bày bao... niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực: - Việc đào tạo quan Thanh tra Bộ Tài + Đào tạo bên trong: với cán tuyển dụng, với rta viên, với cán tra nói chung + Đào tạo bên - Việc phát triển quan Thanh. .. phòng Thanh tra 4, phòng Thanh tra 5, Phòng Thanh tra 6, Phòng xử lý sau tra, Đại diện tra Bộ Tài TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Thanh tra Tài Lực lượng cán viên chức quan Thanh tra Bộ tài bao gồn:
 • 14
 • 130
 • 0

phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng số 5

phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng số 5
... B/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY I Giới thiệu công ty Công ty Cổ phần xây lắp vật liệu xây dựng số đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Sông Hồng, công ty thành... phát triển nguồn nhân lực tương ứng chìa khoá thành công công ty ngày hôm II Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Công ty cổ phần vật liệu xây dựng số gồm hệ thống nhà... đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty vấn đề Ban lãnh đạo cần phải phân tích nội hệ thống, ưu nhược điểm phương pháp đào tạo sở đề giải pháp cụ thể * Phân tích nhu cầu nhân đào tạo nhân
 • 12
 • 184
 • 0

Thực trạng về hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại VNPT

Thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại VNPT
...Nhận thức rõ tầm quan trọng nguồn nhân lực hoạt động phát triển Công ty, ban lãnh đạo Công ty quan tâm mong muốn đầu tư nhiều cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, coi nhiệm vụ chiến lược... trường quốc tế * Đề xuất số giải pháp công tác Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực: Phát triển nguồn nhân lực phải đáp ứng yêu cầu tạo đổi cấu trúc lao động, tăng tỷ lệ cán trình độ trí thức cao... a Hoàn thiện máy tổ chức làm công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực: Để nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực vấn đề mà Công ty cần phải làm hoàn
 • 6
 • 223
 • 4

Thực trạng về hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty CP xây dựng văn hóa

Thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty CP xây dựng văn hóa
... thực d) Xây dựng thực chương trình đào tạo phát triển nhân lực Khi xây dựng hoạt động đào tạo phát triển nhân lực, Công ty cần phổ biến nhằm nâng cao nhận thức người lao động mục đích hoạt động. .. trợ đào tạo phát triển nhân lực Sau nhận thức đầy đủ cần thiết phải lên kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Công ty cần thống đề số sách khuyến khích hỗ trợ hoạt động đào tạo phát triển. .. trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm đạt hỗ trợ cam kết cấp quản lý tăng động lực người đào tạo Cấp quản lý Công ty cần nhận thức cần thiết phải tiến hành đào tạo phát triển nguồn nhân lực
 • 5
 • 122
 • 0

Phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty NIFERCO tổng công ty hóa chất việt nam

Phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty NIFERCO  tổng công ty hóa chất việt nam
... thiết thực 2.4 Đánh giá hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Qua hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty, so sánh với mức chuẩn ngành thấy việc đào tạo phát triển nguồn. .. thành trung thực với công việc công ty 2.Quá trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty 2.1 Xác định nhu cầu đào tạo : Đặc điểm ngành nghề Công ty hoạt động lĩnh vực hoá chất phân bón, chế...1 Nhận thức vai trò hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm đến hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực, vị trí đặc biệt quan trọng
 • 4
 • 152
 • 1

Phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa

Phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa
... nhân lực đúc kết lý thuyết, công tác tổ chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty nhiều bất cập Bất cập chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần xây dựng công trình văn. .. chóng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tốt, phải hiểu rõ vấn đề gặp phải Ở Công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa nhận thức tầm quan trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công. .. 25/3/1993 Bộ Văn hóa Thông tin Năm 2004 Công ty xây dựng công trình văn hóa chuyển đổi thành Công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa theo Quyết định số 22/2004/QĐ-BVHTT Bộ Văn hóa Thông tin
 • 10
 • 132
 • 1
1 2 3 4 .. >