Tổng hợp tài liệu :

OLAP (OnLine Analytical Processing)

Tìm việc từ các quảng cáo online

Tìm việc từ các quảng cáo online
Tìm việc từ các quảng cáo online Thị trường việc làm online hay tìm việc làm trực tuyến trên mạng ngày càng trở nên phổ biến và là một thị trường rộng lớn cũng như lí tưởng cho sự lựa chọn củ 123doc.vn
 • 4
 • 322
 • 1

Hướng dẫn sử dụng MU - ONline

Hướng dẫn sử dụng MU - ONline
Hướng dẫn sử dụng MU - ONline . Hỏi đáp sử dụng MUONLINE 1. Làm thế nào để liên lạc với nhà quản lý trò chơi?2. Trò chơi MU- online Thế Giới Diệu Kỳ . ?Hiện tại bạn có thể liên lạc bằng email. Địa chỉ email là muonline@vasc.com.vn 2. Trò chơi MU- online Thế Giới Diệu Kỳ là trò chơi có thu phí? Tôi
 • 6
 • 1,015
 • 0

Các công cụ marketing online áp dụng trong ngân hàng

Các công cụ marketing online áp dụng trong ngân hàng
Marketing là hoạt động không thể thiếu đối với bất kỳ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào, nó là con đường để rút ngắn khoảng cách giữa thương hiệu với khác hàng và thúc đẩy doanh s 123doc.vn
 • 4
 • 836
 • 6

Code đếm số người đang online

Code đếm số người đang online
Code đếm số người đang online . echo "Có $user người đang xem trang $PHP_SELF.";2. Đếm số người vào websiteÝ tưởng:- Khi người dùng mở trang chủ thì tăng số khách trong sổ ghi. khi người dùng mở một trang thì- Ghi vào CSDL thời điểm ghi, IP, trang đang mở- Xóa bớt những record quá hạn tính từ thời điểm hiện tại- Đếm số người đang
 • 2
 • 991
 • 11

Audio Processing

Audio Processing
Audio processing covers many diverse fields, all involved in presenting sound to human listeners.Three areas are prominent: (1) high fidelity music reproduction, such as in audio compact discs,(2) voice telecommunications, another name for telephone ne . 351CHAPTER2 2Audio ProcessingAudio processing covers many diverse fields, all involved in presenting. companding, and will beChapter 22- Audio Processing 359TABLE 22- 2Audio data rate vs. sound quality. The sound quality of a digitized audio signal depends on its
 • 22
 • 321
 • 0

Linear Image Processing

Linear Image Processing
Linear image processing is based on the same two techniques as conventional DSP: convolutionand Fourier analysis. Convolution is the more important of these two, since images have theirinformation encoded in the spatial domain rather than the frequency . 397CHAPTER2 4Linear Image ProcessingLinear image processing is based on the same two techniques as conventional. function (PSF) in image processing jargon.The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing3 98a. Image at first layerb. Image at third
 • 26
 • 413
 • 0

The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing Second Edition

The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing Second Edition
The Scientist and Engineer's Guide toDigital Signal ProcessingSecond Edition
 • 14
 • 550
 • 0

Introduction to Digital Signal Processing and Filter Design

Introduction to Digital Signal Processing and Filter Design
Introduction to Digital Signal Processing and Filter Design . TEAM LinG INTRODUCTION TODIGITAL SIGNALPROCESSING ANDFILTER DESIGN INTRODUCTION TODIGITAL SIGNALPROCESSING ANDFILTER DESIGNB. A. ShenoiA JOHN. exponential and sinusoidal discrete-time signals aredescribed. A brief history of analog and digital filter design is given. Then theadvantages of digital signal processing
 • 440
 • 495
 • 3

PHÂN TÍCH XÂY DỰNG TRANG WEB ENGLISH TEST ONLINE

PHÂN TÍCH XÂY DỰNG TRANG WEB ENGLISH TEST ONLINE
PHÂN TÍCH XÂY DỰNG TRANG WEBENGLISH TEST ONLINE . CÔNG NGHỆ THÔNG TINKHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG  PHÂN TÍCH XÂY DỰNG TRANG WEBENGLISH TEST ONLINE Bộ môn: Phương Pháp Luận Sáng Tạo Khoa HọcGVHD:. tăng mức độ phân nhỏ của nó.Một trang web can có giao diện web( Admin,User),các chức năng và nhiệm vụ của Admin và User.Trong web ENGLISH TEST ONLINE: Admin
 • 9
 • 743
 • 6

Báo cáo khoa học: "Advanced Online Learning for Natural Language Processing" pot

Báo cáo khoa học:
. Association for Computational LinguisticsAdvanced Online Learning for Natural Language ProcessingKoby CrammerDepartment of Computer and Information ScienceUniversity. of on-line learning, for several reasons. First, online algo-rithms are in general conceptually simple and easyto implement. In particular, online algorithms
 • 1
 • 193
 • 0

Báo cáo khoa học: "A UNIFIED MANAGEMENT AND PROCESSING OF WORD-FORMS, IDIOMS AND ANALYTICAL COMPOUNDS" ppt

Báo cáo khoa học:
. A UNIFIED MANAGEMENT AND PROCESSING OF WORD-FORMS, IDIOMS AND ANALYTICAL COMPOUNDS Dan Tufts Octav Popescu. developed a morpho-lexical management and processing environment aimed at providing an unified and satisfactory solution to a wide range of applications: intelligent
 • 6
 • 214
 • 0

Internet Payment Processing Introduction What is online payment processing? How hard is it ppt

Internet Payment Processing Introduction What is online payment processing? How hard is it ppt
. regarding payment processing over the Internet. These include: • What is online payment processing? • How hard is it to implement online payment processing on my website? • What is an online. Introduction What is online payment processing? How hard is it to implement online payment processing on my website? What is an online merchant account, and how do I get one?. merchant account. What now? • What is PayPal? • What are chargebacks, and how can I prevent fraud in general? What is online payment processing? Online payment processing refers to the purchase
 • 8
 • 135
 • 0

Online Credit Card Processing Customer purchases pot

Online Credit Card Processing Customer purchases pot
. MAIL@VANDELAYENTERPRISES.COM TEL: 905.510.8845 Online Credit Card Processing Guide Online credit card processing usually works this way: For credit card orders to be able to be accepted over the. to accept credit card payments: 1. Accept credit card numbers on the web, store them in a database, then process them off-line 2. Credit card processing with PayPal 3. Credit card processing. their on-site merchant credit card processing system. Pros: 1. Customer purchases items from ecommerce site then proceeds to the site’s secure checkout area. 2. Credit card processor collects
 • 3
 • 79
 • 0

online credit card processing guide 2012 potx

online credit card processing guide 2012 potx
. MAIL@VANDELAYENTERPRISES.COM TEL: 905.510.8845 Online Credit Card Processing Guide Online credit card processing usually works this way: For credit card orders to be able to be accepted over the. to accept credit card payments: 1. Accept credit card numbers on the web, store them in a database, then process them off-line 2. Credit card processing with PayPal 3. Credit card processing. processing with a third-party credit card processing company Off-line Processing This solution involves the merchant collecting order information (including credit card numbers), storing this
 • 3
 • 156
 • 0

Internet Payment ProcessingIntroduction What is online payment processing? docx

Internet Payment ProcessingIntroduction What is online payment processing? docx
. I can’t get an online merchant account. What now? • What is PayPal? • What are chargebacks, and how can I prevent fraud in general? What is online payment processing? Online payment processing. Introduction What is online payment processing? How hard is it to implement online payment processing on my website? What is an online merchant account, and how do. time-consuming. This document will endeavour to answer the most frequently asked questions received regarding payment processing over the Internet. These include: • What is online payment processing?
 • 8
 • 57
 • 0

online credit card processing doc

online credit card processing doc
. MAIL@VANDELAYENTERPRISES.COM TEL: 905.510.8845 Online Credit Card Processing Guide Online credit card processing usually works this way: For credit card orders to be able to be accepted over the. to accept credit card payments: 1. Accept credit card numbers on the web, store them in a database, then process them off-line 2. Credit card processing with PayPal 3. Credit card processing. processing with a third-party credit card processing company Off-line Processing This solution involves the merchant collecting order information (including credit card numbers), storing this
 • 3
 • 95
 • 0

Bài Tập Chuyên Đề : OLAP On Line Analytical Processing

Bài Tập Chuyên Đề : OLAP On Line Analytical Processing
Bài Tập Chuyên ĐềSV : Nguyễn Thành LongLớp : D07CNPM1Version 1.0 : OLAP On Line Analytical ProcessingI.Nội Dung Chính1.OLAP là gì?2.Mô hình dữ liệu đa chiều3.Giới thiệu dịch vụ OLAP (OLAP Services ) của Microsoft SQL Server4.So sánh OLAP với OLTP (On Line Transaction Processing )5.Các mô hình lưu trữ hỗ trợ OLAP6.Kiến trúc khối của OLAP (OLAP Cube)7.Kiến trúc dịch vụ OLAP Yêu cầu : viết 5 trang nói về OLAP 10 trang nói về chủ đề này 1.OLAP là gì?OLAP là On Line Analytical Processing .Tức là chuyên phân tích Data theo hướng Online,mọi người cùng tham gia thao tác phân tích trên đây. Và DataWareHouse chính là DataBase đầu vào chính cho quá trình On Line Analytical Processing .Vì do nhu cầu phân tích dữ liệu trong quá khứ hoặc các dữ liệu hiện tại nhằm hổ trợ cho việc ra quyết định thật chính xác,đúng lúc,giảm rủi ro.Và đấy cũng là nhu cầu lớn nhất ở mỗi doanh nghiêp nhằm phục vụ các quyết định chiến lược cho công ty.Nhất là các công ty sản xuất lớn với khối lượng dữ liệu lớn.Và đi sâu vào nữa,MS SQL Server 2005 hổ trợ mạnh phần On Line Analytical Processing này.Thế câu hỏi đặt ra là chúng sẽ phân tích DataWareHouse như thế nào để phục vụ cho nhu cầu mục đích trên.có thể nói ngắn gọn như thế này : Chắc bạn có nghe đến Kĩ thuật dự báo trong sản xuất và dịch vụ (chuyên ngành Kĩ Thuật Hệ Thống ( ISE) ,đầy là 1 trong các thuật toán tiêu biểu mà OLAP của SQL Server 2005 hổ trợ nhằm dự báo có thể là nhu cầu khách hàng cho các thời đoạn tiếp theo,hoặc dự báo doanh thu cho tháng tới là bao nhiêu với sai số là nhỏ nhất;Tiếp theo là Decission Tree (Cây ra quyết định),đây là công cụ hổ trợ việc ra quyết định 1 cách trực quan kết hợp 1 vài kiến thức về Statistic nhằm đưa ra các quyết định đầu tư 1 cách hiệu quả và kém rủi ro nhất.Đây là 1 lĩnh vực khoa học,thường gọi là Management Science(Khoa học quản lý). Điểm đặc thù của chuyên ngành ISE ( Kĩ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp )OLAP là một kỹ thuật sử dụng các thể hiện dữ liệu đa chiều gọi là các khối (cube) nhằm cung cấp khả năng truy xuất nhanh đến dữ liệu của kho dữ liệu . Bài Tập Chuyên Đề SV : Nguyễn Thành Long Lớp : D07CNPM1 Version 1.0 : OLAP -On Line Analytical Processing I.Nội Dung Chính 1.OLAP là
 • 15
 • 548
 • 1

Tìm hiểu về OLAP (Online Analytical Processing)

Tìm hiểu về OLAP (Online Analytical Processing)
1. OLAP là gì?32.Mô hình dữ liệu đa chiều là gì:33.Giới thiệu dịch vụ OLAP (OLAP Services) của Microsoft SQL Server:34.So sánh OLAP với OLTP:35.Các mô hình lưu trữ hỗ trợ OLAP:35.1 Mô hình Multidimensional OLAP (MOLAP):35.2 Mô hình Relational OLAP (ROLAP):35.3 Mô hình Hybird OLAP (HOLAP):35.4 So sách các mô hình:36.Kiến trúc khối (cube) của OLAP:37.Mô hình kiến trúc dịch vụ OLAP:37.1Kiến trúc thành phần Server:37.2 Kiến trúc thành phần Client:3OLAP(OnLine Analytical Processing)oOo1.OLAP là gì?OLAP là một kỹ thuật sử dụng các thể hiện dữ liệu đa chiều gọi là các khối (cube) nhằm cung cấp khả năng truy xuất nhanh đến dữ liệu của kho dữ liệu. Tạo khối (cube) cho dữ liệu trong các bảng chiều (dimension table) và bảng sự kiện (fact table) trong kho dữ liệu và cung cấp khả năng thực hiện các truy vấn tinh vi và phân tích cho các ứng dụng client.Trong khi kho dữ liệu và data mart lưu trữ dữ liệu cho phân tích, thì OLAP là kỹ thuật cho phép các ứng dụng client truy xuất hiệu quả dữ liệu này. OLAP cung cấp nhiều lợi ích cho người phân tích, cho ví dụ như:Cung cấp mô hình dữ liệu đa chiều trực quan cho phép dễ dàng lựa chọn, định hướng và khám phá dữ liệu.Cung cấp một ngôn ngữ truy vấn phân tích, cung cấp sức mạnh để khám phá các mối quan hệ trong dữ liệu kinh doanh phức tạp.Dữ liệu được tính toán trước đối với các truy vấn thường xuyên nhằm làm cho thời gian trả lời rất nhanh đối với các truy vấn đặc biệt.Cung cấp các công cụ mạnh giúp người dùng tạo các khung nhìn mới của dữ liệu dựa trên một tập các hàm tính toán đặc biệt.OLAP được đặt ra để xử lý các truy vấn liên quan đến lượng dữ liệu rất lớn mà nếu cho thực thi các truy vấn này trong hệ thống OLTP sẽ không thể cho kết quả hoặc sẽ mất rất nhiều thời gian.2.Mô hình dữ liệu đa chiều là gì:Các nhà quản lý kinh doanh có khuynh hướng suy nghĩ theo “nhiều chiều” (multidimensionally). Ví dụ như họ có khuynh hướng mô tả những gì mà công ty làm như sau:“Chúng tôi kinh doanh các sản phẩm trong nhiều thị trường khác nhau, và chúng tôi đánh giá hiệu quả thực hiện của chúng tôi qua thời gian”.Những người thiết kế kho dữ liệu thường lắng nghe cẩn thận những từ đó và họ thêm vào những nhấn mạnh đặc biệt của họ như:“Chúng tôi kinh doanh các sản phẩm trong nhiều thị trường khác nhau, và chúng tôi . hơn. - ROLAP hỗ trợ Microsoft SQL Server, Oracle, Access và Open Database Connectivity (ODBC). 5.3 Mô hình Hybird OLAP (HOLAP): Mô hình OLAP lai (HOLAP) là sự kết hợp giữa MOLAP và ROLAP. OLAP. cao của MOLAP. - Tiêu thụ ít không gian lưu trữ hơn MOLAP. - Tránh trùng lắp dữ liệu. 5.4 So sách các mô hình: Bảng sau so sánh tổng hợp ba mô hình lưu trữ hỗ trợ OLAP: MOLAP ROLAP HOLAP Lưu. truy vấn. OLAP - 5 - 3. Giới thiệu dịch vụ OLAP (OLAP Services) của Microsoft SQL Server: Dịch vụ OLAP là một server tầng giữa (midle-tier server) phục vụ cho phân tích xử lý trực tuyến (OLAP) .
 • 17
 • 2,885
 • 4

DATA MODELING AND QUERY PROCESSING FOR ONLINE SOCIAL NETWORKING SERVICES

DATA MODELING AND QUERY PROCESSING FOR ONLINE SOCIAL NETWORKING SERVICES
... conventional data and social networking data is that conventional data focuses on entities and attributes, whereas social networking data focuses on entities and their inter-relationships Therefore, the... models, query languages and access methods not offer adequate and native support for the representation, management, querying and especially inter-operability of online social networking data To... language SNGQL designed for the new graph database system The graphical formalism in this thesis for online social networking data offers high expressibility and adequate modeling power ii Acknowledgements
 • 78
 • 145
 • 0

Scalable hadoop based analytical processing environment

Scalable hadoop based analytical processing environment
...Master Thesis SHAPE: Scalable Hadoop- based Analytical Processing Environment By Fei Guo Department of Computer Science School of Computing... self-tuning techniques In this thesis, we present SHAPE, an efficient and scalable analytical processing environment based on Hadoop - an open source implementation of MapReduce To ease OLAP on large-scale... clusters However, as MapReduce has not been designed for generic data analytic workload, cloud -based analytical processing systems such as Hive and Pig need to translate a query into multiple MapReduce
 • 78
 • 27
 • 0
1 2 3 4 .. >