Tổng hợp tài liệu :

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAM SƠN GIAI ĐOẠN 20142016

Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tại công ty Cổ phần sản xuất Thương mại bao bì C.N.D (2).DOC

Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tại công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại bao bì C.N.D (2).DOC
Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tại công ty Cổ phần sản xuất Thương mại bao bì C.N.D . xin tr n thành c m n sự hướng d n t n tình c a PGS.TS Nguy n Bạch Nguyệt c ng c c chú,anh chị trong c ng ty C ph n s n xuất Thương mại bao bì C. N. D. đồng qu n trị về đánh giá th c trạng c ng t c qu n lý hoạt động s n xuất kinh doanh c a c ng ty. -M c c t c đối với mỗi c ph n, loại c ph n tổng số c
 • 81
 • 504
 • 0

"Thực trạng thực hiện Bảo hiểm hội tại Công ty cổ phần điện lạnh ERESSON"

Bảo hiểm hội là nhu cầu tất yếu khách quan của người lao động. Nhu cầu đó đã xuất hiện khá sớm phát triển theo quá trình phát triển của hội. Bảo hiểm hội đã trở thành một những quyền của con người được hội thừa nhận. Ngày 4.6.1952, tổ chức lao động quốc tế (ILO) đã ký công ước Giơnevơ (Công ước 102) về "Bảo hiểm hội cho người lao động" đã khẳng định tính tất yếu phải triển khai các chế độ BHXH cho người lao động gia đình họ. Trong nền kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc việc thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các chính sách chế độ của BHXH không chỉ đảm bảo sự công bằng giữa những người lao động, sự gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp mà còn đảm bảo Chính sách An sinh hội(ASXH) của quốc gia ấy phát triển toàn diện hơn. Vì BHXH là một bộ phận lớn nhất trong hệ thống ASXH. Trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới của nước ta hiện nay, các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh xuất hiện rất nhiều dường như vấn đề thực hiện chính sách BHXH của các doanh nghiệp này tương đối tốt hiệu quả. Bên cạnh đó những doanh nghiệp nội còn chưa mặn mà hoặc tiết kiệm quá mức các chi phí trong đó BHXH. Họ chưa coi BHXH là quyền lợi nghĩa vụ của người sử dụng lao động người lao động. Do vậy họ tham gia BHXH chưa tự giác, đầy đủ. Dẫn đến quyền lợi của người lao động chưa được đảm bảo, gây ra những hậu quả không lường cho tương lai cho người sử dụng lao động, người lao động hội. Trước tính cần thiết thực tế của vấn đề, em đã chọn đề tài "Thực trạng thực hiện Bảo hiểm hội tại Công ty cổ phần điện lạnh ERESSON"
 • 14
 • 629
 • 9

Thực trạng thực hiện Bảo hiểm hội tại Công ty cổ phần điện lạnh ERESSON

Thực trạng thực hiện Bảo hiểm xã hội tại Công ty cổ phần Cơ điện lạnh ERESSON
Bảo hiểm hội là nhu cầu tất yếu khách quan của người lao động. Nhu cầu đó đã xuất hiện khá sớm phát triển theo quá trình phát triển của hội. Bảo hiểm hội đã trở thành một những quyền của con người được hội thừa nhận. Ngày 4.6.1952, tổ chức lao động quốc tế (ILO) đã ký công ước Giơnevơ (Công ước 102) về "Bảo hiểm hội cho người lao động" đã khẳng định tính tất yếu phải triển khai các chế độ BHXH cho người lao động gia đình họ. Trong nền kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc việc thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các chính sách chế độ của BHXH không chỉ đảm bảo sự công bằng giữa những người lao động, sự gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp mà còn đảm bảo Chính sách An sinh hội(ASXH) của quốc gia ấy phát triển toàn diện hơn. Vì BHXH là một bộ phận lớn nhất trong hệ thống ASXH. Trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới của nước ta hiện nay, các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh xuất hiện rất nhiều dường như vấn đề thực hiện chính sách BHXH của các doanh nghiệp này tương đối tốt hiệu quả. Bên cạnh đó những doanh nghiệp nội còn chưa mặn mà hoặc tiết kiệm quá mức các chi phí trong đó BHXH. Họ chưa coi BHXH là quyền lợi nghĩa vụ của người sử dụng lao động người lao động. Do vậy họ tham gia BHXH chưa tự giác, đầy đủ. Dẫn đến quyền lợi của người lao động chưa được đảm bảo, gây ra những hậu quả không lường cho tương lai cho người sử dụng lao động, người lao động hội. Trước tính cần thiết thực tế của vấn đề, em đã chọn đề tài "Thực trạng thực hiện Bảo hiểm hội tại Công ty cổ phần điện lạnh ERESSON"
 • 14
 • 528
 • 2

Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tại công ty Cổ phần sản xuất Thương mại bao bì C.N.D (2).DOC

Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tại công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại bao bì C.N.D (2).DOC
. bao bì C. N. D. -Lịch sử hình thành phát tri n c a c ng ty. -Giấy phép đăng ký kinh doanh c a c ng ty. -Điều lệ c a c ng ty. -Báo c o tài chính c c n m. 1.4.Doanh thu c a C ng ty CPSX TM bao bì C. N. D qua từng n m 48 Biểu đồ 1.5.Lợi nhu n c a C ng ty CPSX TM bao bì C. N. D qua từng n m . 50 CHƯƠNG
 • 6
 • 180
 • 0

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM HỘI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN VIỆT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN VIỆT
. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM HỘI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN VIỆT 2.1. Giới thiệu đặc điểm, tình hình chung tại công ty cổ phần thương. thương mại kỹ thuật An Việt 2.1.1 Đặc điểm tình hình chung 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt An Việt
 • 23
 • 1,075
 • 6

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất thương mại lam sơn

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại lam sơn
Trong nền kinh tế thị trường sự điều tiết của Nhà nước, các doanh nghiệp (DN) với tư cách là một chủ thể kinh tế được sự chủ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh toàn quyền phát huy tính năng động sáng tạo của mình. Để đứng vững trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, các DN nói chung các DN sản xuất nói riêng phải không ngừng đáp ứng những yêu cầu của thị trường về chất lượng giá cả của hàng hoá.Muốn làm được điều đó các DN cần phải nắm rõ đầy đủ các thông tin về cung cầu, giá cả thị trường... để tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, sản phẩm sản xuất ra phù hợp với nhu cầu thị trường với giá thành thấp nhất, chất lượng tốt nhất.Do đó, kế toán tập hợp chi phí phí tính giá thành sản phẩm đóng vai trò hết sức quan trọng mang tính sống còn trong quá trình sản xuất (SX) kinh doanh vì đây là nguồn gốc bằng chứng được nhìn từ nhiều khía cạnh để thể nhìn nhận được sự tồn tại phát triển của một DN.Việc hạch toán chính xác chi phí SX tính đúng giá thành sản phẩm ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoạch định ra các quyết định đối với ban lãnh đạo DN. Từ đó giúp cho DN biết chắc mình phải SX ra những chủng loại sản phẩm nào vào bán với mức giá là bao nhiêu mới đảm bảo bù đắp được các chi phí phí đã bỏ ra nhưng quan trọng hơn cả là phải lãi.Phấn đấu để không ngừng tiết kiệm chi phí SX hạ giá thành sản phẩm là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của công tác quản lý kinh tế quản lý DN. Vì vậy tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm ý nghĩa rất quan trọng thiết thực đối với việc tăng cường quản lý chi phí SX nói riêng công tác quản lý DN nói chung.Nhận thức được tầm quan trọng của phần hành kế toán này nên em đã chọn nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại Lam Sơn” để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp của mình. . tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại Lam Sơn để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp của mình. Kết cấu. tác kế toán tập hợp chi phí SX tính giá thành ở Công ty CP sản xuất thương mại Lam Sơn. Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí phí tính giá thành. CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LAM SƠN 1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty. 1.1.1. Tên địa chỉ Công ty. - Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Lam Sơn. -
 • 62
 • 220
 • 0

Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại Khánh An

Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Khánh An
Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại Khánh AnThực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại Khánh AnThực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại Khánh AnThực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại Khánh An . sản phẩm, tổ chức sản xuất quản lý chi phí tại Công ty Cổ phần sản xuất thương m Khánh An Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản. sản xuất thương ại Khánh An Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất th SV: Vũ Thị Trang - Lớp: KTB - MSV: LT112817 Chuyên đề thực. thành cảm ơn ! CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM ( DỊCH VỤ ). TỔ CHỨC SẢN XUẤT QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ƠNG MẠI KHÁNH AN. 1. 1. Đặc điểm sản phẩm của công ty cổ phần sản xuất
 • 82
 • 93
 • 0

Phân tích tình hình sử dụng lao động, tiền lương tại công ty cổ phần sản xuất thương mại than uông bí giai đoạn 2006 – 2010

Phân tích tình hình sử dụng lao động, tiền lương tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại than uông bí giai đoạn 2006 – 2010
Chuyên đề của em bao gồm các nội dung sau:Chương 1: Tình hình chung các điều kiện sản xuất chủ yếu của công ty cổ phần sản xuất thương mại Than Uông Bí.Chương 2: Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần sản xuấtthương mại Than Uông Bí năm 2010.Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng lao động tiền lương của công ty cp sản xuất thương mại Than Uông Bí giai đoạn 2006 2010. . phần sản xuất thương mại Than Uông Bí. 1.1.1 Khái quát về công ty cổ phần sản xuất thương mại than Uông bí Tên công ty: Công ty cổ phần sản xuất thương mại than Uông Bí Tên giao dịch. tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần sản xuấtthương mại Than Uông Bí năm 2010. Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng lao động tiền lương của công ty cp sản xuất thương. Uông Bí – TKV em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp với chuyên đề: “ Phân tích tình hình sử dụng lao động, tiền lương tại công ty cổ phần sản xuất thương mại Than Uông Bí giai đoạn 2006 –
 • 115
 • 263
 • 0

báo cáo thực tập nghiệp vụ kế toán tại công ty cổ phần sản xuất thương mại bắc thăng long

báo cáo thực tập nghiệp vụ kế toán tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại bắc thăng long
. chung về công ty cổ phần sản xuất thương mại cổ phần Bắc Thăng Long: Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần sản xuất thương mại Bắc Thăng Long. Mã số doanh nghiệp. sử quá trình phát triển của công ty cổ phần sản xuất thương mại Bắc Thăng Long: 1.2.1: Tóm tắt quá trình hình thành phát triển của công ty cổ phần sản xuất thương mại Bắc Thăng Long: Công. chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần sản xuất thương mại Bắc Thăng Long năm 2012: Công ty cổ phần sản xuất thương mại Bắc Thăng Long thành lập từ năm 2008
 • 121
 • 342
 • 0

Hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng cho người lao động tại công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại điện Hà Nội

Hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng cho người lao động tại công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại điện cơ Hà Nội
Từ khi chuyển từ chế tập trung bao cấp sang chế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, chúng ta đã thu được những thành tựu đáng kể trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sau nhiều năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Trong vòng 20 năm (19902010), tỷ lệ nghèo ở Việt Nam đã giảm từ gần 60% xuống còn 20,7% với khoảng hơn 30 triệu người thoát nghèo. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đạt được thành tựu ấn tượng về giáo dục y tế. Tỷ lệ nhập học ở bậc tiểu học của người nghèo là trên 90% ở bậc trung học sở là 70%. Trình độ học vấn tăng sự đa dạng hóa các hoạt động phi nông nghiệp, hội làm việc ở công trường, nhà máy... cũng đóng góp tích cực cho công tác xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam . Việc trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu, rộng hơn vào kinh tế thế giới, hội tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Cùng với quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, các doanh nghiệp đều không ngừng vươn lên với các chiến lược đường lối phát triển cho riêng mình. Để đạt được mục tiêu phát triển đó, mỗi doanh nghiệp cần phải cho mình một đội ngũ lao động đầy đủ năng lực, điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc sử dụng các công cụ quản lý trong doanh nghiệp. . VỀ TÌNH HÌNH TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐIỆN HÀ NỘI 2.1 Một số đặc điểm của công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại điện Hà Nội ảnh.  ##/!!!012 PHẦN 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐIỆN HÀ NỘI 14 2.1 Một số đặc điểm của công ty Cổ phần Sản xuất. nghiên cứu phương pháp nghiên cứu. Phần 2: Phân tích thực trạng các hình thức trả lương, trả thưởng cho người lao động tại công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại điện Hà Nội. Phần 3: Một
 • 65
 • 188
 • 0

Báo cáo tổng hợp về Tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận tại công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ANZ

Báo cáo tổng hợp về Tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận tại công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng ANZ
. 7LTCDTC01 Trường ĐH Kinh doanh Công nghệ HN Báo cáo thực tập PHẦN II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ANZ 2.1. Tình hình, đặc điểm hoạt động. doanh Công nghệ HN Báo cáo thực tập MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………….3 PHẦN I: VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ANZ 1.1. Tóm tắt quá trình hình thành và. tiêu tài chính đánh giá kết quả thực hiện lợi nhuận tại công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ANZ …………………… 15 a.Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu… 17 b.Tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh………………………
 • 28
 • 133
 • 0

Tình hình thực hiện bảo hiểm hội tại công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt Thực trạng giải pháp

Tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội tại công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt Thực trạng và giải pháp
. biệt thực hiện thương đối hợp lý 31 của nước Cộng hòa hội chủ nghĩ 31 hề phù hợp khi tổ chức bảo hiểm h 33 để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm thất 35 XỘI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG. nói chung các chế độ BHXH thực hiện tại doanh nghiệp nói riêng - Nghiên cứu thực trạng tình hình thực hiện BHXH tại công ty CPTMKT An Việ - út ra những đánh giá về hiệu quả tồn tại, đề. tốt nghiệp GVHD: Ths. Phạm Đỗ Dũng thức được tình hình này nên em đã chọn đề tài Tình hình thực hiện BHXH tại công ty CPTMKT An Việt, thực trạng giải phá ” làm để ài nghiên cứu 2. Mục đích
 • 85
 • 238
 • 0

Tình hình thực hiện bảo hiểm hội tại công ty cổ phần thương mại Kế toán An Việt, thực trạng giải pháp

Tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội tại công ty cổ phần thương mại Kế toán An Việt, thực trạng và giải pháp
. luận chung về bảo hiểm hội. Chương 2: Tình hình thực hiện BHXH tại công ty CPTMKT An Việt. Chương 3: Một số giải pháp khuyến nghị nhằm thực hiện tốt BHXH tại công ty CPTMKT An Việt. Em xin. tốt nghiệp GVHD: Ths. Phạm Đỗ Dũng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHXH: Bảo hiểm hội BHYT: Bảo hiểm y tế BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp CPTMKT : ( công ty) cổ phần thương mại kỹ thuật . NLĐ: Người lao động NSDLĐ:. Quyền trách nhiệm của NLĐ 24 1.3.2 Quyền trách nhiệm của NSDLĐ 25 1.3.3 Quyền trách nhiệm của quan BHXH 26 2.1. Giới thiệu đặc điểm, tình hình chung tại công ty cổ phần thương mại kỹ
 • 62
 • 178
 • 0

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại VIGLACERA

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại VIGLACERA
MỤC LỤCPhần 1 : Giới thiệu khái quát về công ty Cổ phần sản xuất thương mại VIGLACERA11.1.Quá trình hình thành phát triển của công ty11.1.1.Giới thiệu khái quát về công ty11.1.2.Quá trình hình thành phát triển của công ty11.2.Đặc điểm tổ chức quản lý tổ chức sản xuất của công ty21.2.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý21.2.2.Đặc điểm sản xuất của Công ty61.2.2.1.Đặc điểm về mặt bằng Công ty61.2.2.2.Đặc điểm về sản phẩm máy móc thiết bị công nghệ của Công ty71.2.2.3.Đặc điểm về nguyên vật liệu81.2.2.4.Đặc điểm về sở hữu cổ phần81.2.2.5.Đặc điểm về tài sản91.2.3.Đặc điểm về quy trình công nghệ91.2.3.1.Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất má phanh ô tô91.2.3.2.Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất bao bì carton11Phần 2 : Mét số kết quả thu được qua quá trình thực tập tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại VIGLACERA132.1.Những thuận lợi khó khăn của Công ty132.1.1. Thuận lợi132.1.2.Khó khăn142.2.Mét số phân tích về tình hình kết quả kinh doanh của Công ty152.2.1.Tình hình kết quả kinh doanh của Công ty152.2.2.Đánh giá kết quả thực hiện được năm 200516 . tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại VIGLACERA 2.1.Những thuận lợi khó khăn của Công ty Công ty cổ phần sản xuất thương mại Viglacera là một thành viên của Tổng Công ty Thuỷ tinh và. má phanh ô tô thành công ty cổ phần sản xuất thương mại Viglacera. 1.2.Đặc điểm tổ chức quản lý tổ chức sản xuất của công ty 1.2.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Công ty cổ phần sản. sản xuất hiệu quả các loại má phanh theo kế hoạch của Công ty về số lượng, chất lượng. 1.2.2.Đặc điểm sản xuất của Công ty 1.2.2.1.Đặc điểm về mặt bằng Công ty Công ty cổ phần sản xuất
 • 23
 • 76
 • 0

Luận văn tình hình phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch tuynel của công ty cổ phần sản xuất thương mại lam sơn

Luận văn tình hình phân phối và tiêu thụ sản phẩm gạch tuynel của công ty cổ phần sản xuất và thương mại lam sơn
Bài báo cáo phân tích tình hình phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch tuynel của công ty cổ phần sản xuất thương mại Lam Sơn là một bài báo cáo phân tích đầy đủ sâu sắc, kiến thức xác thực do người viết đúc rút được trong quá trình tham gia thực tập tại công ty. Bài báo cáo là một kiến thức hữu ích dành cho các bạn sinh viên
 • 59
 • 253
 • 0

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ INOX BẾP VIỆT

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ INOX BẾP VIỆT
MỤC LỤCPHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ INOX BẾP VIỆT11.1 Sự hình thành phát triển của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt11.2 Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt11.2.1 Chức năng, nhiệm vụ11.2.2 cấu tổ chức bộ máy21.3 Lĩnh vực đặc điểm hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt21.3.1. Lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt.21.3.2. Đặc điểm hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt.31.4 Khái quát về các nguồn lực của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt31.4.1Nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt.31.4.2Cơ sở vật chất kĩ thuật – Công nghệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết inox Bếp Việt.41.4.3Nguồn vốn của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt.41.5 Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt trong giai đoạn 2014 20165PHẦN 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ INOX BẾP VIỆT62.1. Tình hình nhân lực chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính Nhân sự của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt62.1.1.Tình hình nhân lựccủa phòng Hành chính – Nhân sự62.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính Nhân sự62.1.3.Tổ chức của phòng Hành chính Nhân sự72.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản trị nhân lực của Công ty cổ phần sản xuất thương mại thiết bị inox Bếp Việt72.2.1. Tình hình kinh tế72.2.2. Thị trường lao động82.2.3. Khoa học Công nghệ kỹ thuật82.2.4. Mục tiêu, sứ mạng, chiến lược kinh doanh82.2.5. Đội ngũ nhân viên ban lãnh đạo82.2.6. Khả năng tài chính92.3. Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt92.3.1.Thực trạng về quan hệ lao động của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt92.3.2.Thực trạng về tổ chức lao động định mức lao động của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt102.3.3.Thực trạng về hoạch định nhân lực của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt112.3.4. Thực trạng về phân tích công việc của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt112.3.5. Thực trạng về tuyển dụng nhân lực của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt122.3.6. Thực trạng về đào tạo phát triển nhân lực của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt132.3.7.Thực trạng về đánh giá nhân lực của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt142.3.8.Thực trạng về trả công lao động của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt152.3.9.Thực trạng về hiệu quả sử dụng lao động của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt16PHẦN 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ INOX BẾP VIỆT ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP183.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt183.1.1.Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh183.1.2.Đánh giá tình hình hoạt động quản trị nhân lực183.1.3.Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động quản trị nhân lực của công ty193.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị inox Bếp Việt trong thời gian tới203.2.1.Phương hướng hoạt động kinh doanh203.2.2.Phương hướng hoạt động quản trị nhân lực203.3. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp20  ... xuất Thương mại Thi t bị inox Bếp Việt Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thi t bị Inox Bếp Việt chuyên sản xuất nhập loại thi t bị bếp công nghiệp inox, cụ thể là: - Sản xuất loại thi t bị bếp... thi t bị nhập từ nước - Sửa chữa máy móc, thi t bị 1.3.2 Đặc điểm hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thi t bị inox Bếp Việt Đặc điểm hoạt động công ty chuyên cung cấp sản phẩm thi t... mới có kỹ cao Do hệ thống máy móc thi t bị Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thi t bị inox Bếp Việt chủ yếu máy móc đại, để đảm bảo yêu cầu về an toàn chất lượng góp phần nâng cao suất
 • 34
 • 85
 • 0

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM HỘI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LAM SƠN GIAI ĐOẠN 20142016

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAM SƠN GIAI ĐOẠN 20142016
... CễNG TY C PHN SN XUT V THNG MI LAM SN GIAI ON 20142016 2.2.1 Tỡnh hỡnh thc hin BHXH ti cụng ty c phn SX&TM Lam Sn 2.2.1.1.Tỡnh hỡnh s dng lao ng ti cụng ty c phn SX&TM Lam Sn Vi i ng nhõn viờn hiờn... ty c phn SX&TM Lam Sn Vi quy mụ va va nh lnh vc hot ng phong phỳ nờn c cõu lao ng Cụng ty kha a dng Trong nm 2016 c cõu lao ng cua Cụng ty nh sau: Bng1 2: C cu lao ng ca cụng ty c phn SX&TM Lam. .. cụng ty tựy vi tri lam viờc Hờt thi gian th viờc nờu NL c nhõn vao lam chinh thc thỡ se ki hp ng chinh thc vi cụng ty ụi vi cac lao ng a co kinh nghiờm hoc ang lam vi tri tng ng cụng ty khac
 • 52
 • 65
 • 2
1 2 3 4 .. >