Tổng hợp tài liệu :

BAI BAO NCKH2011 2012 NAM MEO TAM PHUONG 03612

Phương hướng hoạt động của Bảo Việt Hà Nội năm 2005 -Tầm nhìn đến 2010.DOC

Phương hướng hoạt động của Bảo Việt Hà Nội năm 2005 -Tầm nhìn đến 2010.DOC
Phương hướng hoạt động của Bảo Việt Hà Nội năm 2005 -Tầm nhìn đến 2010 . đáng kể. 9Phần 3 : Phương hướng hoạt động của Bảo Việt Hà Nội năm 2005 -Tầm nhìn đến 201 0Năm 2004, nền kinh tế cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng sẽ. D -Hà Nội 1II Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức hiện nay của Bảo Việt Hà Nội đợc thể hiện qua sơ đồ 1 dới đây Sơ đồ 1 :Cơ cấu tổ chức của Bảo Việt Hà Nội
 • 15
 • 360
 • 0

Các phương pháp bảo vệ tỷ giá bằng các công cụ phái sinh, thực tiễn trên thế giới và bài học cho việt nam.doc

Các phương pháp bảo vệ tỷ giá bằng các công cụ phái sinh, thực tiễn trên thế giới và bài học cho việt nam.doc
Các phương pháp bảo vệ tỷ giá bằng các công cụ phái sinh, thực tiễn trên thế giới và bài học cho việt nam . trong bài tiểu luận của mình. Vì vậy chúng em chọn đề tài Các phương pháp bảo vệ tỷ giá bằng các công cụ phái sinh, thực tiễn trên thế giới và bài học cho. cho việt nam .Tiểu luận của chúng em gồm 4 phần chính:Phần 1: Thị trường phái sinh và các phương pháp bảo vệ tỷ giá, nguyên tắc hoạt độngPhần 2: Thực tiễn
 • 36
 • 860
 • 8

báo cáo công tác năm 2011 và phương hướng công tác năm 2012 của Chi bộ cơ sở Cục NLNTx

báo cáo công tác năm 2011 và phương hướng công tác năm 2012 của Chi bộ cơ sở Cục NLNTx
báo cáo công tác năm 2011 và phương hướng công tác năm 2012 của Chi bộ cơ sở Cục NLNTx . hiện công tác Công đoàn và Nữ công của Cục NLNT năm 2011, thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở nhằm động viên sự đoàn kết, tính sáng tạo của tập thể cán bộ, công. đạo công tác Công đoàn và Đoàn thanh niên của Cục NLNT. II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2012Trong năm 2012, Chi bộ Cục NLNT cần thực hiện tốt một số nhiệm
 • 5
 • 744
 • 0

Báo cáo thực hiện công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012

Báo cáo thực hiện công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012
Báo cáo thực hiện công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 . BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012 1. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NĂM 2011 a) Những việc đã thực hiện - Cập nhật, nâng cấp phiên. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc An Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2011 BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM
 • 4
 • 583
 • 1

Tài liệu bai thu hoach hoc tap theo tam guong bac ho nam 2012 pptx

Tài liệu bai thu hoach hoc tap theo tam guong bac ho nam 2012 pptx
. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi bộ ấp 1 *LIÊN HỆ BẢN THÂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤUHỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINHNĂM 2012 (mẫu kềm Hướng. theo tư tưởng, tấmgương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện naynhư sau:2. Nhận thức của bản thân sau khi được tiếp thu,
 • 4
 • 705
 • 5

Bài báo cáo thực hành sư phạm " phương pháp dạy các môn thuộc nghề Nghiệp vụ nhà hàng " doc

Bài báo cáo thực hành sư phạm
. Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy Bài báo cáo thực hành sư phạm 7 GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy Bài báo cáo thực hành sư phạm 8 PHẦN GIỚI THIỆU  GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT:. GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy Bài báo cáo thực hành sư phạm 20 đáp phút 3 Thực hành nghiệp vụ nhà hàng Thi thực hành Không quá 4 giờ GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy . Tổ chức kinh doanh nhà hàng I 2 45 30 15 MH19 Nghiệp vụ nhà hàng 1: NV Bàn I 1,2 285 75 210 MH20 Nghiệp vụ nhà hàng 2: NV Bar I 1,2 135 45 90 MH21 Thực hành nghiệp vụ nhà hàng Tại cơ sở 720 -
 • 42
 • 1,366
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Sự ảnh hưởng của áp lực giáo dục về sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên ở Đông Nam Á: Các phương pháp và công cụ để nghiên cứu" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
. study of Educational Stress and Mental Health in Viet Nam. As mentioned in the introduction, there has been little research published from Vietnam regarding academic stress and youth mental health for Adolescents (ESSA) are provided. A proposal for a study in north, central and southern Vietnam is then discussed. Hopefully, this work will contribute solid evidence to inform public debate. pressure may also lead to physical violence and developmental problems. An early study in Vietnam revealed that more than 50% of adolescents experience personal pressure to achieve good grades,
 • 14
 • 355
 • 1

Bài học kinh nghiệm từ báo chí việt nam trước cách mạng tháng tám năm 1945

Bài học kinh nghiệm từ báo chí việt nam trước cách mạng tháng tám năm 1945
. sử báo chí cách mạng nước nhà mà cho đến nay đã trải qua hơn 85 phát triển. 2. Kinh nghiệm làm báo từ giai đoạn báo chí Việt Nam trước cách mạng tháng Tám. Tất cả những đặc điểm nổ bật của báo. nhà báo Phan Quang thì “sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam là một tất yếu khách quan. Báo chí cách mạng Việt Nam kế thừa chừng mực nhất định khuynh hướng yêu nước, dân chủ trong báo chí. ra kinh nghiệm từ giai đoạn báo chí Việt Nam trước Cách mạng. Đây không chỉ là việc làm giúp mọi người có cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về báo chí nước nhà trong thời kỳ Tiền Cách mạng,
 • 32
 • 388
 • 0

BÀI BÁO CÁO-Ô NHIỄM NƯỚC VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

BÀI BÁO CÁO-Ô NHIỄM NƯỚC VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
. NhiӉm Nưӟc Phương Pháp Xӱ Lý Ô NhiӉm Nưӟc I. Đӏnh nghĩa ô nhiӉm nưӟc II.Phân loɞi ô nhiʂm III.Các khái niӋm liên quan IV.Ô nhiӉm nưӟc mһt: V. Ô nhiӉm nưӟc ngҫm: VI.So sánh ô nhiӉm nưӟc mһt và nưӟc. trong cơ thӇ gây hҥi cho Ngưӡi và các loҥi sinh vұt 5. Ô nhiӉm phú dưӥng: do nưӟc có dư lưӧng lӟn N và P tҥo điӅu kiӋn cho thӵc vұt phù du phát triӇn gây đӝc nưӟc và ngăn cҧn ánh sáng chiӃu xuӕng. Phҧn. biӇn gây ô nhiӉm rӝng trên hӋ sinh thái mһt biӇn và vùng bӡ. IV. Ô nhiӉm nưӟc mһt: Nguӗn điӅm: tӯ cácmiӋng cӕng xҧ thҧi là nguӗn dӇ KiӇm soát và xӱ lý Nguӗn khuӃch tán: Tӯ nưӟc tưӟi nông nghiӋp,tӯ
 • 37
 • 189
 • 0

BÀI BÁO CÁO-THỰC TRẠNG THỰC HIỆN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY LẤY NGƯỜI HỌC LÀM TRUNG TÂM CSO HIỆU QUẢ Ở TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT

BÀI BÁO CÁO-THỰC TRẠNG THỰC HIỆN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY LẤY NGƯỜI HỌC LÀM TRUNG TÂM CSO HIỆU QUẢ Ở TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT
. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY LẤY NGƯỜI HỌC LÀM TRUNG TÂM CÓ HIỆU QUẢ Ở TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT Thực hiện : - Võ Văn Ớn - Huỳnh Duy. môn học có vận dụng các phương pháp lấy người học làm trung tâm Môn học Phương pháp - Khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính trị… - Giải quyết tình huống - Tham quan thực. phòng học - Mạng internet (LAN, wifi) Các môn học thường xuyên áp dụng các phương pháp lấy người học làm trung tâm Môn học Phương pháp - Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng Thực
 • 12
 • 283
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC VÀ ỨNG DỤNG CỦA BẤT ĐẲNG THỨC

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC VÀ ỨNG DỤNG CỦA BẤT ĐẲNG THỨC
. phơng pháp chứng minh bất đẳng thức. Có nhiều phơng pháp để chứng minh bất đẳng và ta phải căn cứ vào đặc thù của mỗi bài toán mà sử dụng phơng pháp cho phù hợp. Mỗi bài toán chứng minh bất đẳng. toán liên quan và hứng thú hơn khi học về bất đẳng thức nói riêng và bộ môn Toán nói chung . Qua đề tài (một số phơng pháp chứng minh bất đẳng thức và ứng dụng của bất đẳng thức ) tôi muốn. tài: Chứng minh bất đẳng thức và các ứng dụng Chứng minh bất đẳng thức Côsi đối với hai số thực không âm ( còn gọi là bất đẳng thức Ơclit ) a b * ab a,b R 2 + Dấu = xảy ra khi và chỉ
 • 109
 • 203
 • 0

BÀI BÁO CÁO-TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CT VẬN CHUYỂN HÍ ĐÔNG NAM BỘ- TRUNG TÂM PHÂN PHỐI KHÍ PHÚ MỸ

BÀI BÁO CÁO-TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CT VẬN CHUYỂN HÍ ĐÔNG NAM BỘ- TRUNG TÂM PHÂN PHỐI KHÍ PHÚ MỸ
. Tổng Công ty Khí; Nhiệm vụ chính của Công ty là tiếp nhận, vận chuyển và phân phối khí Cửu Long và Nam Côn Sơn. - Tiền thân của Công ty vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (Công ty KĐN) là Xí nghiệp Vận. tương lai. 7. Trung tâm phân phối khí Phú Mỹ Được xây dựng trên diện tích 10 ha tại Phú Mỹ, bên cạnh trạm phân phối khí Phú Mỹ thuộc hệ thống khí Bạch Hổ. Trung tâm phân phối khí Phú Mỹ có nhiệm. trên 200 km, bao gồm: Rạng Đông - Bạch Hổ - Long Hải - Phú Mỹ - Hiệp Phước - Nhơn Trạch - TP.HCM. Công ty hiện có: 01 trung tâm phân phối khí, 03 trạm phân phối khí và 04 trạm van được xây
 • 38
 • 204
 • 0

BÀI BÁO CÁO - PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CÁC SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN HẢI TRONG GIẢNG DẠY VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

BÀI BÁO CÁO - PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CÁC SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN HẢI TRONG GIẢNG DẠY VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
. mới trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn. Và đó là lí do để tôi có lời giới thiệu này cho công trình: Phương pháp tiếp cận các sáng tác của Nguyễn Khải trong giảng dạy văn học Việt Nam hiện đại. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CÁC SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN KHẢI TRONG GIẢNG DẠY VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 2 Lời giới thiệu Nguyễn Khải là một trong số các gương. về tác gia Nguyễn Khải là Đặc điểm của ngòi bút hiện thự c Nguyễn Khải của Chu Nga in trong Tạp chí Văn học số 2 năm 1974. Sau đó là bài Đặc điểm sáng tác Nguyễn Khải in trong cuốn Tác giả văn
 • 298
 • 134
 • 0

BÀI BÁO CÁO-ỨNG DỤNG CỦA ĐA PHƯƠNG TIỆN- MULTIMEDIA

BÀI BÁO CÁO-ỨNG DỤNG CỦA ĐA PHƯƠNG TIỆN- MULTIMEDIA
. tạo đa phương tiện), multimedia training (huấn luyện bằng đa phương tiện), multimedia personal computer MDC (máy tính cá nhân với đa phương tiện), digital multimedia system (hệ thống đa phương. đủ tiện nghi và sử dụng nhiều kết quả của đa phương tiện. 10 CHƯƠNG 2. ỨNG DỤNG CỦA ĐA PHƯƠNG TIỆN Trong nhiều tài liệu quảng cáo, người ta khuyếch trương vai trò của đa phương tiện. Chính. một kết hợp của các phương tiện khác nhau. Loại kết hợp này chính là ý nghĩa của thuật ngữ truyền thông đa phương tiện. Truyền thông đa phương tiện là sử dụng nhiều hơn một loại phương tiện
 • 67
 • 1,438
 • 9

Viếng lăng Bác là bài ca ân tình cảm động, đẹp đẽ của nhà thơ Viễn Phương và đồng bào miền Nam đối với Bác Hồ vô vàn kính yêu. Phân tích bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương để làm sáng tỏ nhận xét trên

Viếng lăng Bác là bài ca ân tình cảm động, đẹp đẽ của nhà thơ Viễn Phương và đồng bào miền Nam đối với Bác Hồ vô vàn kính yêu. Phân tích bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương để làm sáng tỏ nhận xét trên
Trong nhiều bài thơ rất hay viết về Bác Hồ, “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương đã tự dành cho mình một vi trí rất riêng bời sự kết hợp nhuần nhị giữa tình cảm chân thành sâu lắng và những thủ pháp nghệ thuật sáng tạo, độc đáo.      Chủ tịch Hồ Chí Minh là đề tài ngợi ca của biết bao thi nhân trong và ngoài nước. Có thể kể đến Tố Hữu, Xuân Diệu, Chế Lan Viên,... Và trong số rất nhiều những tên tuổi nổi tiếng, Viễn Phương vẫn giành được một vị trí riêng cho mình với bài thơ “Viếng lăng Bác”. Bài thơ là bài ca ân tình cảm động, đẹp đẽ của nhà thơ Viễn Phương và đồng bào miền Nam đối với Bác Hồ vô cùng kính yêu.       Bài thơ ra đời năm 1976 - một năm sau ngày đất nước thống nhất. Được ra miền Bắc thăm Bác Hồ là niềm mong mỏi cũa biết bao người con miền Nam. Viễn Phương may mắn là thế hệ đồng bào miền Nam đầu tiên được ra viếng lăng Bác. Nhà thơ đón nhận niềm may mắn ấy bằng một tâm trạng xúc động vô bờ: “Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác       Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam    Bão táp mưa sa đứng thẳng hang”…       Nhà thơ xưng "con” gọi ”Bác”, cách xưng hô ấy vừa yêu thương, thân thiết lại vừa thể hiện được tấm lòng kính yêu của tác giả hướng về Bác Hồ. Viễn Phương đến với lăng Bác vào buổi sớm mai khi sương còn giăng mờ những hàng tre quanh lăng, cỏ phải nhà thơ đã đợi chờ, mong mỏi giây phút này từ lâu lắm... Không nên ngồi mong chờ, thi nhân đã đến lăng Người từ rất sớm. Từ xa, nhà thơ hướng về lăng Bác đã thấy hình ảnh hàng tre ngà gần gũi, thân quen: ” Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát”. Không nén được xúc động, Viễn Phương như thốt lên: "Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam Bão táp mưa sa vẫn thẳng hàng’’.        Hình ảnh hàng tre có người Việt Nam nào không thấy gắn bó. Tre bao quanh làng cho bóng mát. Tre làm rá, rổ, giần sàng... Tre làm chông, làm gậy dâng đánh giặc thù giữ nước. Và tre còn là biểu tượng cho bao đức tinh tốt đẹp của người dân Việi Nam chịu thương, chịu khó, cần cù, chăm chỉ... Và hơn hết, qua bao gian khó, hiểm nguy tre vẫn kiên trì bám đất, bám làng sống hiên ngang như dân tộc Việt Nam vững vàng đi qua những sóng gió cùa thời đại. Trong câu thơ “Bão táp mưa sa vẫn thẳng hàng”, nhà thơ đã vận dụng thành công thành ngữ “bão táp mưa sa" để thể hiện những khó khăn, vất vả mà cây tre phải đương đầu cũng như những vất vả, truân chuyên mà bao thế hệ người Việt đã chiến đấu để chiến thắng. Đến với lăng Bác, bắt gập hình ảnh hàng tre xanh xanh thổm tươi, nhà thơ dâng trào những cảm xúc yêu thương, tự hào về nhân dân, về Tổ quốc thân yêu của mình.         Qua những hàng tre, nhà thơ bồi hồi tiến về lăng Bác. Khung cảnh gần lăng càng khiến Viễn Phương xúc động hơn nữa: “Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.        Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ                Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân”...      Mặt trời trong câu “Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng” là hình ảnh nhân hoá. Từ sự nhân hoá này để tạo ra liên hệ với mặt trời trong cậu sau: mặt trời trong lăng. Mặt trời trong lăng là hình ánh ẩn dụ, tượng trưng cho Bác Hồ. Viết như vậy, nhà thơ muốn khẳng định: nếu mặt trời mang lại ánh sáng cho trái đất thì Bác Hồ mang lại ánh sáng cho dân tộc Việt Nam và rồi Bác cũng sẽ bất tử như vầng thái dương rực sáng. Không chỉ vậy, “mặt trời” của thiên nhiên đi qua lăng còn phải nghiêng mình trước “mặt trời” của dân tộc: “Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ”. Hình ảnh dòng người xếp hàng vào lăng viếng Bác được ví với tràng hoa cũng là một liên tưởng độc đáo vừa mang tính tả thực vừa mang ý nghĩa biểu tượng. Đoàn người đi từ bên lăng lên trước lăng, vào trong lăng rồi lại đi ra bên lăng giống như một tràng hoa. Bảy mươi chín mùa xuân, bảy mươi chín năm của cuộc đời Bác dành trọn cho dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Tràng hoa viếng Người được kết bằng những tấm lòng thành kính, nhớ thương của triệu triệu người con hướng về vị cha già dân tộc. Điệp từ “ngày ngày” tạo ấn tượng về thời gian vĩnh viễn, vô tận, mặt trời kia là vĩnh viền, tình cảm nhớ thương của nhân dân đối với Bác cũng là vĩnh viễn. Lòng tiếc thương khôn nguôi đốì với Bác tiếp tục được khắc sâu trong khổ thơ tiếp theo: “Bác nằm trong giấc ngủ bình yên  Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền  Vẫn biết trời xanh là mãi mãi  Mà sao nghe nhói ở trong tim!”…         Không gian trong lăng được cảm nhận là không gian của giấc ngủ, nơi Bác nằm được cảm nhận là vầng trăng toá sáng dịu hiền. “Nằm trong giấc ngừ" cũng là cách nói nhằm giảm cảm giác mất mát, gợi vẻ ung dung, tự tại của Bác. Vầng sáng như vầng trăng bao quanh hình hài Người một không gian yên bình tuyệt đối. Tuy nhiên, mặc dù vẫn biết trong tình cảm mọi người, Bác sẽ sống mãi cùng thời gian, vĩnh viễn như trời xanh, nhưng không thể không đau lòng trước một sự thật: Người đă vĩnh viễn ra đi. Khổ thơ cuối cùng là những lời ước nguyện nghẹn ngào: "Mai về miền Nam thương trào nước mắt Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác Muốn làm đoá hoa toả hương đâu đây  Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này”…         Điệp ngữ “Muốn làm'' diễn tả trạng thái xúc động mãnh liệt đang dâng lên trong lòng người con sắp trở về miền Nam, từ biệt nơi có người cha già yên nghỉ. Lời thơ giản dị mà giàu sức truyền cảm. Muốn gắn bó với lăng Bác, dường như tác giả còn muốn thể hiện tình cảm của cả miền Nam với Bác Hồ, với miền Bắc ruột thịt. Bài thơ mở đầu bằng hình ảnh hàng tre xanh và khép lại cũng bằng hình ảnh cây tre như sự khẳng định về lòng trung kiên, son sắt, bộc lộ tâm nguyện hướng về Bác Hồ, như một lời hứa về tinh thần bền bỉ gìn giữ nước non thống nhất.         Trong bài thơ “Viếng lăng Bác”, Viễn Phương đã sử dụng thành công nhiều biện pháp nghệ thuật đặc biệt là thủ pháp ẩn dụ, nhán hoá... Điều đó dã tạo nên nét độc đáo cho bài thơ.        Trong nhiều bài thơ rất hay viết về Bác Hồ, “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương đã tự dành cho mình một vi trí rất riêng bời sự kết hợp nhuần nhị giữa tình cảm chân thành sâu lắng và những thủ pháp nghệ thuật sáng tạo, độc đáo. Trích: loigiaihay.com   ... người cha già yên nghỉ Lời thơ giản dị mà giàu sức truyền cảm Muốn gắn bó với lăng Bác, dường tác giả muốn thể tình cảm miền Nam với Bác Hồ, với miền Bắc ruột thịt Bài thơ mở đầu hình ảnh hàng... nét độc đáo cho thơ Trong nhiều thơ hay viết Bác Hồ, Viếng lăng Bác Viễn Phương tự dành cho vi trí riêng bời kết hợp nhuần nhị tình cảm chân thành sâu lắng thủ pháp nghệ thuật sáng tạo, độc đáo... dụ, tượng trưng cho Bác Hồ Viết vậy, nhà thơ muốn khẳng định: mặt trời mang lại ánh sáng cho trái đất Bác Hồ mang lại ánh sáng cho dân tộc Việt Nam Bác vầng thái dương rực sáng Không vậy, “mặt
 • 3
 • 521
 • 2

Phân tích bài ca dao: Lỗ mũi mười tám gánh lông, Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho. Đêm nằm thì ngáy o o, Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, Chồng yêu chồng bảo về nh

Phân tích bài ca dao: Lỗ mũi mười tám gánh lông, Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho. Đêm nằm thì ngáy o o, Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, Chồng yêu chồng bảo về nh
Từ xưa, nhân dân ta,đã lấy ca dao – dân ca làm vũ khí sắc bén đấu tranh với giai cấp thống trị áp bức bóc lột và phê phán các thói hư tật xấu trong nội bộ của mình. Tiếng cười vang lên mọi nơi, mọi lúc, hấp dẫn già trẻ, gái trai, tạo nên một không khí vui vẻ làm vơi đi bớt nỗi mệt nhọc sau một ngày lao động vất vả. Trong ca dao, người phụ nữ vốn là đối tượng luôn được ưu ái nhưng trường hợp đặc biệt sau đây thì lại là đề tài đàm tiếu của công chúng: Lỗ mũi mười tám gánh lông, Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho. Đêm nằm thì ngáy o o, Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm. Trên đâu những rạ cùng rơm, Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu. Mục đích của bài ca dao hài hước này trước hết là để giải trí, nhưng đằng sau tiếng cười sảng khoái vẫn ngầm chứa một ý nghĩa châm biếm, chế giễu loại phụ nữ xấu người, xấu nết, rất khó được người lao động ở nông thôn chấp nhận. Bài ca dao phác thảo chân dung của hai nhân vật: cô vợ và anh chồng, mỗi người một vẻ, vừa trái ngược lại vừa đồng điệu. Cặp vợ chồng kì lạ này sẽ dẫn dắt mọi người đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Theo quan niệm dân gian thì người phụ nữ phải đẹp về hình dáng, làn da, gương mặt và đẹp cả về nết ăn nết ở. Người cọn gái phải biết chăm lo cho chồng con, gia đình và biết tự chăm sóc cho bàn thân mình. Nhưng ở bài ca dao này thì cô gái không được một nét nào. Trước hết, tác giả dân gian đặc tả cái lỗ mũi có một không hai của cô ta: Lỗ mũi mười tám gánh lông. Tiếng cười vang lên khi hình ảnh phóng đại bất ngờ xuất hiện ở câu ca dao đầu, bởi vì trên đời này không thể có người phụ nữ nào như vậy. Người ta thường nói gánh cỏ, gánh rơm, gánh thóc, gánh lúa; còn ở đây, tác giả dí dỏm chơi chữ, dùng tử gánh lông kết hợp với số từ cường điệu mười tám để nhấn mạnh cái lỗ mũi kì dị của cô gái này. Quả là cô vợ có một cái mũi lạ lùng ngoài trí tưởng tượng. Ấy vậy mà có một người đàn ông hết lòng bênh vực cô ta, khẳng định đó là cái mũi quý giá, hiếm có trên đời: Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho. Chồng yêu thương, nâng đỡ, che chở cho vợ mình là lẽ đương nhiên ở đời, nhưng trong câu ca dao này, có phải do anh chồng quá yêu vợ hoặc sợ vợ đến mức mù quáng, mất hết tinh táo nên mới tâng bốc vợ mình một cách phi lí và quá đáng chăng ? Bởi vì râu rồng là một hình ảnh trang trọng, đẹp đẽ, không thể đem so sánh với những thứ tầm thường như… lông mũi được. Cô vợ đã xấu xí về hình thức lại không nết na trong hành vi, nếp sống. Hai câu ca dao tiếp theo giễu cợt sự vô ý vô tứ của cô ta trong giấc ngủ và thái độ bênh vực đến mức buồn cười của anh chồng: Đêm nằm thì ngáy o o, Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Chúng ta thử tưởng tượng: giữa đêm khuya thanh vắng, cả gia đình nhà chồng đang chìm trong giấc ngủ, bỗng rộ lên những tiếng ngáy o o của cô vợ làm cho mọi người tỉnh dậy. Chắc chắn là ai cũng sẽ thấy khó chịu và anh chồng tất nhiên là xấu hổ. Nếu chỉ có hai vợ chồng, thì anh chồng cũng phải bực mình hoặc cười ra nước mắt. Thực tế cho thấy nhiều cặp vợ chồng chia tay nhau chi vì lý do vô ý của vợ hoặc chồng. Thế nhưng với anh chồng yêu vợ quá đỗi này thì chuyện đó không đáng kể. Tiếng ngáy ầm ĩ, vô tư của cô vợ đã được anh ta giải thích một cách xuê xoa và tếu táo là ngáy cho vui nhà. Anh chồng không góp ý, khuyên nhủ để vợ mình thay đổi tật xấu mà còn cố tình bao biện, khỏa lấp. Cô vợ không chi bộc lộ tật xấu ở nhà mà còn có thói quen xấu khi ra ngoài xã hội: Đi chợ thì hay ăn quà, Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm. Xưa nay, đi chợ ăn quà bị coi là một thói xấu đáng chê trách. Bởi vì nó xa lạ với phẩm chất chịu thương chịu khó, nhường nhịn miếng ngon miếng lành cho chồng cho con của người phụ nữ. Cô vợ trong bài ca dao này chỉ biết hưởng thụ, thỏa mãn ham muốn vật chất riêng của mình. Hay ăn quà nghĩa là cô ta ăn một cách thường xuyên, đi chợ lần nào cũng ăn. Các tác giả dân gian chi cần điểm một thói quen Đi chợ thì hay ăn quà là đã khắc sâu được hình ảnh xấu của cô ta. Tuy thế, cô ta vẫn được chồng che chở, bênh vực bằng lí lẽ ngụy biện là về nhà đỡ cơm. “Nhất vợ nhì trời”, nhưng bênh vợ chằm chặp như anh chồng trong bài ca dao này thì đúng là có một không hai. Cô vợ đoảng đến mức không chăm lo cho gia đình mà cũng không biết cách tự chăm sóc bản thân: Trên đầu những rạ cùng rơm, Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu. Cô ta không hiểu rằng muốn giữ được hạnh phúc gia đình thì trước hết phải giữ gìn vẻ đẹp của mình, không nên sống buông thả, lôi thôi luộm thuộm, tự làm xấu đi hình ảnh bản thân và tỏ ra coi thường những người xung quanh. Cái răng, cái tóc là góc con người, thế mà cô ta để Trên đầu những rạ cùng rơm. Vì thế, cô ta trở thành lập dị. Duy chỉ có anh chồng mụ mị như bị ma ám, như bị bỏ bùa thì vẫn nắc nỏm khen lấy khen để là hoa thơm, rắc đầu. Có thể là ông trời đã ban phát cho cặp vợ chồng kì lạ này một điểu gì đó khác thường khiến họ hòa hợp với nhau đến thế. Điệp ngữ Chồng yêu chồng bảo… lặp đi lặp lại nhiều lần trong bài ca dao đã giải thích điểu mà dân gian thường hay nói tới là: Yêu nhau trăm sự chẳng nề, Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng…Hoặc: Yêu nhau củ ấu cũng tròn, Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông… Chỉ có tám câu ca dao với thủ pháp trào lộng thông minh, dí dỏm, với những chi tiết hí họa đặc sắc kết hợp khéo léo với nghệ thuật cường điệu, ngoa dụ, tăng tiến, trùng điệp,… bài ca dao đã tạo ra tiếng cười vui tươi, sảng khoái. Thái độ của mọi người đối với cô vợ là thái độ châm biếm, phê phán nhưng không ghét bỏ.Còn đối với anh chồng “ lạ đời” kia thì chỉ cảnh tỉnh bằng nụ cười chân thành, độ lượng. Bài ca dao thể hiện tâm hồn lạc quan yêu đời và triết lí nhân sinh lành mạnh của người bình dân, cho dù cuộc sống của họ còn nhiều lo toan, vất vả. Ông cha ta có câu: Thương cho roi cho vọt, Ghét cho ngọt cho bùi. Dù sao thì bài ca dao trên cũng là lời nhắc nhở chúng ta hãy nhận thức rõ ràng về cái xấu, cái tốt để vươn tới sự hoàn thiện, hoàn mĩ trong cuộc sống. Bài 2 Đêm nằm thì ngáy o o, Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm. Trên đầu những rạ cùng rơm, Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu Trong kho tàng ca dao-tục ngữ Việt Nam, có rất nhiều câu nói về kinh nghiệm sống, kinh nghiệm ứng xử trong cuộc sống hàng ngày mà ông cha ta để lại. Thế nhưng cũng có rất nhiều câu ca dao là tiếng cười vui vẻ, cười châm biếm sau những giờ phút nông nhàn căng thẳng. Tuy nhiên, đằng sau đó cũng là rất nhiều những lời khuyên thấm thía. Bài ca dao “Lỗ mũi mười tám gánh lông……Hoa thơm rắc đầu” là một trong những bài ca dao về chủ đề này. Bài ca dao là tiếng cười về sự vô duyên quá đáng của một người con gái và sự khoan dung đến mức không thể tưởng tượng được của anh chồng, cũng là lời khuyên mọi người nên biết hành động một cách có chừng mực, phải biết đúng sai chứ đừng như vợ chồng nhân vật chính trong bài ca dao. Mở đầu bài ca dao là phần tả về vẻ bề ngoài của cô gái: “ Lỗ mũi mười tám gánh lông Chông yêu chống bảo râu rồng trời cho” Đây là một cách miêu tả một cách phóng đại, lông mũi mà lại tính bằng “gánh”, mà ở đây còn là tận “mười tám gánh”. Bình thường, người con gái phải rất chăm chút cho ngoại hình của mình, nhất là trong thời xưa, người con gái càng bị soi xét nhiều về vẻ bề ngoài. Vậy mà cô gái này lại để lông mũi mình bị người nhìn vào tả lại rằng mũi mình có cả gánh lông. Bình thường, gánh là để chỉ một khối khá lớn rơm, rạ, rau, cỏ, chứ ai lại lấy lông mũi đo bằng gánh bao giờ? Con số mười tám cũng chỉ là con số tượng trưng, để nói rằng lông mũi của cô gái này quá nhiều. Một người con gái như thế, có lẽ sẽ nhận được sự phê phán của ngay cả người thân nhất của mình. Tuy nhiên, người chồng của cô lại yêu cô đến mức ví lông mũi của cô như “râu rồng trời cho”. Rồng là một con vật tượng trưng cho một thế lực bí ẩn,khiến cho tất cả mọi người đều kính trọng. Râu rồng, đương nhiên cũng là một thứ rất đẹp, rất quý. Còn là thứ “trời cho”. Nghĩa là, anh chồng coi việc cô vợ mình có lông mũi là việc rất bình thường, thậm chí còn đẹp, còn đáng quý như những thứ được trời cho. Phân tích bài ca dao “ Lỗ mũi mười tám gánh lông …” Vẻ bề ngoài đã thế, hành động của cô còn có vẻ vô duyên hơn: “Đêm nằm thì ngáy o o Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà” Trong xã hội phong kiến xưa, người phụ nữ là một người lúc nào cũng phải nhẹ nhàng, kín đáo. Vậy mà cô gái nằm ngủ lại ngáy thành tiếng, ngáy to và kéo dài, ngáy o o. Tuy rằng việc một người đêm ngủ ngáy sẽ còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như do làm việc vất vả, do gen, do bệnh…., nhưng ở đây, câu ca dao này hẳn là muốn nhắc đến tư thế ngủ rất xấu, làm phiền đến người ngủ cùng. Thế nhưng, ông chồng, lại vẫn tiếp tục yêu chiều vợ: “Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà”. Anh chồng dường như coi tiếng ngáy o o của vợ mình như tiếng đàn, tiếng sáo, nghe rất hay, rất vui tai, khiến cho căn nhà không bị tĩnh lặng. Thật là một người chồng bao dung! Anh không những không thấy khó chịu, mà còn cho qua, bao biện cho vợ. Không chỉ luộm thuộm ở vẻ bề ngoài, không chỉ vô ý về cách thức ăn ở, người vợ còn vô duyên cả ở ngoài xã hội: “Ra chợ thì hay ăn quà Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm” Thời xưa, người phụ nữ phải tuân theo tam tòng tứ đức, phải chăm lo cho gia đình, chồng con. Nếu đi ra chợ, chỉ là ra chợ để bán hàng ,hoặc để mua những thứ cần thiết cho gia đình mà thôi. Vậy mà cô vợ ra chợ thì chỉ chú ý đến việc ăn quà. Trong xã hội phong kiến, việc ăn quà là một việc rất đáng lên án của người phụ nữ. Bởi đó là một việc làm chỉ biết chăm lo, thỏa mãn cho bản thân, chỉ biết một mình mình hưởng thụ mà không biết nghĩ đến chồng con ở nhà. Cô vợ này lại còn “hay ăn quà”, nghĩa là việc ăn quà diễn ra thường xuyên, liên tục. Chỉ bằng một hành động, nhưng tác giả dân gian đã vẽ nên một loạt những tính cách xấu của người phụ nữ này. Vậy mà, anh chồng vẫn không tức giận, mà chỉ cho rằng, “về nhà đỡ cơm”. Một lí do thật chính đáng làm sao! Ăn ở đâu cũng là ăn, ăn ở chợ thì về nhà khỏi phải ăn nữa, cũng tốt chứ có sao đâu. Ở hai câu cuối, lại là hai câu nói về ngoại hình của cô vợ: “Trên đầu những rác cùng rơm Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu” Nếu như ở câu đầu, chúng ta có thể châm chước cho người phụ nữ này, bởi nhiều khi, ngoại hình là thứ mà chúng ta không được quyền lựa chọn. Thế nhưng, đến câu này, thì người phụ nữ này hiện lên rõ ràng với hình ảnh một người vợ thật là vụng về, không biết chăm lo cho người khác, cũng không biết chăm lo cho chính mình. Nếu như chỉ đọc câu này, người đọc có thể thông cảm, vì nhỡ đâu là do cô ấy chăm chút cho chồng, cho con quá mà quên mất bản thân mình. Nhưng đã biết ở trên, nên đến đây, chúng ta chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Vậy mà ông chồng, vẫn một mực bao che cho vợ của mình, coi rơm rạ mà cô vợ không biết bỏ ra như “hoa thơm rắc đầu”, coi như là một món đồ trang điểm chứ không coi đó là rác, là những thứ bẩn thỉu. Không chỉ lắc đầu với cô vợ, người đọc đang rơi vào tâm trạng không thể hiểu nổi, tại sao sức chịu đựng của người chồng lại tốt đến vậy. Vẫn biết, “yêu nhau củ ấu cũng tròn”, thế nhưng, đó không phải là bao che, ngụy biện, biết sai mà không chịu góp ý để vợ sửa thì thật là không tốt. Bài ca dao là tiếng cười vui vẻ, sảng khoái của ông cha ta sau những giờ làm việc vất vả, là tiếng cười phê phán, nhưng không hề có ác ý, hay ghét bỏ. Qua đó, ông cha ta cũng muốn khuyên răn con cháu rằng, hãy biết nhận thức cái đúng, cái sai, cái đẹp, cái xấu, cái tốt và cái không tốt, đừng để tình yêu làm cho mù quáng như anh chồng trong bài ca dao, cũng đừng vụng về như cô vợ để khiến người xung quanh chê cười. ... hoàn mĩ sống Bài Đêm nằm ngáy o o, Chồng yêu chồng b o ngáy cho vui nh Đi chợ hay ăn quà, Chồng yêu chồng b o nh đỡ cơm Trên đầu rạ rơm, Chồng yêu chồng b o hoa thơm rắc đầu Trong kho tàng ca. .. Thế nh ng, ông chồng, lại tiếp tục yêu chiều vợ: Chồng yêu chồng b o ngáy cho vui nh ” Anh chồng dường coi tiếng ngáy o o vợ tiếng đàn, tiếng s o, nghe hay, vui tai, khiến cho nh không bị t nh. .. mười tám g nh lông …” Vẻ bề thế, h nh động cô vô duyên hơn: Đêm nằm ngáy o o Chồng yêu chồng b o ngáy cho vui nh ” Trong xã hội phong kiến xưa, người phụ nữ người lúc phải nh nh ng, kín đ o Vậy
 • 4
 • 265
 • 0

BÀI BÁO CÁO NHÂN CÁCH TRONG TÂM LÝ HỌC

BÀI BÁO CÁO NHÂN CÁCH TRONG TÂM LÝ HỌC
Khái niệm nhân cách chỉ bao hàm phần xã hội ,tâm lí của cá nhân mà thôi .Đó là một con người với tư cách là một thành viên của một xã hội  nhất định ,là chủ thể của các quan hệ ngườingười ,của các hoạt động có ý thức và giao lưu.Cho tới nay vẫn chưa có một sự diễn đạt thống nhất và được thừa nhận rộng rãi về nhân cách trong khoa học tâm
 • 13
 • 335
 • 0

BÀI báo cáo khoa học môi trường khoa môi trường tài NGUYÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 11 năm 2012

BÀI báo cáo khoa học môi trường khoa môi trường tài NGUYÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 11 năm 2012
BÀI báo cáo khoa học môi trường khoa môi trường tài NGUYÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 11 năm 2012 BÀI báo cáo khoa học môi trường khoa môi trường tài NGUYÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 11 năm 2012 BÀI báo cáo khoa học môi trường khoa môi trường tài NGUYÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 11 năm 2012 BÀI báo cáo khoa học môi trường khoa môi trường tài NGUYÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 11 năm 2012 BÀI báo cáo khoa học môi trường khoa môi trường tài NGUYÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 11 năm 2012 BÀI báo cáo khoa học môi trường khoa môi trường tài NGUYÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 11 năm 2012 BÀI báo cáo khoa học môi trường khoa môi trường tài NGUYÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 11 năm 2012 BÀI báo cáo khoa học môi trường khoa môi trường tài NGUYÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 11 năm 2012 BÀI báo cáo khoa học môi trường khoa môi trường tài NGUYÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 11 năm 2012 BÀI báo cáo khoa học môi trường khoa môi trường tài NGUYÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 11 năm 2012 BÀI báo cáo khoa học môi trường khoa môi trường tài NGUYÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 11 năm 2012 BÀI báo cáo khoa học môi trường khoa môi trường tài NGUYÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 11 năm 2012 BÀI báo cáo khoa học môi trường khoa môi trường tài NGUYÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 11 năm 2012 BÀI báo cáo khoa học môi trường khoa môi trường tài NGUYÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 11 năm 2012 BÀI báo cáo khoa học môi trường khoa môi trường tài NGUYÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 11 năm 2012
 • 88
 • 69
 • 0
1 2 3 4 .. >