Tổng hợp tài liệu :

Tich hop GDBDKHPCTT trong mon CONG NGHE THCS

Tích hợp GDMT trong môn Ngư văn THCS

Tích hợp GDMT trong môn Ngư văn THCS
. thức tích hợp Một số cách thức tích hợp • Ví dụ về phân môn Tập làm văn • Ví dụ về phân môn Tiếng Việt • Ví dụ về phân môn Văn III. Một số bài soạn phân môn. vệ môi trường trong môn Ngữ văn • Địa chỉ tích hợp – Lớp 6 – Lớp 7 – Lớp 8 – Lớp 9 II. Cách thức tích hợp giáo dục môi II. Cách thức tích hợp giáo dục
 • 12
 • 632
 • 3

Nội dung tích hợp GDBVMT trong môn Địa lý THCS

Nội dung tích hợp GDBVMT trong môn Địa lý THCS
. CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN ĐỊA LÝ CẤP THCS *Việc tích hợp thể hiện ở 3 mức độ : - Mức độ toàn phần: Mục tiêu và nội dung của. hoặc của chương phù hợp hoàn toàn với mục tiêu và nội dung của GDBVMT - Mức độ bộ phận : Một phần bài học có mục tiêu và nội dung GDBVMT - Mức độ liên
 • 13
 • 1,417
 • 14

Tích hợp ATGT trong môn GDCD ở trường THCS

Tích hợp ATGT trong môn GDCD ở trường THCS
. tr ơng triển khai tích hợp nội dung ATGT trong môn GDCD. Phần thứ nhất Ch ơng trình tích hợp giáo dục an toàn giao thông trong môn giáo dục công dân ở Trung học cơ sở Lớp Tên bài 6 Bài. giao th«ng trong m«n gdcd trung häc c¬ së ChÝ Linh 15/8/2011 Môc ®Ých viÖc tÝch hîp gi¸o dôc TTATGT trong m«n GDCD Trong những năm qua, tình tình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên. sở Tích hợp vào mục c và d trong phần Nội dung bài học. + Kiến thức: - Uỷ ban nhân dân xã (ph ờng, thị trấn) bảo đảm việc chấp hành PL về TT ATGT ở địa ph ơng. - Chấp hành PL về ATGT
 • 47
 • 1,029
 • 10

Tích hợp GDMT trong môn Sinh học trường THCS

Tích hợp GDMT trong môn Sinh học trường THCS
. PHÁP TÍCH HỢP 13 Khoa học môi trường Vật lý Địa lí Hoá học Văn học … QUAN NIỆM VỀ TÍCH HỢP Sinh học 14 Tích hợp kiến thức Tích hợp dạy học QUAN NIỆM VỀ TÍCH HỢP 15 Lồng ghép Liên hệ GDMT Sinh học TÍCH. “V/v tích hợp nội dung GDBVMT vào các môn học cấp THCS và THPT” 10 TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯƠNG VÀO CÁC MÔN HỌC CẤP THCS VÀ THPT Nội dung: - Những môn học thực hiện tích hợp. học TÍCH HỢP KIẾN THỨC 16 TÍCH HỢP DẠY HỌC + Tích hợp kiến thức Kiểu lồng ghép PPDH Tích hợp dạy học Tg SGK GV Tích hợp kiến thức Kiểu liên hệ GV 17 CÁC NGUYÊN TẮC CẦN ĐẢM BẢO KHI TÍCH HỢP
 • 28
 • 688
 • 4

sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh qua dạy bài nguyên lý làm việc của động cơ đốt trongmôn công nghệ 11 thpt

sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh qua dạy bài nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong – môn công nghệ 11 thpt
. chủ động, sáng tạo của học sinh qua dạy bài nguyên lý làm việc của động cơ đốt trongmôn Công nghệ 11 THPT II. Mục đích nghiên cứu. - Xây dựng phương pháp giảng dạy tốt nhất nhằm phát huy tính. cực cho học sinh trong nội dung bài dạy tìm hiểu về nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong Với lý do trên tôi chọn đề tài: “ Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ. một số phương pháp dạy học tích cực. - Nghiên cứu phương pháp dạy học cho 2 tiết 27, 28 trong bài Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong – Bài 21, Công nghệ lớp 11 THPT. 1 V. Giá trị của đề
 • 16
 • 516
 • 2

sử dụng kỹ thuật dạy học khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn công nghệ 6 ở trường thcs

sử dụng kỹ thuật dạy học khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn công nghệ 6 ở trường thcs
. Trường THCS Chính Nghĩa 13 Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS III. Một số VD minh họa áp dụng 2 KTDH: Khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong dạy học môn công nghệ. đơn Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS 1. Sử dụng bản đồ tư duy .2. Sử dụng kĩ thuật khăn phủ bàn GV: Trần Thị Hương Giang Trường THCS Chính Nghĩa 16 Bài. ớt Nộm đu đủ Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS Bài 11: Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật 1. Sử dụng bản đồ tư duy 2. Sử dụng kĩ thuật khăn phủ bàn GV: Trần
 • 28
 • 863
 • 3

Bài giảng tích hợp giáo dục môi trường trong môn công nghệ

Bài giảng tích hợp giáo dục môi trường trong môn công nghệ
. để tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học Công nghệ dạy học Công nghệ Để tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học Công nghệ có thể Để tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học Công nghệ. PHÁP TÍCH HỢP GDMT PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT TRONG MÔN CÔNG NGHỆ TRONG MÔN CÔNG NGHỆ Phương pháp tích hợp GDMT trong dạy học Phương pháp tích hợp GDMT trong dạy học môn Công nghệ môn Công nghệ a). d¹y GIÁO DỤC GIÁO DỤC b¶o vÖ b¶o vÖ MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN CÔNG NGHỆ TRONG MÔN CÔNG NGHỆ TRUNG HỌC TRUNG HỌC c¬ së c¬ së MÔN CÔNG NGHỆ MÔN CÔNG NGHỆ VỚI GIÁO DỤC
 • 14
 • 819
 • 10

skkn phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ lớp 8 thcs hương mỹ

skkn phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ lớp 8 thcs hương mỹ
. kiến: Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ 8 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: giảng dạy Công nghệ 8 3. Mô tả bản chất sáng kiến: Tình trạng giải pháp đã biết: Ngày nay tất cả các công. Phần vẽ kĩ thuật là phần khó nhất trong môn học Công nghệ 8. Để đạt được kết quả cao, ngoài phương pháp dạy tốt thì GV phải thường xuyên làm các đồ dùng để sử dụng. Bên cạnh đó kết hợp với phương. hứng trên trục tọa độ Oxyz để hứng các hình chiếu. Qua đó HS hiểu rõ về phương pháp chiếu. Ta tiến 5 hành vẽ theo các hình dưới đây : Hình 2. Trong không gian lấy ba mặt phẳng P 1 ,
 • 9
 • 635
 • 14

SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH KHỐI 7 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ TRONG MÔN CÔNG NGHỆ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀO TIẾT DẠY ÔN TẬP

SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH KHỐI 7 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ TRONG MÔN CÔNG NGHỆ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀO TIẾT DẠY ÔN TẬP
. vậy, kết quả học tập của học sinh đạt được trong môn công nghệ là chưa cao. 2 .Giải pháp thay thế: 2.1. Có nhiều cách sử dụng bản đồ tư duy vào dạy tiết ôn tập môn công nghệ 7. Giáo viên: Đỗ Thị. biện pháp đưa ra là rất tốt. Giả thuyết của đề tài “ Một số giải pháp nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp trường THCSTT Cát Bà trong môn công nghệ bằng cách sử dụng bản đồ tư duy vào. TẬP CỦA HỌC SINH KHỐI 7 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ TRONG MÔN CÔNG NGHỆ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀO TIẾT DẠY ÔN TẬP. I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI Hiện nay, chúng ta thường ghi chép thông tin bằng
 • 34
 • 414
 • 1

Tích hợp giáo dục môi trường trong môn Công nghệ 10

Tích hợp giáo dục môi trường trong môn Công nghệ 10
. hóa nhà trường. + Tổ chức thi tìm hiểu về môi trường. + Hoạt động Đoàn TN về bảo vệ môi trường. 1.2. Giáo dục môi trường trong môn công nghệ 10 1.2.1. Chương trình tích hợp giáo dục môi trường. những biện pháp trong vấn đề giáo dục môi trường và tích hợp giáo dục môi trường trong bài dạy Công nghệ ở trường THPT Hoằng hoá 3 đạt hiệu quả cao. Với vấn đề giáo dục môi trường, giáo viên cần. kết quả tích hợp giáo dục môi trường trong môn CN10 3.1. Một số nội dung tích hợp giáo dục môi trường trong môn CN10 Bài 2. Khảo nghiệm giống cây trồng Qua giảng dạy mục đích, ý nghĩa của công tác
 • 13
 • 659
 • 6

SKKN Tích hợp giáo dục môi trường trong môn Công nghệ 10

SKKN Tích hợp giáo dục môi trường trong môn Công nghệ 10
. hóa nhà trường. + Tổ chức thi tìm hiểu về môi trường. 6 + Hoạt động Đoàn TN về bảo vệ môi trường. 1.2. Giáo dục môi trường trong môn công nghệ 10 1.2.1. Chương trình tích hợp giáo dục môi trường. những biện pháp trong vấn đề giáo dục môi trường và tích hợp giáo dục môi trường trong bài dạy Công nghệ ở trường THPT Hoằng hoá 3 đạt hiệu quả cao. Với vấn đề giáo dục môi trường, giáo viên cần. động giáo dục trong dạy học. Hai kiểu triển khai giáo dục môi trường trong nhà trường là: Giáo dục môi trường thông qua chương trình giảng dạy của môn học trong nhà trường và Giáo dục môi trường
 • 19
 • 843
 • 7

SKKN môn Công nghệ THCS Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy

SKKN môn Công nghệ THCS Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy
. việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy- học Công nghệ b. Thực tiễn của việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy -học ở trườngTHCS. 8 c. Những biện pháp sư phạm để phát huy sử dụng đồ dùng trực. và phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan. - Rút ra những yêu cầu chung và bài học kinh nghiệm khi sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy gắn với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học m«n Công. phương pháp dạy học và áp dụng rộng rãi các phương tiện và sử dụng nhiều đồ dùng trực quan trong dạy - học nói chung và đối với bộ môn Công nghệ nói riêng. Qua việc áp dụng phương pháp sử dụng
 • 21
 • 929
 • 3

SKKN Sử dụng kỹ thuật dạy học khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở trường THCS

SKKN Sử dụng kỹ thuật dạy học khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở trường THCS
. dụng 2 KTDH: Khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong dạy học môn công nghệ 6 1. Sử dụng bản đồ tư duy Bài 4- Sử dụng và bảo quản trang phục 2. Sử dụng kĩ thuật khăn phủ bàn 1. Sử dụng bản đồ tư duy Bảo. lượng dạy và học tôi áp dụng kĩ thuật dạy học mới: Sử dụng kĩ thuật dạy học khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong dạy học môn Công nghệ 6 ở THCS ”. I. Cơ sở lí luận: Đặc thù của bộ môn công nghệ 6. thù của bộ môn để gây hứng thú say mê học tập của học sinh tôi quyết định đổi mới PPDH là : Sử dụng linh hoạt kĩ thuật dạy học khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong dạy học môn Công nghệ 6 . Đây là
 • 25
 • 596
 • 3

SKKN Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8

SKKN Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8
. Đàn 2 Skkn: Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8 học còn có tác dụng kích thích hứng thú học tập của học sinh tạo ra động cơ học tập và rèn luyện tích cực và từ. tuệ và nhân cách của học sinh cũng được nâng lên. 2.Ý nghĩa của việc sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ: Sử dụng tốt thiết bị dạy học sẽ giúp giáo viên và học. Văn Đàn 7 Skkn: Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8 -GV cho hs quan sát các dụng tháo lắp và kẹp chặt: ?Nêu tên gọi và công dụng của các dụng cụ ?Dụng cụ làm
 • 37
 • 799
 • 13

tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong môn công nghệ 8

tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong môn công nghệ 8
. gì trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ? HS trả lời - Ban hành luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. III. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 1. Bảo vệ. để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Hoạt động 3: TÌM HIỂU NHỮNG BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN GV cung cấp một số tranh ảnh về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên. đề: TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TRONG MÔN CÔNG NGHỆ 8 I Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Giải thích được thế nào là môi trường, thế nào là tài nguyên thiên nhiên. -
 • 27
 • 415
 • 0

TÍCH hợp GIÁO dục bảo vệ môi TRƯỜNG và tài NGUYÊN THIÊN NHIÊN TRONG môn CÔNG NGHỆ 8

TÍCH hợp GIÁO dục bảo vệ môi TRƯỜNG và tài NGUYÊN THIÊN NHIÊN TRONG môn CÔNG NGHỆ 8
... đề: TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TRONG MÔN CÔNG NGHỆ I Mục tiêu học: Kiến thức: - Giải thích môi trường, tài nguyên thiên nhiên - Kê tên yếu tố môi trường, tài nguyên. .. để bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên Hoạt động 3: TÌM HIỂU NHỮNG BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN GV cung cấp số tranh ảnh bảo vệ môi III Bảo vệ môi trường tài nguyên. .. tài nguyên trường, tài nguyên thiên nhiên ? Em hiểu bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên? GV kết luận thiên nhiên Bảo vệ môi trường - Giữ cho môi trường lành, đẹp, đảm bảo cân sinh
 • 27
 • 214
 • 0

BÀI dự THI dạy học THEO CHỦ đề TÍCH hợp TÍCH hợp GIÁO dục bảo vệ môi TRƯỜNG TRONG môn CÔNG NGHỆ 6

BÀI dự THI dạy học THEO CHỦ đề TÍCH hợp TÍCH hợp GIÁO dục bảo vệ môi TRƯỜNG TRONG môn CÔNG NGHỆ 6
... Trong chương trình môn công nghệ có nhiều nội dung liên quan đến giáo dục bảo vệ môi trường, có khả tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua dạy học môn Tích hợp hiểu kết hợp, lồng ghép mục... buổi giáo dục ngoại khóa môi trường, hội thi với chủ đề : “ Bảo vệ môi trường Để cho em có ý thức thật môi trường thông qua môn học Kết luận chung: Tóm lại việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường. .. tài liệu đề cập đến việc lựa chọn nội dung môn học để thực hiệu giáo dục bảo vệ môi trường Giáo dục bảo vệ môi trường trường học góp phần hình thành nhân cách người lao động mới, người chủ tương
 • 10
 • 585
 • 1
1 2 3 4 .. >