Tổng hợp tài liệu :

Phân tích một cách ngắn gọn bài Phong cách Hồ Chí Minh

Phân tích tập thơ “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh

Phân tích tập thơ “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh
Nhật ký trong tù là tập nhật ký bằng thơ được chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác khi Người bị giam cầm trong lao tù dưới chế độ Tưởng Giới Thạch Trung Quốc những năm 1942 – 1943 . XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA VĂN HỌC Tiểu luận Đề tài: Phân tích tập thơ “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh Giảng viên hướng dẫn : Phạm Thị giang Sinh. tập Nhật ký trong tù của Người. Nhật ký trong tù là tập nhật ký bằng thơ được chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác khi Người bị giam cầm trong lao tù dưới chế
 • 19
 • 32,182
 • 33

Tài liệu Phân tích cơ sở hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh pdf

Tài liệu Phân tích cơ sở hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh pdf
. của tư tưởng Hồ Chí Minh, là một bộ phận hữu cơ - bộ phận cơ sở, nền tảng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Không thể đặt tư tưởng Hồ Chí Minh ra ngoài hệ tư tưởng. Phân tích cơ sở hình thành của tư tưởng HCM? Yếu tố nào qđ bản chất CM và KH của tư tưởng HCM? 1. Cơ sở hình thành a.Truyền thống tốt đẹp của dân
 • 3
 • 10,302
 • 65

PHÂN TÍCH dự án tàu BUÝT tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

PHÂN TÍCH dự án tàu BUÝT tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH
. Nguyễn Thị Khánh Hòa Trang 1 PHẦN 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN TÀU BUÝT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Giao thông đường bộ ở Thành phố Hồ Chí Minh đang ngày. MINH. Kính thưa ban lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi tìm hiểu về dự án tàu buýt, cá nhân tôi nhận thấy đây là một dự án hay, tàu buýt tại
 • 6
 • 302
 • 2

Gợi ý phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh docx

Gợi ý phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh docx
. Gợi ý phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh Ngày 19 tháng 8 năm 1945, tổng khởi nghĩa thắng lợi, chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh. của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Tuyên ngôn Độc lập là kiệt tác của Hồ Chí Minh. Bằng tâm huyết và tài hoa, Người đã thể hiện được khí phách của cả một dân tộc đang vùng dậy. tinh thần quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc Việt Nam. Tuyên ngôn Độc lập là một tác phẩm chính luận mẫu mực, kết cấu chặt chẽ, lí lẽ đanh thép hùng hồn, thấu tình đạt lí. Câu văn gọn
 • 6
 • 1,528
 • 18

Báo cáo khoa học: Phân tích tài liệu đo sâu điện vùng Tp. Hồ Chí Minh bằng phương pháp Zohdy docx

Báo cáo khoa học: Phân tích tài liệu đo sâu điện vùng Tp. Hồ Chí Minh bằng phương pháp Zohdy docx
. TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 9, SỐ 5 -2006 Trang 11 PHÂN TÍCH TÀI LIỆU ĐO SÂU ĐIỆN VÙNG TP HỒ CHÍ MINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ZOHDY Nguyễn Thành Vấn (1) , Nguyễn. điểm đo sâu đi ện đã được thực hiện trên diện tích Tp. Hồ Chí Minh. 1. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỰ ĐỘNG ĐƯỜNG CONG ĐO SÂU ĐIỆN 1.1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp [4] Từ bài toán cơ sở trong đo. QUẢ XỬ LÝ Chúng tôi đã thu thập số liệu đo sâu điện toàn vùng Tp. Hồ Chí Minh (Hình 2) với hơn 500 điểm đo. Ngoài ra còn bổ sung thêm tài liệu đo sâu do Liên đo n Địa chất thuỷ văn - Địa chất
 • 10
 • 149
 • 0

Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của hồ chí minh trong quan điểm về sự ra đời của đảng cộng sản việt nam; về vai trò của đảng trong tiến trình cách mạng

Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của hồ chí minh trong quan điểm về sự ra đời của đảng cộng sản việt nam; về vai trò của đảng trong tiến trình cách mạng
Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của hồ chí minh trong quan điểm về sự ra đời của đảng cộng sản việt nam; về vai trò của đảng trong tiến trình cách mạng Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của hồ chí minh trong quan điểm về sự ra đời của đảng cộng sản việt nam; về vai trò của đảng trong tiến trình cách mạng Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của hồ chí minh trong quan điểm về sự ra đời của đảng cộng sản việt nam; về vai trò của đảng trong tiến trình cách mạng . xin trình bày đề tài: “ Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quan điểm về sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam; về vai trò của Đảng trong tiến trình cách mạng SỰ SÁNG TẠO CỦA. TẠO CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG QUAN ĐIỂM VỀ SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẢNG TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG 1. Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu đưa cách mạng Việt Nam. đất nước ta, Hồ Chí Minh đã đưa ra quan điểm về sự ra đời và vai trò của Đảng Cộng Sản trong tiến trình cách mạng, góp phần vào sự thắng lợi của cách mạng giải phóng nước nhà. Để làm rừ hơn
 • 15
 • 22,132
 • 35

phân tích và làm rõ sự sáng tạo của hồ chí minh trong quan điểm về sự ra đời của đảng cộng sản việt nam về vai trò của đảng trong tiến trình cách mạng

phân tích và làm rõ sự sáng tạo của hồ chí minh trong quan điểm về sự ra đời của đảng cộng sản việt nam về vai trò của đảng trong tiến trình cách mạng
. chúng em xin trình bàyđề tài: “ Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quan điểm về sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam; về vai trò của Đảng trong tiến trình cách mạng . . SỰ SÁNG TẠO CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG QUAN IỂMVỀ SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ VAI TRề CỦA ĐẢNG TRONG TIẾN TRèNH CÁCH MẠNG 1. Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu đưa cách mạng Việt. của ất nước ta, Hồ Chí Minh đãđưa ra quan điểmvề sự ra đời và vai trò của ảng Cộng Sản trong tiến trình cách mạng, góp phần vào sự thắng lợi củacách mạng giải phóng nước nhà. Để làm rừ hơn điều
 • 14
 • 1,280
 • 3

Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
Với Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh bạn sẽ hiểu thêm về tác phẩm, chất thép cũng như tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua bản Tuyên ngôn độc lập. Hy vọng tài liệu này hữu ích cho việc học tập và giảng dạy của các bạn Xem thêm các thông tin về Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh tại đây
 • 8
 • 746
 • 2

Tiểu luận Phân tích cung cầu lao động tại thành phố Hồ Chí Minh

Tiểu luận Phân tích cung cầu lao động tại thành phố Hồ Chí Minh
. hình cung cầu lao động tại thành phố Hồ Chí Minh Phạm vi nghiên cứu: trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2010. 4. Số liệu Số liệu từ sở Lao Động Thương Binh - Xã Hội thành phố Hồ Chí. ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua dường như chưa hiệu quả và thiết thực với thực tế. Vì thế mà em quyết định chọn đề tài: Phân tích cung cầu lao động tại thành phố Hồ Chí Minh để phân. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CUNG CẦU LAO ĐỘNG CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CUNG CẦU LAO ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 5 PHẦN: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN
 • 23
 • 2,978
 • 27

Thuyết trình môn tư tưởng hồ chí minh phân tích nội dung chữ cần trong tư tưởng hồ chí minh

Thuyết trình môn tư tưởng hồ chí minh phân tích nội dung chữ cần trong tư tưởng hồ chí minh
... Khái niệm chữ Cần tư tưởng Hồ Chí Minh Phân tích nội dung chữ Cần tư tưởng Hồ Chí Minh Mối liên hệ Cần ,Kiệm ,Liêm ,Chính “ Liên hệ thực tiễn Khái niệm chữ “ Cần “ tư tưởng Hồ Chí Minh • Cần tảng... tư ng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xã hội ? Ứng dụng chữ cần tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xã hội giúp hiệu tốt Học tập theo gương Bác, cần Bác vào thực tiễn Theo Bác, người có đức cần ... phong trào thi đua lao động sáng tạo dân tộc” Nội Dung Phân tích khái niệm Cần “ Làm để thực cần : Lợi ích việc thực chữ cần : Phân tích khái niệm ‘ Cần ‘ Siêng Chăm Lao động có kế hoạch, có hiệu
 • 39
 • 212
 • 0

Phân tích cung cầu lao động tại thành phố hồ chí minh

Phân tích cung cầu lao động tại thành phố hồ chí minh
... tình hình cung cầu lao động thành phố Hồ Chí Minh Phạm vi nghiên cứu: toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 Số liệu Số liệu từ sở Lao Động Thương Binh - Xã Hội thành phố Hồ Chí Minh Giáo... lao động thành phố Hồ Chí Minh để phân tích đưa giải pháp cho vấn đề cung cầu lao động thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thực nhằm mục đích hiểu nắm quy luật cung - cầu. .. môn, nghiệp vụ người lao động, số số khác 1.3 Cầu lao động Cầu lao động số lượng lao động thuê mướn thị trường lao động Hay nói cách khác, cầu lao động toàn cầu sức lao động kinh tế (hoặc ngành,
 • 31
 • 402
 • 1

Phân tích sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng đảng hiện nay?

Phân tích sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng đảng hiện nay?
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong sự nghiệp đổi mới là vấn đề được Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI tới nay. Quan điểm chỉ đạo, xuyên suốt được Đảng khẳng định rõ là phát triển kinh tế là trọng tâm. Xây dựng Đảng là then chốt. Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tưởng HCM là nền tảng TT lý luận, kim chỉ nam cho hành động ... vậy, Đảng ta khẳng định dứt khoát: Đảng Cộng sản Việt Nam lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng Đảng cầm quyền lãnh đạo hệ thống trị mà Đảng thành viên Đảng. .. yếu kém, bất cập, nhiều đảng cộng sản vị đảng cầm quyền, phong trào cộng sản giai đoạn khủng hoảng đòi hỏi cán đảng viên phải có lĩnh trị vững vàng Vì vấn đề xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam sạch,... đạo sức chiến đấu đảng cầm quyền thời kỳ cách mạng Việt Nam Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986), Đảng ta khẳng định: “Phải xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ trị đảng cầm quyền lãnh
 • 4
 • 117
 • 1

Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
3 Nêu giá trị bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh? a. Giá trị lịch sử: Tuyên bố xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, khẳng định quyền tự chủ và vị thế bình đẳng của dân tộc. b. Giá trị tư tưởng: Tác phẩm là kết tinh lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc và tinh thần yêu chuộng độc lập tự do. c. Giá trị nghệ thuật: là một áng văn chính luận mẫu mực, lập luận chặt chẽ, lời lẽ đanh thép, bằng chứng xác thực, giàu sức thuyết phục, ngôn ngữ gợi cảm, hùng hồn. ... mở đầu Tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh Cho biết tác dụng cách nêu vấn đề ấy? - Cách nêu vấn đề cách gián tiếp cách: + Trích nêu đoạn văn tiêu biểu tuyên ngôn tiếng giới: Tuyên ngôn Độc lập nước... Tuyên ngôn Độc lập thời phong kiến giải nhiệm vụ độc lập cho dân tộc mà chưa giải nhiệm vụ dân chủ cho nhân dân  hạn chế lịch sử - Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh giải lúc hai nhiệm vụ: Độc. .. lược kẻ thù 6/ Điểm mẻ tiến Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh với tác phẩm văn học xem hai tuyên ngôn thời phong kiến (Nam quốc sơn hà; Bình Ngô đại cáo)? - Hai tác phẩm văn học “Nam quốc sơn hà”
 • 5
 • 107
 • 1
1 2 3 4 .. >