Tổng hợp tài liệu :

PHƯƠNG PHÁP PHỔ CỘNG HƯỞNG từ hạt NHÂN

NGUYÊN LÝ TẠO ẢNH CỦA THIẾT BỊ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN VÀ ỨNG DỤNG TRONG CHỤP ẢNH KHUẾCH TÁN

NGUYÊN LÝ TẠO ẢNH CỦA THIẾT BỊ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN VÀ ỨNG DỤNG TRONG CHỤP ẢNH KHUẾCH TÁN
NGUYÊN LÝ TẠO ẢNH, THIẾT BỊ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN, ỨNG DỤNG, CHỤP ẢNH KHUẾCH TÁN . NGUYÊN LÝ TẠO ẢNH CỦA THIẾT BỊ CỘNG HƢỞNG TỪ HẠT NHÂN VÀ ỨNG DỤNG TRONG CHỤP ẢNH KHUẾCH TÁN 2. Nhiệm vụ và nội dung: - Trình bày nguyên lý. HỌC ỨNG DỤNG ------------oOo------------ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGUYÊN LÝ TẠO ẢNH CỦA THIẾT BỊ CỘNG HƢỞNG TỪ HẠT NHÂN VÀ ỨNG DỤNG TRONG CHỤP
 • 130
 • 2,261
 • 4

BÀI báo cáo PHỔ CỘNG HƯỞNG từ hạt NHÂN NMR

BÀI báo cáo PHỔ CỘNG HƯỞNG từ hạt NHÂN NMR
Phổ 1HNMR là một kỹ thuật sử dụng để xác định cấu trúc hóa học của hợp chất hữu cơ. Phổ proton cho ta biết được số loại proton có trong phân tử . Mỗi loại proton đó sẽ có tính chất khác nhau vì thế sẽ có độ dịch chuyển khác nhau trên phổ proton. Người ta sử dụng TMS ( tetra methyl silan ) làm chất chuẩn trong phổ proton và độ dịch chuyển hóa học của proton trong TMS được chọn là 0 ppm . hạt nhân không có spin” thì không có momen từ (μ = 0) tức là không có từ tính hạt nhân loại này không có hoạt động từ và không có cộng hưởng từ hạt nhân. I ≠ 0 gây ra m omen từ (µ ≠ 0) hạt nhân. hoạt động từ và có cộng hưởng từ hạt nhân. I. Cơ sở lý thuyết  I. Cơ sở lý thuyết Khi đặt hạt nhân có I 0 vào từ trường H o thì vectơ momen từ được định hướng theo số lượng tử từ hạt nhân m I thân hạt nhân và vào cường độ của từ trường áp đặt cho hạt nhân. I. Cơ sở lý thuyết  π γ 2 0 Bh E =∆ Điều kiện cộng hưởng Vì ∆E = hν nên suy ra (*) với ν là tần số (Hz) Để có được phổ cộng hưởng
 • 56
 • 3,086
 • 15

Nghiên cứu cấu tạo phức chất của palađi(II) và niken(II) với một số 4-metyl thiosemicacbazon bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhânphổ khối lượng

Nghiên cứu cấu tạo phức chất của palađi(II) và niken(II) với một số 4-metyl thiosemicacbazon bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ khối lượng
. ticu của dề tài - Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của Pđ(II) và Ni(II) với một số dẫn xuất 4-metyl thiosemicacbazon. - Nghiên cứu cấu tạo sản phẩm thu được sử dụng phương pháp phổ cộng hưởng. TẮT 1. Tên đề tài: Nghiên cứu cấu tạo phức chất của palađi(ỊỊ) vờ nikenịll) với một sô 4-metyỉ thiosemicacbazon bảng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhânphổ khối lượng Mã số: QT 08-17 2 hưởng từ hạt nhânphổ khối lượng. 5. Nội dung nghiên cứu của dề tài. - Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất 4-metyl thiosemicacbazon. - Nghiên cứu tổng hợp các phức chất các thiosemicacbazon với
 • 88
 • 335
 • 0

TIỂU LUẬN PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN – NMR1

TIỂU LUẬN PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN – NMR1
. CỦA PHƯƠNG PHÁP CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN 1.2. Điều kiện cộng hưởng 2.1. Máy quang phổ NMR Phần 2. PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ PROTON Phần 2. PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ PROTON NAM CHÂM. có từ tính và không có cộng hưởng từ hạt nhân. -Những hạt nhân có I ≠ 0 gây ra một momen từ µ ≠ 0. Hạt nhân đó có hoạt động từ và có cộng hưởng từ hạt nhân. *Chỉ những hạt nhân có momen từ. 5/2…) 1.1. Spin hạt nhân - Cộng hưởng từ hạt nhân Phần 1. CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA PHƯƠNG PHÁP Phần 1. CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA PHƯƠNG PHÁP CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN Phần 1.
 • 83
 • 4,892
 • 22

tiểu luận PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN 13C – NMR

tiểu luận PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN 13C – NMR
. xung quanh. I. PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ CACBON 13 ( 13 C – NMR) I.1. Đặc điểm của phổ cộng hưởng từ 13 C 7 I. PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ CACBON 13 ( 13 C – NMR) I.2. Số gia nhóm thế cho phổ cộng hưởng 13 C.  quy kết phổ phức tạp I. PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ CACBON 13 ( 13 C – NMR) I.1. Đặc điểm của phổ cộng hưởng từ 13 C 4  Để đơn giản người ta thường đo phổ 13 C - NMR xóa tương tác spin – spin với. của phổ cộng hưởng từ 13 C 5 1 2 3  Nhận xét: Cường độ vạch phổ của: C 3 có 3H > C 1 có 2H > C 2 không có H I. PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ CACBON 13 ( 13 C – NMR) I.1. Đặc điểm của phổ cộng
 • 36
 • 1,436
 • 3

chương v phổ cộng hưởng từ hạt nhân phần 1

chương v  phổ cộng hưởng từ hạt nhân phần 1
CHƯƠNG VPHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN(NMR NUCLEARMAGNETICRESONANCE)1. LÝ THUYẾT CHUNGCó nhiều loại hạt nhân hoạt ñộng bằng cách tự xoay chungquanh trục của nó giống như những thanh nam châm nhỏ do cáchạt nhân mang ñiện tích dương, vì vậy chúng sẽ tương tác với từtrường ở bên ngoài (gọi là từ trường Ho ).Chỉ có một vài hạt nhân có ñặc trưng này, trong ñó có hạt nhânproton1 Hvà hạt nhân13 C. . tử hóa v cho ta một phổ ñặc trưng của hợp chất→ phổ Cộng Hưởng Từ Hạt Nhân- NMR. Một dụng cụ gọi là máy phổ cộng hưởng từ hạt nhân cho phép ño sự hấp thụ năng lượng của hạt nhân 1 H hay 13 C . phép ño sự hấp thụ năng lượng của hạt nhân 1 H hay 13 C . 1. 1 người ta nói là hạt nhân ñã cộng hưởng v i bức xạ chiếu v o, từ ñó có tên gọi là cộng hưởng từ hạt nhân. Hạt nhân 1 H, 13 C hấp thụ ở tần số radio (Radio Frequency-rf), bức xạ ñiện từ: bức xạ có. sẽ tương tác v i từ trường ở bên ngoài (gọi là từ trường H o ). Chỉ có một v i hạt nhân có ñặc trưng này, trong ñó có hạt nhân proton 1 H v hạt nhân 13 C. -Không có sự tác ñộng của từ trường bên
 • 28
 • 652
 • 3

chương v phổ cộng hưởng từ hạt nhân phần 2

chương v  phổ cộng hưởng từ hạt nhân phần 2
CHƯƠNG VPHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN(NMR NUCLEARMAGNETICRESONANCE)2.3. Diện tích tín hiệu hấp thụðường cong tích phânPhổ ñồ1 HNMR:bao nhiêu loại protontrong phân tử, mỗi loạiproton ñó cóbao nhiêu H.Diện tích mũi cộng hưởngtỉ lệ thuận vớisố lượng protongây ratín hiệu cộng hưởng của mũi ñó và gọi làcường ñộ tích phâncủamũicộnghưởng.Cácgiá trị tích phân: tỉ lệ prtoton giữa các mũi, mang tínhtươngñối, có thể sai số khoảng 10% và cần phải tính toán lại. . CHƯƠNG V PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN (NMR-NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE) 2. 3. Diện tích tín hiệu hấp thụ-ðường cong tích phân Phổ ñồ 1 H-NMR: bao nhiêu loại proton. bao nhiêu H. Diện tích mũi cộng hưởng tỉ lệ thuận v i số lượng proton gây ra tín hiệu cộng hưởng của mũi ñó v gọi là cường ñộ tích phân của mũi cộng hưởng . mũi cộng hưởng . Các giá trị tích phân:. H b song song cùng chiều v i từ trường áp v o, H a giảm chắn ñi một ít, H a hấp thu ở v ng trường thấp hơn một ít Nếu từ trường của H b song song ngược chiều v i từ trường áp v o, H a bị che chắn
 • 39
 • 502
 • 2

Chương v PHỔ CỘNG HƯỞNG từ hạt NHÂN

Chương v  PHỔ CỘNG HƯỞNG từ hạt NHÂN
CHƯƠNG VPHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN (NMRNUCLEAR MAGNETIC RESONANCE)2.3. Diện tích tín hiệu hấp thụĐường cong tích phânPhổ đồ 1HNMR: bao nhiêu loại proton trong phân tử, mỗi loại proton đó có bao nhiêu H. Diện tích mũi cộng hưởng tỉ lệ thuận với số lượng proton gây ra tín hiệu cộng hưởng của mũi đó và gọi là cường độ tích phân của mũi cộng hưởng.Các giá trị tích phân: tỉ lệ prtoton giữa các mũi, mang tính tương đối, có thể sai số khoảng 10% và cần phải tính toán lại. . CHƯƠNG V PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN (NMR-NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE) 2.3. Diện tích tín hiệu hấp thụ-Đường cong tích phân Phổ đồ 1 H-NMR: bao nhiêu loại proton. đó có bao nhiêu H. Diện tích mũi cộng hưởng tỉ lệ thuận v i số lượng proton gây ra tín hiệu cộng hưởng của mũi đó v gọi là cường độ tích phân của mũi cộng hưởng. Các giá trị tích phân: tỉ. bên). a b ab Hướng từ trường áp v o Độ dịch chuyển hóa học của tín hiệu H a nếu không có proton ở carbon kế cận Nếu từ trường của H b song song cùng chiều v i từ trường áp v o, H a giảm
 • 39
 • 2,038
 • 8

Slide bài giảng PHỔ CỘNG HƯỞNG từ hạt NHÂN

Slide bài giảng  PHỔ CỘNG HƯỞNG từ hạt NHÂN
. Trang A. CƠ SỞ LÝ THUYẾT B. PHỔ 1 H- NMR C. PHỔ 13 C- NMR HẠT NHÂNCỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN 1. Spin hạt nhân Hạt nhân nguyên tử tự quay mình. gây ra một moment từ ≠0 .Hạt nhân loại đó hoạt động từ và có cộng hưởng từ hạt nhân µ µ Khi đặt hạt nhân có I ≠0 (tức ≠0) vào trong một từ trường B 0 thì vectơ moment từ hạt nhân được định hướng. HN 2 1 14 7 , ),(2/1 13 6 1 1 CHI = Những hạt nhân “không có spin” (I=0) thì không gây ra moment từ ( =0) tức là không có từ tính. Hạt nhân đó không hoạt động từ và không có cộng hưởng từ hạt nhân. Những hạt nhân có I ≠0
 • 87
 • 1,671
 • 3

SỬ DỤNG PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN ĐỂ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CHALAT Bo TRONG TỔNG HỢP HỮU CƠ STRUCTURAL IDENTIFICATION OF Bo

SỬ DỤNG PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN ĐỂ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CHALAT Bo TRONG TỔNG HỢP HỮU CƠ STRUCTURAL IDENTIFICATION OF Bo
. XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CHELATE Bo BẰNG PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN NGUYỄN CỬU KHOA I. MỞ ĐẦU Trong lĩnh vực hóa học, xác định chính xác cấu trúc phân tử của các hợp chất mới được. trong tổng hợp hữu cơ đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Ở bài báo này, chúng tôi sử dụng các phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân 11 B, 1 H, 13 C để xác định cấu trúc một. Chelate Bo được tạo thành trong quá trình tổng hợp các hợp chất dị vòng có hoạt tính sinh học cao. II. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 1. Tổng hợp Bo chelate của các enamine của pyridine 1.1. Tổng hợp Bo chelate
 • 4
 • 292
 • 0

Hệ đo gradient từ trường trái đất bằng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân và đo biến thiên từ trường trái đất dùng biến từ màng mỏng từ

Hệ đo gradient từ trường trái đất bằng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân và đo biến thiên từ trường trái đất dùng biến từ màng mỏng từ
. công hưởng tùr hạt nhân và đo biến thiên từ trường tr á i đất đùng biến tử màng mỏng từ . Sau phàn mờ đầu, là bon chưcrag tiế p theo : “ Chương 1 gióô. thiệu CO' sở vât lý của các cam biến. Các trường này lớn hơn từ trường t r â i đất cỡ 10^ lần (khoảng 0,5 geuas). Hiển nhiên là nếu quan sát tín hiệu cộng huỏ*ng từ trong từ trường tr á i đất bằng cùng một phưcrag pháp như với từ trường. hưtỷpg từ hat nhản trong từ trương t r á i đ ất» Đ| quan s á t sự hấp thụ công hưởng hạt nhân, cần đặt vào hê aoin từ trường không đổi HQ và " ;từ trường vô tuyển vuông góc vớỉ nó 2.Ị. Từ trưòng
 • 80
 • 202
 • 0

Phổ NMR ( Cộng hưởng từ hạt nhân)

Phổ NMR ( Cộng hưởng từ hạt nhân)
Phổ cộng hưởng từ hạt nhân viết tắt của tiếng Anh là NMR (nuclear Magnetic Resonance) là một phương pháp vật lý hiện đại nghiên cứu cấu tạo của các hợp chất hữu cơ, nó có ý nghĩa quan trọng để xác định cấu tạo các phân tử phức tạp như các hợp chất thiên nhiên. Phương pháp phổ NMR nghiên cứu cấu trúc phân tử bằng sự tương tác bức xạ điện từ tần số radio với tập hợp hạt nhân được đặt trong từ trường mạnh. ... pháp phổ biến sử dụng phương pháp phổ 1H -NMR phổ 13C -NMR Chính vậy, chúng em lựa chọn đề tài “ Tìm hiểu phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân” CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN... ghép cặp điển hình J( Hz) 1.6 1.6.1 Phổ kế cộng hưởng từ hạt nhân Thiết bị sóng liên tục ( Continuous – Wase- CW) Sơ đồ nguyên lý: Hình 18: Các phận phổ kế cộng hưởng từ hạt nhân cổ điển A Ống... số điện trường sinh hạt nhân tiến động spin thay đổi, điều gọi cộng hưởng, hạt nhân gọi có cộng hưởng với sóng điện từ tới ( Hình 8) Tần số larmor momen từ hạt nhân tiến động từ trường ngoài, hàm
 • 44
 • 3,880
 • 29

Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR

Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR
Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (phổ CHTHN) viết tắt của tiếng Anh là NMR (Nuclear Magnetic Resonance) là một phương pháp vật lý hiện đại nghiên cứu cấu tạo của các hợp chất hữu cơ, nó có ý nghĩa quan trọng để xác định cấu tạo các phân tử phức tạp như các hợp chất thiên nhiên. Phương pháp phổ biến được sử dụng là CHTHN 1H và phổ CHTHN 13C. ... hạt nhân từ vào từ trường có cường độ B0 momen từ µ hạt nhân từ xoay theo hướng có đường sức từ từ trường Hạt nhân nguyên tử từ từ trường khác với kim nam châm từ trường trái đất: hạt nhân từ. .. phân tỷ lệ với số proton nhóm V Phương pháp phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H Nhiệm vụ phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân phải tìm thông số từ phổ ghi Ở đây, giới hạn việc tìm giá trị:... Hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân Khi cho từ trường B0 tác dụng lên phân tử có chứa hạt nhân dẫn tới tách mức lượng dẫn đến phân bố hạt nhân theo cân Boltzmann Trong từ trường B0, hạt nhân không
 • 18
 • 851
 • 3

Phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR - phân tích phổ H - NMR

Phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR - phân tích phổ H - NMR
... , mà lớp vỏ sinh từ trờng riêng B nên từ trờng B0 tác động lên hạt nhân thờng bị từ trờng riêng B triệt tiêu phần, từ trờng thực tác động lên hạt nhân Be< B0 Ngời ta gọi Be từ trờng hiệu dụng:... đồ phân bố mức lợng hạt nhân có I = 1/2 từ trờng S cng hng ca ht nhõn t Để cung cấp lng cho hạt nhân, ngời ta thực cách tác động từ trờng biến đổi B1 có hớng vuông góc với từ trờng B0 quay với... đổi B1 có hớng vuông góc với từ trờng B0 quay với tốc độ quay momen từ tốc độ quay Chính từ trờng B1 gây cộng hởng hạt nhân từ Hỡnh Tỏc dng ca t trng B1 T trng B1 gõy s cng hng ca ht nhõn
 • 52
 • 120
 • 1

Phân tích phổ CNMR phương pháp phổ cộng hưởng từ

Phân tích phổ CNMR phương pháp phổ cộng hưởng từ
... nguyờn t H) Tng tỏc spin-spin 13C 1H có I= nên qui tắc đa vạch đợc áp dụng giống nh tơng tác 1H1H phổ CHTN-1H: singlet (1 vạch) H C duplet (2 vạch) có H CH triplet (3 vạch) có H CH2 quartet
 • 35
 • 138
 • 1
1 2 3 4 .. >