Tổng hợp tài liệu :

Ung dung cheo hoa ma tran

ỨNG DỤNG HỆ MẬT RSA VÀ CHỮ KÍ ĐIỆN TỬ VÀO VIỆC HÓA THÔNG TIN TRONG THẺ ATM.doc

ỨNG DỤNG HỆ MẬT MÃ RSA VÀ CHỮ KÍ ĐIỆN TỬ VÀO VIỆC MÃ HÓA THÔNG TIN TRONG THẺ ATM.doc
ỨNG DỤNG HỆ MẬT RSA VÀ CHỮ KÍ ĐIỆN TỬ VÀO VIỆC HÓA THÔNG TIN TRONG THẺ ATM . ký điện tử .Vì vậy em đã quyết định chọn đề tài “ Ứng dụng hệ mật RSA và chữ kí điện tử vào việc hóa thông tin trong thẻ ATM ”III. Hệ mật RSA. 1.. NỘIKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINBÁO CÁO KHOA HỌCĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG HỆ MẬT RSA VÀ CHỮ KÍ ĐIỆN TỬ VÀO VIỆC HÓA THÔNG TIN TRONG THẺ ATMChuyên
 • 25
 • 2,155
 • 37

Ứng dụng phân tích ma trận S.W.O.T trong hoạch định chiến lược kinh doanh của Maritime Bank Danang.doc

Ứng dụng phân tích ma trận S.W.O.T trong hoạch định chiến lược kinh doanh của Maritime Bank Danang.doc
Ứng dụng phân tích ma trận S.W.O.T trong hoạch định chiến lược kinh doanh của Maritime Bank Danang . Threats theo mẫu s đồ sau:Cơ hộiO1 OhĐe do T1 TkĐiểm mạnhS1SnS 1O1 S1 OhSiOjSnO1 SnOhS 1T1 S1 TkSiTjSnT1 SnTkĐiểm yếuW1WmW 1O1 W1 OhWiOjWmO1 WmOhW 1T1 . B15QTH2..................................................................Trang -6-Đề t i: Ứng dụng phân t ch ma trận SWOT trong hoạch đònh chiến lược của Maritime Bank Đà Nẵng........1. Chiến lược SO (Strengths - Opportunities):
 • 18
 • 3,625
 • 26

Luận văn ứng dụng công nghệ hoá phát hiện và sửa lõi đường truyền trong nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển áp suất

Luận văn ứng dụng công nghệ mã hoá phát hiện và sửa lõi đường truyền trong nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển áp suất
luận văn . tôi thực hiện nghiên cứu ñề tài: Ứng dụng công nghệ hoá phát hiện và sửa lỗi ñường truyền trong nâng cao chất lượng hệ thống ñiều khiển áp suất Trường. nhằm nâng cao chất lượng truyền dữ liệu qua ñó nâng cao chất lượng của hệ thống hệ thống ñiều khiển áp suất. 1.2.2. Yêu cầu - Nắm ñược công nghệ hoá, -
 • 92
 • 380
 • 1

Tài liệu Toán ứng dụng - chương 1: Ma trận doc

Tài liệu Toán ứng dụng - chương 1: Ma trận doc
. đối với ma trận II. Các phép biến đổi sơ cấpIV. Hạng của ma trận V. Ma trận nghòch đảoI. Các khái niệm cơ bản và ví dụ. Định nghĩa ma trận Ma trận cở. Tốn ứng dụng Chương 1: Ma trận • Giảng viên: Ts. Đặng Văn Vinh (9/2007)dangvvinh@hcmut.edu.vnNỘI DUNG I. Đònh nghóa ma trận và ví dụIII. Các phép toán
 • 70
 • 238
 • 0

Chương 5. GIÁ TRỊ RIÊNG – VECTƠ RIÊNG – CHÉO HÓA MA TRẬN ppt

Chương 5. GIÁ TRỊ RIÊNG – VECTƠ RIÊNG – CHÉO HÓA MA TRẬN ppt
. Chương 5. GIÁ TRỊ RIÊNG – VECTƠ RIÊNG – CHÉO HÓA MA TRẬN 5. 1. Trị riêng – vectơ riêng 5. 2. Chéo hóa ánh xạ tuyến tính, chéo hóa ma trận 5. 3. Ánh. RIÊNG – CHÉO HÓA MA TRẬN, ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH 1. Giá trị riêng, vectơ riêng của ma trận, ánh xạ tuyến tính. 1.1. Giá trị riêng, giá trị riêng của ma trận.
 • 19
 • 2,344
 • 48

Chương 4: Chéo hoá ma trận potx

Chương 4: Chéo hoá ma trận potx
. = D với D là một ma trận chéo. Khi đó ta nói ma trận P làm chéo hóa A và D là dạng chéo của A. 2.2. Đònh lý: Ma trận A ∈ Mn(R) chéo hóa được khi. cơ sở {(-1, -1, 1)}. §2. CHÉO HÓA MA TRẬN 2.1. Đònh nghóa: Ma trận A ∈ Mn(R) gọi là chéo hóa được nếu tồn tại ma trận khả nghòch P ∈ Mn(R) sao
 • 4
 • 2,666
 • 74

Chương 5. GIÁ TRỊ RIÊNG – VECTƠ RIÊNG – CHÉO HÓA MA TRẬN potx

Chương 5. GIÁ TRỊ RIÊNG – VECTƠ RIÊNG – CHÉO HÓA MA TRẬN potx
. Chương 5. GIÁ TRỊ RIÊNG – VECTƠ RIÊNG – CHÉO HÓA MA TRẬN 5. 1. Trị riêng – vectơ riêng 5. 2. Chéo hóa ánh xạ tuyến tính, chéo hóa ma trận 5. 3. Ánh. RIÊNG – CHÉO HÓA MA TRẬN, ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH 1. Giá trị riêng, vectơ riêng của ma trận, ánh xạ tuyến tính. 1.1. Giá trị riêng, giá trị riêng của ma trận.
 • 19
 • 3,539
 • 116

Chuyên đề nghiên cứu sinh ứng dụng lý thuyết ma trận r tính toán tiết diện bắt bức xạ nơtron trong vùng năng lượng cộng hưởng phân giải được

Chuyên đề nghiên cứu sinh ứng dụng lý thuyết ma trận r tính toán tiết diện bắt bức xạ nơtron trong vùng năng lượng cộng hưởng phân giải được
. VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM ___________________ PHẠM NGỌC SƠN ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MATRẬN -R TÍNH TOÁN TIẾT DIỆN BẮT BỨC XẠ NƠTRON TRONG VÙNG NĂNG LƯỢNG CỘNG HƯỞNG PHÂN GIẢI ĐƯỢC. phát triển chương trình tính toán số liệu tiết diện bắt bức xạ nơtron và phân tích các tham số cộng hưởng trong vùng năng lượng cộng hưởng phân giải được. Chương trình tính toán này đã được. chuyên đề này đã được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu ứng dụng lý thuyết ma trận -R (hay còn gọi là lý thuyết tán xạ hạt nhân) để tính toán số liệu tiết diện bắt bức xạ nơtron trong vùng năng
 • 27
 • 223
 • 0

Chéo hoá ma trận

Chéo hoá ma trận
... đồng dạng với ma trận chéo Định nghĩa 1.15: Ma trận A  Mat  n  n, K  đồng dạng với ma trận chéo B  Mat  n  n, K  A gọi ma trận chéo hóa Nếu A chéo hóa ma trận đồng dạng với chéo hóa Định... nghĩa 1.25: Cho ma trận vuông A, tồn ma trận trực giao Q cho Q-1AQ ma trận chéo ta nói A chéo hóa trực giao Q ma trận làm chéo hóa trực giao ma trận A + Khi ta có : B = Q-1 A.Q ma trận chéo suy ra:... BÀI TOÁN CHÉO HÓA MA TRẬN 2.1 Bài toán a Bài toán Cho ma trận A  Mat  n  n, K  , tìm ma trận khả nghịch C  Mat  n  n, K  ma trận B  Mat  n  n, K  cho B = C-1.A.C ma trận chéo Lời
 • 55
 • 324
 • 0

Chéo hóa ma trận

Chéo hóa ma trận
... ma trận sở V f chéo hóa ma trận A f đồng dạng với ma trận chéo Định nghĩa Ma trận AMat(nn,) đồng dạng với ma trận chéo B Mat(nn,) A gọi ma trận chéo hóa Nếu A chéo hóa ma trận đồng dạng với chéo. .. Chương 2: chéo hóa ma trận 23 2.1 Chéo hóa ma trận tự đồng cấu 23 2.2 Chéo hóa trực giao 29 2.3 Phương pháp chéo hóa ma trận 30 2.4 ứng dụng chéo hóa ma trận ... C-1.A.C ma trận chéo Do vectơ cột C n vectơ trực chuẩn nên C ma trận trực giao Khi ma trận A làm chéo hóa trực giao 2.3 Phương pháp chéo hóa ma trận Chéo hóa ma trận A cho trước việc ta tìm ma trận
 • 58
 • 388
 • 0

Vấn đề chéo hóa ma trậnứng dụng

Vấn đề chéo hóa ma trận và ứng dụng
... tìm ma trận khả nghịch C (nếu có) để ma trận chéo gọi việc chéo hóa ma trận Nhận xét: chéo hóa ma trận A đồng dạng với ma trận chéo 1.6.2 Định nghĩa Ma trận A đồng dạng với ma trận chéo A gọi ma. .. A, B ma trận đồng dạng Cho ma trận A, B tồn ma trận C ma trận khả nghịch cho Kí hiệu: A 2.7 Ma trận chuyển vị Định nghĩa: Ta gọi ma trận ma trận chuyển vị ma trận A dòng ma trận A cột ma trận. .. dụ: 2.8 Ma trận chéo Định nghĩa: Ma trận chéo ma trận vuông có tất phần tử không nằm đường chéo nghĩa Ví dụ: Ma trận A ma trận chéo 2.9 Ma trận đơn vị Định nghĩa: Ma trận I Trong phần tử chéo 1,
 • 46
 • 840
 • 1

Ứng dụng phương pháp ma trận mật độ trong làm lạnh nguyên tử bằng Laser

Ứng dụng phương pháp ma trận mật độ trong làm lạnh nguyên tử bằng Laser
... lên nguyên tử ứng yên ……………………………………… 1.3.3 Quang lực tác dụng lên nguyên tử chuyển động ……………………………… Chương ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN MẬT ĐỘ Trang 7 10 10 12 15 TRONG LÀM LẠNH NGUYÊN TỬ BẰNG... tương tác nguyên tử hai mức với trường laser, phương pháp ma trận mật độ, làm lạnh nguyên tử laser Phương pháp nghiên cứu Luận văn áp dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết bao gồm: Phương pháp giải... dụng phương pháp ma trận mật độ làm lạnh nguyên tử laser , trước tiên, trình bày tổng quan tương tác hệ nguyên tử trường laser, phương pháp dùng ma trận mật độ để mô tả hệ nguyên tử trạng thái trộn
 • 38
 • 185
 • 3

Khóa luận tốt nghiệp Chéo hóa tam giác hóa ma trậnứng dụng

Khóa luận tốt nghiệp Chéo hóa tam giác hóa ma trận và ứng dụng
Khóa luận dài 46 trang, gồm 3 chương. Chương 1: Chéo hóa ma trận. Chương 2: Tam giác hóa. Chương 3: Ứng dụng của chéo hóa ma trận. Mỗi phần đều có các ví dụ cụ thể. Cách trình bày khoa học, dễ diểu, được hội đồng bảo vệ đánh giá cao.
 • 46
 • 612
 • 0

Bài giảng trị riêng. Vectơ riêng chéo hóa ma trận

Bài giảng trị riêng. Vectơ riêng chéo hóa ma trận
... , l ú ë 1 2ú û ê ê0 - 3ú ê ú ë û  Chương  Tính Ak: ( ) P- 1AP P- 1APK P- 1AP = Dk 144 444 444 444 244 444 444 444 3 k - - - - k VT = P- 1A PP A PP K PP AP = P AP { { { ( I I k VP = diag l 1k, l 2k,K... é1,1,0ù ê ú ú ë û ê ë û  Chương Trị riêng: l =- Vectơ riêng ứng với trị riêngl =- 4 - 2ù 4 - 2ù ê ú d3- 3d2 ê ú 4 - 2ù d + d / ú¾¾ ê0 - 3ú® ê ú Û ê ¾ ¾ ® ê ú ê ú ê0 - 3ú ê- 6 ú ê0 - 18 ú ê ú ë... gian sinh hệ vectơ • Tọa độ vectơ sở Ma trận chuyển sở Hệ thức liên hệ tọa độ vectơ hai sở Chương 4: Trị riêng Vectơ riêng Vấn đề chéo hóa ma trận • Trị riêng Vectơ riêng Không gian đặc trưng •
 • 25
 • 128
 • 0

Một số bài toán về chéo hóa ma trận trong vật lí

Một số bài toán về chéo hóa ma trận trong vật lí
... thuyết ma trận 1.2 Phƣơng pháp chéo hóa ma trận 1.3 Chéo hóa ma trận khối Chƣơng Một số toán chéo hóa ma trận 2.1 Một số toán chéo hóa ma trận vuông ma trận đối xứng 2.2 Một số toán chéo hóa ma trận. .. 22 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ BÀI TOÁN CHÉO HÓA MA TRẬN 33 2.1 Một số toán chéo hóa ma trận ma trận đối xứng 33 2.1.1 Bài toán chéo hóa ma trận 33 2.1.2 Bài toán chéo hóa ma trận đối xứng... ma trận chéo? (ma trận vuông A gọi ma trận trực giao AtA = I) 1.2.1.3 Ma trận chéo hóa a Định nghĩa: Cho ma trận vuông A Nếu tồn ma trận khả đảo P cho P-1 AP ma trận chéo nói ma trận A chéo hóa
 • 56
 • 29
 • 0
1 2 3 4 .. >