Tổng hợp tài liệu :

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
. mớiPhần lịch sử thế giới cận đại t Cách m ng Hà Lan đến k t thúc chiến tranh thế giới thứ nh t và Cách m ng th ng Mười Nga có nh ng nội dung: - Sự th ng lợi. Bài 8 Ôn t p lịch sử thế giới cận đại I. Mục tiêu bài học1. Về kiến thức - C ng cố nh ng kiến thức cơ bản đã học m t cách có hệ th ng. 2. Về t t ng -
 • 8
 • 11,902
 • 60

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps
. thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận đại; câu hỏi ôn tập, phân công học sinh theo nhóm, tổ. - Học sinh chuẩn bị: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa TK XVI đến 1917). III kiện lịch sử cơ bản của lịch sử thế giới cận đại (từ giữa TK XVI đến 1917). - Nội dung: + Giáo viên: Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại, phân cong HS +. Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Củng cố những kiến thức cơ bản đã học một cách có hệ thống. - Rèn luyện tốt hơn
 • 10
 • 6,056
 • 19

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt
. thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận đại; câu hỏi ôn tập, phân công học sinh theo nhóm, tổ. - Học sinh chuẩn bị: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa TK XVI đến 1917). III Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Củng cố những kiến thức cơ bản đã học một. tra bài cũ: 2. Giới thiệu bài mới. 3. Hoạt động dạy và học 1/ Hoạt động 1: Những sự kiện lịch sử chính - Mục tiêu: Hệ thống lại toàn bộ các sự kiện lịch sử cơ bản của lịch sử thế giới cận
 • 5
 • 14,273
 • 18

bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại
. Bài 8 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI 1 - Những kiến thức cơ bản Thời gian 1566 Sự kiện Cách mạng Hà lan Kết quả 1640 – 1 688 Cách mạng tư sản Anh - Lật. Đức đầu hàng không ĐK Thời gian 11/ 11/19 18 28/ 7/1914 1 /8/ 1914 4 /8/ 1914 2/4/1917 Tên nước Ha- i- ti Mê- hi- cô Ac- hen- ti- na Bra- xin Năm giành độc lập 182 2 182 1 180 3 181 6 Chân thành. thầy cô và các em học sinh Đến dự và giúp tôi hoàn thành bài dạy
 • 20
 • 7,178
 • 0

bài giảng lịch sử 8 bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

bài giảng lịch sử 8 bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)
. LỊCH SỬ 8 BÀI 14 LỊCH SỬ 8 BÀI 14   ÔN TẬP LỊCH SỬ ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) BÀI 14 : ÔN TẬP. TẬP LỊCH SỬ BÀI 14 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) I. Những sự kiện lịch sử chính I. Những sự kiện lịch sử. sản nào triệt để nhất trong lịch sử thế triệt để nhất trong lịch sử thế giới cận đại? Thời gian diễn ra? giới cận đại? Thời gian diễn ra? TL: CMTS PHÁP ( 187 9 – 189 4) TRÒ CHƠI: THỬ TÀI TRÍ NHỚ TRÒ
 • 23
 • 1,116
 • 0

bài giảng lịch sử 8 bài 23 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

bài giảng lịch sử 8 bài 23 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)
. Lịch sử 8 -Tiết 34 - Bài 23 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến 1945) CUNG ĐIỆN MÙA ĐÔNG thế giới thứ hai I. NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU Bài 23: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI Hình 75. Tranh biếm họa ở châu Âu 1939. Trùm. xóa mù ở Liên Xô năm 1926 THẢO LUẬN NHÓM + Nhóm 1: Thống kê những sự kiện lịch sử cơ bản về nước Nga ( Liên Xô ) + Nhóm 2: Thống kê những sự kiện lịch sử cơ bản về của thế giới ( trừ Liên Xô
 • 27
 • 5,302
 • 1

bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại
. Bài 14. ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ( TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917 ) I. Những sự kiện lịch sử chính. Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại THỜI. quốc Duy tân Minh Trị Công xã Pa-ri Lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản Thành lập Trung Hoa Dân quốc Cách mạng Tân Hợi (TQ) Chiến tranh thế giới thứ nhất Thuộc địa thế giới được chia lại . bản phát triển phát triển I- Những sự kiện lịch sử chính Thời gian Sự kiện Kết quả 2 - 1848 28 – 9 1864 1868 1871 1911 1 914 -1918 Tuyên ngôn Đảng Cộng sản Là văn kiện quan trọng của
 • 42
 • 800
 • 1

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
... CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI II NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU Bài Chuyển biến quan trọng kinh tế nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối kỉ XIX - đầu kỉ XX? A Đức, Mĩ vượt qua Anh, Pháp sản xuất công nghiệp... Chiến tranh giới I Gây nhiều tai họa Bản đồ giới bị chia lại I BẢNG THỐNG KÊ NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI II NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU Bài Nguyên nhân dẫn tới bùng nổ CMTS? A Sự... CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI Thời gian Sự kiện Kết 8/1566 Cách mạng Hà Lan Lật đổ ách thống trị vương quốc Tây Ban Nha 1640- 1689 Cách mạng tư sản Anh Giai cấp tư sản nắm quyền nhân dân không
 • 7
 • 952
 • 2

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
...22 Bài 14: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN (Từ kỉ XVI đến năm 19 II NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU Cách mạng tư sản phát triển củ Sự xâm... Thất bại -> thành lập công đoàn BÀI TẬP CỦNG CỐ: (THẢO LUẬN THEO BÀN) - Em chọn kiện mà em cho tiêu biểu lòch sử giới cận đại - Giải thích em chọn kiện đó? • Năm kiện lòch sử tiêu biểu: • * Cách... giai cấp công nhâ Phong trào nhân quốc tế dân • Kết tất yếucông công nhân, nhân Víquyền dụ •chống CNTB, đòi tự do, dân chủ Phong trào tiêu biểu Phong trào đập phá máy móc bãi công (Cuối TK XVIII
 • 17
 • 460
 • 0

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
...Tit 21- Bi 14: ễN TP LCH S TH GII CN I (T GIA TH K XVI N NM 1917) Lp bng nhng s kin c bn nht ca lch s th gii cn i (t gia TK XVI n nm 1917) Thi gian 8/1566 1640 1688 1775 1789 1794 2/1848
 • 25
 • 440
 • 0

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
...BÀI 14: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (từ kỉ XVI đến năm 1917) chươngII Chương I chươngIV chươngIII ÀI 14: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (từ kỉ XVI đến năm 1917) I Những kiện lịch sử II... bùng nổ phát triển mạnh mẽ Chiến hạm vỏ thép Pháp năm 1850 Ngư lôi cuối kỉ XIX ÀI 14: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (từ kỉ XVI đến năm 1917) II- Những nội dung chủ yếu Cách mạng tư sản phát... công nhân quốc tế bùng nổ phát triển mạnh mẽ Nhân loại đạt nhiều thành tựu rực rỡ khoa học- kĩ thuật Chiến tranh giới thứ (1914-1918) BÀI 14: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (từ kỉ XVI đến năm
 • 28
 • 979
 • 2

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
... tranh giới thứ TIẾT 21,BÀI 14: ƠN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (từ kỉ XVI đến năm 1917) II Những nội dung Cuộc chiến tranh giới thứ • Nêu ngun nhân, tính chất chiến tranh giới thứ ? TIẾT 21,BÀI... Cách mạng Tân Hợi (TQ) Chiến tranh giới thứ Thành lập Trung Hoa Dân quốc Thuộc địa giới chia lại TIẾT 21,BÀI 14: ƠN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (từ kỉ XVI đến năm 1917) II Những nội dung Các cách... Xti-phen-xơn Tàu thuỷ Ngư lơi ći kỉ XIX Chiến hạm vỏ thép Le Napoleon của Pháp năm 1850 TIẾT 21,BÀI 14: ƠN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (từ kỉ XVI đến năm 1917) II Những nội dung Các cách mạng
 • 24
 • 1,242
 • 0

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
... tranh giới thứ Thuộc địa giới chia lại II Những nội dung chủ yếu  Những kiện chứng tỏ đời Những cách mạng sản chế độ phong sản xuất trongtưlòng kiến ?  Xuất công trường thủ công máy móc sử dụng... Mười Nga mở thời kì mới- thời kì lịch sử giới đại II Những nội dung chủ yếu 1.Những cách mạng tư sản 2.Sự xâm lược thực dân phương Tây Phong trào đấu tranh công nhân nước tư 4.Sự phát triển văn... 1848 28 – 1864 1868 1871 1911 1914 -1918 I- Những kiện lịch sử Sự kiện Tuyên ngôn Đảng Cộng sản Quốc tế thứ thành lập Duy tân Minh Trị Công xã Pa-ri Kết Là văn kiện quan trọng CN xã hội khoa
 • 12
 • 231
 • 0

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
... tranh giới thứ Thuộc địa giới chia lại II Những nội dung chủ yếu  Những kiện chứng tỏ đời sản xuấtcuộc mớicách lòng Những mạng tư sảnchế độ phong kiến ?  Xuất công trường thủ công máy móc sử dụng... Mười Nga mở thời kì mới- thời kì lịch sử giới đại II Những nội dung chủ yếu 1.Những cách mạng tư sản 2.Sự xâm lược thực dân phương Tây Phong trào đấu tranh công nhân nước tư 4.Sự phát triển văn... 1848 28 – 1864 1868 1871 1911 1914 -1918 I- Những kiện lịch sử Sự kiện Kết Tuyên ngôn Đảng Cộng sản Quốc tế thứ thành lập Duy tân Minh Trị Công xã Pa-ri Là văn kiện quan trọng CN xã hội khoa học
 • 12
 • 6
 • 0

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
.. .Bài : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI - Những kiến thức Thời gian Sự kiện Kết - Lật đổ ách thống trị Tây Ban Nha... 60 công nghiệp động tăng TK XVIII 2/1848 Tuyên ngôn - Là văn kiện có tính chất cương Đảng Cộng lĩnh CNXH Sản Quốc tế thứ - Truyền bá chủ nghĩa Mác 28/9/ thành phong trào công nhân 1864 lập Công... 1871 Ri giới - CNTB Cuối TK XIX chuyển sang - đầu TK XX giai đoạn CNĐQ -Phong trào công nhân quốc tế 1/1868 1911 Hình thành công ty tư độc quyền, lũng đoạn KT, CT Các tổ chức trị độc lập công nhân
 • 21
 • 375
 • 0

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
... Nhận thức vấn đề chủ yếu LSTG cận đại, hiểu chất chủ nghóa tư Dặn dò: - Học bài, tìm hiểu thêm biểu chất CNTB qua phương tiện thông tin đại chúng -Chuẩn bò mới: Bài – Cách mạng tháng Mười Nga... minh với tầng lớp khác) Quần chúng (nhất nông dân) Chống chế độ phong kiến - Nhiệm Xây dựng CNTB vụ: - Hạn chế - Xu CMTS: + Tuỳ CMTS (triệt để hay hướng: không triệt để) + Tất CMTS trì 2/ Nhận thức... thức: -Nắm nội dung chương trình, biết nhận đònh cách mạng tư sản -Nhận thức vấn đề chủ yếu LSTG cận đại, hiểu chất chủ nghóa 1/ Những kiến thức chương trình - CMTS thắng lợi CNTB xác lập phát triển
 • 8
 • 341
 • 0

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
.. .Bài : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI - Những kiến thức Thời gian Sự kiện Kết - Lật đổ ách thống trị Tây Ban Nha... 60 công nghiệp động tăng TK XVIII 2/1848 Tuyên ngôn - Là văn kiện có tính chất cương Đảng Cộng lĩnh CNXH Sản Quốc tế thứ - Truyền bá chủ nghĩa Mác 28/9/ thành phong trào công nhân 1864 lập Công... 1871 Ri giới - CNTB Cuối TK XIX chuyển sang - đầu TK XX giai đoạn CNĐQ -Phong trào công nhân quốc tế 1/1868 1911 Hình thành công ty tư độc quyền, lũng đoạn KT, CT Các tổ chức trị độc lập công nhân
 • 21
 • 377
 • 0

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
...Yêu cầu: Lập bảng thống kê kiện lịch sử giới cận đại theo mẫu sau: Thời gian Tháng - 1566 1640 – 1688 1775 – 1783 1789 – 1794 Sự kiện –... Sự hình thành phát triển phong trào công nhân -Phòng trào GPDT phát triễn mạnh mẽ, số quốc gia giành độc lập, chuẩn bị cho giai đoạn đấu tranh - Tuyên ngôn Đảng cộng sản đời ( 2-1848), thành... đẩy phong trào Bắc Mĩ GPDT 1789 – 1794 Lật đổ chế độ phong kiến, hoàn thành nhiệm vụ CMTS.Mở thời đại thắng lợi cố CNTB Cách mạng tư sản Pháp Thời gian Cuối TK XVIII –Giữa TK XIX Cuối TK XIX – đầu
 • 7
 • 419
 • 0

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
... Newton ông không kết hôn nhiều mối quan hệ thân thiết cho Nhưng ông lại gắn bó nhiều với vật nuôi chó mèo Theo sử gia ông người thương yêu động vật Nhà vật lí học Isacc Newton Có câu chuyện ông... tên ông… Nhà vật lí học Isacc Newton Sinh gia đình nghèo Woolsthorpe, Anh vào năm 1642, Isaac Newton theo học Đại học Trinity Cambridge sau việc trở nên rõ ràng ông không thành công với công... Nhà vật lí học Isacc Newton Cửa chó mèo: Bộ óc vĩ đại ông phát minh, lập nhiều thành tựu to lớn cho giới óc lại có phát minh nho nhỏ thú vị Tuy không mang tầm vĩ mô thành tựu khác phát minh chiếm
 • 14
 • 447
 • 0

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
.. .Bài : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI - Những kiến thức Thời gian Sự kiện Kết - Lật đổ ách thống trị Tây Ban Nha... 60 công nghiệp động tăng TK XVIII 2/1848 Tuyên ngôn - Là văn kiện có tính chất cương Đảng Cộng lĩnh CNXH Sản Quốc tế thứ - Truyền bá chủ nghĩa Mác 28/9/ thành phong trào công nhân 1864 lập Công... 1871 Ri giới - CNTB Cuối TK XIX chuyển sang - đầu TK XX giai đoạn CNĐQ -Phong trào công nhân quốc tế 1/1868 1911 Hình thành công ty tư độc quyền, lũng đoạn KT, CT Các tổ chức trị độc lập công nhân
 • 21
 • 389
 • 0
1 2 3 4 .. >