Tổng hợp tài liệu :

slide-thuyet-trinh-hoàn-thien.pdf

850_tu_tieng_anh_co_ban_8413.pdf

850_tu_tieng_anh_co_ban_8413.pdf
cơ bản . cloth, coal, color, comfort, committee, company, comparison, competition, condition, connection, control, cook, copper, copy, cork, cotton, cough, country, cover,. mới học tiếng Anh nên nắm vững, sử dụng nó thật thành thạo, coi đó là cơ sở cần thiết cho thực hành tiếng Anh. Muốn tự học nhanh hay dạy ai nhanh để sử dụng
 • 11
 • 1,625
 • 14

900_basic_english_sentences_316.pdf

900_basic_english_sentences_316.pdf
cơ bản . 900 Basic English Sentences1 Hello.2 Good morning.3 I’m John Smith.4 Are you Bill Jones?5. tall man on the left?166 Do you speak English? 167 Yes, a little.168 Does your friend speak English? 169 Yes, he speaks English perfectly.170 What’s his native
 • 12
 • 1,985
 • 10

090302_2000_tu_tieng_anh_thong_dung_756.pdf

090302_2000_tu_tieng_anh_thong_dung_756.pdf
thông dụng . strongly(adv) bền, vững structure(n) cấu trúc student(n) học sinh, sinh viên studio(n) xưởng vẽ study(n) sự học tập study(v) học stuff(n) chất style(n) phong. bắt đầu 2000 từ tiếng Anh thơng dụng Nguyễn ðặng Hồng Duy Học, học nữa, học mãi!!! Trang 19 state(n) đại vò state(v) tuyên bố statement(n) lời tuyên
 • 22
 • 0
 • 0

NguPhap_TA.pdf

NguPhap_TA.pdf
thông dụng, dễ hiểu . They understand the problem now. (stative verb) He always swims in the evening. (habitual action) We want to leave now. (stative verb) The coffee tastes delicious.. hiện trạng thái (stative verb) như sau: know believe hear see smell wish understand hate love like want sound have need appear seem taste own Các từ
 • 129
 • 0
 • 0

nhung-phuong-phap-giup-tang-hieu-qua-lam-viec.pdf

nhung-phuong-phap-giup-tang-hieu-qua-lam-viec.pdf
Luôn có những giải pháp giúp bạn cải thiện chất lượng của một ngày làm việc. Những giải pháp này còn đảm bảo cho bạn có thể đẩy mạnh các khoản thu nhập cá nhân. Mặc dù bề ngoài có vẻ khá nh
 • 6
 • 2,679
 • 11

lanh-dao-gioi-phai-xay-dung-quan-he.pdf

lanh-dao-gioi-phai-xay-dung-quan-he.pdf
lãnh đạo giỏi phải xây dựng quan hệ
 • 5
 • 393
 • 21
1 2 3 4 .. >