Tổng hợp tài liệu :

18TTr037 THPT yên lạc 2 vĩnh phúc đề THPT 2018 lần 1 có ma trận có lời giải

đề thi thử đại học lần 2- THPT YÊN LẠC 2- VĨNH PHÚC

đề thi thử đại học lần 2- THPT YÊN LẠC 2- VĨNH PHÚC
. Sở giáo dục & đào tạo Vnh Phỳc Đề thi . Trờng THPT Yờn Lc 2 Khối : . Thời gian thi : . Ngày thi : . THI MễN HểA HC 12 (Mã đề 112) Câu 1 : Cho hn hp cha x mol Mg, y mol Fe. thanh sắt nguyên chất. Số trường hợp ăn mòn điện hóa là A. 1 B. 3 C. 2 D. 0 C©u 17 : Các phát biểu sau đây phát biểu nào đúng A. các axít hữu đều làm đỏ quì tím B. các axít hữu đều yếu hơn. luôn đúng A. Trong một nguyên tử, số khối bằng tổng số hạt proton và nơtron B. Trong một nguyên tử, số khối bằng tổng khối lượng các hạt proton và nơtron C. Trong một nguyên tử, số khối bằng tổng
 • 6
 • 203
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh lần 4 năm 2015 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh lần 4 năm 2015 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc
. đề thi 132 SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2 ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 4 NĂM HỌC 20 14 - 2015 MÔN TIẾNG ANH - KHỐI 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian. THPT YÊN LẠC 2 ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 4 NĂM HỌC 20 14 - 2015 MÔN TIẾNG ANH - KHỐI 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Đề thi 06 trang đề 209. VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2 ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 4 NĂM HỌC 20 14 - 2015 MÔN TIẾNG ANH - KHỐI 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Đề thi 06 trang
 • 26
 • 564
 • 0

Đề khảo sát chất lượng môn tiếng anh lớp 10 năm 2015 2016 trường THPT yên lạc 2, vĩnh phúc

Đề khảo sát chất lượng môn tiếng anh lớp 10 năm 2015  2016 trường THPT yên lạc 2, vĩnh phúc
. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 1 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2 —————— ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 10 MÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC 2015 -2 016 Thời gian. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 6 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2 —————— HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 10 MÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC 2015 -2 016 Hướng. won the 2015 Wimbledon last July 5. Everyone who visits Da Nang falls in love with it. WRITING (1,0 diểm) Mô tả tiêu chí đánh giá Điểm tối đa Bố cục (0.3 points) o Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc o
 • 7
 • 621
 • 6

Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học của trường THPT yên lạc 2 vĩnh phúc lần 1 năm 2016 đề 132

Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học của trường THPT yên lạc 2  vĩnh phúc  lần 1 năm 2016  mã đề 132
... CH3OH C2H5OH C C2H5OH C3H7CH2OH D CH3OH C2H5CH2OH Câu 40: Cho cân hóa học sau: (a) H2 (k) + I2 (k) ‡ˆ ˆ† ˆˆ 2HI (k) (b) 2NO2 (k) ‡ˆ ˆ† ˆˆ N2O4 (k) (c) 3H2 + N2 (k) ‡ˆ ˆ† ˆˆ 2NH3 (k) (d) 2SO2 (k)... 15g -> 22 ,3g Câu 27 : Đáp án : C Chỉ Zn phản ứng với HCl => nH2 = nZn = 0 ,2 mol => mCu = m = 20 – 0 ,2. 65 = 7g Câu 28 : Đáp án : A CnH2nO2 + (1,5n – 1) O2 -> nCO2 + nH2O mol -> (1,5n – 1) -> n -> ... thỏa mãn tính chất X A B C D Câu 34: Trong điều kiện thích hợp xảy phản ứng sau: (a) 2H2SO4 + C => 2SO2 + CO2 + 2H2O (b) H2SO4 + Fe(OH )2 => FeSO4 + 2H2O (c) 4H2SO4 + 2FeO => Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O
 • 9
 • 708
 • 0

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016 (có đáp án)

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016 (có đáp án)
Cho NTK: H = 1, C = 12, N = 14, O= 16, Na= 23, Mg = 24, Al = 27, Cl = 35,5; S = 32, Ca = 40, Fe = 56, Cu= 64, Zn = 65, Ba = 137.Câu 1: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá,...) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn ?A. Dùng fomon, nước đáB. Dùng nước đá khô , fomonC. Dùng phân đạm, nước đá khôD. Dùng nước đá và nước đá khôCâu 2: Este propyl axetat công thức nào sau đây?A. C2H5COOCH3B. CH3COOCH2C2H5C. CH3COOCH3D. HCOOC2H5Câu 3: Tính chất vật lí chung của kim loại làA. Tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim.B. Tính mềm, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim.C. Nhiệt độ nóng chảy cao, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim.D. Tính cứng, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim.Câu 4: Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng muối khan thu được làA. 4,1 gam.B. 12,3 gam.C. 8,2 gam.D. 16,4 gam.Câu 5: sáu dung dịch riêng biệt chứa các chất: NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3, FeCl3, NaNO3 chứa trong các lọ mất nhãn. Nếu chỉ dùng dd NaOH thể nhận ra tối đa bao nhiêu dung dịch?A. 3B. 6C. 4D. 5Câu 6: 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, FeCl3, AlCl3, CrCl3. Thêm dung dịch KOH loãng, dư vào 4 dung dịch trên thì sau cùng số kết tủa thu được làA. 2B. 1C. 4D. 3Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 31,25 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn trong dung dịch HNO3, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol N2O và 0,1 mol NO. cạn dung dịch sau phản ứng thu được 157,05 gam hỗn hợp muối. Vậy số mol HNO3 đã bị khử trong phản ứng trên làA. 0,40 molB. 0,50 molC. 0,45 molD. 0,30 molCâu 8: Cho một mẫu hợp kim NaBa tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X làA. 150ml.B. 75ml.C. 60ml.D. 30ml.Câu 9: Trong sự ăn mòn tấm tôn (sắt tráng kẽm) khi để ngoài không khí ẩm thìA. Sắt bị khử, kẽm bị oxi hoá.B. Kẽm bị khử, sắt bị oxi hoá.C. Sắt bị ăn mòn, kẽm được bảo vệ.D. Kẽm là cực âm, sắt là cực dương.Câu 10: Chất làm quì tím hóa xanh làA. CH3NH2B. C2H5NH3ClC. H2NC3H5(COOH)2D. H2NCH2COOHCâu 11: Môi trường không khí, đất, nước xung quanh một số nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm bởi khí độc, ion kim loại nặng và các hóa chất. Biện pháp nào sau đây không thể chống ô nhiễm môi trường ?A. Thay đổi công nghệ sản xuất, sử dụng nhiên liệu sạch.B. Xả chất thải trực tiếp ra không khí, sông, hồ, biển.C. hệ thống sử lí chất thải trước khi xả ra hệ thống không khí, sông, hồ, biển.D. Thực hiện chu trình khép kín để tận dụng chất thải một cách hiệu quả.Câu 12: Chất nào sau đây được dùng để bó bột khi gãy xương?A. Tinh bộtB. Đá vôiC. Thạch caoD. Vôi tôiCâu 13: Hỗn hợp X gồm axit oxalic, axit axetic, axit acrylic và axit malonic (HOOCCH2COOH). Cho 0,25 mol X phản ứng hết với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu được 0,4 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X trên cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu được CO2 và 7,2 gam H2O. Phần trăm khối lượng của axit oxalic trong X làA. 56,73%.B. 21,63%.C. 43,27%.D. 64,90%.Câu 14: Vị trí của nguyên tử K(Z = 19) trong bảng hệ thống tuần hoàn làA. ô 19, chu kì 4, nhóm IA.B. ô 19, chu kì 4, nhóm IB.C. ô 19, chu kì 4, nhóm VIIIA.D. ô 19, chu kì 3, nhóm IA.Câu 15: Chất nào vừa tính axit ,vừa tính oxi hóa mạnh ?A. CrO3B. Cr2O3C. Cr(OH)3D. K2Cr2O7
 • 13
 • 670
 • 0

thpt yen lac 2 vinh phuc mon tieng anh lan 1 nam 2017 file word co loi giai chi tiet

thpt yen lac 2 vinh phuc mon tieng anh lan 1 nam 2017 file word co loi giai chi tiet
... comic Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đáp án 1- C 11 -B 21 -D 31- B 41- B 2- A 12 - D 22 -A 32- C 42- B 3-C 13 -A 23 -A 33-D 43-A 4-B 14 -C 24 -C 34-C 44-D 5-C 15 -C... 44-D 5-C 15 -C 25 -B 35-A 45-D 6-A 16 -A 26 -B 36-B 46-B 7-B 17 -D 27 -D 37-C 47-D 8-A 18 -D 28 -C 38-C 48-B 9-A 19 -B 29 -D 39-C 49-C 10 -A 20 -A 30-D 40-B 50-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Question 1: Đáp án C Surrounded... http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Question 45: Please _ and see us when you have time You are always welcome A come away B come to C come in D come round
 • 19
 • 181
 • 0
1 2 3 4 .. >