Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ truyền hình kỹ thuật số mobitv của mobifone tại thành phố huế

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MUA HÀNG ĐIỆN TỬ QUA MẠNG

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MUA HÀNG ĐIỆN TỬ QUA MẠNG
Ngày nay internet không chỉ là mạng truyền thông mà còn là phương tiện toàn cầu cho các giao dịch của người tiêu dùng. Với tốc độ phát triển nhanh chóng trong những năm qua, Intermet đã trở thành phương tiện phổ biến cho truyền thông, dịch vụ và thương mại
 • 117
 • 4,854
 • 69

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ internet bankingcủa khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP nam việt – chi nhánh huế

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ internet bankingcủa khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP nam việt – chi nhánh huế
. CAẽC YU T ANH HặNG N Dặ ậNH Sặ DUNG DậCH VU INTERNET BANKING CUA KHAẽCH HAèNG CAẽ NHN TAI NGN HAèNG TMCP NAM VIT - CHI NHAẽNH HU Sinh vión thổỷc hióỷn: L THậ
 • 37
 • 451
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam chi nhánh huế

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam chi nhánh huế
. chung: Xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Mobile Banking, từ đó đề ra các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ MB của ngân hàng. 6. tế Việt Nam chi nhánh Huế”. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung: Xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Mobile Banking,
 • 138
 • 1,119
 • 7

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 3g của khách hàng mobifone trên thành phố huế

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 3g của khách hàng mobifone trên thành phố huế
. trạng sử dụng dịch vụ 3G của của khách hàng Mobifone tại thị trường thành phố Huế - Xác đinh các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 3G của khách. khách hàng về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 3G của Mobifone trên thành phố Huế 582.2.7.1. Đánh giá của khách hàng về các nhân tố
 • 73
 • 1,287
 • 17

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng qua mạng của giới trẻ tại thành phố nha trang

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng qua mạng của giới trẻ tại thành phố nha trang
. hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng qua mạng của giới trẻ tại thành phố Nha Trang Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trình bày phương pháp nghiên cứu và. tài Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng qua mạng của giới trẻ tại thành phố Nha Trang được thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề đó. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. HỌC NHA TRANG ĐẬU THỊ TRÀ MY NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MUA HÀNG QUA MẠNG CỦA GIỚI TRẺ TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG KHÓA LUẬN TỐT
 • 95
 • 1,089
 • 3

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng điện tử qua mạng của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng điện tử qua mạng của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng
. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng điện tử qua mạng của người tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng để thực hiện luận văn tốt nghiệp. 2 2. Mục tiêu nghiên cứu. DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ THÙY DUNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MUA HÀNG ĐIỆN TỬ QUA MẠNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. lên ý định sử dụng dịch vụ mua hàng điện tử qua mạng của người tiêu dùng. - Giả thuyết H 2 : Nhận thức tính dễ sử dụng có tác động cùng chiều (+) lên ý định sử dụng dịch vụ mua hàng điện tử qua
 • 26
 • 1,296
 • 7

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 3G trên mạng Mobifone của khách hàng tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 3G trên mạng Mobifone của khách hàng tại Bà Rịa Vũng Tàu
. NGHỆ TP. HCM HUỲNH THẾ KHÁNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ 3G TRÊN MẠNG MOBIFONE CỦA KHÁCH HÀNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành. NGHỆ TP. HCM HUỲNH THẾ KHÁNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ 3G TRÊN MẠNG MOBIFONE CỦA KHÁCH HÀNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ .   Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 3G trên mạng Mobifone của khách hàng tại Bà Rịa Vũng Tàu  1.2.
 • 128
 • 508
 • 3

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng cá nhân

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng cá nhân
. v mobile banking ca khách hàng cá nhân. - Phm vi nghiên cu: TP.HCM - i tng kho sát: Các khách hàng cá nhân ca ngơn hƠng có hiu bit v dch v mobile banking. - Thi gian nghiên. banking ca khách hàng cá nhân đ nghiên cu. Vic tìm hiu ý đnh s dng dch v mobile banking thông qua vic xác đnh các yu t có nh hng đn ý đnh s dng dch v mobile banking lƠ. ít nghiên cu v các nhân t tác đng đn ý đnh s dng mobile banking. Xut phát t thc t trên, tác gi chn đ tƠi Nghiên cu các yu t nh hng đn ý đnh s dng dch v mobile banking
 • 125
 • 695
 • 4

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ bảo hiểm liên kết ngân hàng (bancassurance) của khách hàng cá nhân tại thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ bảo hiểm liên kết ngân hàng (bancassurance) của khách hàng cá nhân tại thành phố hồ chí minh
... c a khách hàng cá nhân t i TP.H Chí Minh - K t qu nghiên c u c s đ Ngân hàng hi u đ h c y u t nh ng đ n ý đ nh s d ng d ch v b o hi m liên k t ngân hàng c a khách hàng cá nhân t i TP.H Chí Minh, ... hi m liên k t ngân hàng gi a khách hàng ngân hàng Nh v y nghiên c u đ a y u t tác đ ng đ n nh n th c c a khách hàng v b o hi m liên k t ngân hàng: m i quan h 21 c a khách hàng v i ngân hàng (th... n ý đ nh s d ng d ch v b o hi m liên k t ngân hàng c a khách hàng cá nhân t i TP H Chí Minh V i m c đích xác đ nh y u t nh h ng đ n ý đ nh s d ng d ch v b o hi m liên k t ngân hàng c a khách hàng
 • 126
 • 613
 • 2

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh long an

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh long an
... TRÂM NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH LONG AN Chuyên ngành: Tài – Ngân. .. Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến khách hàng cá nhân Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Long An làm luận văn tốt nghiệp 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN... TRẠNG PHÁT TRIỂN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH LONG AN 27 3.1 Tổng quan ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Long
 • 150
 • 508
 • 3

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng tại ngân hàng TMCP sài gòn địa bàn TP hồ chí minh

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng tại ngân hàng TMCP sài gòn địa bàn TP hồ chí minh
... TMCP Sài Gòn? Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định sử dụng dịch vụ Mobile banking khách hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn? 2.3 Dựa kết nghiên cứu, giải pháp góp phần phát triển dịch vụ Mobile banking Ngân. .. Internet Banking /Mobile banking Xuất phát từ lý nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ Mobile banking khách hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn địa bàn Tp Hồ. .. XUẤT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TU ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 16 T U 2.6 TU T U CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU
 • 123
 • 766
 • 5
1 2 3 4 .. >