Tổng hợp tài liệu :

Phân tích thực trạng tồn trữ thuốc tại trung tâm y tế thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên năm 2016

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 trên bệnh nhân ngoại trú tại trung tâm y tế thành phố thái nguyên

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 trên bệnh nhân ngoại trú tại trung tâm y tế thành phố thái nguyên
. 2- Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh đái tháo đường typ 2 trên bệnh nhân điều trị ngoại trú 3- Đánh giá bước đầu hiệu quả điều trị đối với bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại phòng. BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI DƯƠNG THỊ DUNG KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 TRÊN BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN. typ 2 trên bệnh nhân điều trị ngoại trú tại Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên Với 3 mục tiêu: 1- Khảo sát các đặc điểm của bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường trong mẫu nghiên cứu. 2- Khảo
 • 83
 • 2,066
 • 26

Phân tích hoạt động cung ứng thuốc tại trung tâm y tế sơn hà tỉnh quảng ngãi

Phân tích hoạt động cung ứng thuốc tại trung tâm y tế sơn hà tỉnh quảng ngãi
. HÀ NỘI - 2013 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐINH THỊ VIỆT HÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN HÀ TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2012. BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐINH THỊ VIỆT HÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN HÀ TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2012 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN. huyện Sơn Hà và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng thuốc, chúng t ôi thực hiện đề tài nghiên cứu: “ Phân tích hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện đa khoa Sơn Hà – tỉnh Quảng Ngãi
 • 76
 • 533
 • 2

Phân tích thực trạng bảo quản và sử dụng vacxin tại trung tâm y tế thành phố việt trì năm 2012

Phân tích thực trạng bảo quản và sử dụng vacxin tại trung tâm y tế thành phố việt trì năm 2012
. bảo quản vacxin tại trung tâm y tế Việt Trì năm 2012. 27 3.1.1. Nhân lực 27 3.1.2. Bảo quản vacxin tai trung tâm y tế thành phố Việt Trì. 29 3.1.3. Tiêm chủng mở rộng tại trung tâm y tế Việt. BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI *** NGÔ THỊ MINH PHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG VACXIN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ NĂM 2012 LUẬN. quản vacxin và tình hình cung ứng và sử dụng vacxin tại Trung tâm Y tế thành phố Việt Trì, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Khảo sát tình hình cung ứng và sử dụng vacxin tại trung tâm
 • 68
 • 1,174
 • 5

Phân tích hoạt động tồn trữ thuốc tại trung tâm y tế huyện lục yên, tỉnh yên bái năm 2014

Phân tích hoạt động tồn trữ thuốc tại trung tâm y tế huyện lục yên, tỉnh yên bái năm 2014
... công tác tồn trữ thuốc TTYT huyện Lục Y n năm 2014 Phân tích số dự trữ thuốc TTYT huyện Lục Y n năm 2014 Từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tồn trữ thuốc TTYT huyện Lục Y n Chƣơng...BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI HỨA NGỌC HUY PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TỒN TRỮ THUỐC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỤC Y N, TỈNH Y N BÁI, NĂM 2014 LUẬN VĂN DƢỢC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH:... TTYT huyện Lục Y n TTYT huyện Lục Y n thành lập theo Quyết định số 307/QĐ-UBND ng y 12/3 /2014 UBND tỉnh Y n Bái việc thành lập Trung tâm y huyện Lục Y n sở hợp Bệnh viện đa khoa Trung tâm y tế;
 • 87
 • 1,051
 • 4

Phân tích hoạt động lựa chọn thuốc tại trung tâm y tế huyện văn yên, tỉnh yên bái năm 2014

Phân tích hoạt động lựa chọn thuốc tại trung tâm y tế huyện văn yên, tỉnh yên bái năm 2014
... Phân tích hoạt động lựa chọn thuốc Trung tâm y tế huyện Văn Y n, tỉnh Y n Bái năm 2014 với 02 mục tiêu: Phân tích quy trình lựa chọn thuốc vào danh mục thuốc Trung tâm y tế huyện Văn Y n, tỉnh. .. trị 1.2.7 Vài nét Trung tâm y tế huyện Văn Y n, tỉnh Y n Bái Trung tâm y tế huyện Văn Y n, tỉnh Y n Bái đơn vị y tế tuyến huyện, thực nhiệm vụ khám chữa bệnh, chương trình y tế Quốc gia, công...BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI MAI KHẮC HÙNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN THUỐC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN Y N, TỈNH Y N BÁI NĂM 2014 LUẬN VĂN DƢỢC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH:
 • 81
 • 200
 • 0

Phân tích hoạt động lựa chọn thuốc tại trung tâm y tế dầu tiếng tỉnh bình dương

Phân tích hoạt động lựa chọn thuốc tại trung tâm y tế dầu tiếng tỉnh bình dương
... tác dược TTYT không tránh khỏi hạn chế Để đánh giá danh mục thuốc sử dụng hoạt động lựa chọn thuốc TTYT, đề tài Phân tích hoạt động lựa chọn thuốc trung tâm y tế Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương năm... tả hoạt động x y dựng danh mục thuốc danh mục thuốc sử dụng trung tâm y tế Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương năm 2014 - So sánh cấu danh mục thuốc danh mục thuốc sử dụng trung tâm y tế Dầu Tiếng tỉnh Bình. .. UBND tỉnh Bình Dương việc Thành lập TTYT huyện Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng đơn vị nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, chịu quản lý, đạo chuyên môn Sở Y tế tổ chức biên chế, chuyên
 • 75
 • 409
 • 0

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc tại Trung tâm y tế huyện Tân Thành

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc tại Trung tâm y tế huyện Tân Thành
... y tế huyện Tân Thành với hai mục tiêu sau: 1 .Phân tích cấu danh mục thuốc sử dụng trung tâm y tế huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu 2 .Phân tích thực trạng kê đơn ngoại trú trung tâm y tế Tân Thành. .. lý sử dụng thuốc thực tế trung tâm y tế huyện Tân Thành, đóng vai trò việc chăm sóc sức khỏe cho người dân huyện, tiến hành nghiên cứu đề tài: Phân tích thực trạng sử dụng thuốc trung tâm y tế. .. TTYT tách thành 03 đơn vị trung tâm y tế dự phòng, Bệnh viện đa khoa phòng Y tế huyện Tân Thành Ng y 15/5/2012 TTYT huyện Tân Thành sáp nhập từ trung tâm Y tế dự phòng huyện Bệnh viện Đa khoa huyện
 • 81
 • 274
 • 1

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa năm 2014

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa năm 2014
... dụng thuộc Bệnh viện đa khoa Thành phố Thanh Hóa năm 2014 với mục tiêu: Phân tích danh mục thuốc Bệnh viện đa khoa Thành phố Thanh Hóa năm 2014 Phân tích thực trạng kê đơn sử dụng thuốc ngoại... sàng thuốc 1.4 THÔNG TIN VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ 1.4.1 Sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thanh Hóa (BVĐK Thành phố Thanh Hóa) 15 Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thanh. .. cấu giá trị tiền thuốc sử dụng BV Đa khoa Thành phố Thanh Hóa năm 2014 - Hồi cứu tài liệu, sổ sách liên quan đến toàn thuốc Tân dược sử dụng BV Đa khoa Thành phố Thanh Hóa năm 2014, bao gồm: +
 • 80
 • 2,022
 • 7

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa năm 2014

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa năm 2014
... cứu Phân tích thực trạng sử dụng thuốc bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc năm 2014 với hai mục tiêu: Phân tích cấu thuốc tiêu thụ Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc Thanh Hóa năm 2014 Phân tích. .. TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI LÊ KHẢ HẢI PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC LẶC TỈNH THANH HÓA NĂM 2014 LUẬN VĂN DƢỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH : TỔ CHỨC QUẢN... lực bệnh viện ĐKKV Ngọc Lặc 2014 15 Bảng 1.2 Mô hình bệnh tật bệnh viện ĐKKV Ngọc Lặc 2014 16 Bảng 2.3 Các biến số nghiên cứu 23 Bảng 3.4 Giá trị tiền thuốc sử dụng bệnh viện ĐKKV Ngọc Lặc năm 2014
 • 70
 • 412
 • 4

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc tại Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa năm 2014

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc tại Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa năm 2014
... 16 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT THANH HOÁ NĂM 2014 Nội dung 1: Phân tích cấu số lượng giá trị thuốc sử dụng bệnh viện Nội Tiết Thanh Hóa năm 2014 Nội dung 2: Phân tích. .. dụng thuốc bệnh viện Nội Tiết Thanh Hóa năm 2014 với hai mục tiêu : Phân tích cấu số lượng giá trị thuốc sử dụng Bệnh viện Nội Tiết Thanh Hóa năm 2014 Phân tích thực trạng kê đơn thuốc Bảo hiểm... số sử dụng thuốc cho sở khám chữa bệnh 1.3 Thực trạng sử dụng thuốc số bệnh viện nước ta 1.4 MỘT VÀI NÉT VỀ BỆNH NỘI TIẾT VÀ BỆNH VIỆN NỘI TIẾT THANH HÓA 10 1.4.1 Bệnh nội tiết 10 1.4.2 Bệnh viện
 • 71
 • 571
 • 1

phân tích thực trạng sử dụng thuốc tại trung tâm y tế huyện tân thành

phân tích thực trạng sử dụng thuốc tại trung tâm y tế huyện tân thành
... tình hình sử dụng thuốc bệnh viện trung tâm y tế 1.5 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN THÀNH 1.5.1 Giới thiệu trung tâm y tế huyện Tân Thành Quá trình hình thành phát triển TTYT huyện Tân Thành thành lập... y tế huyện Tân Thành với hai mục tiêu sau: 1 .Phân tích cấu danh mục thuốc sử dụng trung tâm y tế huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu 2 .Phân tích thực trạng kê đơn ngoại trú trung tâm y tế Tân Thành. .. lý sử dụng thuốc thực tế trung tâm y tế huyện Tân Thành, đóng vai trò việc chăm sóc sức khỏe cho người dân huyện, tiến hành nghiên cứu đề tài: Phân tích thực trạng sử dụng thuốc trung tâm y tế
 • 78
 • 304
 • 1

Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại trung tâm y tế thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc

Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại trung tâm y tế thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
... 2025 Trung tâm Y tế Thành phố Vĩnh Y n 93 4.1.3 Quan điểm, định hướng thực chế tự chủ tài Trung tâm Y tế Thành phố Vĩnh Y n 94 4.2 Giải pháp nâng cao chế tự chủ tài Trung tâm Y tế Thành phố. .. Chƣơng THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ VĨNH Y N TỈNH VĨNH PHÚC 48 3.1 Khái quát Trung tâm Y tế Thành phố Vĩnh Y n 48 3.1.1 Sơ lược hình thành. .. nhằm nâng cao tự chủ tài Trung tâm Y tế Thành phố Vĩnh Y n tỉnh Vĩnh Phúc 3.2.3 Phạm vi không gian: đề tài thực Trung tâm Y tế Thành phố Vĩnh Y n tỉnh Vĩnh Phúc Ý nghĩa khoa học thực tiễn Luận
 • 125
 • 423
 • 3

Phân tích thực trạng tồn trữ thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang năm 2015

Phân tích thực trạng tồn trữ thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang năm 2015
... tồn trữ thuốc bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động bệnh viện, thực đề tài: Phân tích thực trạng tồn trữ thuốc bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên. .. Đa khoa huyện Vĩnh Thuận Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận có địa Khu Phố Vĩnh Phước 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang Bệnh viện đa khoa Vĩnh thuận bệnh viện hạng II Số... Thực trạng tồn trữ thuốc nước giới 14 1.3.2 Thực trạng công tác tồn trữ số bệnh viện nước 14 1.4 Vài nét Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận 15 1.4.1 Vài nét Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận
 • 79
 • 270
 • 0

Phân tích thực trạng kê đơn thuốc bảo hiểm y tế ngoại trú tại trung tâm y tế thành phố thái nguyên năm 2016

Phân tích thực trạng kê đơn thuốc bảo hiểm y tế ngoại trú tại trung tâm y tế thành phố thái nguyên năm 2016
... sát thực trạng thực quy chế kê đơn thuốc BHYT ngoại trú theo TT 05 /2016/ TT-BYT Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên Phân tích số số kê đơn thuốc ngoại trú Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên năm. .. BHYT chi trả năm 2016 Trung tâm Y tế Thành phố Thái Nguyên - Tiêu chuẩn lựa chọn: đơn thuốc ngoại trú BHYT kê Trung tâm Y tế Thành phố Thái Nguyên khoảng thời gian từ 01/07 /2016 đến 31/12 /2016. .. thực quy chế kê đơn thuốc ngoại trú trung tâm chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: Phân tích thực trạng kê đơn thuốc điều trị ngoại trú Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên năm 2016 với hai
 • 66
 • 82
 • 2

Phân tích thực trạng tồn trữ thuốc tại trung tâm y tế thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên năm 2016

Phân tích thực trạng tồn trữ thuốc tại trung tâm y tế thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên năm 2016
... sau: Phân tích thực trạng tồn trữ thuốc Trung tâm y tế Thành phố Thái NguyênTỉnh Thái Nguyên năm 2016 Phân tích thực trạng dự trữ thuốc Trung tâm y tế Thành phố Thái Nguyên năm 2016 Mô tả thực. .. Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên năm 2016 nhằm mục tiêu: Mô tả thực trạng bảo quản thuốc Trung tâm y tế Thành phố Thái Nguyên năm 2016 Phân tích thực trạng dự trữ thuốc Trung tâm y tế Thành phố Thái. .. rõ thực trạng tồn trữ thuốc Trung tâm y tế Thành phố Thái Nguyên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm, thực đề tài: Phân tích thực trạng tồn trữ thuốc Trung tâm y tế Thành phố Thái
 • 67
 • 42
 • 0
1 2 3 4 .. >