Tổng hợp tài liệu :

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng ở trẻ em dưới 6 tuổi tại khoa cấp cứu nhi bệnh viện đa khoa huyện như xuân thanh hóa

khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa nội bệnh viện đa khoa tỉnh

khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa nội bệnh viện đa khoa tỉnh
. Khảo Sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa nội Bệnh viện đa khoa tỉnh Thứ ba - 29/05/2012 07:10 Dược. nhiễm khuẩn nói chung, khoa Dược bệnh viện đa khoaTĩnh đã tiến hành đề tài nghiên cứu khoa học : “ Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới. hấp dưới tại khoa Nội tổng hợp bệnh viên Đa khoa Hà Tĩnh” với mục đích : - Đánh giá tình hình xét nghiệm nuôi cấy và làm kháng sinh đồ trong điều trị 1 số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới. -
 • 6
 • 1,701
 • 20

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) tại khoa nội b bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) tại khoa nội b bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
. sỏt tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị đợt cấp b nh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) tại khoa Nội B - B nh viện đa khoa tỉnh Thái B nh năm 2010" với mục tiêu : 1.Mô tả đặc điểm b nh. B Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI VŨ MẠNH HÙNG KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ ĐỢT CẤP B NH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH (COPD) TẠI KHOA NỘI B BỆNH VIỆN ĐA KHOA. HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ ĐỢT CẤP B NH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH (COPD) TẠI KHOA NỘI B BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI B NH NĂM 2010 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I MãSố : CK
 • 72
 • 983
 • 1

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp dưới tại khoa nội bệnh viện đa khoa huyện định hóa

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp dưới tại khoa nội bệnh viện đa khoa huyện định hóa
. tài Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa nội Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa Với các mục tiêu sau: 1. Khảo sát thực trạng sử dụng kháng. kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp 2. Khảo sát tính hợp lý về chỉ định kháng sinh và liều dùng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp tại Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa. Từ. HÀ NỘI HOÀNG MINH VŨ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP DƯỚI TẠI KHOA NỘI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐỊNH HÓA LUẬN VĂN DƯỢC SỸ CHUYÊN KHOA
 • 71
 • 1,485
 • 15

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa nội, bệnh đa khoa tỉnh quảng trị

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải ở cộng đồng tại khoa nội, bệnh đa khoa tỉnh quảng trị
. Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa Nội – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với các mục tiêu sau: 1. Khảo sát đặc điểm bệnh nhân viêm phổi. phổi mắc phải cộng đồng tại khoa Nội – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và đặc điểm vi khuẩn gây bệnh trong thời gian nghiên cứu. 2. Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm. phổi mắc phải cộng đồng tại khoa Nội – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 3. Đánh giá việc sử dụng kháng sinh về lựa chọn phác đồ, liều dùng nhóm aminoglycosid và hiệu quả trong điều trị viêm
 • 100
 • 548
 • 4

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em tại khoa nhi bệnh viện bắc thăng long

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi ở trẻ em tại khoa nhi bệnh viện bắc thăng long
. sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em từ 1 tháng đến 5 tuổi tại khoa nhi Bệnh viện Bắc Thăng Long. 3. Đánh giá tính hợp lý trong việc sử dụng kháng sinh trong điều trị. hiện đề tài: Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em tại khoa nhi Bệnh viện Bắc Thăng Long với các mục ti êu sau: 1. Khảo sát đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên. HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THANH XUÂN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI TRẺ EM TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN BẮC THĂNG LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC
 • 81
 • 1,039
 • 7

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại bệnh viện sản nhi nghệ an

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi ở trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại bệnh viện sản nhi nghệ an
. 3. Đánh giá tính hợp lý trong sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại khoa Hô Hấp- bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Từ kết quả thu được, có kiến nghị với bệnh viện. SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI TRẺ EM TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ DƢỢC HỌC CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LÝ- DƯỢC LÂM SÀNG MÃ SỐ: 60 720 4 05. toàn viện, trong đó chủ yếu là bệnh nhân viêm phổi. Xuất phát từ thực tế trên chúng tôi thực hiện đề tài: Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em từ 2 tháng
 • 103
 • 961
 • 7

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng, tại khoa nội, bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải ỏ cộng đồng, tại khoa nội, bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang
. viện đa khoa tỉnh Hà Giang. 3. Phân tích được tính hợp lý trong việc sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa nội – bệnh viện đa khoa Tỉnh Hà Giang. . DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG, TẠI KHOA NỘI - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG. tại khoa nội – bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang trong thời gian nghiên cứu. 2. Khảo sát được việc lựa chọn kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa nội – bệnh viện đa
 • 99
 • 570
 • 4

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại một số bệnh viện tuyến TW việt nam

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại một số bệnh viện tuyến TW ở việt nam
. sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viẽm phổi tại một số bệnh viện tuyến TW đại diện cho mỗi vùng miền trong cả nước. • Đánh giá tính hợp lý trong sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi. 20 3.2. Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi 21 3.2.1. Danh mục kháng sinh sử dụng trong điều trị viêm phổi 21 3.2.2. Số phác đồ kháng sinh sử dụng bệnh nhân VPMPCĐ 23 3.2.3 hạn nghiên cứu một bệnh viện, vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài: Đánh giá tỉnh hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại một số bệnh viện tuyến Trung ương Việt Nam ” với các
 • 70
 • 466
 • 1

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu trên bệnh nhân tổn thương tủy sống tại trung tâm phục hồi chức năng bệnh viện bạch mai

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu trên bệnh nhân tổn thương tủy sống tại trung tâm phục hồi chức năng bệnh viện bạch mai
. NGUYỄN MINH TÚ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU TRÊN BỆNH NHÂN TỔN THƯƠNG TỦY SỐNG TẠI TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH VIỆN BẠCH MAI KHÓA LUẬN. NGUYỄN MINH TÚ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU TRÊN BỆNH NHÂN TỔN THƯƠNG TỦY SỐNG TẠI TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH VIỆN BẠCH MAI KHÓA LUẬN. hành đề tài: Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu trên bệnh nhân tổn thương tủy sống tại Trung tâm Ph ục hồi chức năng bệnh viện Bạch Mai với các mục
 • 73
 • 459
 • 0

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn
Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn
 • 80
 • 502
 • 0

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị
Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa b2 bệnh viện hữu nghị
 • 78
 • 568
 • 4

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị ngoại trú tại bệnh viện bạch mai

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị ngoại trú tại bệnh viện bạch mai
. 2012. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI TRẦN NHÂN THẮNG - Bệnh viện Bạch Mai TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá các chỉ số kê đơn kháng sinh. " ;Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Bạch Mai& quot; với mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ phân bố số thuốc trong một đơn thuốc; Đánh giá tỷ lệ đơn thuốc có sử. có sử dụng kháng sinh; Tỷ lệ các nhóm kháng sinh được sử dụng và tỷ lệ sử dụng các kháng sinh trong từng nhóm; Tỷ lệ sử dụng kết hợp kháng sinh trong đơn thuốc; Tỷ lệ sử dụng kháng sinh theo
 • 5
 • 906
 • 16

KHẢO sát TÌNH HÌNH sử DỤNG KHÁNG SINH TRONG điều TRỊ NHIỄM KHUẨN hô hấp cấp TÍNH TRẺ EM tại BỆNH VIỆN đa KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN năm 2012

KHẢO sát TÌNH HÌNH sử DỤNG KHÁNG SINH TRONG điều TRỊ NHIỄM KHUẨN hô hấp cấp TÍNH ở TRẺ EM tại BỆNH VIỆN đa KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN năm 2012
. tài Khảo sát việc sử dụng KS trong điều trị NKHHCT tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên nhằm mục tiêu: Đánh giá tình hình sử dụng KS bệnh nhi NKHHCT điều trị tại khoa. việc sử dụng kháng sinh cho nhóm bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm khuẩn và nhóm không có dấu nhiễm khuẩn không có sự khác biệt. Bảng 6: So sánh thời gian điều trị kháng sinh giữa 2 nhóm bệnh nhi. 155 Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính (NKHHCT) là bệnh có tỉ lệ mắc cao nhất và là nguyên nhân tử vong hàng đầu trẻ em, đặc biệt trẻ dưới 5 tuổi. Hàng năm, trên Thế giới có 4,3 triệu trẻ chết
 • 3
 • 713
 • 12

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn sau phẫu thuật sản phụ khoa tại bệnh viện phụ sản trung ương

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn sau phẫu thuật sản phụ khoa tại bệnh viện phụ sản trung ương
... nhiễm khuẩn sau phẫu thuật sản phụ khoa Bệnh viện Phụ sản Trung Ương Khảo sát đặc điểm sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn sau phẫu thuật sản phụ khoa Bệnh viện Phụ sản Trung Ương CHƢƠNG TỔNG... sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn sau phẫu thuật sản phụ khoa Bệnh viện Phụ Sản Trung Ƣơng” với mục tiêu: 1 Khảo sát đặc điểm bệnh nhân, bệnh lý nhiễm khuẩn vi khuẩn học nhiễm khuẩn sau phẫu. .. DƢỢC HÀ NỘI HỒ THỊ THÚY HẰNG Mã sinh viên : 1201169 KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN SAU PHẪU THUẬT SẢN PHỤ KHOA TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƢƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
 • 102
 • 110
 • 0

Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng trẻ em 2 tháng đến 5 tuổi tại khoa nhi bệnh viện a thái nguyên

Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng ở trẻ em 2 tháng đến 5 tuổi tại khoa nhi bệnh viện a thái nguyên
... NGUYỄN THỊ TỐN PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG TRẺ EM THÁNG ĐẾN TUỔI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN... A Thái Nguyên thời gian nghiên cứu Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi cộng đồng trẻ em khoa Nhi - bệnh viện A Thái Nguyên Phân tích tính hợp lý việc sử dụng kháng sinh điều. .. viêm phổi cộng đồng trẻ em tháng đến tuổi khoa Nhi - bệnh viện A Thái Nguyên , với mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm bệnh nhân đặc điểm vi khuẩn gây bệnh viêm phổi cộng đồng trẻ em khoa Nhi - bệnh viện
 • 78
 • 109
 • 1

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng trẻ em dưới 6 tuổi tại khoa cấp cứu nhi bệnh viện đa khoa huyện như xuân thanh hóa

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng ở trẻ em dưới 6 tuổi tại khoa cấp cứu  nhi bệnh viện đa khoa huyện như xuân  thanh hóa
... - Khảo sát đặc điểm bệnh nhân mắc viêm phổi mẫu nghiên cứu Khoa Cấ p cứu -Nhi Bệnh viện Đa khoa Huyê ̣n Như Xuân -Thanh Hóa - Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi cộng đồng. .. ĐƠNG KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG TRẺ EM DƯỚI TUỔI TẠI KHOA CẤP CỨU -NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NHƯ XUÂN -THANH HÓA LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA. .. nhân nhi, giảm tỷ lê ̣ kháng kháng sinh thực đề tài: Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi cộng đồng trẻ em tuổi khoa Cấ p cứu -Nhi Bệnh viện Đa khoa huyê ̣n Như Xuân- Thanh
 • 73
 • 137
 • 0

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại bệnh viện đa khoa thị xã phú thọ

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải ở cộng đồng tại bệnh viện đa khoa thị xã phú thọ
... HÀ NỘI NGUYỄN VĂN VIỆT PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ PHÚ THỌ LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH:... bị bệnh viện tuyến việc điều trị gặp nhiều khó khăn Từ thực tế trên, tiến hành nghiên cứu đề tài : Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng bệnh viện đa khoa. .. khoa thị xã Phú Thọ Đề tài gồm mục tiêu cụ thể sau : Khảo sát đặc điểm bệnh nhân thực trạng sử dụng kháng sinh điều trị VPCĐ BVĐK thị xã Phú Thọ Phân tích tính hợp lý sử dụng kháng sinh điều trị
 • 76
 • 127
 • 1
1 2 3 4 .. >