Tổng hợp tài liệu :

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải ở cộng đồng tại bệnh viện đa khoa thị xã phú thọ

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn bụng

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn ổ bụng
. nhiễm khuẩn bụng 9 1.2.5. Điều trị nhiễm khuẩn bụng 10 1.3. TỔNG QUAN VỀ KHÁNG SINH 11 1.3.1. Các nhóm kháng sinh thƣờng dùng trong nhiễm khuẩn bụng . 11 1.4. TỔNG QUAN VỀ SỬ DỤNG KHÁNG. khuẩn phân lập 58 4.1.6. Tình hình kháng kháng sinh của một số vi khuẩn thƣờng gặp 61 4.2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KS TRONG ĐIỀU TRỊ NKOB 62 4.2.1. Bàn luận về danh mục các kháng sinh sử dụng điều. 2 KS ………………………………….45 Bảng 3.14. Sự thay đổi kháng sinh …………………………………………. 46 Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn bụng tại khoa Ngoại - Bệnh viện đại học Y
 • 96
 • 509
 • 0

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa nội, bệnh đa khoa tỉnh quảng trị

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải ở cộng đồng tại khoa nội, bệnh đa khoa tỉnh quảng trị
. Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa Nội – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với các mục tiêu sau: 1. Khảo sát đặc điểm bệnh nhân viêm phổi. phổi mắc phải cộng đồng tại khoa Nội – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và đặc điểm vi khuẩn gây bệnh trong thời gian nghiên cứu. 2. Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm. phổi mắc phải cộng đồng tại khoa Nội – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 3. Đánh giá việc sử dụng kháng sinh về lựa chọn phác đồ, liều dùng nhóm aminoglycosid và hiệu quả trong điều trị viêm
 • 100
 • 548
 • 4

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em tại khoa nhi bệnh viện bắc thăng long

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi ở trẻ em tại khoa nhi bệnh viện bắc thăng long
. sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em từ 1 tháng đến 5 tuổi tại khoa nhi Bệnh viện Bắc Thăng Long. 3. Đánh giá tính hợp lý trong việc sử dụng kháng sinh trong điều trị. hiện đề tài: Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em tại khoa nhi Bệnh viện Bắc Thăng Long với các mục ti êu sau: 1. Khảo sát đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên. HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THANH XUÂN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI TRẺ EM TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN BẮC THĂNG LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC
 • 81
 • 1,039
 • 7

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại bệnh viện sản nhi nghệ an

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi ở trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại bệnh viện sản nhi nghệ an
. 3. Đánh giá tính hợp lý trong sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại khoa Hô Hấp- bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Từ kết quả thu được, có kiến nghị với bệnh viện. SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI TRẺ EM TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ DƢỢC HỌC CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LÝ- DƯỢC LÂM SÀNG MÃ SỐ: 60 720 4 05. toàn viện, trong đó chủ yếu là bệnh nhân viêm phổi. Xuất phát từ thực tế trên chúng tôi thực hiện đề tài: Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em từ 2 tháng
 • 103
 • 961
 • 7

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh viêm màng não mủ tại khoa nhi bệnh viện đa khoa xanh pôn

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh viêm màng não mủ tại khoa nhi bệnh viện đa khoa xanh pôn
. khoa Nhi bệnh viện Xanh Pôn.  Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh viêm màng não mủ tại khoa Nhi bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Phân tích tính hợp lý trong sử dụng kháng. “ Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh viêm màng não mủ tại khoa Nhi bệnh viện đa khoa Xanh Pôn với mục tiêu:  Nghiên cứu đặc điểm của bệnh nhân Viêm màng não mủ tại. ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI DIỆU LINH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM MÀNG NÃO MỦ TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC
 • 78
 • 417
 • 2

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng, tại khoa nội, bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải ỏ cộng đồng, tại khoa nội, bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang
. viện đa khoa tỉnh Hà Giang. 3. Phân tích được tính hợp lý trong việc sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa nội – bệnh viện đa khoa Tỉnh Hà Giang. . DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG, TẠI KHOA NỘI - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG. tại khoa nội – bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang trong thời gian nghiên cứu. 2. Khảo sát được việc lựa chọn kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa nội – bệnh viện đa
 • 99
 • 570
 • 4

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại một số bệnh viện tuyến TW việt nam

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại một số bệnh viện tuyến TW ở việt nam
. sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viẽm phổi tại một số bệnh viện tuyến TW đại diện cho mỗi vùng miền trong cả nước. • Đánh giá tính hợp lý trong sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi. 20 3.2. Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi 21 3.2.1. Danh mục kháng sinh sử dụng trong điều trị viêm phổi 21 3.2.2. Số phác đồ kháng sinh sử dụng bệnh nhân VPMPCĐ 23 3.2.3 hạn nghiên cứu một bệnh viện, vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài: Đánh giá tỉnh hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại một số bệnh viện tuyến Trung ương Việt Nam ” với các
 • 70
 • 466
 • 1

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn
Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa nội 1, bệnh viện đa khoa xanh pôn
 • 80
 • 502
 • 0

Đánh giá việc lựa chọn sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa hô hấp, bệnh viện bạch mai

Đánh giá việc lựa chọn sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải ở cộng đồng tại khoa hô hấp, bệnh viện bạch mai
Đánh giá việc lựa chọn sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa hô hấp, bệnh viện bạch mai Đánh giá việc lựa chọn sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa hô hấp, bệnh viện bạch mai Đánh giá việc lựa chọn sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa hô hấp, bệnh viện bạch mai Đánh giá việc lựa chọn sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa hô hấp, bệnh viện bạch mai Đánh giá việc lựa chọn sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa hô hấp, bệnh viện bạch mai Đánh giá việc lựa chọn sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa hô hấp, bệnh viện bạch mai Đánh giá việc lựa chọn sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa hô hấp, bệnh viện bạch mai Đánh giá việc lựa chọn sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa hô hấp, bệnh viện bạch mai Đánh giá việc lựa chọn sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa hô hấp, bệnh viện bạch mai Đánh giá việc lựa chọn sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa hô hấp, bệnh viện bạch mai Đánh giá việc lựa chọn sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa hô hấp, bệnh viện bạch mai Đánh giá việc lựa chọn sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại khoa hô hấp, bệnh viện bạch mai
 • 99
 • 348
 • 2

Nghiên cứu việc quản lý sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện nhi nghệ an

Nghiên cứu việc quản lý sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện nhi nghệ an
Nghiên cứu việc quản lý sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện nhi nghệ an Nghiên cứu việc quản lý sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện nhi nghệ an Nghiên cứu việc quản lý sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện nhi nghệ an Nghiên cứu việc quản lý sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện nhi nghệ an Nghiên cứu việc quản lý sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện nhi nghệ an Nghiên cứu việc quản lý sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện nhi nghệ an Nghiên cứu việc quản lý sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện nhi nghệ an Nghiên cứu việc quản lý sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện nhi nghệ an Nghiên cứu việc quản lý sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện nhi nghệ an Nghiên cứu việc quản lý sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện nhi nghệ an Nghiên cứu việc quản lý sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện nhi nghệ an Nghiên cứu việc quản lý sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện nhi nghệ an
 • 141
 • 307
 • 2

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi người lớn tại bệnh viện đống đa năm 2003

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi người lớn tại bệnh viện đống đa năm 2003
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế biến đến thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ngưu tất . điểm của bệnh nhân viêm phổi điều trị tại bệnh viện Đống Đa. + Đánh giá việc lựa chọn và sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi người lớn. + Đề xuất một số ý kiến góp phần sử dụng thuốc. bệnh nhân phải chuyển viện. Trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành đề tài: Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi người lớn tại bệnh viện Đông Đa năm 2003, với các mục tiêu: +. HỌC Dược HÀ NỘI ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH sử DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỂU TRỊ VIÊM PHổI NGƯỜI LỚN TẠI BỆNH VIỆN ĐỐNG ĐA NĂM 2003 (KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Dược sĩ ĐẠI HỌC KHÓA 1999 - 2004) NGƯỜI HƯỚNG DẪN:
 • 50
 • 225
 • 0

Phân tích chi phí điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại bệnh viện nhi tỉnh nam định năm 2015

Phân tích chi phí điều trị viêm phổi mắc phải ở cộng đồng tại bệnh viện nhi tỉnh nam định năm 2015
... số cách phân loại chi phí STT Cách phân loại Nội dung Phân loại chi phí theo  Chi phí đầu tư (chi phí vốn) đầu vào  Chi phí thường xuyên Phân loại theo nguồn  Chi phí trực... Tính chi phí của một năm: Chi phí thường xuyên phải được phân tích cho giai đoạn một năm, chi phí đầu tư (có thể không xảy năm nghiên cứu) cũng phải được phân bổ cho từng năm. .. Phân tích chi phí điều trị viêm phổi mắc phải ở cộng đồng tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2015 với mục tiêu sau: Phân tích cấu chi phí trực tiếp điều trị viêm phổi
 • 62
 • 697
 • 0

Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng trẻ em 2 tháng đến 5 tuổi tại khoa nhi bệnh viện a thái nguyên

Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng ở trẻ em 2 tháng đến 5 tuổi tại khoa nhi bệnh viện a thái nguyên
... NGUYỄN THỊ TỐN PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG TRẺ EM THÁNG ĐẾN TUỔI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN... A Thái Nguyên thời gian nghiên cứu Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi cộng đồng trẻ em khoa Nhi - bệnh viện A Thái Nguyên Phân tích tính hợp lý việc sử dụng kháng sinh điều. .. viêm phổi cộng đồng trẻ em tháng đến tuổi khoa Nhi - bệnh viện A Thái Nguyên , với mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm bệnh nhân đặc điểm vi khuẩn gây bệnh viêm phổi cộng đồng trẻ em khoa Nhi - bệnh viện
 • 78
 • 109
 • 1

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại bệnh viện a tỉnh thái nguyên

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại bệnh viện a tỉnh thái nguyên
... phổi cộng đồng Hiện tại, ch a có nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng bệnh viện Vì lý trên, thực đề tài Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh điều trị. .. trị viêm phổi mắc phải cộng đồng bệnh viện A Thái Nguyên thực với mục tiêu sau: Khảo sát thực trạng sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng bệnh viện A Thái Nguyên thời gian... DƯỢC HÀ NỘI ĐỖ TRUNG NGH A PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG TẠI BỆNH VIỆN A TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGHÀNH:
 • 71
 • 87
 • 0

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại bệnh viện đa khoa đức giang

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại bệnh viện đa khoa đức giang
... chứng bệnh viêm phổi trẻ em 1 .2 ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG TRẺ EM 1 .2. 1 Nguyên tắc điều trị VPCĐ trẻ em 1 .2. 2 Cơ sở để lựa chọn kháng sinh điều trị viêm phổi cộng đồng trẻ. .. NGUYỄN VĂN LINH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG TRẺ EM TỪ THÁNG ĐẾN TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN... trẻ em, tiến hành thực đề tài: Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng trẻ em từ tháng đến tuổi bệnh viện đa khoa Đức Giang với mục tiêu sau: Khảo sát tình
 • 83
 • 71
 • 0

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại bệnh viện đa khoa thị phú thọ

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải ở cộng đồng tại bệnh viện đa khoa thị xã phú thọ
... HÀ NỘI NGUYỄN VĂN VIỆT PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ PHÚ THỌ LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH:... bị bệnh viện tuyến việc điều trị gặp nhiều khó khăn Từ thực tế trên, tiến hành nghiên cứu đề tài : Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng bệnh viện đa khoa. .. khoa thị Phú Thọ Đề tài gồm mục tiêu cụ thể sau : Khảo sát đặc điểm bệnh nhân thực trạng sử dụng kháng sinh điều trị VPCĐ BVĐK thị Phú Thọ Phân tích tính hợp lý sử dụng kháng sinh điều trị
 • 76
 • 127
 • 1
1 2 3 4 .. >