Tổng hợp tài liệu :

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện nhi thanh hóa

Tìm hiểu và phân tích tình hình sử dụng dịch vụ tin tức tại http://m.xalo.vn của công ty Cổ phần Truyền thông Tinh Vân

Tìm hiểu và phân tích tình hình sử dụng dịch vụ tin tức tại http://m.xalo.vn của công ty Cổ phần Truyền thông Tinh Vân
Công ty Cổ phần Truyền thông Tinh Vân (Tinhvan Media) là một doanh nghiệp trẻ, năng động và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực truyền thông tại Việt Nam. Tinhvan Media là một trong những công ty thành viên của công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinhvan Group).
 • 51
 • 468
 • 0

Phân tích tình hình sử dụng lao động, tiền lương tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại than uông bí giai đoạn 2006 – 2010

Phân tích tình hình sử dụng lao động, tiền lương tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại than uông bí giai đoạn 2006 – 2010
Chuyên đề của em bao gồm các nội dung sau:Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất chủ yếu của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Than Uông Bí.Chương 2: Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần sản xuất – thương mại Than Uông Bí năm 2010.Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng lao động tiền lương của công ty cp sản xuất và thương mại Than Uông Bí giai đoạn 2006 2010. . phần sản xuất và thương mại Than Uông Bí. 1.1.1 Khái quát về công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Uông bí Tên công ty: Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Uông Bí Tên giao dịch. tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần sản xuất – thương mại Than Uông Bí năm 2010. Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng lao động tiền lương của công ty cp sản xuất và thương. Uông Bí – TKV em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp với chuyên đề: “ Phân tích tình hình sử dụng lao động, tiền lương tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại Than Uông Bí giai đoạn 2006 –
 • 115
 • 333
 • 0

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn ổ bụng

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn ổ bụng
. nhiễm khuẩn ổ bụng 9 1.2.5. Điều trị nhiễm khuẩn ổ bụng 10 1.3. TỔNG QUAN VỀ KHÁNG SINH 11 1.3.1. Các nhóm kháng sinh thƣờng dùng trong nhiễm khuẩn ổ bụng . 11 1.4. TỔNG QUAN VỀ SỬ DỤNG KHÁNG. khuẩn phân lập 58 4.1.6. Tình hình kháng kháng sinh của một số vi khuẩn thƣờng gặp 61 4.2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KS TRONG ĐIỀU TRỊ NKOB 62 4.2.1. Bàn luận về danh mục các kháng sinh sử dụng điều. 2 KS ………………………………….45 Bảng 3.14. Sự thay đổi kháng sinh …………………………………………. 46 Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn ổ bụng tại khoa Ngoại - Bệnh viện đại học Y
 • 96
 • 509
 • 0

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi liên quan thở máy tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa đức giang

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi liên quan thở máy tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa đức giang
. quan đến thở máy nói riêng, chúng tôi tiến hành đề tài ‘‘ Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi liên quan thở máy tại khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện đa khoa Đức Giang ’’. NGUYỄN THU HƢƠNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG ơ LUẬN VĂN THẠC SĨ DƢỢC HỌC. đa kháng kháng sinh, do đó việc sử dụng kháng sinh đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong điều trị nhiễm khuẩn liên quan đến thở máy. Bệnh viện đa khoa Đức Giang (BVĐK Đức Giang) là bệnh viện
 • 99
 • 566
 • 1

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem một số tại bệnh viện bạch mai

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem một số tại bệnh viện bạch mai
. tiêu chí đánh giá sử dụng imipenem/cilastatin, meropenem phù hợp với tình hình sử dụng thuốc tại bệnh viện Bạch Mai.  Đánh giá tính phù hợp của việc sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại khoa. đƣợc sử dụng vì chƣa có trong danh mục thuốc của bệnh viện. Trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapeneme một số khoa tại bệnh viện. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ LỆ MINH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM CARBAPENEM MỘT SỐ KHOA TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
 • 100
 • 611
 • 7

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh viêm màng não mủ tại khoa nhi bệnh viện đa khoa xanh pôn

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh viêm màng não mủ tại khoa nhi bệnh viện đa khoa xanh pôn
. khoa Nhi bệnh viện Xanh Pôn.  Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh viêm màng não mủ tại khoa Nhi bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Phân tích tính hợp lý trong sử dụng kháng. “ Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh viêm màng não mủ tại khoa Nhi bệnh viện đa khoa Xanh Pôn với mục tiêu:  Nghiên cứu đặc điểm của bệnh nhân Viêm màng não mủ tại. ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI HÀ DIỆU LINH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM MÀNG NÃO MỦ TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC
 • 78
 • 417
 • 2

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải ỏ cộng đồng, tại khoa nội, bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải ỏ cộng đồng, tại khoa nội, bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang
. viện đa khoa tỉnh Hà Giang. 3. Phân tích được tính hợp lý trong việc sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh viêm phổi mắc phải ở cộng đồng tại khoa nội – bệnh viện đa khoa Tỉnh Hà Giang. . DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI Ở CỘNG ĐỒNG, TẠI KHOA NỘI - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG. tại khoa nội – bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang trong thời gian nghiên cứu. 2. Khảo sát được việc lựa chọn kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải ở cộng đồng tại khoa nội – bệnh viện đa
 • 99
 • 570
 • 4

Phân tích việc sử dụng kháng sinh nhóm quinolon tại khoa hồi sức tích cực, bệnh viện bạch mai

Phân tích việc sử dụng kháng sinh nhóm quinolon tại khoa hồi sức tích cực, bệnh viện bạch mai
Phân tích việc sử dụng kháng sinh nhóm quinolon tại khoa hồi sức tích cực, bệnh viện bạch mai Phân tích việc sử dụng kháng sinh nhóm quinolon tại khoa hồi sức tích cực, bệnh viện bạch mai Phân tích việc sử dụng kháng sinh nhóm quinolon tại khoa hồi sức tích cực, bệnh viện bạch mai Phân tích việc sử dụng kháng sinh nhóm quinolon tại khoa hồi sức tích cực, bệnh viện bạch mai Phân tích việc sử dụng kháng sinh nhóm quinolon tại khoa hồi sức tích cực, bệnh viện bạch mai Phân tích việc sử dụng kháng sinh nhóm quinolon tại khoa hồi sức tích cực, bệnh viện bạch mai Phân tích việc sử dụng kháng sinh nhóm quinolon tại khoa hồi sức tích cực, bệnh viện bạch mai
 • 94
 • 442
 • 8

Xây dựng bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá thí điểm tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện bạch mai

Xây dựng bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá thí điểm tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện bạch mai
Xây dựng bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá thí điểm tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện bạch mai Xây dựng bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá thí điểm tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện bạch mai Xây dựng bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá thí điểm tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện bạch mai Xây dựng bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá thí điểm tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện bạch mai Xây dựng bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá thí điểm tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện bạch mai Xây dựng bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá thí điểm tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện bạch mai Xây dựng bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá thí điểm tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện bạch mai Xây dựng bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá thí điểm tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện bạch mai Xây dựng bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá thí điểm tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện bạch mai Xây dựng bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá thí điểm tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện bạch mai Xây dựng bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá thí điểm tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện bạch mai Xây dựng bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá thí điểm tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện bạch mai Xây dựng bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá thí điểm tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện bạch mai Xây dựng bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá thí điểm tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện bạch mai Xây dựng bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá thí điểm tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện bạch mai Xây dựng bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá thí điểm tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện bạch mai Xây dựng bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá thí điểm tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện bạch mai Xây dựng bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá thí điểm tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện bạch mai
 • 78
 • 255
 • 0

NHẬN xét mọt số đặc điểm lâm SÀNG và điều TRỊ BỆNH NHÂN dị ỨNG THUỐC tại KHOA hồi sức cấp cứu BỆNH VIỆN đa KHOA TỈNH THÁI BÌNH từ năm 2009 đến năm 2011

NHẬN xét mọt số đặc điểm lâm SÀNG và điều TRỊ BỆNH NHÂN dị ỨNG THUỐC tại KHOA hồi sức cấp cứu BỆNH VIỆN đa KHOA TỈNH THÁI BÌNH từ năm 2009 đến năm 2011
. NHậN XéT MộT Số ĐặC ĐIểM LÂM SàNG Và ĐIềU TRị BệNH NHÂN Dị ứNG THUốC TạI KHOA HồI SứC CấP CứU BệNH VIệN ĐA KHOA TỉNH THáI BìNH Từ NĂM 2009 ĐếN NĂM 2011 Đỗ Minh Dơng - Bệnh viện đa khoa tỉnh. tỉnh Thái Bình Tóm tắt Mục tiêu nghiên cứu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân dị ứng thuốc tại khoa Hồi sức cấp cứu. Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân dị ứng thuốc tại khoa Hồi sức. mục tiêu: - Nhận xét đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân dị ứng thuốc tại khoa Hồi sức cấp cứu. - Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân dị ứng thuốc tại khoa Hồi sức cấp cứu. ĐốI TƯợNG Và PHƯƠNG
 • 3
 • 169
 • 0

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong xử trí cơn tăng huyết áp tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn
 • 56
 • 223
 • 0

Phân tích tình hình sử dụng thuốc điều trị lao tại khoa lao bệnh viện tw huế

Phân tích tình hình sử dụng thuốc điều trị lao tại khoa lao bệnh viện tw huế
... tích tình hình sử dụng thuốc điều trị lao khoa Lao - Bệnh viện Trung Ƣơng Huế với mục tiêu sau: Phân tích tình hình sử dụng thuốc điều trị lao Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến việc tuân thủ điều trị. .. Đối với bệnh nhân lao đƣợc quản lý điều trị ngoại trú: - Bệnh nhân lao sau điều trị nội trú khoa lao – bệnh viện TW Huế đƣợc xuất viện quản lý điều trị ngoại trú địa bàn thành phố Huế - Bệnh nhân... tích tình hình sử dụng thuốc: + Các phác đồ điều trị lao, thay đổi phác đồ điều trị lao + Các thuốc chống lao đƣợc sử dụng + Liều lƣợng thuốc chống lao + Tác dụng không mong muốn điều trị: thời
 • 94
 • 258
 • 1

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trên các bệnh nhân phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa đức giang

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trên các bệnh nhân phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa đức giang
... khoa bệnh viện, tiến hành đề tài nghiên cứu: Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh bệnh nhân phẫu thuật bệnh viện đa khoa Đức Giang với mục tiêu sau: Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh bệnh. .. trimoxazol PHÂN TÍCH VIỆC SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG PHẪU 3.2 THUẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG 3.2.1 Tỷ lệ bệnh nhân phẫu thuật sạch, nhiễm sử dụng kháng sinh dự phòng Tỷ lệ bệnh nhân phẫu thuật. .. kháng sinh bệnh nhân phẫu thuật trước sau ban hành phác đồ kháng sinh dự phòng bệnh viện đa khoa Đức Giang Phân tích việc sử dụng kháng sinh dự phòng phẫu thuật bệnh viện đa khoa Đức Giang Qua việc
 • 109
 • 299
 • 1

Phân tích tình hình sử dụng amikacin tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện nhi thanh hóa

Phân tích tình hình sử dụng amikacin tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện nhi thanh hóa
... sử dụng Amikacin khoa Hồi Sức Cấp Cứu – Bệnh viện Nhi Thanh Hóa" với hai mục tiêu sau: Khảo sát đặc điểm bệnh nhân vi khuẩn gây bệnh mẫu nghiên cứu Phân tích việc sử dụng Amikacin điều trị số bệnh. .. THẢO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG AMIKACIN TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ DƢỢC HỌC CHUYÊN NGÀNH: Dược lý – Dược lâm sàng MÃ SỐ: 60720405 Người hướng dẫn khoa. .. điểm bệnh nhân mẫu nghiên cứu 30 3.1.2 Đặc điểm vi khuẩn mẫu nghiên cứu 33 3.2 Phân tích việc sử dụng Amikacin điều trị số bệnh nhi m khuẩn 37 3.2.1 Phân tích việc sử dụng Amikacin bệnh
 • 91
 • 117
 • 1

Đặc điểm dịch tễ học viêm phổi liên quan thở máy ở trẻ ngoài tuổi sơ sinh tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương

Đặc điểm dịch tễ học viêm phổi liên quan thở máy ở trẻ ngoài tuổi sơ sinh tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương
... điểm dịch tễ học viêm phổi liên quan thở máy trẻ tuổi sơ sinh khoa Hồi sứccấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2013-2015 Xác định số yếu tố nguy viêm phổi liên quan thở máy trẻ tuổi sơ sinh. .. BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG LÊ XUÂN NGỌC LÊ KIẾN ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY Ở TRẺ NGOÀI TUỔI SƠ SINH TẠI KHOA HỒI SỨCCẤP CỨU, BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Chuyên... viêm phổi bệnh viện 10 1.2.2 Dịch tễ học viêm phổi liên quan thở máy /viêm phổi bệnh viện 10 1.2.3 Yếu tố nguy viêm phổi liên quan thở máy /viêm phổi bệnh viện 15 1.2.4 Căn nguyên gây viêm phổi liên
 • 184
 • 79
 • 0
1 2 3 4 .. >