Tổng hợp tài liệu :

ANH 15 HK2 11 CHUAN

Giáo án Anh 12 Cb Unit 10,11 (chuẩn)

Giáo án Anh 12 Cb Unit 10,11 (chuẩn)
. plans of grade 12 Nguyen Trai Upper secondary school 4 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng The 2 nd Period Date 12/ 8 Grade 12 Theme: endanger species Unit 10 Speaking. Lesson plans of grade 12 Nguyen Trai Upper secondary school 19 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng The 2 nd Period Date 12/ 8 Grade 12 Theme: Books Unit 11 Speaking
 • 30
 • 401
 • 0

Giáo án Anh 12 Unit 10, 11(chuẩn)

Giáo án Anh 12 Unit 10, 11(chuẩn)
. plans of grade 12 Nguyen Trai Upper secondary school 4 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng The 2 nd Period Date 12/ 8 Grade 12 Theme: endanger species Unit 10 Speaking. Lesson plans of grade 12 Nguyen Trai Upper secondary school 19 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng The 2 nd Period Date 12/ 8 Grade 12 Theme: Books Unit 11 Speaking
 • 30
 • 487
 • 0

Giáo án Anh CB 12 Unit 10, 11(chuẩn)

Giáo án Anh CB 12 Unit 10, 11(chuẩn)
. plans of grade 12 Nguyen Trai Upper secondary school 4 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng The 2 nd Period Date 12/ 8 Grade 12 Theme: endanger species Unit 10 Speaking. Lesson plans of grade 12 Nguyen Trai Upper secondary school 19 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng The 2 nd Period Date 12/ 8 Grade 12 Theme: Books Unit 11 Speaking
 • 30
 • 413
 • 1

Bài soạn Kế hoạch bộ môn Tiếng Anh 11 chuẩn

Bài soạn Kế hoạch bộ môn Tiếng Anh 11 chuẩn
. Ask sts to practise T.A 11, while chalk, large picture, handouts, 3 Kế hoạch bộ môn Tiếng Anh 11 ctc Giáo viên: Nguyễn Duy Tuấn Tổ Anh Văn Trường Trung Học. pairwork, groupwork T.A 11, white chalk, large picture, handouts, real objects 4 Kế hoạch bộ môn Tiếng Anh 11 ctc Giáo viên: Nguyễn Duy Tuấn Tổ Anh Văn Trường
 • 20
 • 688
 • 19

Bài soạn unit 12 tieng anh 11 chuan

Bài soạn unit 12 tieng anh 11 chuan
. Giáo án Tiếng Anh 11 (CTC) Theme: Recreation Topic: The Asian Games Week: Period: Date: Unit 12 : THE ASIAN GAMES READING Aims: By. Tổ Anh Văn Trường Trung Học Phổ Thông Tân An1 Giáo án Tiếng Anh 11 (CTC) Theme: Recreation Topic: The Asian Games Giáo viên: Đoàn Thò Vẹn Trinh- Tổ Anh
 • 9
 • 1,272
 • 7

Bài giảng unit 13 tieng anh 11 chuan

Bài giảng unit 13 tieng anh 11 chuan
. Giáo án Tiếng Anh 11 (CTC) Them: Recreation Topic: Hobbies Week: Period: Date: UNIT 13: HOBBIES READING Aims: By the end of the. Trinh- Tổ Anh Văn Trường Trung Học Phổ Thông Tân An3 Giáo án Tiếng Anh 11 (CTC) Them: Recreation Topic: Hobbies Giáo viên: Đoàn Thò Vẹn Trinh- Tổ Anh Văn
 • 10
 • 1,112
 • 11

Bài giảng Unit 11 Tieng Anh 11 chuan

Bài giảng Unit 11 Tieng Anh 11 chuan
. Trinh- Tổ Anh văn Trường Trung Học Phổ Thông Tân An8 Giáo án Tiếng Anh 11 (CTC) Theme: Nature Topic: Sources of energy Week: Period: Date: UNIT 11: SOURCES. Ss 2 Sources of energy Giáo án Tiếng Anh 11 (CTC) Theme: Nature Topic: Sources of energy Week: Period: Date: UNIT 11: SOURCES OF ENERGY SPEAKING Aims:
 • 10
 • 606
 • 11

Bài soạn Unit 1 Tieng Anh 11 chuan

Bài soạn Unit 1 Tieng Anh 11 chuan
. Giáo án Tiếng Anh 11 (CTC) Theme 1: You and me Topic: friendship Unit 1 : FRIENDSHIP Part A: READING I. Objectives By. Đoàn Thò Vẹn Trinh- Tổ: Anh Văn Trường Trung Học Phổ Thông Tân An Week: Period: Date: Friendship 1 Giáo án Tiếng Anh 11 (CTC) Theme 1: You and me Topic:
 • 10
 • 13,138
 • 46

Tài liệu Unit 2 Tieng Anh 11 chuan

Tài liệu Unit 2 Tieng Anh 11 chuan
. Period: Date: UNIT 2 : PERSONAL EXPERIENCES Giáo viên: Đoàn Thò Vẹn Trinh- Tổ Anh Văn Trường Trung Học Phổ Thông Tân An6 Giáo án Tiếng Anh 11 (CTC) Theme:. pushed me to the ground. Answers: 1.d 2. g 3. a 4. j 5. h 6. e 7. l 8. b 9. i 10. f 11. c 12. k Week: Period: Date: UNIT 2 : PERSONAL EXPERIENCES Part E: LANGUAGE
 • 18
 • 562
 • 2

Bài soạn Unit 4 Tieng Anh 11 chuan

Bài soạn Unit 4 Tieng Anh 11 chuan
. Trinh- Tổ Anh Văn Trường Trung Học Phổ Thông Tân An4 Giáo án Tiếng Anh 11 (CTC) Theme: Education Topic: Volunteer work Week: Period: Date: Unit 4 : VOLUNTEER. Period: Date: Unit 4 : VOLUNTEER WORK Part D: WRITING Giáo viên: Đoàn Thò Vẹn Trinh- Tổ Anh Văn Trường Trung Học Phổ Thông Tân An10 Giáo án Tiếng Anh 11 (CTC)
 • 19
 • 519
 • 1

Tài liệu Unit 5 Tieng Anh 11 chuan

Tài liệu Unit 5 Tieng Anh 11 chuan
. Date: UNIT 5 : ILLITERACY Part A: Language Focus Giáo viên: Đoàn Thò Vẹn Trinh- Tổ Anh Văn Trường Trung Học Phổ Thông Tân An13 Giáo án Tiếng Anh 11 (CTC). Đoàn Thò Vẹn Trinh- Tổ Anh Văn Trường Trung Học Phổ Thông Tân An 15 Giáo án Tiếng Anh 11 (CTC) Theme: Education Topic: Illiteracy 5. John promised to give
 • 16
 • 485
 • 0

Bài soạn Unit 6 Tieng Anh 11 chuan

Bài soạn Unit 6 Tieng Anh 11 chuan
. Trinh- Tổ Anh Văn Trường Trung Học Phổ Thông Tân An11 Giáo án Tiếng Anh 11 (CTC) Theme: Education Topic: Competitions Week: Period: Date: UNIT 6: COMPETITIONS. Trinh- Tổ Anh Văn Trường Trung Học Phổ Thông Tân An5 Giáo án Tiếng Anh 11 (CTC) Theme: Education Topic: Competitions Week: Period: Date: UNIT 6: COMPETITIONS
 • 15
 • 880
 • 1

Bài giảng Unit 7 Tieng Anh 11 chuan

Bài giảng Unit 7 Tieng Anh 11 chuan
. Trinh- Tổ Anh Văn Trường Trung Học Phổ Thông Tân An 4 Giáo án Tiếng Anh 11 (CTC) Theme: Community Topic: Population Week: Period: Date: UNIT 7: POPULATION. Thò Vẹn Trinh- Tổ Anh Văn Trường Trung Học Phổ Thông Tân An 7 Giáo án Tiếng Anh 11 (CTC) Theme: Community Topic: Population arrangement 7 WARM UP Competition
 • 16
 • 523
 • 2

Gián án Unit 10 Tieng Anh 11 chuan

Gián án Unit 10 Tieng Anh 11 chuan
. Date: Unit 10 NATURE IN DANGER Part B: SPEAKING Giáo viên: Đoàn Thò Vẹn Trinh- Tổ Anh Văn Trường Trung Học Phổ Thong Tân An 3 Giáo án Tiếng Anh 11 (CTC). Vẹn Trinh- Tổ Anh Văn Trường Trung Học Phổ Thong Tân An 1 Giáo án Tiếng Anh 11 (CTC) Theme: Nature Topic: Nature in danger 2. Pre- reading : 10 mins 3. While
 • 13
 • 849
 • 1

Bài giảng Unit 12 Tiếng Anh 11 chuẩn

Bài giảng Unit 12 Tiếng Anh 11 chuẩn
. Trinh- Tổ Anh Văn Trường Trung Học Phổ Thông Tân An4 Giáo án Tiếng Anh 11 (CTC) Theme: Recreation Topic: The Asian Games Week: Period: Date: Unit 12 : THE. Trinh- Tổ Anh Văn Trường Trung Học Phổ Thông Tân An6 Giáo án Tiếng Anh 11 (CTC) Theme: Recreation Topic: The Asian Games Week: Period: Date: Unit 12 : THE
 • 10
 • 384
 • 1

Tài liệu TIẾNG ANH 11 ( CHUẨN ) - HỌC KỲ I docx

Tài liệu TIẾNG ANH 11 ( CHUẨN ) - HỌC KỲ I docx
. hard if the lesson are -- - -- - A. expressing B. inquiring C. disappointing D. interesting 17. The United Nations is a (n )- - -- - -- - organization. A. international. warmed him against -- - -- - -- - -- to the capital by train. A. to travel B. travel C. traveling D. traveled 11. The rain prevented us -- -- - -- - -- - -climbing to
 • 36
 • 469
 • 6

Tài liệu TIẾNG ANH 11 ( CHUẨN ) - HỌC KỲ II docx

Tài liệu TIẾNG ANH 11 ( CHUẨN ) - HỌC KỲ II docx
. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C D C A A D B B A -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- UNIT 13 – 16 ( Tam Bình ) I. Choose the word that has the underlined part. TIẾNG ANH 11 ( CHUẨN ) - HỌC KỲ II A . PHONETICS UNIT 9 – 12 ( Phú Quới ) A.Choose the word that has the underlined
 • 42
 • 767
 • 6

Chuyên đề LTĐH môn Toán - Trần Anh Tuấn - ĐÁP ÁN chuẩn( trang 301 - 361 ) - Bản khớp đáp án - 15 chương

Chuyên đề LTĐH môn Toán - Trần Anh Tuấn - ĐÁP ÁN chuẩn( trang 301 - 361 ) - Bản khớp đáp án - 15 chương
Đề bài: http://123doc.vn/document/1221215-chuyen-de-ltdh-mon-toan-tran-anh-tuan-de-bai-trang-001-300-ban-khop-dap-an-15-chuong.htm Chuyên đề LTĐH môn Toán - Trần Anh Tuấn - ĐÁP ÁN chuẩn( trang 301 - 361 ) - Bản khớp với đáp án - 15 chương
 • 61
 • 870
 • 2

đề kiểm tra 15 phútSH 11 - chuẩn bài 2

đề kiểm tra 15 phútSH 11 - chuẩn bài 2
. TRƯỜNG THPT VIỆT BẮC ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH – 15 PHÚT TỔ SINH – HÓA BÀI SỐ 1 . NĂM HỌC: 20 09 – 20 10 HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – BÀI 2 – HỌC KÌ I Năm học: 20 09 – 20 10 I. CÂU HỎI TRẮC. -& gt;diều -& gt; ruột -& gt; hậu môn. C. miệng -& gt; hầu -& gt; diều -& gt; thực quản -& gt; mề -& gt; ruột -& gt; hậu môn D. miệng -& gt; hầu -& gt; thực quản -& gt; mề -& gt; diều -& gt; ruột -& gt; hậu. -& gt; Mao mạch -& gt;Tĩnh mạch -& gt; Động mạch -& gt; Tim B. tim -& gt; Động mạch -& gt; Mao mạch -& gt;Tĩnh mạch -& gt; Tim C. tim -& gt; Động mạch -& gt; Tĩnh mạch -& gt; Mao mạch -& gt; Tim D. tim -& gt;
 • 8
 • 434
 • 11
1 2 3 4 .. >