Tổng hợp tài liệu :

Đề thi thử đh (VLTT 125 1 2014)

Đề thi thử ĐH - CĐ Lần 1. Năm 2009

Đề thi thử ĐH - CĐ Lần 1. Năm 2009
. TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 5 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG LẦN 1 NĂM 2009 MÔN :Vật lý Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 209 Họ, tên thí sinh: . Độ dài của các con lắc là: A. l 1 =50cm, l 2 = 72cm B. l 1 =78cm, l 2 =11 0cm C. l 1 =72cm, l 2 =50cm D. l 1 =88cm, l 2 =11 0cm. Câu 23: Một vật thực hiện
 • 6
 • 297
 • 2

Đề thi thư ĐH - CĐ Lần 1. Năm 2009

Đề thi thư ĐH - CĐ Lần 1. Năm 2009
. 1 +L 2 )/I. C. t ∆ (L 1 +L 2 )/I. D. 0,5 t ∆ (L 1 -L 2 )/I. B. Phần dành cho TS ban CB ( Từ câu 51 đến câu 60) -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -. là u = 310 cos100 π t(V). Tại thời điểm nào gần nhất sau đó hiệu điện thế tức thời đạt giá trị 15 5V? A. 1/ 50s. B. 1/ 100s. C. 1/ 300s. D. 1/ 150s Câu 13 : Một
 • 6
 • 317
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH -CĐ LẦN 1

ĐỀ THI THỬ ĐH -CĐ LẦN 1
. F2 l: A. (1: 2 :1) n , (3 :1) n B. (3 :1) n , (3 :1) n C. (1: 2 :1) n , (1: 2 :1) n D. (1: 1) n , (1: 2 :1) n Cõu 16 . T l xut hin loi kiu hỡnh (aabbD-) F 1 ca phộp. 48 01 liên kết hiđrơ và có khối lượng 10 8 .10 4 đvC. Số nuclêơtit mỗi loại của gen sau đột biến là: A. T = A = 6 01, G = X = 11 99 B. A = T = 600, G = X = 12 00
 • 5
 • 315
 • 0

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 môn Toán khối A năm 2008

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 môn Toán khối A năm 2008
. dương a ; b ; c . Đẳng thức xảy ra khi nào? Câu IV:(3,0 điểm) Cho hình hộp chữ nhật ABCD .A& apos;B'C'D' có AB =AA' = 2a và AD = 2a . 1. . DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐẦ NẴNG *** TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2008- LẦN 1 ***** Môn thi: TOÁN – Khối A Thời gian làm
 • 1
 • 271
 • 1

Đề thi thử ĐH môn Hóa 1

Đề thi thử ĐH môn Hóa 1
. Thi thử Đại học 2009 Môn Hóa học THI THỬ ĐẠI HỌC 2009 MÔN HÓA HỌC Đề thi số 1 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 50 câu hỏi trắc. Trang 8 Thi thử Đại học 2009 Môn Hóa học Câu 1 A Câu 11 B Câu 21 B Câu 31 A Câu 41 A Câu 2 A Câu 12 B Câu 22 C Câu 32 D Câu 42 D Câu 3 D Câu 13 C Câu
 • 9
 • 321
 • 0

Đề thi thử ĐH-CĐ- 2009- 1

Đề thi thử ĐH-CĐ- 2009- 1
. 19 92 5 .12 1,4 + 40,0 19 95 13 .604,3 - 2.706,5 19 99 23 .16 2,0 - 82,0 2005 69 .11 4,0 - 4.648,0 2007 (sơ bộ) 11 1.243,6 -14 .12 0,8 Anh ( chị) hãy: 1. Tính giá trị xuất. THỜI KỲ 19 88- 2007 ( Đơn vị : Triệu USD) Năm Tổng giá trị xuất nhập khẩu Cán cân xuất nhập khẩu 19 88 3.795 ,1 - 1. 718 ,3 19 90 5 .15 6,4 - 348,4 19 92 5 .12 1,4 +
 • 1
 • 190
 • 0

De thi thu DH 2009 (so 1)

De thi thu DH 2009 (so 1)
. TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 PHAN NGỌC HIỂN - CÀ MAU Môn thi : LỊCH SỬ - KHỐI C Thời gian làm bài: 180. cứu lí luận về con đường cách mạng thu c đòa để truyền bá vào Việt Nam. - 1921, Người lập Hội liên hiệp các dân tộc thu c đòa ở Paris để đoàn kết các lực
 • 5
 • 246
 • 0

đề thi thử ĐH-CĐ lần 1, năm học 2011-2012 Trường THPT minh khai Môn thi: lịch sử - khối C

đề thi thử ĐH-CĐ lần 1, năm học 2011-2012 Trường THPT minh khai Môn thi: lịch sử - khối C
Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi thử đại học giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học
 • 5
 • 407
 • 1

đề thi thử ĐH-CĐ lần 1, năm học 2011-2012 Môn thi: lịch sử - khối C

đề thi thử ĐH-CĐ lần 1, năm học 2011-2012 Môn thi: lịch sử - khối C
Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi thử đại học giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học . Chúc các bạn thi tốt!
 • 6
 • 291
 • 1

Đề thi thử ĐH-CĐ lần 1

Đề thi thử ĐH-CĐ lần 1
. +G 1 +G 2 =10 0% N1. B. A 1 +T 2 +G 1 +X 1 =10 0 %N1 C. A 1 +T 1 +G 1 +X 1 =50% số nuclêôtit của mỗi mạch. D. A 1 +T 1 +G 1 +X 2 =10 0 %N2. 045: Một quần thể. hiệu:A 1 ,T 1 ,G 1 ,X 1 . Các nuclêôtit trên mạch 2 của gen được kí hiệu:A 2 ,T 2 ,G 2 ,X 2. Biểu thức nào sau đây là đúng: A. A 1 +T 1 +G 1 +G 2 =10 0% N1.
 • 6
 • 254
 • 0

DỀ THI THỬ ĐH -2010- SỐ 1

DỀ THI THỬ ĐH -2010- SỐ 1
. thôi 01. 14 . 27. 40. 02. 15 . 28. 41. 03. 16 . 29. 42. 04. 17 . 30. 43. 05. 18 . 31. 44. 06. 19 . 32. 45. 07. 20. 33. 46. 08. 21. 34. 47. 09. 22. 35. 48. 10 giao thoa là: A. 15 vân sáng và 14 vân tối. B. 17 vân sáng và 18 vân tối. C. 15 vân sáng và 16 vân tối. D. 16 vân sáng và 15 vân tối. Câu 48: Chọn câu sai
 • 5
 • 255
 • 0

Đề thi thử ĐH Tiếng Anh 1

Đề thi thử ĐH Tiếng Anh 1
. of daily training. 1C 2A 3D 4B 5B 6B 7C 8A 9C 10 D 11 C 12 A 13 D 14 D 15 A 16 D 17 C 18 D 19 A 20D 10 21B 22D 23A 24D 25C 26B 27C 28D 29B 30D 31C 32A 33D 34C 35C. of this hill, we’ll be all right. a. Eventually b. Once c. Now d. At the time 4 ĐÁP ÁN 1B 2C 3A 4A 5D 6C 7D 8B 9A 10 C 11 A 12 A 13 B 14 D 15 D 16 C 17 A 18 B 19 D
 • 11
 • 1,503
 • 2

Đề thi thử ĐH - Quỳnh Lưu 1 ( tham khảo)

Đề thi thử ĐH - Quỳnh Lưu 1 ( tham khảo)
. (1 ) < ;(2 )< ;(3 )< ;(4 )< ;(5 )< ;(6 ) B. (6 )< ;(5 )< ;(4 )< (1 ) < ;(3 )< ;(2 ) C. (2 )< ;(3 )< (1 ) < ;(4 )< ;(5 )< ;(6 ) D. (6 )< ;(4 )< ;(5 )< (1 ) < ;(3 )< ;(2 ) Cõu 5: Cú. đúng của X là: A. CH 3 -COO-CH=CH-OOC-CH 3 B. CH 2 =CH-COO-CH 2 -OOC-CH 3 C. CH 3 -COO-CH(CH 3 )-OOC-CH 3 D. HCOO-CH=CH-OOC-CH 2 -CH 3 Câu 37 : Một hợp
 • 4
 • 248
 • 0

Đề thi thử ĐH&CĐ lần 1(Dao động cơ&Sóng)

Đề thi thử ĐH&CĐ lần 1(Dao động cơ&Sóng)
. D.F min = 10 N. Cõu4: Mt vt thc hiờn ng thi hai dao ng iu hũa cựng phng, theo cỏc phng trỡnh sau: (li tớnh bng cm, thi gian t tớnh bng giõy s) x 1 = 2acos360t v 1,5 s. D.2s v 5 s Cõu7: Mt vt thc hin ng thi hai dao ng iu hũa cựng phng, cú phng trỡnh: (li tớnh bng cm, thi gian t tớnh bng giõy s) x 1 = 3 cos(20t
 • 7
 • 258
 • 0

Đề thi thử ĐH-KD lần 1-tháng 12-2010

Đề thi thử ĐH-KD lần 1-tháng 12-2010
. GD-ĐT Bắc Ninh Trường THPT Hàn Thuyên Đề thi thử đại học Môn : Toán 11-Khối D Thời gian : 180 phút ( Ngày thi 04 -12-2010 ) CâuI( 2 điểm ) : 1. Giải phương. dây cung có độ dài bằng 8. 2. Cho hình chóp S.ABCD. Trên các cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy các điểm I, M, K thỏa mãn: SI = 2IA, SK= KC 3 1 . Gọi O là giao
 • 2
 • 232
 • 0

Gián án Đề thi thử ĐH Toán số 1

Gián án Đề thi thử ĐH Toán số 1
. - đề i ( Thời gian 15 0 phút ) Bài I: (2,5 điểm) Cho hàm số 1mx 2mxx y 2 + = 1) Với giá trị nào của m thì hàm số có cực trị ? 2) Khảo sát hàm số khi. () đồng thời vuông góc với d. Họ và tên : Số báo danh : + 1 0 2 )1( x dxx 4 0 3 13 3 dxxcos.xsin 1 1 3 9 4 12 = = zyx
 • 1
 • 185
 • 0

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Toán khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Toán khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế
. Sở GDĐT Thừa thi n Huế ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI B- D (Lần 1) Trường THPT Hai B Trưng Năm học: 2 013 -2 014 (Thời gian làm b i: 18 0 phút) Câu 1: (2điểm) Cho hàm số y = 2 1 2 x x   có. 0.25 Câu V 1 điểm *AC có véc tơ chỉ phương : u  = (1; -2 ) ; A  (d 1 )C A(a ;-2 a +2) ; B  (d 2 ) B( t ; t-2) ; D  (d 3 ) D(k ;-k-2) ; BD  =(k-t ; -k-t) ; BD  . u  . 0 (1) *I là trung điểm của AB thì I  (d 1 ) và I( 4 ; 2 2 k t k t     )  k + 3t = 8 (2) * Giải (1) và (2) ta có : B( 3 ; 1) ; D( -1 ; -1 ) * A  (d 1 ) và C  (d 1 ) ; AB  =(a -
 • 4
 • 273
 • 0

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Hóa học khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Hóa học khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế
. C 13 2 13 C 13 2 14 C 13 2 15 B 13 2 16 B 13 2 17 D 13 2 18 D 13 2 19 B 13 2 20 D 13 2 21 B 13 2 22 A 13 2 23 A 13 2 24 A 13 2 25 D 13 2 26 B 13 2 27 A 13 2 28 B 13 2. Trang 1/ 6 - Mã đề thi 13 2 SỞ GD&ĐT THỪA THI N HUẾ TRƯỜNG THPT HAI B TRƯNG (ĐỀ CHÍNH THỨC) THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 - NĂM 2 014 Môn: Hóa học (khối B) Thời gian làm b i: 90 phút. và B? A. 2,2-dimetylpropan -1 - ol, 3-metylbutan -1 - ol. B. 2-metylbutan-2-ol, pentan -1 - ol. C. 2,2-dimetylpropan -1 - ol, pentan -1 - ol. D. Cả A và C. Câu 13 : Chia hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe thành
 • 6
 • 350
 • 2

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Tiếng Anh khối D THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Tiếng Anh khối D THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế
. 13 2 59 A 13 2 10 A 13 2 60 A 13 2 11 A 13 2 61 C 13 2 12 D 13 2 62 D 13 2 13 A 13 2 63 C 13 2 14 B 13 2 64 D 13 2 15 C 13 2 65 D 13 2 16 C 13 2 66 D 13 2 17 A 13 2 67 B 13 2 18 D 13 2 68 D 13 2 19 A 13 2. Trang 1/ 8 - Mã đề thi 13 2 SỞ GD&ĐT THỪA THI N HUẾ TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG (ĐỀ CHÍNH THỨC) THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 - NĂM 2 014 Môn: Tiếng Anh (khối D) Thời gian làm bài: 90 phút. 13 2 69 D 13 2 20 A 13 2 70 A 13 2 21 B 13 2 71 D 13 2 22 A 13 2 72 A 13 2 23 B 13 2 73 D 13 2 24 C 13 2 74 C 13 2 25 C 13 2 75 B 13 2 26 D 13 2 76 B 13 2 27 B 13 2 77 C 13 2 28 D 13 2 78 B 13 2 29 B 13 2
 • 8
 • 1,844
 • 30

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Vật lí khối A THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Vật lí khối A THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế
. Trang 1/ 7 - Mã đề thi 13 2 SỞ GD&ĐT TH A THI N HUẾ TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG (ĐỀ CHÍNH THỨC) THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 - NĂM 2 014 Môn: Vật lý (khối A, A1 ) Thời gian làm bài: 90. c a vật ở vị trí biên gấp 8 lần gia tốc c a vật ở vị trí cân bằng. Giá trị c a  0 A. 0,375 rad . B. 0 ,12 5 rad . C. 0,062 rad . D. 0,255 rad . Câu 15 : Trong thí nghiệm Young về giao thoa. Trang 4/7 - Mã đề thi 13 2 Câu 33: Khi đề cập về tia hồng ngoại và tia tử ngoại. Nội dung nào sau đây là đúng A. Tần số c a tia hồng ngoại luôn lớn hơn tần số c a tia tử ngoại. B. Tia hồng
 • 7
 • 403
 • 1
1 2 3 4 .. >