Tổng hợp tài liệu :

Xây dựng hệ thống hỗ trợ nuôi trồng thủy sản theo mô hình IoT

Xây dựng hệ thống hỗ trợ khách hàng

Xây dựng hệ thống hỗ trợ khách hàng
Xây dựng hệ thống hỗ trợ khách hàng. 123doc.vn
 • 1
 • 302
 • 1

Xây dựng hệ thống hỗ trợ du lịch E- tourrism

Xây dựng hệ thống hỗ trợ du lịch E- tourrism
Xây dựng hệ thống hỗ trợ du lịch E- tourrism . - TourismNội dungĐặt vấn đề1Các công nghệ sử dụng2Phân tích hệ thống 3Xây dựng Ontology4Thiết kế hệ thống5 E - TourismHiện trạng ngành du lịch Việt NamVới. cho lĩnh vực du lịch Thiết kế hệ thống thông tin du lịch đa agent phục vụ ngành công nghiệp du lịch E - TourismE –TOURISM: mục đíchKhách du lịch Đặt và
 • 34
 • 574
 • 2

Xây dựng hệ thống hỗ trợ kết hợp với du lịch lữ hành tại Việt Nam

Xây dựng hệ thống hỗ trợ kết hợp với du lịch lữ hành tại Việt Nam
Xây dựng hệ thống hỗ trợ kết hợp với du lịch lữ hành tại Việt Nam . là hệ thống hỗ trợ kết hợp với du lịch, lữ hành Việt Nam để đưa ra giải pháp xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh về hỗ trợ dịch vụ du lịch tại Việt Nam. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ KẾT HỢP VỚI DU LỊCH LỮ HÀNH TẠI VIỆT NAM I/ Tóm tắt dự án : Trong những năm
 • 35
 • 384
 • 0

xây dựng hệ thống hỗ trợ thi trắc nghiệm

xây dựng hệ thống hỗ trợ thi trắc nghiệm
nghiên cứu về xây dựng hệ thống hỗ trợ thi trắc nghiệm . CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM HÀ TRỌNG NHÂN - 0112023 HÀ NHẬT TÂM - 0112028 XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ THI TRẮC NGHIỆM. hầu hết các môn thi. Nhìn chung, phương pháp thi trắc nghiệm đang là một xu hướng trong đào tạo. 1.2 Tìm hiểu Hệ thống thi trắc nghiệm Qua quá
 • 185
 • 364
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIAO TIẾP TRONG DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIAO TIẾP TRONG DOANH NGHIỆP
Nghiên cứu tìm hiểu về chuẩn XMPP, cách sử dụng server mã nguồn mở OpenFire do hãng Jive software phát triển và nghiên cứu gói API XIFF . rộng đề tài. Lê Hoài Nam, Lớp 04T4 3 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT .I Tổng quan về Adobe Flex .I.1. Giới thiệu về Adobe Flex Adobe Flex là một tập hợp các. sử dụng với Flex Server, thành phần tự động biên dịch file mxml thành các file SWF nhị phân chuẩn. Tuy nhiên, Adobe’s Flex Builder IDE và Flex SDK cũng
 • 74
 • 482
 • 1

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ TRỰC TUYẾN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HƯỚNG NGHIỆP QUI NHƠN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ TRỰC TUYẾN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HƯỚNG NGHIỆP QUI NHƠN
Trong xã hội toàn cầu hóa ngày nay, học tập là việc cần làm trong suốt cuộc đời không chỉ đứng vững trong thị trường việc làm đầy cạnh tranh mà còn giúp nâng cao kiến thức văn hóa và xã hội cho mỗi người. Chúng ta cần học những kỹ năng mới, đồng thời bồi dưỡng nâng cao những kỹ năng sẵn có và tìm ra những cách thức mới và nhanh hơn để học những kỹ năng này . .76 Bảng 9.5. Bảng CSDL Assignments .77
 • 61
 • 319
 • 0

Xây dựng hệ thống hỗ trợ dậy học trực tuyến student

Xây dựng hệ thống hỗ trợ dậy học trực tuyến student
Xây dựng hệ thống hỗ trợ dậy học trực tuyến student . em chn đ tài “ Nghiên cu và xây dng h thng phn mm h tr vic dy hc trc tuyn trên mng internet/intranet ” nhm xây dng lên mt h thng đào. dng ca chun H323 trong vic xây dng hi ngh và các dch v đin thoi thông qua IP Chng 6 : Gii thiu v h thng Student h tr trong vic dy
 • 160
 • 427
 • 0

Xây dựng hệ thống hỗ trợ điểm danh sinh viên trường đại học dân lập hải phòng trên nền web

Xây dựng hệ thống hỗ trợ điểm danh sinh viên trường đại học dân lập hải phòng trên nền web
. tạo Tr-ờng đại học dân lập hải phòng -------o0o------- Xây dựng hệ thống hỗ trợ điểm danh sinh viên tr-ờng đại học dân lập hảI phòng trên nền web đồ án. tin học hoá trong công tác quản lý sinh viên vắng của trƣờng ĐH Dân lập Hải Phòng. Vì lý do này, đề tài ” Xây dựng hệ thống hỗ trợ điểm danh sinh viên
 • 79
 • 543
 • 0

Xây dựng hệ thống hỗ trợ giám sát và bảo vệ mạng máy tính

Xây dựng hệ thống hỗ trợ giám sát và bảo vệ mạng máy tính
. về hệ thống hỗ trợ giám sát mạng máy tính và các giải pháp giám sát và bảo vệ hệ thống máy tính. Đồng thời, đưa ra một phương thức ứng dụng mạng nơ ron và. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN ĐĂNG BẢO PHÚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIÁM SÁT VÀ BẢO VỆ MẠNG MÁY TÍNH Chuyên ngành : KHOA HỌC MÁY TÍNH Mã số
 • 26
 • 580
 • 1

Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định ứng dụng trong tư vấn học đường

Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định ứng dụng trong tư vấn học đường
. làm đề tài Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định ứng dụng trong tư vấn học đường với mục đích hỗ trợ tư vấn về tâm lý, tư vấn trong việc lựa chọn môn học cũng như hướng nghiệp cho học sinh. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG HÀ THỊ THU HIỀN XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH ỨNG DỤNG TRONG TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG Chuyên ngành: Khoa học máy tính. động hỗ trợ tư vấn học đường, trong đó việc đưa ra các phương án lựa chọn từ dữ liệu thông qua DSS là thật sự cần thiết. Trong chương 2 sẽ trình bày về bài toán tư vấn ứng dụng hệ hỗ trợ ra quyết
 • 60
 • 814
 • 4

đồ án công nghệ thông tin Xây dựng hình hệ thống đa agent BKAS và xây dựng hệ thống hỗ trợ chuẩn đoán bệnh dưa trên hình BKAS.

đồ án công nghệ thông tin Xây dựng mô hình hệ thống đa agent BKAS và xây dựng hệ thống hỗ trợ chuẩn đoán bệnh dưa trên mô hình BKAS.
. ĐỀ TÀI: Xây dựng hình hệ thống đa agent BKAS và xây dựng hệ thống hỗ trợ chuẩn đoán bệnh dưa trên hình BKAS. SV thực hiện: Lê Đức An – CNPM K44 Trang 1/96 Đồ án tốt nghiệp đại học Giáo. giả đồ án này muốn áp dụng phương pháp luận và cộng nghệ agent xõy dựng lên một hình lý thuyết của đa agent và áp dụng giải quyết bài toán hỗ trợ chuẩn đoán bệnh. Tuy nhiên, việc xây dựng. VỀ BKAS 29 SỰ PHỐI HỢP GIỮA CÁC AGENT TRONG HỆ BKAS 49 GIAO TIẾP GIỮA CÁC AGENT TRONG HỆ BKAS 57 XÂY DỰNG HỆ V_MEDINFO DỰA TRÊN HÌNH BKAS 74 Danh sách hình vẽ: Hình 1: Những đặc điểm của agent
 • 96
 • 804
 • 0

Xây dựng hệ thống mạng lưới cửa hàng trực tuyến theo hình mạng xã hội

Xây dựng hệ thống mạng lưới cửa hàng trực tuyến theo mô hình mạng xã hội
... trading online both conveniently and rapidly This minor thesis focuses both the theoretical and practical aspects The theoretical part includes the knowledge of Social networks, Web programming,... rvlrv.tencongty.com.vn (ho{c net.vn, biz.vn org.vn, gov.vn ) Tiry theo m6 hinh t6 chuc vd nhu cdu cira doanh nghiQp, b4n s€ dugc c6p t€n miiin theo ciic dang sau : o COM.VN Ddnh cho t5 chfc, doanh nghiQp,... Systems The practical part demonstrates the main strategies to complete this research topic The theoretical bases are presented in detail in Chapter II The practical strategies are stated in Chapter
 • 86
 • 207
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ tổ chức thi học phần trong trường đại học kỹ thuật – hậu cần công an nhân dân

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ tổ chức thi học phần trong trường đại học kỹ thuật – hậu cần công an nhân dân
... hạn công tác tổ chức thi học phần trƣờng Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND; Từ xây dựng hệ thống quản lý thông tin phòng thi hỗ trợ tổ chức thi học phần cho lớp Các công tác thủ công đƣợc tin học. .. lý phòng thi 10 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC THI VÀ NHIỆM VỤ 1.1 Tổng quan Trƣờng Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND 1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ Trƣờng Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND (T36)... đào tạo để tổng hợp điểm học phần Chính chọn đề tài Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ tổ chức thi học phần trƣờng Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND” để khắc phục nhƣợc điểm  Tính cấp thi t đề
 • 52
 • 136
 • 0
1 2 3 4 .. >