Tổng hợp tài liệu :

THIẾT kế máy BAY điều KHIỂN (có code và sơ đồ mạch)

Tài liệu NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỘNG CỦA KHÍ cô BAY ĐIỀU KHIỂN MỘT KÊNH TRÊN ĐỒ CẤU TRÚC doc

Tài liệu NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỘNG CỦA KHÍ cô BAY ĐIỀU KHIỂN MỘT KÊNH TRÊN SƠ ĐỒ CẤU TRÚC doc
. NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỘNG CỦA KHÍ cô BAY ĐIỀU KHIỂN MỘT KÊNH TRÊN ĐỒ CẤU TRÚC PGS.TS Tô Văn Dực Ths Nguyễn Văn Sơn Trung tâm KHKT & CNQS TÓM TẮT Sơ. tả chuyển động có điều khiển của khí cụ bay một kênh trong không gian. Từ đó xây dựng được đồ cấu trúc mô tả qu¸ tr×nh điều khiến khí cụ bay một kênh
 • 3
 • 420
 • 1

nghiên cứu khái quát về cán nóng liên tục. thiết kế chương trình điều khiển đồng bộ hóa tốc độ, mômen cho các động cơ trong dây chuyền

nghiên cứu khái quát về cán nóng liên tục. thiết kế chương trình điều khiển đồng bộ hóa tốc độ, mômen cho các động cơ trong dây chuyền
. trưng. 2 .Điều chỉnh tốc độ động cơ trong máy cán nóng liên tục. CHƯƠNG III.TÍNH CHỌN ĐỘNG CƠ CHO MÁY CÁN NÓNG LIÊN TỤC.1 .Động cơ không đồng bộ roto dây quấn.2 .Động. chương trình điều khiển đồng bộ hóa tốc độ, mômen cho các động cơ trong dây chuyền . Chương 1. Tổng quan công nghệ cán nóng liên tục 1.1. Khái niệm chung1.2.
 • 33
 • 1,192
 • 4

thiết kế hệ scada điều khiển giám sát thu thập dữ liệu mạng biến tần unidrive v3 trên ngôn ngữ lập trình visual basic lập trình s7 200

thiết kế hệ scada điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu mạng biến tần unidrive v3 trên ngôn ngữ lập trình visual basic và lập trình s7 200
. SCADA điều khiển giám sát thu thập dữ liệu mạng biến tần UNIDRIVE V3 trên ngôn ngữ lập trình VISUAL BASIC thiết bò lập trình S7- 300 hoặc S7- 200. 2/Các thiết số liệu cần thiết : - Thiết. Thiết kế giao diện chương trình, dùng ngôn ngữ lập trình VISUAL BASIC. - Điều khiển ,thu thập dữ liệu khảo sát quá độ thông qua giao diện sở dữ liệu Microsoft Access. - Viết chương trình. ) Điều khiển giám sát thu thập dữ liệu mạng biến tần Unidrive V3 SVTH : TRẦN BÁ BÔNG - LỚP 99Đ2A Trang 6 CHƯƠNG II TỔNG QUAN VỀ MẠNG CÔNG NGHIỆP HỆ SCADA I. GIỚI THIỆU VỀ HỆ SCADA
 • 109
 • 647
 • 2

thiết kế hệ thống điều khiển cơ cấu nâng hạ cần trục kone 4691

thiết kế hệ thống điều khiển cơ cấu nâng hạ cần trục kone 4691
. 1.3 .Cơ cấu nâng hạ hang cần trục kone 4691 1.3.1 .Cấu trúc cơ cấu nâng hạ Nguyễn Thế Cương – TBĐ CN K14 Page GVHD: ThS.Trần Văn Khơi 16 Thiết Kế Hệ Thống Điều Khiển Cơ Cấu Nâng Hạ Hàng Cần KONE. toán thiết kế hệ thống điện cho cơ cấu nâng hạ hàng cần trục KONE 4691. Với mục đích: + Giới thiệu tổng quan về cần trục nói trung cần trục KONE nói diêng. + Phương án thiết kế cần trục do. về cần trục KONE 11 1.2.1. Tổng quan về cần trục KONE 11 1.2.4. Một số định nghĩa về các thông số của cần trục. 16 1.3 .Cơ cấu nâng hạ hang cần trục kone 4691 16 1.3.1 .Cấu trúc cơ cấu nâng hạ
 • 59
 • 1,293
 • 2

MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG BẰNG cảm BIẾN GIA tốc (có code đồ mạch)

MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG BẰNG cảm BIẾN GIA tốc (có code và sơ đồ mạch)
MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG BẰNG cảm BIẾN GIA tốc (có code đồ mạch) MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG BẰNG cảm BIẾN GIA tốc (có code đồ mạch) MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG BẰNG cảm BIẾN GIA tốc (có code đồ mạch) MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG BẰNG cảm BIẾN GIA tốc (có code đồ mạch) ... MPU-6050 tức cảm biến gia tốc mang lại nhiều tiện ích đề tài “Mơ chuyển động cảm biến gia tốc đề tài hay giúp ta hiểu rõ chuyển động cách dùng cảm biến Hiểu thơng số - MPU-6050 ứng dụng nhiều vào sống... 2-4: HC-06 với Arduino [4] Mô Phỏng Dáng Chạy Trang 10/18 CHƯƠNG KẾT QUẢ MÔ PHỎNG 1.7 đồ giải thuật Hình 3-1: đồ giải thuật 1.8 Mơ hình mô 1.1.1 đồ nguyên lý Mô Phỏng Dáng Chạy Trang 11/18... sản xuất - MPU-6050 cảm biến chuyển động giới có tới (mở rộng tới 9) trục cảm biến tích hợp chip dễ sử dụng - MPU-6050 có đơn vị tăng tốc phần cứng chuyên xử lý tín hiệu cảm biến thu thập thực
 • 20
 • 279
 • 0

MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG CÁNH TAY DÙNG cảm BIẾN GIA tốc (có code đồ mạch)

MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG CÁNH TAY DÙNG cảm BIẾN GIA tốc (có code và sơ đồ mạch)
MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG CÁNH TAY DÙNG cảm BIẾN GIA tốc (có code đồ mạch) MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG CÁNH TAY DÙNG cảm BIẾN GIA tốc (có code đồ mạch) MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG CÁNH TAY DÙNG cảm BIẾN GIA tốc (có code đồ mạch) ... đề tài Đề tài ‘’MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG CÁNH TAY BẰNG CẢM BIẾN GIA TỐC’’ thực cách lắp cảm biến lên nhiều vị trí khác cánh tay để mô hoạt động cánh tay mơ hình 3D Kết đề tài áp dụng vào y tế để điều... Bluetooth HC-05 tiến hành mô chuyển động mơ hình 3D Mơ Phỏng Chuyển Động Cánh Tay Trang 11/17 CHƯƠNG 1.10 Mô IDE 1.11 Mô Unity 3D Mô Phỏng Chuyển Động Cánh Tay KẾT QUẢ MÔ PHỎNG Trang 12/17 CHƯƠNG... 1.4 Cảm biến gia tốc góc MPU-6050 - MPU6050 cảm biến trục, có chứa gia tốc trục quay hồi chuyển trục Cảm biến hoạt động điện áp 3.3V sử dụng giao tiếp I2C với tốc độ tối đa 400kHz Các cảm biến
 • 22
 • 177
 • 2

NGHIÊN cứu THIẾT kế hệ đèn CHIẾU SÁNG THÔNG MINH (có code đồ mạch)

NGHIÊN cứu THIẾT kế hệ đèn CHIẾU SÁNG THÔNG MINH (có code và sơ đồ mạch)
NGHIÊN cứu THIẾT kế hệ đèn CHIẾU SÁNG THÔNG MINH (có code đồ mạch) NGHIÊN cứu THIẾT kế hệ đèn CHIẾU SÁNG THÔNG MINH (có code đồ mạch) NGHIÊN cứu THIẾT kế hệ đèn CHIẾU SÁNG THÔNG MINH (có code đồ mạch) NGHIÊN cứu THIẾT kế hệ đèn CHIẾU SÁNG THÔNG MINH (có code đồ mạch) ... THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Trang 11/12 PHỤ LỤC NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Trang 12/12 delay(500); } NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH ... NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Trang 8/12 CHƯƠNG KẾT QUẢ 3.1 đồ mạch in: Hình 3-1: Mạch in 3.2 Mạch thực tế Hình 3-2: Mạch thực tế NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH. .. cường độ ánh sáng Vào ban đêm phát người chuyển động hệ thống tự động bật đèn NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Trang 2/12 CHƯƠNG NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 2.1 đồ khối hệ thống KHỐI
 • 16
 • 309
 • 5

QUANG báo GIAO TIẾP với máy TÍNH DÙNG 8051 (có code đồ mạch)

QUANG báo GIAO TIẾP với máy TÍNH DÙNG 8051 (có code và sơ đồ mạch)
QUANG báo GIAO TIẾP với máy TÍNH DÙNG 8051 (có code đồ mạch) QUANG báo GIAO TIẾP với máy TÍNH DÙNG 8051 (có code đồ mạch) QUANG báo GIAO TIẾP với máy TÍNH DÙNG 8051 (có code đồ mạch) QUANG báo GIAO TIẾP với máy TÍNH DÙNG 8051 (có code đồ mạch) ... [4] Quang báo giao tiếp với máy tính dùng 8051 Thơng SVTH: Võ Nguyễn Thiện ĐỒ ÁN Trang 13/40 1.3 Giao tiếp kết nối mạch quang báo máy tính Sử dụng phương pháp điều khiển giao tiếp với máy tính. .. Thiện ĐỒ ÁN Trang 26/40 Quang báo giao tiếp với máy tính dùng 8051 Thông SVTH: Võ Nguyễn Thiện ĐỒ ÁN Trang 27/40 Quang báo giao tiếp với máy tính dùng 8051 Thông SVTH: Võ Nguyễn Thiện ĐỒ ÁN Trang... thời Các chân vào 32 Cổng nối tiếp Nguồn ngắt đồ chân Hình 1-2: đồ chân VĐK 8051 [5] b đồ khối chức Quang báo giao tiếp với máy tính dùng 8051 Thơng SVTH: Võ Nguyễn Thiện ĐỒ ÁN Trang 7/40
 • 44
 • 238
 • 0

ROBOT NHỆN (có code đồ mạch)

ROBOT NHỆN (có code và sơ đồ mạch)
ROBOT NHỆN (có code đồ mạch) .................................................ROBOT NHỆN (có code đồ mạch) .................................................ROBOT NHỆN (có code đồ mạch) .................................................ROBOT NHỆN (có code đồ mạch) .................................................ROBOT NHỆN (có code đồ mạch) ................................................. ... khung Robot cứng cáp Hình 3-1: Các chi tiết khung Robot thiết kế AutoCAD Robot Nhện Trang 7/20 Hình 3-2: Khung Robot sau lắp rắp 1.8 Điều khiển Robot 1.1.1 Nguyên lý hoạt động Robot Để Robot. .. bit cho ngõ servo Robot Nhện Trang 6/20 CHƯƠNG NỘI DUNG ĐỀ TÀI 1.7 Thiết kế gia công Robot Nhện Để Robot hoạt động trơn tru ta cần phải thiết kế khung Robot cưng cáp Các chi tiết Robot thiết kế... NỘI DUNG ĐỀ TÀI 3.1 THIẾT KẾ GIA CÔNG ROBOT NHỆN .5 3.2 ĐIỀU KHIỂN ROBOT 3.2.1 Nguyên lý hoạt động Robot 3.2.2 đồ giải thuật 3.3 MẠCH ĐIỀU
 • 26
 • 1,561
 • 28

cửa AN NINH DÙNG cảm BIẾN vân TAY dùng microsoft visual studio (có code đồ mạch)

cửa AN NINH DÙNG cảm BIẾN vân TAY dùng microsoft visual studio (có code và sơ đồ mạch)
cửa AN NINH DÙNG cảm BIẾN vân TAY dùng microsoft visual studio (có code đồ mạch)cửa AN NINH DÙNG cảm BIẾN vân TAY dùng microsoft visual studio (có code đồ mạch) cửa AN NINH DÙNG cảm BIẾN vân TAY dùng microsoft visual studio (có code đồ mạch) cửa AN NINH DÙNG cảm BIẾN vân TAY dùng microsoft visual studio (có code đồ mạch) ... Cửa an ninh dùng cảm biến vân tay Trang 9/30 2.2 Mô Proteus Hình 2-2: Hình mơ 2.3 Lưu đồ giải thuật Bắt đầu Khởi tạo hệ thống Nhập dấu vân tay So sánh vân tay Cửa an ninh dùng cảm biến vân tay. .. -> OK, ta mạch sau: Cửa an ninh dùng cảm biến vân tay Trang 17/30 Hình 3-8: đồ mạch in 3.5.2 Mạch thực tế Hình 3-9: Mạch thực tế Cửa an ninh dùng cảm biến vân tay Trang 18/30 Hình 3-10:... JavaScript CSS Hình 3-2: Giao diện phần mềm Cửa an ninh dùng cảm biến vân tay Trang 13/30 Hình 3-3: Cửa sổ làm việc Cửa an ninh dùng cảm biến vân tay Trang 14/30 3.3 Thiết kế phần mềm Giao diện
 • 36
 • 473
 • 4

THIẾT BỊ THEO DÕI TRẠNG THÁI CON NGƯỜI (có code đồ mạch)

THIẾT BỊ THEO DÕI TRẠNG THÁI CON NGƯỜI (có code và sơ đồ mạch)
THIẾT BỊ THEO DÕI TRẠNG THÁI CON NGƯỜI (có code đồ mạch) THIẾT BỊ THEO DÕI TRẠNG THÁI CON NGƯỜI (có code đồ mạch) THIẾT BỊ THEO DÕI TRẠNG THÁI CON NGƯỜI (có code đồ mạch) THIẾT BỊ THEO DÕI TRẠNG THÁI CON NGƯỜI (có code đồ mạch) ... Thiết bị theo dõi trạng thái người SVTH: Nguyễn Đình Thế ĐỒ ÁN Trang 24/31 4.4.2 Mô hình Hình 4-3: Mạch thực tế Thiết bị theo dõi trạng thái người SVTH: Nguyễn Đình Thế ĐỒ... qua lọc Thiết bị theo dõi trạng thái người SVTH: Nguyễn Đình Thế ĐỒ ÁN Trang 20/31 Hình 3-6: Phổ của tín hiệu Phổ tần số sau qua lọc: Thiết bị theo dõi trạng thái người SVTH:... quyết định Thiết bị theo dõi trạng thái người SVTH: Nguyễn Đình Thế ĐỒ ÁN Trang 6/31 sau: Từ bảng liệu trên, ta xây dựng quyết định sau: Thiết bị theo dõi trạng thái người SVTH:
 • 38
 • 89
 • 0

THIẾT kế ĐỒNG hồ điện tử dùng AT89C52 (có code đồ mạch)

THIẾT kế ĐỒNG hồ điện tử dùng AT89C52 (có code và sơ đồ mạch)
THIẾT kế ĐỒNG hồ điện tử dùng AT89C52 (có code đồ mạch) THIẾT kế ĐỒNG hồ điện tử dùng AT89C52 (có code đồ mạch) THIẾT kế ĐỒNG hồ điện tử dùng AT89C52 (có code đồ mạch) THIẾT kế ĐỒNG hồ điện tử dùng AT89C52 (có code đồ mạch) THIẾT kế ĐỒNG hồ điện tử dùng AT89C52 (có code đồ mạch) ... http://www.hocavr.com/index.php/vi/app/textlcd Thiết kế đồng hồ điện tử Page 24 of 47 PHỤ LỤC A Thiết kế đồng hồ điện tử Page 25 of 47 Thiết kế đồng hồ điện tử Page 26 of 47 Thiết kế đồng hồ điện tử Page 27 of 47 Thiết kế đồng hồ điện tử. .. đồng hồ điện tử Page 28 of 47 Thiết kế đồng hồ điện tử Page 29 of 47 Thiết kế đồng hồ điện tử Page 30 of 47 Thiết kế đồng hồ điện tử Page 31 of 47 Thiết kế đồng hồ điện tử ... hay đồng xung clock Thiết kế đồng hồ điện tử Page 21 of 47 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ THI CƠNG MẠCH 3.1 đồ ngun lý Hình 3-1: đồ ngun lý 3.2Kết mơ Hình 3-2: Kết mô Thiết kế đồng hồ điện tử Page
 • 47
 • 193
 • 0

THIẾT kế hệ THỐNG điều KHIỂN tự ĐỘNG hóa TRONG NHÀ (có code đồ mạch)

THIẾT kế hệ THỐNG điều KHIỂN tự ĐỘNG hóa TRONG NHÀ (có code và sơ đồ mạch)
THIẾT kế hệ THỐNG điều KHIỂN tự ĐỘNG hóa TRONG NHÀ (có code đồ mạch) THIẾT kế hệ THỐNG điều KHIỂN tự ĐỘNG hóa TRONG NHÀ (có code đồ mạch) THIẾT kế hệ THỐNG điều KHIỂN tự ĐỘNG hóa TRONG NHÀ (có code đồ mạch) THIẾT kế hệ THỐNG điều KHIỂN tự ĐỘNG hóa TRONG NHÀ (có code đồ mạch) ... http://www.microsolution.com.pk/ Thiết kế hệ thống điều khiển tự động hóa nhà Trang 28/27 PHỤ LỤC - Code sever Thiết kế hệ thống điều khiển tự động hóa nhà Trang 29/27 Thiết kế hệ thống điều khiển tự động hóa nhà Trang... nhập Thiết kế hệ thống điều khiển tự động hóa nhà Trang 7/27 Hình 2-2: đồ khối ATmega38P[2] - đồ chân chức chân: Thiết kế hệ thống điều khiển tự động hóa nhà Trang 8/27 Hình 2-3: đồ chân... kế hệ thống điều khiển tự động hóa nhà Trang 21/27 2.3 Lưu đồ giả thuật nguyên lý hoạt động 2.3.1 Lưu đồ giải thuật Lưu đồ giải thuật phía phát NRF Thiết kế hệ thống điều khiển tự động hóa nhà
 • 30
 • 150
 • 0

THIẾT kế MẠCH đếm SẢN PHẨM HIỂN THỊ TRÊN LED 7 ĐOẠN từ 00 99 dùng PIC (có code đồ mạch)

THIẾT kế MẠCH đếm SẢN PHẨM HIỂN THỊ TRÊN LED 7 ĐOẠN từ 00  99 dùng PIC (có code và sơ đồ mạch)
THIẾT kế MẠCH đếm SẢN PHẨM HIỂN THỊ TRÊN LED 7 ĐOẠN từ 00 99 dùng PIC (có code đồ mạch) THIẾT kế MẠCH đếm SẢN PHẨM HIỂN THỊ TRÊN LED 7 ĐOẠN từ 00 99 dùng PIC (có code đồ mạch) THIẾT kế MẠCH đếm SẢN PHẨM HIỂN THỊ TRÊN LED 7 ĐOẠN từ 00 99 dùng PIC (có code đồ mạch) THIẾT kế MẠCH đếm SẢN PHẨM HIỂN THỊ TRÊN LED 7 ĐOẠN từ 00 99 dùng PIC (có code đồ mạch) ... Hình1.11 đồ chân led đoạn đôi Thiết Kế Mạch Đếm Sản Phẩm Hiển Thị Trên Led Đoạn SVTH: Vy Ngọc Duy ĐỒ ÁN Trang 20/23 Thiết Kế Mạch Đếm Sản Phẩm Hiển Thị Trên Led Đoạn SVTH: Vy... lượng word (14 bits) Thiết Kế Mạch Đếm Sản Phẩm Hiển Thị Trên Led Đoạn SVTH: Vy Ngọc Duy ĐỒ ÁN Trang 9/23 Thiết Kế Mạch Đếm Sản Phẩm Hiển Thị Trên Led Đoạn SVTH: Vy Ngọc... Kế Mạch Đếm Sản Phẩm Hiển Thị Trên Led Đoạn SVTH: Vy Ngọc Duy ĐỒ ÁN Trang 24/23 3.2 đồ mạch in Hình3.2 đồ mạch in 3.3 Mạch hoàn chỉnh Thiết Kế Mạch Đếm Sản Phẩm Hiển
 • 31
 • 270
 • 1

THIẾT kế MẠCH đo KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD (có code đồ mạch)

THIẾT kế MẠCH đo KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD (có code và sơ đồ mạch)
THIẾT kế MẠCH đo KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD (có code đồ mạch) ...THIẾT kế MẠCH đo KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD (có code đồ mạch) THIẾT kế MẠCH đo KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD (có code đồ mạch) THIẾT kế MẠCH đo KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD (có code đồ mạch) ... định vị trí vật THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD Trang 2/11 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD 2.1 Tìm hiểu cảm biến siêu âm đo khoảng cách, lCD, vi điều khiển cảm biến... HIỂN THỊ LCD Trang 8/11 CHƯƠNG : KẾT QUẢ MƠ PHỎNG 3.1.1 Mơ hình mơ 3.1.2 Mạch in THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD Trang 9/11 3.3 Mạch thực tế THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD Trang... thấp khoảng cách xa • Một số cảm biến siêu âm HC – SR04 2.1.2 LCD 16x2 * Mẫu LCD 16x2 THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD HY-SRF05 Trang 4/11 * Chức chân LCD THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH HIỂN
 • 13
 • 359
 • 1

THIẾT kế MẠCH ĐỒNG hồ số DÙNG PIC kết hợp đo NHIỆT độ (có code đồ mạch)

THIẾT kế MẠCH ĐỒNG hồ số DÙNG PIC kết hợp đo NHIỆT độ (có code và sơ đồ mạch)
THIẾT kế MẠCH ĐỒNG hồ số DÙNG PIC kết hợp đo NHIỆT độ (có code đồ mạch) THIẾT kế MẠCH ĐỒNG hồ số DÙNG PIC kết hợp đo NHIỆT độ (có code đồ mạch) THIẾT kế MẠCH ĐỒNG hồ số DÙNG PIC kết hợp đo NHIỆT độ (có code đồ mạch) THIẾT kế MẠCH ĐỒNG hồ số DÙNG PIC kết hợp đo NHIỆT độ (có code đồ mạch) ... xong Thiết kế mạch đồng hồ số dùng PIC kết hợp đo nhiệt độ Trang 11/30 CHƯƠNG 1.13 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH đồ nguyên lý mạch Hình 4-1 đồ nguyên lý mạch Thiết kế mạch đồng hồ số dùng PIC. .. LCD  Gửi kết đo nhiệt độ điện thoại qua module SIM CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG 1.4 đồ khối mạch Thiết kế mạch đồng hồ số dùng PIC kết hợp đo nhiệt độ Trang 2/30 Hình 2-1: đồ khối mạch Chức... Chân kết nối với Mass Chân vào liệu chip kết nối đến bus I2C Chân vào xung Clock đồng kết nối đến bus I2C Chân xuất xung vng, tần số lập trình để thay Thiết kế mạch đồng hồ số dùng PIC kết hợp đo
 • 35
 • 121
 • 0

THIẾT kế máy BAY điều KHIỂN (có code đồ mạch)

THIẾT kế máy BAY điều KHIỂN (có code và sơ đồ mạch)
THIẾT kế máy BAY điều KHIỂN (có code đồ mạch) ......................THIẾT kế máy BAY điều KHIỂN (có code đồ mạch) ......................THIẾT kế máy BAY điều KHIỂN (có code đồ mạch) ......................THIẾT kế máy BAY điều KHIỂN (có code đồ mạch) ...................... ... nối thành phần điều khiển, điều khiển thu phát RF 2.4Ghz • Máy bay chưa cân phần cứng chưa cân sai sót khâu hiệu chỉnh Thiết kế máy bay điều khiển Trang 19/33 CHƯƠNG KẾT LUẬN 1.10 Kết luận • Hiểu... biến Hiệu chỉnh PID Xuất tín hiệu điều khiển ESC Động Hình 3-6 Lưu đồ giải thuật Thiết kế máy bay điều khiển Trang 16/33 1.1.9 Nguyên lý hoạt động • Máy bay điều khiển hoạt động nguyên lý tạo lực... tài liệu tiếng anh thành phần máy bay, datasheet cảm biến, viết chương trình Thiết kế máy bay điều khiển Trang 8/33 CHƯƠNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1.4 đồ khối 1.1.1 đồ khối TX(transmitter) Nguồn(pin)
 • 36
 • 521
 • 5

THIẾT kế THIẾT bị đo điện áp một CHIỀU TRONG dải 05v DÙNG PIC16F887A (có code đồ mạch)

THIẾT kế THIẾT bị đo điện áp một CHIỀU TRONG dải 05v DÙNG PIC16F887A (có code và sơ đồ mạch)
THIẾT kế THIẾT bị đo điện áp một CHIỀU TRONG dải 05v DÙNG PIC16F887A (có code đồ mạch) THIẾT kế THIẾT bị đo điện áp một CHIỀU TRONG dải 05v DÙNG PIC16F887A (có code đồ mạch) THIẾT kế THIẾT bị đo điện áp một CHIỀU TRONG dải 05v DÙNG PIC16F887A (có code đồ mạch) THIẾT kế THIẾT bị đo điện áp một CHIỀU TRONG dải 05v DÙNG PIC16F887A (có code đồ mạch) ... đồ án nhỏ này,em dùng vi điều khiển PIC để thiết kế mạch đo điện áp chiều dải đo 0-5V hiển thị lên LCD Thiết kế thiết bị đo điện áp chiều Trang 7/18 1.2 YÊU CẦU VỀ ĐỀ TÀI - Thiết kế mạch đo điện. .. 4-3: đồ mạch in Thiết kế thiết bị đo điện áp chiều Trang 19/18 Thiết kế thiết bị đo điện áp chiều Trang 20/18 CHƯƠNG KẾT LUẬN 1.10 KẾT LUẬN: Kết thu lại q trình thực đề tài là: • Hồn thành thiết. .. Viết code thiết kế mạch mô dùng proteus Test board thi công mạch thực tế Thiết kế thiết bị đo điện áp chiều Trang 8/18 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN ÁP 1.4 TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN
 • 23
 • 108
 • 0

THIẾT kế THI CÔNG MẠCH QUANG báo GIAO TIẾP máy TÍNH (có code đồ mạch)

THIẾT kế và THI CÔNG MẠCH QUANG báo GIAO TIẾP máy TÍNH (có code và sơ đồ mạch)
THIẾT kế THI CÔNG MẠCH QUANG báo GIAO TIẾP máy TÍNH (có code đồ mạch) THIẾT kế THI CÔNG MẠCH QUANG báo GIAO TIẾP máy TÍNH (có code đồ mạch) THIẾT kế THI CÔNG MẠCH QUANG báo GIAO TIẾP máy TÍNH (có code đồ mạch) THIẾT kế THI CÔNG MẠCH QUANG báo GIAO TIẾP máy TÍNH (có code đồ mạch) ... quang báo giao tiếp máy tính Trang 15/26 Hình 3-6: Lưu đồ giải thuật chương trình hiển thị 1.16 đồ mạch in Thi t kế thi công mach quang báo giao tiếp máy tính Trang 16/26 Hình 3-7: đồ mạch. .. CHƯƠNG 1.13 ĐỒ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH đồ nguyên lý Hình 3-1: đồ nguyên lý khối điều khiển Thi t kế thi công mach quang báo giao tiếp máy tính Trang 11/26 Hình 3-2: đồ nguyên... hiển thị Hình 3-8: đồ mạch in khối điều khiển 1.17 Mạch quang báo thưc tế Thi t kế thi công mach quang báo giao tiếp máy tính Trang 17/26 Hình 3-9: Hình ảnh thực tế mạch quang báo Hình 3-10: Bảng
 • 31
 • 98
 • 0

ỨNG DỤNG iot TRONG GIÁM sát cửa vào RA THÔNG MINH (có code đồ mạch)

ỨNG DỤNG iot TRONG GIÁM sát cửa vào RA THÔNG MINH (có code và sơ đồ mạch)
ỨNG DỤNG iot TRONG GIÁM sát cửa vào RA THÔNG MINH (có code đồ mạch) ỨNG DỤNG iot TRONG GIÁM sát cửa vào RA THÔNG MINH (có code đồ mạch) ỨNG DỤNG iot TRONG GIÁM sát cửa vào RA THÔNG MINH (có code đồ mạch) ỨNG DỤNG iot TRONG GIÁM sát cửa vào RA THÔNG MINH (có code đồ mạch) ... THÔNG MINH ỨNG DỤNG IOT TRONG GIÁM SÁT CỬA VÀO RA THÔNG MINH SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG NHẠN Trang 22/22 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH ỨNG DỤNG IOT TRONG GIÁM SÁT CỬA VÀO RA THÔNG MINH. .. THÔNG MINH ỨNG DỤNG IOT TRONG GIÁM SÁT CỬA VÀO RA THÔNG MINH SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG NHẠN Trang 25/22 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH ỨNG DỤNG IOT TRONG GIÁM SÁT CỬA VÀO RA THÔNG MINH. .. SÁNG THÔNG MINH ỨNG DỤNG IOT TRONG GIÁM SÁT CỬA VÀO RA THÔNG MINH SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG NHẠN Trang 7/22 Hình 2-4: đồ cấu tạo [1] NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH ỨNG DỤNG IOT TRONG
 • 26
 • 138
 • 0
1 2 3 4 .. >