Tổng hợp tài liệu :

Tuần 29 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 4 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 4 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... Năm học 20 17 - 20 18 - Yêu cầu học sinh đọc toán - Học sinh đọc đề - Cho học sinh tóm tắt, giáo viên ghi lên bảng: - Học sinh tóm tắt Tóm tắt: Lớp A : 29 học sinh Lớp 2B : 29 học sinh Cả hai lớp: ... giải toán phép cộng Kĩ năng: Rèn kỹ làm tính giải toán Họ tên GV 26 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 20 17 - 20 18 Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn Toán * Làm tập: Bài 1, Bài 2, Bài... Học sinh làm miệng 9 +4= 13 9+3= 12 9 +2= 14 9+6=15 9+5= 14 9+9=18 - Giáo viên nhận xét đánh giá 9+8=17 9+7=16 9+1=10 Bài 2: - Yêu cầu đọc đề - Đọc đề Họ tên GV 21 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học
 • 44
 • 1,882
 • 18

Tuần 5 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 5 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 20 17 - 20 18 yêu cầu sau: + Học sinh đặt tính tính: 48 +5, 29 +8 + Học sinh giải toán: Có 28 bi, thêm bi Hỏi tất có bi? - Yêu cầu học sinh nhận xét - Học. .. 8+7= 15 8+8=16 8+9=17 18+6 =24 18+7= 25 18+8 =26 18+9 =27 Bài 2: - Cho học sinh nêu yêu cầu - Học sinh nêu yêu cầu bài: Đặt tính tính - Yêu cầu học sinh làm vào bảng - Học sinh làm bài: 38 + 15 = 53 ... dùng dạy học: Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 20 17 - 20 18 - Giáo viên: Sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương
 • 48
 • 1,902
 • 20

Tuần 3 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 3 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... yêu cầu - Học sinh quan sát, lắng nghe - học sinh lên bảng làm, lớp làm vào vở: Giải: Số học sinh lớp có là: 14+16= 30 ( học sinh) Đáp số: 30 học sinh - Học sinh nhận xét - Học sinh theo dõi -... - Học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm vào bảng - Yêu cầu học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét, sửa - Giáo viên nhận xét, sửa bài: - Học sinh quan sát 36 25 + + + 33 45 40 40 70 Bài 3: (Học sinh. .. ngày 13 tháng 9năm 20 17 Họ tên GV 16 Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 20 17 - 20 18 TOÁN: 26 + ; 36 + 24 I MỤC TIÊU: Kiến thức - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 26 + 4; 36
 • 42
 • 1,549
 • 19

Tuần 6 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 6 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... học sinh lên bảng đặt tính, tính: HS1: 28 + 17 HS2 : 47 + - Cho học sinh nhận xét Họ tên GV 25 - Học sinh hát - học sinh lên bảng Lớp làm bảng - Học sinh nhận xét Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần. .. Cho học sinh đọc toán - học sinh đọc toán - Tóm tắt lên bảng hướng dẫn học sinh giải: - Theo dõi, lắng nghe * Tóm tắt: Nữ : 27 ? người Họ tên GV 19 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Nam: 18 - Cho học. .. tên GV 20 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 20 17 - 20 18 - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn nội dung đoạn để hướng dẫn học sinh luyện
 • 43
 • 2,439
 • 18

Tuần 7 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 7 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... toán theo tóm tắt - Đính tóm tắt toán lên bảng - Hướng dẫn học sinh nêu toán - học sinh nhìn tóm tắt nêu lại Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 20 17 - 20 18 đề toán - Giúp học sinh. . .Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 20 17 - 20 18 a Giáo viên đọc mẫu toàn - Lưu ý giọng đọc cho học sinh b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Học sinh nối tiếp... - Giáo viên chấm nhanh 5 -7 làm học sinh - Cho học sinh nhận xét bảng Năm học 20 17 - 20 18 - Học sinh nêu yêu cầu: Tính - học sinh lên làm - Học sinh nhận xét - học sinh đọc - Quan sát - học sinh
 • 44
 • 2,207
 • 20

Tuần 1 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 1 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... Số hạng 12 43 65 - Gọi HS đọc làm Số hạng Tổng 17 26 69 22 27 65 - Lớp nhận xét Đàm Ngân 20 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2 017 - 2 018 - GV kết luận chung Bài tập 2: - HS... Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2 017 - 2 018 ĐẠO ĐỨC HỌC TẬP, SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: - Học sinh hiểu nêu số biểu học tập, sinh hoạt - Học sinh nêu... làm bảng 36= 30 + 71= 70 + 94= 90 + Đàm Ngân 10 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2 017 - 2 018 - HS nhận xét - GV kết luận chung H 2: So sánh số, biết viết số theo yêu cầu Bài
 • 37
 • 4,164
 • 26

Tuần 8 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 8 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... Năm học 20 17 - 20 18 - học sinh nhìn tóm tắt nêu lại toán - Bài toán nhiều -1 học sinh lên bảng, lớp làm - Học sinh nhận xét - Học sinh quan sát - Học sinh lên bảng làm bài: Có hình tam giác - Giáo. .. tính giải toán có phép cộng Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán Đàm Ngân Thám 25 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 20 17 - 20 18 *Bài tập... hát Đàm Ngân Thám 23 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 20 17 - 20 18 theo yêu cầu đội thắng - Giáo viên tổng kết trò chơi, nhận xét, tuyên - Học sinh lắng dương học sinh - Giới thiệu
 • 45
 • 1,992
 • 20

Tuần 9 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 9 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần - Giáo viên nhận xét chung Bài 2: - Cho học sinh nêu yêu cầu Năm học 20 17 - 20 18 - Theo dõi, lắng nghe - Học sinh nêu yêu cầu bài: Điền số - Hướng dẫn học sinh. .. thầm theo Đàm Ngân Thám 26 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 20 17 - 20 18 - Gọi học sinh nói câu bạn nhận - Một học sinh thực hành nói xét Giáo viên chỉnh sửa cho học sinh trước lớp. .. vật tập đọc từ tuần Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 20 17 - 20 18 đến tuần theo thứ tự bảng chữ - Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm - Hướng dẫn học sinh tập tra tìm
 • 42
 • 1,258
 • 21

Tuần 10 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 10 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... tên GV: 10 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 20 17 - 20 18 - Gọi học sinh lên bảng làm Cả lớp làm - học sinh làm bảng lớp; vào lớp làm vào 60 50 90 51 45 88 80 30 80 17 11 54 63 14 26 - Tổ.. .Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 20 17 - 20 18 - Gọi học sinh đọc lại b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Một em đọc lại - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Luyện... bảng học sinh - Lắng nghe - Giáo viên gạch chân từ cần lưu ý - Quan sát Họ tên GV: 12 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 20 17 - 20 18 - Học sinh nêu điểm (âm, vần) hay viết - Học sinh
 • 46
 • 1,872
 • 38

Tuần 11 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 11 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... Yêu cầu học sinh làm bài: học sinh lên bảng - Học sinh làm bài: Đàm Ngân Thám 30 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 Năm học 20 17 - 20 18 làm Sau làm xong yêu cầu lớp nhận xét 72 82 - 27 -... ngày tháng 11 năm 20 17 TOÁN: Đàm Ngân Thám 28 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 Năm học 20 17 - 20 18 52 - 28 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 52 – 28 -... - Làm vào - Gọi học sinh đọc chữa - Đọc chữa Cả lớp tự kiểm tra + = 12 + = 12 + = 12 + = 12 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = + = 12 + = 12 + = 12 12 – = 12 – = 12 – = - Yêu cầu học sinh giải thích
 • 51
 • 1,260
 • 21

Tuần 13 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 13 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... trước lớp - Yêu cầu học sinh lên bảng đặt tính - Học sinh đặt tính: 14 Đàm Ngân Thám Tiểu học Hồng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 20 17 - 20 18 -8 - Học sinh nêu cách trừ - Cho nhiều học sinh. .. thế, cầm viết qui định - Cho học sinh viết (viết câu theo hiệu - Học sinh viết vào lệnh giáo viên) Lưu ý: Đàm Ngân Thám 12 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 20 17 - 20 18 - Tư ngồi:... Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 20 17 - 20 18 HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp
 • 48
 • 1,207
 • 54

Tuần 14 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 14 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
.. .Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 20 17 - 20 18 câu trước lớp (2 lượt bài) - Cho học sinh luyện đọc từ khó - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, Chú ý phát âm: Thanh, Việt Anh, Bảo, Sơn Lâm lớp) c Học. .. Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 20 17 - 20 18 - 19 79 - Giáo viên nhận xét, chốt kết Bài (cột 1): - Yêu cầu học sinh tự làm - 39 - 29 49 19 - Học sinh nêu cách thực - Học sinh. .. Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 20 17 - 20 18 HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp
 • 45
 • 1,405
 • 49

Tuần 12 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 12 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... Gọi học sinh đọc phần giải: nắng oi, giấc - học sinh đọc tròn Đàm Ngân Thám 24 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 12 Năm học 20 17 - 20 18 d Học sinh đọc đoạn nhóm - Giáo viên chia nhóm cho học. .. Cho học sinh kể nhóm - Học sinh tập kể nhóm - Tổ chức cho học sinh kể trước lớp - Đại diện nhóm thi kể trước lớp Đàm Ngân Thám 16 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 12 Năm học 20 17 - 20 18... Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 12 Năm học 20 17 - 20 18 *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Hướng dẫn học sinh
 • 50
 • 959
 • 23

Tuần 15 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 15 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy GV: 20 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 15 Năm học 20 17 - 20 18 - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Làm - Lắng nghe... 58 Số trừ 36 24 24 Hiệu 39 60 34 - Học sinh lắng nghe Nhận xét - Nhận xét làm học sinh GV: 10 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 15 Năm học 20 17 - 20 18 Bài 3: Cá nhân – chia sẻ trước lớp - Bài tốn... Làm tập 2, tập 3a Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ viết đúng, viết đẹp Rèn cho học sinh quy tắc tả: ai/ay, s/x, ât/âc GV: 11 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 15 Năm học 20 17 - 20 18 Thái độ: Giáo dục
 • 46
 • 1,256
 • 30

Tuần 16 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 16 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... Cho học sinh quan sát tờ lịch tháng 5, đàm - Học sinh quan sát trả lời câu hỏi thoại với học sinh ngày tờ lịch? GV: 26 Trường Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 16 Năm học 20 17 - 20 18 - Yêu cầu học. .. viết tư thế, cầm viết qui định - Cho học sinh viết (viết câu theo hiệu - Học sinh viết vào lệnh giáo viên) GV: 12 Trường Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 16 Năm học 20 17 - 20 18 Lưu ý: - Tư ngồi -.. .Giáo án lớp 2D Tuần 16 Năm học 20 17 - 20 18 b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Luyện đọc từ khó: thường nhảy nhót, mải - Học sinh luyện
 • 43
 • 861
 • 52

Tuần 17 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 17 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... GV: Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2 017 - 20 18 HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học sinh ghi nhớ thực theo học - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh làm... Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 - Bài tốn cho biết gì? Năm học 2 017 - 20 18 - Lớp 2A trồng 48 2B nhiều 12 - Số lớp 2B trồng? - Dạng toán nhiều - em nêu tóm tắt, em nêu giải Tóm tắt: Lớp 2A:... động học - Hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Cho học sinh xem số bạn - Học sinh quan sát lắng nghe GV: 28 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2 017 - 20 18 viết đẹp trước Nhắc nhở lớp học tập
 • 46
 • 968
 • 50

Tuần 18 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 18 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 20 17 - 2 018 Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ giải toán Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học tốn *Bài... 25 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 20 17 - 2 018 65 61 - 28 33 - Nhận xét làm em Bài 2: 73 70 - 32 38 72 83 - 75 - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh. .. phút) - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học sinh thực theo nội dung học - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh làm tập Chuẩn bị sau Năm học 20 17 - 2 018 - Học sinh phát biểu ý kiến - Cả lớp
 • 37
 • 507
 • 45

Tuần 19 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 19 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... - Học sinh lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào - Nêu kết quả: 2+ 3+4=9 - Học sinh nghe - cộng cộng - Theo dõi 2 cộng 5, Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 20 17 - 20 18... hai - Lớp theo dõi Giáo viển: 21 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Cho nhóm tự đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp bình chọn học sinh. .. cộng: 2+ 2 +2+ 2 +2= 10 tính gì? - Tổng 2+ 2 +2+ 2 +2 có số hạng, số - Theo dõi hạng 2+ 2 +2+ 2 +2 tổng số hạng, số hạng 2, ta chuyển thành phép nhân, viết sau: x 5= 10 - Giới thiệu dấu nhân, gọi học sinh
 • 44
 • 1,088
 • 66

Tuần 20 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 20 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: GV: 22 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 20 1 7 - 20 1 8 - Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn nội dung để hướng dẫn học sinh luyện đọc, sách giáo. .. nối tiếp đọc kết quả: GV: 20 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 20 1 7 - 20 1 8 4x2=8 x = 16 x = 24 4x1=4 x = 12 x = 20 - Nhận xét làm học sinh Bài 2: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm.. .Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 20 1 7 - 20 1 8 a Giáo viên đọc mẫu toàn - Lưu ý giọng đọc cho học sinh: b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Học sinh nối
 • 51
 • 1,988
 • 80

Tuần 21 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tuần 21 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
.. .Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 20 17 - 20 18 a Giáo viên đọc mẫu toàn - Lưu ý giọng đọc cho học sinh: b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Học sinh nối... e Học sinh thi đọc nhóm - Các nhóm thi đọc - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Lắng nghe GV: 22 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 20 17 - 20 18... cặp học sinh thực hành hỏi đáp - Một số cặp lên bảng thực hành: trước lớp a) Học sinh 1: Bông cúc trắng mọc đâu? Học sinh 2: Bông cúc trắng mọc GV: 25 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 20 17
 • 46
 • 907
 • 70
1 2 3 4 .. >