Tổng hợp tài liệu :

Đề thi học kì lý 10 có đáp án

Đề thi HSG Vật 12(có đáp án)

Đề thi HSG Vật lý 12(có đáp án)
. GD&ĐT Nghệ An thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008 Môn thi: VậT lớp 12 THPT- bảng a Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Bi 1. (4,0. S Hỡnh 4 Đề chính thức Sở GD&ĐT Nghệ An thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008 Hớng dẫn chấm và biểu điểm đề chính thức Môn: vật lớp 12
 • 11
 • 3,153
 • 38

dề thi học I 10 co ban

dề thi học kì I 10 co ban
. ĐỀ THI VẬT 10 HỌC KỲ I BAN: D LỚP 10D…………… Năm học 2007- 2008 Đề thi 2 tờ (3trang) Th i gian làm b i 45phút MÃ ĐỀ: VL101 Câu1. T i sao trạng th i. Phát biểu nào sau đây là SAI khi n i về tính chất của kh i lượng. A. Kh i lượng là đ i lượng vô hướng, dương và không thay đ i đ i v i m i vật. B. Kh i lượng
 • 3
 • 304
 • 0

Đề thi học sinh giỏi tỉnh đáp án

Đề thi học sinh giỏi tỉnh có đáp án
. thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008 Hớng dẫn chấm và biểu điểm đề chính thức Môn: vật lớp 12 thpt-. ra, áp lực F luôn luôn xu thể đẩy màng loa về vị trí cân bằng và vì sự thay đổi thể tích là rất bé nên thể coi 0 VV ≈ . Vì vậy thể viết lại biểu
 • 6
 • 582
 • 1

Đề thi HKII Ngữ văn 10 - đáp án

Đề thi HKII Ngữ văn 10 - có đáp án
. 2007 - 2008 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 10 Môn: Ngữ văn – Ban bản – khối D (nâng cao) (Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề) - - - - - - ĐỀ 1. 2007 - 2008 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 10 Môn: Ngữ văn – Ban bản – khối D (nâng cao) (Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề) - - - - - - ĐỀ 2
 • 5
 • 10,559
 • 101

đề thi thử vào lớp 10 đáp án

đề thi thử vào lớp 10 có đáp án
. giám thị: . Đáp án và hớng dẫn chấm đề thi thử vào lớp 10. Môn Toán Câu Trình bày Thang điểm 1.(2 đ ) a) ĐKXĐ: :. Trờng THCS Phạm Công Bình Ngày thi: 17/06/2009 Đề thi thử vào lớp 10 Môn: Toán. Năm học 2008 2009 Thời gian làm bài: 120 phút Bài
 • 3
 • 969
 • 6

de thi thu dai tuan 10-co dap an

de thi thu dai tuan 10-co dap an
. vùng vỏ não như thu thái dương, thu trán C. xuất hiện vùng cử động nói, vùng hiểu tiếng nói D. một số vùng vỏ não như thu thái dương, thu trán, xuất. thành 3 nhóm dựa vào: A. Mối quan hệ cạnh tranh giữa các loài sinh vật. B. Mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài sinh vật. C. Mối quan hệ cộng sinh giữa các loài
 • 4
 • 693
 • 0

Đề thi HSG Vật 9 đáp án

Đề thi HSG Vật lý 9 có đáp án
. Trường THCS Mạc Đónh Chi GV ra đề: Nguyễn Thò Cẩm Lệ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN – NĂM 2008 – 20 09 MÔN : VẬT THỜI GIAN: 150 PHÚT Bài 1: (2điểm). cho f = 20cm; d =10cm. hãy xác đònh vò trí của ảnh. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN VẬT NĂM HỌC 2008-20 09 THỜI GIAN: 150 phút Bài 1( 2điểm): Cho biết: V 1 =
 • 6
 • 1,394
 • 41

de thi hsg vat ly 9 co dap an

de thi hsg vat ly 9 co dap an
. Phòng Giáo dục Cư' Mgar ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI - NĂM HỌC: 20 09 - 2010 Trường THCS ………… MÔN: VẬT LÍ - LỚP 9 Thời gian: 150 phút Bài 1. (3điểm) Một. đường. Thời gian đi nửa quãng đường đầu t 1 = 1 v s . Thời gian đi nửa quãng đường sau t 2 . Quãng đường đi được tương ứng với khoảng thời gian 2 2 t là
 • 4
 • 1,094
 • 15

de thi HSG vat ly 8 co dap an chi tiet

de thi HSG vat ly 8 co dap an chi tiet
. Phòng gd&đt phú vang Đề thi học sinh giỏi năm học 20 08 -2009 Môn thi: Vật lớp 8 Thời gian: 90 phút Câu 1.(5điểm) Tại hai địa điểm. 5kg đang ở 100 0 C và một khối đồng nặng 3kg đang ở 10 0 C . Tính nhiệt độ cân bằng. Cho hiệt dung riêng của nớc, nhôm, đồng lần lợt là 4200 J/kg K; 88 0
 • 3
 • 1,198
 • 24

2 MA DE KT1T CHUONG 2 LY 10 (co dap an va thang diem)

2 MA DE KT1T CHUONG 2 LY 10 (co dap an va thang diem)
. 3: (2, 0đ) *,-./019:)*!1"- 2( ) 2& quot;-*A#&w) 23 2/ 4-*5-*6  78!% *A#&w)<(/G8'>/8-C 23 -Nx)> !DE) > 78 2& quot;-. N;/-%&' 23 -Nx)> !DE) > 78 2& quot;-y9 8'*< II) Bài tâp: Bài 1: (2, 5đ) - 2& quot;- 9DE )qH-*^'#*D;)>)>8)>2Q/ 2& quot;)-C
 • 5
 • 299
 • 1

Thi Học I (hót đáp án)

Thi Học kì I (hót có đáp án)
. giai cấp công – nông lên nắm chính quyền, xây dựng một xã h i m i ở Nga. (0.5) Đ i v i thế gi i: (1.5) 2 - Làm thay đ i cục diện chính trị thế gi i. Phá. Đưa giai cấp công – nông lên nắm chính quyền, xây dựng một xã h i m i ở Nga. (0.5) Đ i v i thế gi i: (1.5) - Làm thay đ i cục diện chính trị thế gi i. Phá
 • 6
 • 193
 • 1

Đề thi hk I lớp 10 (có đáp án và ma trận đề) - hay

Đề thi hk I lớp 10 (có đáp án và ma trận đề) - hay
. HỌC 2 01 0- 2011 MÔN : TOÁN KH I 10 ĐỀ THAM KHẢO Th i gian làm b i : 90 phút (Không kể th i gian phát đề) -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - I/ .PHẦN. th i gian phát đề) -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC 1 KH I 10 I/ MỤC ĐÍCH: - Kiểm tra, đánh giá kiến thức của HS về
 • 5
 • 772
 • 1

de THI HK 1 lop 10 ( co dap an )

de THI HK 1 lop 10 ( co dap an )
. tùy ý . Câu 10 : Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số “ 31 “ trong hệ thập phân ? A. 10 10 010 B. 11 010 10 C. 0 011 111 D. 11 0 011 0 Câu 11 : Hãy chọn. Đĩa mềm Câu 12 : Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số “ 31 “ trong hệ thập phân ? A. 10 10 010 B. 11 010 10 C. 0 011 111 D. 11 0 011 0 Câu 13 : Hãy chọn
 • 13
 • 698
 • 1

ĐỀ THI HK I 12 ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HK I LÝ 12 CÓ ĐÁP ÁN
. chiều gồm i n trở R, cuộn dây thuần cảm L = 2/π H và một tụ i n i n dung C biến thi n mắc n i tiếp. Biết i n áp giữa hai đầu mạch i n là 100. động i u hoà, gia tốc biến đ i A. Ngược pha v i li độ B. Sớm pha π/2 so v i li độ C. Trễ pha π/2 so v i li độ D. Cùng pha v i li độ Trang 2/5 - Mã đề thi
 • 5
 • 319
 • 3

tuyen tap de thi hoc ki 2 12 co dap an

tuyen tap de thi hoc ki 2 12 co dap an
. B 21 A 26 C 2 C 7 C 12 B 17 D 22 A 27 C 3 C 8 B 13 D 18 A 23 A 28 D 4 B 9 A 14 A 19 D 24 D 29 B 5 A 10 D 15 D 20 C 25 A 30 D SỞ GD - ĐT AN GIANG ĐỀ THI HKI. MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KI M-. 3,81. Câu 26 . Công thức của phèn chua là A. K 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .24 H 2 O. B. Na 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .24 H 2 O. C. Li.Al.(SO 4 ) 2 .12H 2 O. D. NH 4 .Al.(SO 4 ) 2 .12H 2 O. Câu 27 . Hòa tan hồn. Cu(OH) 2 là A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. Câu 22 . Khi nhiệt phân muối NaNO 3 , sản phẩm thu được là A. Na 2 O + NO 2 + O 2 . B. Na + NO 2 + O 2 . C. NaNO 2 + O 2 . D. NaNO 2 + NO 2 + O 2 . Câu 23 .
 • 23
 • 464
 • 2

đề thi học II(2011) đáp án

đề thi học kì II(2011) có đáp án
... em gỏi tụi ,Vt Thỏc ,Bui hc cui cựng Cú nột chung v ngh thut : -K chuyn kt hp vi miờu t , t cnh thi n nhiờn , t ngoi hỡnh , t chõn tht din bin tõm lớ nhõn vt (0,5) -S dng hiu qu cỏc phộp tu t... -Cảm nghĩ ngời anh : Ngời anh thấy đợc sai lầm thái độ cách c xử với em gái Từ nhận em gái ngời lòng nhân hậu độ lợng (0,5) Cõu 2(1): a) Tỡm phộp so sỏnh (0,5 ) - p nh hoa hng - Cng hn st
 • 3
 • 89
 • 0

đề thi học toán 12 đáp án năm 2016-2017

đề thi học kì toán 12 có đáp án năm 2016-2017
đề thi học toán 12 đáp án năm 2016-2017 đề thi học toán 12 đáp án năm 2016-2017 đề thi học toán 12 đáp án năm 2016-2017 đề thi học toán 12 đáp án năm 2016-2017 đề thi học toán 12 đáp án năm 2016-2017 đề thi học toán 12 đáp án năm 2016-2017 đề thi học toán 12 đáp án năm 2016-2017 đề thi học toán 12 đáp án năm 2016-2017 đề thi học toán 12 đáp án năm 2016-2017
 • 17
 • 341
 • 0

TUYỂN TẬP ĐỀ KIỂM TRA HỌC HÓA 10 ĐÁP ÁN

TUYỂN TẬP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ HÓA 10 CÓ ĐÁP ÁN
Trường THPT Phan Đăng LưuTổ HóaoOoĐề dự bị ĐỀ KIỂM TRA HỌC II năm 20112012 MÔN HÓA KHỐI 10 Thời gian làm bài: 45phút; =Họ và tên học sinh: .......................................................Lớp: ........... Số báo danh: ........................Câu 1: ( 2 điểm)Viết phương trình hóa học biểu diễn chuỗi biến hóa sau:Pirit sắt → sunfurơ → axit sunfuric → hidro sunfua → lưu huỳnh Câu 2: ( 2,5 điểm) 1 Viết phương trình hóa học chứng tó SO2 tính khử và phương trình hóa học chứng SO2 tính oxi hóa ( 1 điểm) 2 Người ta điều chế khí HCl bằng cách đun nóng tinh thể NaCl với H2SO4 đặc. Viết phương trình hóa học. Vậy thể điều chế HBr bằng cách tương tự trên được không? Giải thích , viết phương trình hóa học minh họa ( 1,5 điểm)Câu 3: ( 2,5 điểm) Làm thế nào nhận biết 4 lọ mất nhãn chứa các dung dịch KCl, NaOH, Na2SO4, Ba(OH)2 bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học minh họa.Câu 4: ( 3 điểm) Cho 13,6g hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch HBr dư, thu được 6,72 lít khí ở đktc.a) Tính % khối lượng mỗi kim loại ? b) Nếu cho 6,8g hỗn hợp kim loại nói trên tác dụng với axit H2SO4 đặc nguội thì thể tích khí SO2 thu được là bao nhiêu lít ( đktc)HẾTCho: Fe = 56 ; Mg = 24 HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC 2 (2011 2012)HÓA 10( Đề dự bị)CâuNội dungĐiểmCâu 1:(2 điểm)Viết phương trình hóa học:1 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO22 SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr3 H2SO4 (loãng) + FeS → FeSO4 + H2S4 2 H2S + SO2 → 3S + 2H2OChú ý: Học sinh viết phương trình hóa học khác, nếu đúng vẫn cho điểm.( phản ứng 2, 3 vả 4 ) Nếu thiếu cân bằng , điều kiện thì chỉ cho 0,25 điểm mỗi phản ứng.0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểmCâu 2:( 2,5 điểm) +4 +61 SO2 tính khử : 2SO2 + O2 2SO3 K +4 0 SO2 tính oxi hóa : SO2 + 2Mg → 2MgO + S OChú ý: Thiếu cân bằng, xác định sai vai trò của SO2 : cho 0,25 đ 1 phản ứng Học sinh thể dùng phả ứng khác, nếu đúng vẫn cho trọn điểm.2 Phản ứng điều chế khí HCl : 2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl Không thể điều chế HBr bằng cách tương tự trên vì HBr tính khử mạnh ( hơn HCl) khi sinh ra bị H2SO4 đặc oxi hóa thành Br2 2NaBr + H2SO4 → Na2SO4 + 2HBr 2 HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 + 2H2OChú ý: Nếu giải thích hoặc hiện tượng nêu không đầy đủ thì không cho điểm của mỗi phần. Phàn ứng cân bằng sai , hoặc viết sai công thức các chất thì chỉ cho phản ứng 0,25 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,25 điểm0,25 điểmCâu 3:(2,5 điểm)Nhận biếtDùng quì tím: – Mẫu thử làm quì hóa xanh là NaOH và Ba(OH)2 (I) – Mẫu thử không làm đổi màu quì là KCl và Na2SO4 (II) Nhóm (II) : Dùng dung dịch BaCl2 : Mẫu thử tạo kết tủa trắng là Na2SO4, mẫu không phản ứng là KCl BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl. Nhóm (I) : Dùng dung dịch Na2SO4 Mẫu thử tạo kết tủa trắng là dung dịch Ba(OH)2 , Mẫu không phản ứng là NaOH Na2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 ↓ + 2NaOHChú ý: Học sinh thể nhận biết bằng cách khác, nếu đúng vẫn cho trọn điểm Phản ứng cân bằng sai chỉ cho 0,25 điểm 1 phản ứng0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểmCâu 4:( 3 điểm)1 Tính % khối lượng mỗi kim loại: 1,75 điểmPhương trình hóa học:Mg + 2HBr → MgBr2 + H2 x → xFe + 2HBr → FeBr2 + H2 y → y hệ phương trình : 24x + 56y = 13,6 x + y = 6,72 : 22,4 = 0,3 giải ra: x = 0,1 và y = 0,2 %Mg = 17,65 % và % Fe = 82,35%2 Thể tích khí SO2:Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O 0,12 → 0,05 thề tích khí SO2 = 0,05 x 22,4 = 1,12 lítChú ý: Nếu học sinh không cân bằng phản ứng mà số mol khí đặt trong phương trình hóa học không sai thì trừ điểm phương trình hóa học và chấm phần tính toán bên dưới 0,25 điểm0,25 điểm0,25 điểm0,25 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểmBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN hóa học 10Thời gian làm bài: 45 phút; (30 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 357Họ, tên thí sinh:..........................................................................Lớp :...............................................................................CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10Đáp ánCâuCâu 11Câu 12Câu 13Câu 14Câu 15Câu 16Câu 17Câu 18Câu 19Câu 20Đáp ánCâuCâu 21Câu 22Câu 23Câu 24Câu 25Câu 26Câu 27Câu 28Câu 29Câu 30Đáp ánCho: Mn = 55, Fe = 56, Zn = 65,Mg = 24, Ba = 137, Cu = 64, Ag = 108, Al = 27, K = 39, Na = 23, Li = 7, Br = 80, O = 16, Cl = 35.5, N = 14, H = 1, S= 32Câu 1: Cho các cặp chất sau đây, cặp chất không phản ứng với nhau là:A. Br2 và dd NaI.B. I2 và dd NaClC. Cl2 và dd NaI.D. Cl2 và dd NaBr.Câu 2: Cho 17 gam M2O3 tác dụng hết với dung dịch H2SO4 thu được 57 gam muối. Nguyên tử khối của M là:A. 27 ... 6.C 7.C 8.C 9.D 10. A 1.A 2.B 3.D 4.C 5.D 6.A 7.D 8.C 9.B 10. D 1.C 2.C 3.A 4.D 5.D 6.D 7.C 8.A 9.A 10. A 1.D 2.C 3.C 4.C 5.D 6.A 7.B 8.A 9.B 10. A 1.B 2.A 3.D 4.B 5.D 6.D 7.B 8.C 9.D 10. D 1.D 2.C 3.D... lớt D 3,36 lớt - - HT -Trng THPT Hụng lnh BI KIM TRA HC K II (2 010 2011) MễN: HểA 10 Thi gian lm bi: 45 phỳt Cõu 1: (2,0 im) Hon thnh dóy chuyn húa sau, vit cỏc... = 24 ; F = 19 ; Cl = 35,5; Br = 80; I = 127 Trng THPT Hụng lnh Ht BI KIM TRA HC K II (2 010 2011) MễN: HểA 10 Thi gian lm bi: 45 phỳt Cõu 1: (2,0 im) Hon thnh dóy chuyn húa sau, vit cỏc
 • 60
 • 93
 • 0

10 đề thi thử vật mới đáp án

10 đề thi thử vật lý mới có đáp án
10 đề thi thử vật mới đáp án tham khảo ... Vận tốc vật biến thi n điều hòa theo thời gian B Lực kéo tác dụng lên vật biến thi n điều hòa theo thời gian C vật biến thi n tu n hoàn theo thời gian D Động vật biến thi n tu n hoàn theo thời... tác dụng ngoại lực biến thi n tu n hoàn   Câu 4: Chất điểm dao động điều hòa với phương trình x  10cos 10 t   cm Chiều dài quỹ đạo dao động chất 2  điểm là: A 10 cm B 40 cm C 0,2 m D... – Bình Định  10 2  v 2  a   100  1   1        A   2 A  1  A    A      10rad.s      2 A  2cm  v   a   10 2   3 .100     A
 • 87
 • 156
 • 0

Đề thi học 10 đáp án

Đề thi học kì lý 10 có đáp án
... rơi đến chạm đất, lấy g = 10 m/s2 A 5s B.7s C.10s D.12s ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC NĂM HỌC 2016 – 2017 – THPT TRUNG GIÃ MÔN: VẬT 10 ĐỀ 137 ĐỀ 205 ĐỀ 353 ĐỀ 432 ĐỀ 522 ĐỀ 657 1.D 1.A 1.A 1.C 1.C... tốc xe Đáp án đề thi học mơn Vật lớp 10 I Trắc nghiệm: điểm Câu Đáp Án A C B D A B II Tự luận: điểm TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ ĐỀ KIỂM TRA HỌC Năm học 2016 – 2017 Môn: Vật 10 (thời gian... điểm TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học: 2015-2016 MÃ ĐỀ: 107 9 ĐỀ KIỂM TRA HỌC I Mơn: Vật - Lớp 10 Thời gian: 45 phút (Lưu ý: HS phải ghi mã đề thi vào làm) I Trắc nghiệm: (3,0 điểm) Câu 1: Biểu
 • 16
 • 47
 • 0
1 2 3 4 .. >