Tổng hợp tài liệu :

ĐẠI học KIẾN TRÚC TP

CHUYÊN ĐỀ TRANG THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH- ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HCM pot

CHUYÊN ĐỀ TRANG THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH- ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HCM pot
. TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH 1 CHUYÊN ĐỀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRONG CƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM LỚP XD08A2 2 GVHD : LÊ THƯỜNG DU CÁC. mặt trời trong công trình Khái niệm, ưu, nhược điểm NLMT  Các thiết bị sử dụng trực tiếp năng lượng mặt trời .  Các thiết bị sử dụng trực tiếp năng lượng mặt trời . Các thiết bị Sử dụng gián. để khai thác, sử dụng lại rất cao do công nghệ, thiết bị sản xuất đều nhập từ nước ngoài.  Mới chỉ có một vài tổ chức, viện nghiên cứu và các trường đại học tham gia, còn phía doanh nghiệp,
 • 85
 • 987
 • 13

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP docx

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP docx
. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM KHOA XÂY DỰNG BỘ MÔN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH  BÁO CÁO THU HOẠCH XÂY DỰNG NHẬP. viện, trường học cho đến các nhà máy sản xuất có quy mô lớn và cả sân bay, bến cảng. Tại mọi nơi ở Việt Nam, chúng tôi đều mang đến những giá trị bền vững. Bằng quy trình chuyên nghiệp, môi trường. Phan Khánh Hoàng Mã số sinh viên: 10510300331 Lớp SV: XD10/A3 TP. HCM, Tháng 12 – 2010 MỤC LỤC PHẦN I Cảm nhận trước thềm của khoá học 3 5 năm đào tạo KSXD PHẦN II Cơ cấu và hoạt động của 5 Công
 • 19
 • 4,967
 • 220

BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM
. 5.50 0.1151 20.87829 96.4836 23 8.05 5.75 0. 1102 19.97982 99.5874 24 8.40 6.00 0 .105 6 19.15514 102 .6912 25 8.75 6.25 0 .101 4 18.39556 105 .795 26 9 .10 6.50 0.0976 17.69369 108 .8988 27 9.45 6.75 0.0940 17.04323. 0.0 110 29 10. 15 9.2273 4.0909 0.0197 9.2273 1.9091 0. 0103 30 10. 5 9.5455 4.0909 0.0186 9.5455 1.9091 0.0097 31 10. 85 9.8636 4.0909 0.0175 9.8636 1.9091 0.0091 32 11.2 10. 1818 4.0909 0.0165 10. 1818. 2. bbbb 220 bb 0 b J N t 11 F E mặt bằng móng l 33003300 5 43 220 1103 40 1103 40 220 220 1103 40 N o o M Q o ob M N ab TN FE mnm 0.00 0.45 115 340 110 0.00 1101 10 220 0 N J h 450 200 700 500 200 400 600 b b t l mặt
 • 23
 • 433
 • 1

BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT LỚP 05X ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT LỚP 05X ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM
. h=2 m 2. Vẽ đ ư ờng cong nén e-p, e-lgp, xác đ ịnh a,a o ,C c ,C S cho các lớp đ ất.  Lớp 1: Hệ số rỗng ban đ ầu e o khi chưa có tải tác dụng (p=0 T/m²) e o = -1 = - 1 = 0.9421 1Ma=. e o khi chưa có tải tác dụng (p=0 T/m²) e o = - 1 = - 1 = 0.9848 a) Đ ư ờng cong nén e-p: 7 (T/m 2 ) GVHD: T. Trương Quang Thành SVTH: Lưu Hán Vinh Lực nén p (T/m²) 0 10 20 30 40 Hệ số rỗng. SVTH: Lưu Hán Vinh Khi lực nén còn nhỏ Cs= Khi lực nén lớn Cc =  Lớp 3: Hệ số rỗng ban đ ầu e o khi chưa có tải tác dụng (p=0 T/m²) e o = -1 = - 1 = 0.847 a) Đ ư ờng cong nén e-p: Lực nén
 • 19
 • 593
 • 0

BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT LỚP 06X ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT LỚP 06X ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM
. a 0 i-j : 0-5 0 5 0-1 00 10 0-1 50 15 0-2 00 a i-j (m 2 /T) 1,44.10 -3 0,68.10 -3 0,56.10 -3 0,4.10 -3 a 0 i-j (m 2 /T) 0,75.10 -3 0,37.10 -3 0,31.10 -3 2,2.10 -3 b) Đường cong nén e-logp: ● Bảng số. : 0-1 00 10 0-2 00 20 0-3 00 30 0-4 00 a i-j (m 2 /T) 0,51. 10 -3 0,18. 10 -3 0,11. 10 -3 0,04. 10 -3 a 0 i-j (m 2 /T) 0,29. 10 -3 0,11. 10 -3 0,07. 10 -3 0,002. 10 -3 b. Đường cong nén e-lgp: ● Bảng. dày(m) β E 0i zi σ (T/ 2 m ). S i M1 (m) zi σ (T/ 2 m ). S i M2 (m) 2 0-1 0,5 0,43 2295 0,848 0,08.10 -3 7,191 0,67.10 -3 1-2 0,5 0,43 2295 1,287 0,12.10 -3 5,925 0,50.10 -3 2-3 0,5 0,43 2295 1,547 0,14.10 -3 4,827 0,45.10 -3 3-4 0,5 0,43 2295 1,498 0,14.10 -3 3,754
 • 12
 • 293
 • 0

BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT LỚP 07X ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT LỚP 07X ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM
. Khi lực nén lớn C c = 144.0 1249.0 755.0773.0 30lg40lg 4030 = − = − − ee Trang 6 Đường cong nén e-p Đường cong nén e-lgp 3. Xác đ ịnh sơ bộ kích thướt đ áy móng: Sơ bộ chọn kích thước đáy móng. điều kiện về cường độ tiêu chuẩn: R tc Theo tiêu chuẩn Việt Nam : 2 2 2 2 2 2 * *(0, 25* *cot ) * cot 2 tc c b h g R h g π γ ϕ γ γ π ϕ ϕ + + = + + − Với c = 0,29 kG/ 2 cm = 2.9 T/ 2 m ; φ o . 0 10 20 30 40 lgp 1 1.301 1.477 1.602 Hệ số rỗng e 0.959 0,922 0.891 0.866 0.847 Trang 4 Đường cong nén e-p Bảng tính a i-j và a 0 i-j : và pp ee a ij ji ji − − = − i ji ji e a a + = − − 1 0 0-10
 • 17
 • 291
 • 0

BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT VŨ LÂM CHÍ ĐỨC ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT VŨ LÂM CHÍ ĐỨC ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM
. 1.500 3 10.94,4 − 2(0,5m) 20,85 - - 3 10.2,3 − 3(0,5m) 17,65 - - 3 10.71,2 − 4(0,6m) 14,11 - - 3 10.59,2 − II 5(0,9m) 10,35 0,83 40.000 3 10.19,0 − 6(0,5m) 7,65 0,83 - 3 10.08,0 − 1,371 Tính lún. 23,69 14,24 1 0,7 - 0,54 0,2355 22,31 18,02 2 1,2 - 0,92 0,2046 19,39 20,72 3 1,7 - 1,31 0,1680 15,92 23,42 4 2,3 - 1,77 0,1298 12,30 26,66 5 3,2 - 2,46 0,0887 8,40 35,00 6 3,7 - 2,84 0,0729 6,91. 1500 3 10.27,2 − 3 10.69,2 − 2(0,5m) 9,94 11,27 - - 3 10.52,1 − 3 10.73,1 − 3(0,5m) 8,69 9,75 - - 3 10.33,1 − 3 10.49,1 − 4(0,6m) 7,26 8,16 - - 3 10.33,1 − 3 10.50,1 − II 5(0,9m) 5,78 6,41 0,83
 • 8
 • 322
 • 2

Đồ án công trình chung cơ Thống Nhất, đại học kiến trúc TPHCM

Đồ án công trình chung cơ Thống Nhất, đại học kiến trúc TPHCM
. VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH 13 1.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH 13 1.1.1. Mục đích xây dựng công trình 13 1.1.2. Vị trí và đặc điểm công trình 14 1.1.2.1. Điều kiện tự nhiên 14 1.1.3. Quy mô công. dụng các kỹ thuật hiện đại, công nghệ mới trong tính toán, thi công và xử lý thực tế, các phương pháp thi công hiện đại của nước ngoài… Chính vì thế, công trình chung cư Thống Nhất được thiết. ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2007 - 2012 GVHD: PHAN TÁ LỆ TRANG 15 SVTH: QUÁCH ĐÌNH ĐÔNG 1.1.3. Quy mô công trình 1.1.3.1. Loại công trình Công trình dân
 • 181
 • 195
 • 0

Bài giảng bê tông cốt thép 1 phần cấu kiện cơ bản - đại học kiến trúc TPHCM

Bài giảng bê tông cốt thép 1 phần cấu kiện cơ bản - đại học kiến trúc TPHCM
. ."%4%47 - & %"0 !$ @ . - → - D"2& % -  1 , 1 $ @ " - .  1 T' 1 $  !4#% 1 -      =   !J  K÷M -; I 8 $ U! 1 - 3,0. ε   εKε 4 ^ε  .%&νKε 4 Iε.+ - ($ _`4."%7!$ U.!( - &(+ - ( -  - 9 - &(+ - <(=*$ 
 • 105
 • 343
 • 0

BÀI TẬP THAM KHẢO SỨC BỀN VẬT LIỆU PHẦN 1 & 2, ĐẠI HỌC KIẾN TRUC TPHCM

BÀI TẬP THAM KHẢO SỨC BỀN VẬT LIỆU PHẦN 1 & 2, ĐẠI HỌC KIẾN TRUC TPHCM
. tham khảo SBVL 1 Trang 10 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 11 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 12 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 13 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 14 of 45 Bài. khảo SBVL 1 Trang 5 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 6 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 7 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 8 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 9 of 45 Bài tập tham. TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 1 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 2 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 3 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 4 of 45 Bài tập tham
 • 366
 • 362
 • 1

BÁO cáo TỔNG kết đào tạo THEO tín CHỈ của TRƯỜNG đại học KIẾN TRÚC TP hồ CHÍ MINH

BÁO cáo TỔNG kết đào tạo THEO tín CHỈ của TRƯỜNG đại học KIẾN TRÚC TP hồ CHÍ MINH
.  theo  Chí Minh ngày 03/11/2007  theo     - .  TP.   o và Công tác sinh viên    I  theo  Chí.  http://ktscovanhoctap.wordpress.com. -                 http://ktsquanlydaotao.wordpress.com,
 • 17
 • 368
 • 0

ĐÀO tạo kỹ sư NGÀNH kỹ THUẬT cơ sở hạ TẦNG đáp ỨNG NHU cầu xã hội của TRƯỜNG đại học KIẾN TRÚC TP HCM

ĐÀO tạo kỹ sư NGÀNH kỹ THUẬT cơ sở hạ TẦNG đáp ỨNG NHU cầu xã hội của TRƯỜNG đại học KIẾN TRÚC TP HCM
.     Hội nghị khoa học tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy – học tập 41 Hình 4: Sinh hoạt học thuật BM Nước Môi Trưng tại.    Hội nghị khoa học tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy – học tập 39 2.  .    Hội nghị khoa học tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy – học tập 40 
 • 5
 • 353
 • 0

ĐÔI điều NGHĨ về VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ NGHIÊN cứu và học tập CHỦ NGHĨA MAC LÊNIN, tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH; GIÁ TRỊ và bài học THỰC TIỄN đi với QUÁ TRÌNH đào tạo THEO hệ THỐNG tín CHỈ tại TRƯỜNG đại học KIẾN TRÚC TP HCM

ĐÔI điều NGHĨ về VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ NGHIÊN cứu và học tập CHỦ NGHĨA MAC LÊNIN, tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH; GIÁ TRỊ và bài học THỰC TIỄN đi với QUÁ TRÌNH đào tạo THEO hệ THỐNG tín CHỈ tại TRƯỜNG đại học KIẾN TRÚC TP HCM
.   - Lênin,    .    m - Lênin,     -  . -   -    Chí Minh.       .
 • 6
 • 458
 • 0

HỢP tác GIÁO dục với các DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH ở KHOA KIẾN TRÚC nội THẤT THUỘC TRƯỜNG đại học KIẾN TRÚC TP HCM

HỢP tác GIÁO dục với các DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH ở KHOA KIẾN TRÚC nội THẤT THUỘC TRƯỜNG đại học KIẾN TRÚC TP HCM
. Hội nghị khoa học tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy – học tập 106 .    Hội nghị khoa học tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy – học tập 107 .   Hội nghị khoa học tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy – học tập 108 -  
 • 5
 • 267
 • 0
1 2 3 4 .. >