Tổng hợp tài liệu :

De khao sat giua ki II anh 7 thi diem

de khao sat hoc kly II ly 7

de khao sat hoc kly II ly 7
. 2: . đề khảo sát chất lợng học kỳ II - Năm học : 20 07- 2008 Môn: Vật lý 7 (Thời gian: 45 phút) Họ tên: 2: Trờng thcs quảng xu ân Đáp án vật lý 7 năm học 20 07- 2008 Câu1: (1đ) a. B (0,5đ) b. C (0,5đ) Câu2: (2đ) Ghép đúng mỗi ý
 • 2
 • 188
 • 0

Đề Khảo sát giữa II

Đề Khảo sát giữa Kì II
. III. Put the correct form of the verbs in the brackets. 1. Tom (lose) . Halloween festival? 5. Which words do children often say on Halloween festival? II. Rewrite each sentence, beginning as shown, so that the meaning stays the
 • 1
 • 629
 • 0

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA I CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ I CÓ ĐÁP ÁN
. swimming. Trờng T H.C.S Giang Phong = = = = = = = = = = = đề khảo sát chất lợng giữa học I năm học 2010 2011 (mã đề 002) Môn tiếng anh 9 (Th i gian. cho mi thụng tin di. Van, s student from Ho Chi Minh City, is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm 100 kilometers
 • 9
 • 590
 • 2

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA I LỚP 8 - CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ I LỚP 8 - CÓ ĐÁP ÁN
. = = = đề khảo sát chất lợng giữa học I năm học 2010 2011 Môn tiếng anh 8 (Th i gian làm b i : 45 phút) đáp án và biểu i m M i ý đúng 0, 25 i m x. Trờng T H.C.S Giang Phong = = = = = = = = = = = đề khảo sát chất lợng giữa học I năm học 2010 2011 (Đề lẻ) Môn tiếng anh 8 (Th i gian làm b i : 45 phút)
 • 5
 • 3,509
 • 81

de thi khao sat giua ki van 6-7-8-9

de thi khao sat giua ki van 6-7-8-9
. tràn đầy lòng tự hào dân tộc. Hãy viết bài giới thi u về tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm và làm sáng tỏ nội dung nhận xét trên. Đề 2: Giới thi u về cách làm một món ăn mà em yêu thích. Khảo. để chứng minh rằng " Văn chơng sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng." Đề thi Khảo sát giữa II Môn: Văn 8 Thời gian làm bài 70 phút I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Đọc kĩ. nhất mà mỗi ngời muốn có B. Là những gì nhỏ bé trong cuộc sống D. Là mong muốn khiêm nhờng và tha thi t của nhà thơ Câu 3: Câu nào sau đây chứa hàm ý ? A. Lão chỉ tẩm ngẩm thế nhng cũng ra phết
 • 5
 • 473
 • 0

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA II - MÔN TOÁN 5

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ II - MÔN TOÁN 5
. ngày 15 giờ - 1 ngày rưỡi – 0 ,5 ngày ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA II. MÔN TOÁN - LỚP 5 (Thời. ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA II. MÔN TOÁN - LỚP 5 (Thời gian làm bài: 40 phút) Họ và tên…………………………………………Lớp………………… I, PHẦN. C, 5 hình D, 6 hình H B C D Bài 2: Một hình thang có độ hai đáy lần lượt là 5 dm và 4 dm; chiều cao 3 ,5 dm. Diện tích hình thang đó là: A, 31 ,5 dm 2 B, 3, 15 dm 2 C, 15, 75 dm 2 D, 157 ,5
 • 5
 • 528
 • 0

Đề khảo sát giữa II - Môn toán lớp 3

Đề khảo sát giữa kì II - Môn toán lớp 3
. Trường Tiểu học An Bình Lớp: ……. Họ và tên học sinh: …………………… KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC II Năm học: 2009 - 2010 Môn: Toán 3 - Thời gian: 40 phút Điểm TN Điểm TL Điểm chung Nhận. Tiểu học An Bình Lớp: ……. Họ và tên học sinh: …………………… KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC II Năm học: 2009 - 2010 Môn: Tiếng Việt 3 - Thời gian: 40 phút Điểm đọc hiểu Điểm đọc tiếng Điểm đọc Phần I:. 9998 b. 1024 c. 10 23 3/ Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3km56m = m là a. 35 6 b. 30 56 c .35 60 4/ Số trung điểm của một đoạn thẳng là : a. 1trung điểm b. 2trung điểm c. 3trung điểm 5/ Từ 10
 • 6
 • 504
 • 1

khảo sát giữa II

khảo sát giữa kì II
. điểm) II. Tập làm văn: 5 điểm Hãy viết một bài báo tờng để khuyên một số bạn trong lớp cần phải học tập chăm chỉ hơn. Ngời ra đề Phòng GD&ĐT Than Uyên đáp án khảo sát chất lợng giữa II Trờng. Phòng GD&ĐT Than Uyên Trờng THCS Hua Nà Đề thi khảo sát chất lợng giữa II Năm học: 2009-2010 Môn: Ngữ văn 8 Thời gian làm bài: 90 phút I. Văn Tiếng Việt:. câu cầu khiến: 0,5 điểm - Phân tích đợc chức năng và đặc điểm hình thức của mỗi câu đợc 0,5 điểm II. Tập làm văn: 5 điểm 1. Dàn ý a. Mở bài: Đa ra đợc vấn đề : Vai trò của học tập đối với cuộc
 • 2
 • 138
 • 0

de khao sat giua ky II mon toan lop 3

de khao sat giua ky II mon toan lop 3
. 9998 b. 1024 c. 10 23 3/ Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3km56m = m là a. 35 6 b. 30 56 c .35 60 4/ Số trung điểm của một đoạn thẳng là : a. 1trung điểm b. 2trung điểm c. 3trung điểm 5/ Từ 10. tháng có 30 ngày là : a. 4,6,9,11 b. 1 ,3, 5,7,9,11 c. 1 ,3, 5,7,8,10,12 PHẦN II. Tù luËn ( 7 ®iÓm ) Làm các bài tập sau : Bài 1: ( 2 ®iÓm ) Đặt tính rồi tính : a. 32 84 :4 b. 2156 : 7 c. 1 230 x 6 d TN (3 điểm) Mỗi đáp án đúng đạt 0,5 điểm. 1c 2b 3b 4a 5b 6a Phần B : TL(7 điểm) Bài 1 : (2đ). Mỗi phép tính đúng đạt 0,5đ 32 84 4 2156 7 08 821 056 30 8 04 0 0 1 230 1012 x 6 x 5 738 0
 • 7
 • 280
 • 0

DE KHAO SAT GIUA KY II _ TOAN 9

DE KHAO SAT GIUA KY II _ TOAN 9
. Lô Mã đề: T9-001 Hớng dẫn chấm Khảo sát chất lợng giữa học kỳ II năm học: 20 09- 2010. Môn Toán lớp 9 I. TNKQ: (3điểm Mỗi câu trả lời đúng đợc 0,5 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án D A C D D D II. Tự luận:. gì thêm) Phòng GD-ĐT Sông Lô Khảo sát chất lợng giữa học kỳ II năm học: 20 09- 2010. Môn Toán lớp 9 Thời gian làm bài 60 phút. Mã đề: T9-002 I. TNKQ: (3 điểm) Câu 1: Biểu thức Q = 2 2x xác định. Phòng GD-ĐT Sông Lô Khảo sát chất lợng giữa học kỳ II năm học: 20 09- 2010. Môn Toán lớp 9 Thời gian làm bài 60 phút. Mã đề: T9-001 I. TNKQ: (3 điểm) Câu 1: Biểu thức Q = 2 2x xác định
 • 4
 • 260
 • 1

De khao sat giua HK2 - T. Anh 9

De khao sat giua HK2 - T. Anh 9
. difficult. C. It is difficult but they opened it. D. It is difficult to open the door. Câu 45: The doctor tried his best but he couldn t save the man . A. Even though the doctor tried his best, he. couldnt save the man. B. Even though the doctor couldnt save the man, he tried his best. C. Even though the doctor tries his best, he couldnt save the man. D. Even though the doctor tried his best,. months. A. nature B. natural C. naturally D. unnaturally Câu 19: Theres nothing good on TV. Why dont you turn it . . . . . ? A. on B. down C. off D. up Câu 20: Im trying to cut down . . . . . the
 • 2
 • 283
 • 2

khao sat giua ki II (Hot)

khao sat giua ki II (Hot)
. D.Thắt lng buộc bụng Câu 2.Văn bản Chó sói và cừu non trong thơ ngụ ngôn cua La phông ten thuôc ki u bài nghị luận nào ? A.Xã hội B.Chính trị C, Tổng hợp D.Văn học Câu 3.Hình ảnh con cò trong. nói thẳng B .Không biêt nói rõ ý C.Muốn ngời nghe không hiểu D.Muốn chấm dứt cuộc đối thoại II Tự luận ( 7 điểm) Câu 1( 2 điểm) Nêu ý nghĩa nhan dề bài thơ Mùa xuân nho nhỏ cua Thanh Hải Câu
 • 1
 • 150
 • 0

Đề khảo sát giữa I môn tiếng việt lớp 4 pdf

Đề khảo sát giữa kì I môn tiếng việt lớp 4 pdf
. gi÷a k× I Líp: Năm học 2010-2011 Môn : Tiếng Việt – Lớp 4 A/ i m đọc: I – Đọc thành tiếng: (10đ) B i Ngư i ăn xin. II – Đọc thầm và trả l i câu h i: C©u1. Khoanh vào chữ c i trước ý trả l i. nào trong b i n i về tấm lòng thương xót của cậu bé v i ông lão ăn xin? A. Đ i m i t i nhợt, áo quần tả t i thảm h i. B. Cảnh nghèo đ i đã gặm nát con ngư i đau khổ kia thành xấu xí biết nhường. kết. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… B/ i m viết: I – Chính tả: (10đ) B i viết: Vào nghề (TV4- Tập 1 trang 72) B i tập: 1. i n tiếng chứa d, r hoặc gi vào chỗ trống: con……. ………bão n i …. ………sợ 2. i n từ vào chỗ trống
 • 4
 • 424
 • 5

đề khảo sát giữa 1 (2011-2012)

đề khảo sát giữa kì 1 (2011-2012)
. 250+ b. 7 21 2 10 1 : 3 1 5 1 2 7 ữ ữ + Bài 2: (2,5 ) Cho biểu thức 1 1 1 2 ( ) : ( ) 1 2 1 x x P x x x x + + = Với x>0 ; 1x ; 4x a. Rút gọn P b. Tìm x để 1 4 P = c = Sin y 15 x 9 Câu 8: Phơng trình 2 812 4 9 3 3 4 3 =+ + + x xx A.Vô nghiệm B. Có 1 nghiệm x = 1 C. Có 1nghiệm x = 13 D. Có 1 nghiệm x = -1 Phần II tự luận ( 8 iểm ): Bài 1: (1, 5 ) Rút gọn. thức ( ) 2 2 1 64 40 1 x x với x< ;1 có giá trị là: A. 5 1 x+ B. ( ) 1 5 1 + x C. 5 1 D. 5 1 Câu 4: Giá trị của biểu thức 322 2 223 2 + bằng: A 8 2 B.8 2 C 12 D .12 Câu 5: ở hình
 • 2
 • 223
 • 0

khảo sát giữa 2 toán 7

khảo sát giữa kì 2 toán 7
. ứng) 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ H B C A 4b Theo a ta suy ra HB = HC = BC : 2= 8 :2= 4(cm) ABH vuông tại H, áp dụng định lí Pitago ta có: AB 2 =AH 2 +HB 2 AH 2 =AB 2 -HB 2 =5 2 -4 2 =25 -16=9 Vậy. tơng ứng) 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 4b Theo a ta suy ra HN = HP = NP : 2= 16 :2= 8(cm) MNH vuông tại H, áp dụng định lí Pitago ta có: MN 2 =MH 2 +HN 2 MH 2 = MN 2 -HN 2 =10 2 -8 2 =100-64=36 Vậy. 3x 2 y . 7xy 3 = (3 .7) (x 2 .x)(y.y 3 ) =21 x 3 y 4 Ta có 3 + 4 = 7 Vậy đơn thức thu đợc có bậc bằng 7 1đ 0.5đ 2b -5xy 2 z . 2x 3 z 2 =(-5 .2) (x.x 3 )y 2 (z.z 2 )=-10x 4 y 2 z 3 Ta có 4 + 2 + 3 =
 • 4
 • 147
 • 0

de khao sat giua ki 2 toan 6

de khao sat giua ki 2 toan 6
. 4 1 b, 6. 5.4 6 .23 . 12 − = 120 )13( 12 − = 5 1 a. 6 5 6 1 − +=x b. 2 1 21 3 7 x − = + x = 6 1 + 6 5− 21 x = 21 14 + 21 3− Vậy x = 6 4− Vậy x = 11 8 5 7 1 3 1 7 11 8 3 7 2 − ++++ − +=A . a, 56. 17 34.7 b, 6. 5.4 6 .23 . 12 Bi 2: (1 ) Tỡm x bit : a. 6 5 6 1 +=x b 2 1 21 3 7 x = + Bi 3: (1,5 ) Thc hin phộp tớnh 8 5 7 1 3 1 7 11 8 3 7 2 ++++ +=A ++ = 17 3 3 2 17 3 B . 60 0 Từ x 5− = 16 y = 72 18− ta có x 5− = 72 18− => x = 20 Và 16 y = 72 18− => y = -4 Viết được n n + + 40 23 = 4 3 => n = 28 1đ 1đ 0 ,25 0 ,25 0,5 0,5 1,5đ 0,5 0,5 1đ
 • 2
 • 256
 • 0

đề thi khảo sát giữa 2 toán 7

đề thi khảo sát giữa kì 2 toán 7
. ý nghĩa. Bài 2 (2 ). Thực hiện phép tính. A B C 40 0 2 2 2 2 2 3 2 1 0 3 4 1 2 2 2 3 1 2 2 1 a) ( ) 3 2 2 3 3 . 6 2 x y z x yz −    ÷   b) ( ) ( ) 3 5 2 3 2 3 5 2 3 2 5 2 4 3 3x y x y. Đồ thị 1 1 2 0 ,25 1,5 1 ,75 Đường thẳng song song và vng góc 1 1 2 0 ,25 0,5 0 ,75 Tam giác 1 2 3 0 ,25 2 2 ,25 TỔNG 3 5 9 17 0 ,75 2, 75 6,5 10 C. ĐỀ BÀI Phần I: Bài tập trắc nghiệm (2 điểm) Ghi l¹i câu. là đơn thức? A. 3x -2y B. 5x 2 + y C.5xy 2 + 3a D.(2a + 3)x 2 y 3 2. Đơn thức 5x 3 y 2 đồng dạng với đơn thức nào sau đây? A . - 2 x 2 y 3 B. 4x 3 y 2 z C. -0,5x 3 y 2 D. x 3 y 3 3.Giá
 • 4
 • 286
 • 0

Đề kiểm tra khảo sát giữa II

Đề kiểm tra khảo sát giữa kì II
. PHỊNG GD & ĐT N LẬP TRƯỜNG T’H ĐỒNG THỊNH ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA II MƠN: TỐN – LỚP 4 (Thời gian làm bài: 40 phút ) Câu 1: Đặt tính rồi tính 98746
 • 1
 • 110
 • 0

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA II

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ II
. ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA II- NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN : NGỮ VĂN- LỚP 8 THỜI GIAN : 60 phút Câu 1( 1đ) a. Hành động. tấm lòng yêu nước thương dân sâu sắc. ……………………………………………………………………………… …………………… MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA II- NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN : NGỮ VĂN- LỚP 8 Mức độ Nội dung Biết Hiểu Vận dụng Tiếng. ½ câu 2 ( 1) Tập làm văn Câu 3 ( 3) Câu 3 ( 3 ) Câu 3 ( 1 ) Tổng cộng 4,5 5,5 ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA II- NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN : NGỮ VĂN- LỚP 8 Câu 1: a/ Hành động nói là hành động được
 • 3
 • 208
 • 0

ĐỀ KHẢO sát GIỮA 2 TOAN 7 va 8 khang

ĐỀ KHẢO sát GIỮA kì 2 TOAN 7 va 8 khang
ĐỀ KHẢO sát GIỮA 2 TOÁN 7 và 8 kháng ĐỀ KHẢO sát GIỮA 2 TOÁN 7 và 8 khang ĐỀ KHẢO sát GIỮA 2 TOÁN 7 và 8 khang ĐỀ KHẢO sát GIỮA 2 TOÁN 7 và 8 khang ĐỀ KHẢO sát GIỮA 2 TOÁN 7 và 8 khang ĐỀ KHẢO sát GIỮA 2 TOÁN 7 và 8 khang ĐỀ KHẢO sát GIỮA 2 TOÁN 7 và 8 khang ĐỀ KHẢO sát GIỮA 2 TOÁN 7 và 8 khang ĐỀ KHẢO sát GIỮA 2 TOÁN 7 và 8 khang ĐỀ KHẢO sát GIỮA 2 TOÁN 7 và 8 khang ĐỀ KHẢO sát GIỮA 2 TOÁN 7 và 8 khang ĐỀ KHẢO sát GIỮA 2 TOÁN 7 và 8 khang ĐỀ KHẢO sát GIỮA 2 TOÁN 7 và 8 khang ĐỀ KHẢO sát GIỮA 2 TOÁN 7 và 8 khang ĐỀ KHẢO sát GIỮA 2 TOÁN 7 và 8 khang ĐỀ KHẢO sát GIỮA 2 TOÁN 7 và 8 khẳng ... đổi thành: (x2+5x -6)(x2+5x+6) -160 = Đặt y = x2 + 5x Suy ra: y2-36 -160 = 0 y2 -196 = 0 ,25 đ Suy y = -14 y = 14 Giải phương trình : x2+5x =-14 ; x2+5x = 14 Ta x = x = -7 0 ,25 đ 0 ,25 đ ... vuông < cạnh huyền) 0 ,25 đ Dựa vào DA = DE suy DA < DC 0 ,25 đ Bài : Tính P : Q = − n-5 x yz 0 ,25 đ Nói n-5 ≥ 0, suy n ≥ điều kiện để P :Q đơn thức 0 ,25 đ ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA MÔN TOÁN -Thời gian... C B Tự luận ( điểm) Bài : A = −3 1,5đ Bài : a) Thu gọn C = xy2 + 11x2y –xy 1đ b) B + C = 16x2y – 4xy2 1đ c) B – C = - 6x2y – 6xy2 + 2xy 1đ Bài : Vẽ hình , ghi GT- KL xác : 0,5 đ a) Lập luận để
 • 6
 • 240
 • 0
1 2 3 4 .. >