Tổng hợp tài liệu :

KINH tế NGOẠI THƯƠNG

Kinh tế ngoại thương

Kinh tế ngoại thương
Kinh tế ngoại thương . cứu của kinh tế ngoại thơng là các quan hệ kinh tế trong lĩnh vực buôn bán của một nớc với các nớc ngoài.Nghiên cứu kinh tế nói chung và kinh tế ngoại thơng. Trung Quốc.Hoạt động ngoại thơng đã giúp Trung Quốc từ một nớc có cơ sở kinh tế là nền kinh tế tự nhiên ở đó nông nghiệp là nền tảng kinh tế, thủ công nghiêp
 • 23
 • 656
 • 0

KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, CHỨC NĂNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG.doc.DOC

KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, CHỨC NĂNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG.doc.DOC
KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, CHỨC NĂNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG. . nền kinh tế của Việt Nam, đa Việt Nam phát triển đi lên theo đúng hớng XHCN.Phần I. Lý luận chungKhái niệm, đối tợng, nội dung, chức năng, phơng pháp nghiên. cấu tổ chức thực hiện chức năng mở rộng, giao lu hàng hoá, dịch vụ với nớc ngoàiĐối tợng nghiên cứu của kinh tế ngoại thơng là các quan hệ kinh tế trong
 • 23
 • 2,078
 • 3

Đề cương ôn tập Môn Kinh tế ngoại thương

Đề cương ôn tập Môn Kinh tế ngoại thương
Đề cương ôn tập Môn Kinh tế ngoại thương. . đoáiIX. Hiệu quả kinh tế ngoại thương1 . Khái niệm và phân loại hiệu quả kinh tế ngoại thương2 . Phân biệt hiệu quả kinh tế- xã hội và hiệu quả kinh doanh của. PHẦN KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG (3 đơn vị học trình)I. Mối quan hệ giữa ngoại thương với các lĩnh vực của nền kinh tế Sản xuất• Tiêu dùng•
 • 5
 • 2,487
 • 29

Giáo trình kinh tế ngoại thương

Giáo trình kinh tế ngoại thương
Giáo trình kinh tế ngoại thương. . của giáo trình Kinh tế Ngoại thương là sinh viên ngành kinh tế ngoại thương và quản trị kinh doanh quốc tế thuộc các hệ tập trung và tại chức. Ngoài ra giáo. GIÁO TRÌNH KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG1LỜI NÓI ĐẦUNhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ kinh tế đối ngoại và quản trị kinh doanh thương mại quốc tế phù
 • 222
 • 1,132
 • 24

Giáo trình Kinh tế ngoại thương.pdf

Giáo trình Kinh tế ngoại thương.pdf
Giáo trình Kinh tế ngoại thương . Dựa trên nền tảng kinh tế học quốc tế, môn kinh tế ngoại thương nghiên cứu các qui luật thương mại quốc tế tác động đến lĩnh vực ngoại thương của một nước. thông qua các liên kết kinh tế quốc tế, các tổ chức kinh tế thế giới, đặc biệt các liên kết kinh tế quốc tế, các tổ chức kinh tế quốc tế mà nước ta đang và
 • 229
 • 1,944
 • 4

Thiết kế môn học kinh tế ngoại thương.docx

Thiết kế môn học kinh tế ngoại thương.docx
Thiết kế môn học kinh tế ngoại thương . triển,có nền kinh tế mở cửa.Đối với Việt Nam hoạt động kinh tế đối ngoại hiện tại là kết quả của quá trình mở cửa hơn 20 năm,là động lực phát triển kinh tế trong. triển của ngoại thương đã góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới,góp phần tăng tích lũy nội bộ nền kinh tế nhờ sử
 • 43
 • 942
 • 3

Bài giảng Kinh tế ngoại thương 1

Bài giảng Kinh tế ngoại thương 1
Bài giảng Kinh tế ngoại thương 1 . CHÍNH SÁCH XNK Mục tiêu 11 12 13 14 15 16 17 18 9 10 Chính sách bảo hộ mậu dòch với mục tiêu hạn chế nhập khẩu. 19 55 -19 75 (gần 5.5 tỷ Rup-Dollar). III/ NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM THỜI KỲ SAU 19 75. 1. Chính sách quản lý ngoại thương của Việt nam trong giai đoạn 19 75-
 • 25
 • 472
 • 1

Kinh tế ngoại thương 2

Kinh tế ngoại thương 2
Kinh tế ngoại thương 2 . 143. 828 78,37 8,66 8,11 3,40 1,46 8 .24 4.896 2. 031.746 771 .27 1 41. 123 181.110 73,16 18, 02 6,84 0.36 1. 62 5.154.317 3.4 42. 196 2. 396. 529 0 22 6.735. 4. CAD 1.683.656 1.051.074 27 6. 028 13.986 56,66 34,75 9,13 0,46 2. 503.404 1.116 .26 9 318.879 17.456 63 ,28 28 ,22 8,06 0,44 Tổng
 • 26
 • 259
 • 0

Thiết kế môn học kinh tế ngoại thương

Thiết kế môn học kinh tế ngoại thương
Bài thiết kế môn học kinh tế ngoại thương . va Thương mại; theo Tổng cục thống kê; Bộ công thương; Bộ Ngoại giao; Bộ tài chính va Cục Trồng trọt. 1 Nội dung Thiết kế môn học Kinh tế ngoại thương. của hoạt động ngoại thương ở các nước nói chung và Việt Nam nói riêng. Sự phát triển của ngoại thương đã góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam hội
 • 26
 • 3,785
 • 61

Tìm hiểu kinh tế ngoại thương Việt Nam trong các thế kỷ XI _ XVIII

Tìm hiểu kinh tế ngoại thương Việt Nam trong các thế kỷ XI _ XVIII
Tìm hiểu kinh tế ngoại thương Việt Nam trong các thế kỷ XI _ XVIII . sử- kinh tế của ngoại thương Việt Nam trong các thế kỉ XI- XVIII. - Chương II: Tình hình ngoại thương Việt Nam trong các thế kỉ XI- XVIII. . giao Việt Nam- Đông Nam Á (Trước công nguyên- Thế kỉ XIX), Sđd, trang 29 Luận văn tốt nghiệp - Kinh tế ngoại thương Việt Nam trong các thế kỉ XI- XVIII
 • 152
 • 445
 • 1

TÌM HIỂU KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG CÁC THẾ KỈ XI -XVIII

TÌM HIỂU KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG CÁC THẾ KỈ XI -XVIII
Đề tài về: TÌM HIỂU KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG CÁC THẾ KỈ XI -XVIII . Minh: Kinh tế ngoại thương Việt Nam trong các thế kỷ XI- XVIII – GVHD: TS. Trần Thị Thanh Thanh - Trang 3 - Năm 2009. (Khái quát Lịch Sử ngoại thương Việt Nam) . Kinh tế ngoại thương Việt Nam trong các thế kỷ XI- XVIII – GVHD: TS. Trần Thị Thanh Thanh - Trang 49-50 - Năm 2009. “TÌNH HÌNH NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
 • 74
 • 439
 • 2

TÌM HIỂU KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG CÁC THẾ KỈ XI-XVIII

TÌM HIỂU KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG CÁC THẾ KỈ XI-XVIII
Nhưng kinh tế ngoại thương lại là một nội dung quan trọng của chế độ phong kiến
 • 152
 • 487
 • 5

CÂU HỎI ÔN TẬP KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG có đáp án

CÂU HỎI ÔN TẬP KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG có đáp án
tai lieu mon kinh te ngoai thuong . CÂU HỎI ÔN TẬP KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG CÂU 1 Anh/chị trình bày sự thay đổi cơ bản trong cơ chế quản lý ngoại thương VN từ “Nhà nước độc quyền ngoại thương . động kinh tế đối ngoại, phát triển các hình thức quan hệ kinh tế ở mọi quốc gia, mọi tổ chức quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng độc lấp chủ quyền và cùng có
 • 4
 • 3,536
 • 15

Chuyên đề nghiệp vụ kinh tế ngoại thương việt nam singapor cùng phát triển

Chuyên đề nghiệp vụ kinh tế ngoại thương việt nam singapor cùng phát triển
Slide . CHUYÊN ĐỀ KTNVNT: CHUYÊN ĐỀ KTNVNT: VIỆT NAM – SINGAPORE VIỆT NAM – SINGAPORE HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN Danh sách. dục 1.8. Kinh tế 1.8.1.Tình hình chung • GDP: 127,3 tỷ USD (2006) (hạng 53). • Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đạt 5,7% (2005) • Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp:
 • 22
 • 199
 • 0

Tổng quan kinh tế ngoại thương pptx

Tổng quan kinh tế ngoại thương pptx
. cứu Quan hệ kinh tế quốc tế và Quan hê kinh tế đối ngoại Thương mại quốc tếngoại thương Thương mại hàng hóa Thương mại dịch vụ Đầu tư liên quan đến thương. ngoại thương 2. Đối tượng, nội dung nghiên cứuChương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu1. Các khái niệm cơ bản về ngoại thương Ngoại thương
 • 5
 • 269
 • 0

Tìm hiểu kinh tế ngoại thương Việt Nam trong các thế kỉ XI-XVIII

Tìm hiểu kinh tế ngoại thương Việt Nam trong các thế kỉ XI-XVIII
Luận văn Tìm hiểu kinh tế ngoại thương Việt Nam trong các thế kỉ XI-XVIII
 • 31
 • 185
 • 0

bai tập lớn kinh tế ngoại thương

bai tập lớn kinh tế ngoại thương
nhập khẩu điện thoại và linh kiện từ Trung Quốc . Quốc từ năm 2010 đến nay và định hướng trong thời gian sắp tới. Việc tìm hiểu và hoàn thành bài tập lớn giúp em có cái nhìn cụ thể hơn về hoạt động nhập khẩu điện thoại từ thị trường Trung Quốc. tiện dụng cao nhưng trong nước chưa đủ khả năng sản xuất mặc dù nhu cầu trên thị trường tương đối lớn thì nhập khẩu là rất cần thiết. Là một sinh viên chuyên ngành ngoại thương kiến thức về xuất. thầy cô giáo trong bộ môn kinh tế ngoại thương, trường đại học Hàng Hải đã giúp em hoàn thành bài tập này. Cơ sở lý luận chung về quản lý hàng nhập khẩu. I. Khái niệm và vai trò nhập khẩu 1. Khái
 • 33
 • 1,997
 • 42

Bài giảng Kinh tế ngoại thương - Chương 7 : Chiến lược phát triển ngoại thương

Bài giảng Kinh tế ngoại thương - Chương 7 : Chiến lược phát triển ngoại thương
Bài giảng Kinh tế ngoại thương - Chương 7: Chiến lược phát triển ngoại thương . CHƯƠNG 7: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG CHƯƠNG 7: I. CÁC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN II. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG CHƯƠNG 7: I. CÁC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC. nhiệm vụ mang tính toàn cục, tổng thể và trong thời gian dài. - Chiến lược vs Chiến thuật CHƯƠNG 7: I. CÁC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 2. Các mô hình chiến lược Theo phân chia của Tổ chức Phát. nguồn lực trong nước 2.3. CL nhằm vào các nhu cầu cơ bản 2.4. Tập trung vào tạo việc làm CHƯƠNG 7: I. CÁC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 2. Các mô hình chiến lược 2.1. CL tăng trưởng nhanh - Hướng
 • 25
 • 769
 • 0

Bài giảng Kinh tế ngoại thương - Chương 9: Chính sách nhập khẩu

Bài giảng Kinh tế ngoại thương - Chương 9: Chính sách nhập khẩu
Bài giảng Kinh tế ngoại thương - Chương 9: Chính sách nhập khẩu . nước Tỷ trọng sản phẩm CN trong GDP VN 199 0: 18.8% 2001: 32.1% 2004: 34% 199 5: 22.8% 2002: 32.6% 2005: 34.7% 2000: 31.4% 2003: 33.4% 2008: 39. 91% • 199 9-2000: chặng đường đầu tiên của quá trình. CHƯƠNG 9: CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU CHƯƠNG 9 I. VAI TRÒ CỦA NHẬP KHẨU II. NGUYÊN TẮC VÀ CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU III. CÁC CÔNG. Trên 4.0 dưới 5.0 22.000 - Trên 5.0 25.000 2. Xe từ 6 đến 9 chỗ, kể cả lái xe, có dung tích xi-lanh động cơ: - Từ 2.0 trở xuống 9. 000 - Trên 2.0 đến 3.0 14.000 - Trên 3.0 đến 4.0 16.000
 • 91
 • 568
 • 0
1 2 3 4 .. >