Tổng hợp tài liệu :

Thuyết minh thiết kế sàn nhà

ĐỀ TÀI : THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG, MỘT NHỊP doc

ĐỀ TÀI : THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG, MỘT NHỊP doc
. THUYẾT MINH ĐỒ ÁNTHIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘTTẦNG, MỘT NHỊPNHÓM SVTHUYẾT MINH THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG, MỘT NHỊPA TÍNH TOÁN Thiết kế khung ngang chịu lực của nhà công nghiệp một tầng ,một nhịp với các số liệu cho trướcnhư sau:- Nhịp khung ngang: L =18(m)- Bước khung
 • 62
 • 1,708
 • 7

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT PCCC Công trình: CHI NHÁNH NGÂN HÀNG EXIMBANK – QUẬN 3

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT PCCC Công trình: CHI NHÁNH NGÂN HÀNG EXIMBANK – QUẬN 3
. THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT PCCC Công trình: CHI NHÁNH NGÂN HÀNG EXIMBANK – QUẬN 3 MỤC LỤC HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TRANG 3 HỆ THỐNG THÔNG GIÓ, HÚT KHÓI VÀ TẠO. TRANG 13 THUYẾT MINH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HẠNG MỤC: HỆ THỐNG CHỮA CHÁY 1. CƠ SỞ THIẾT KẾ : 1. Thiết kế kiến trúc: Thiết kế kiến trúc do Công ty ATA lập 12/2011 2. Tiêu chuẩn áp dụng: Thiết kế hệ. – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế. TCVN 5760:19 93 Hệ thống chữa cháy. Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng. TCVN 733 6:20 03 Phòng cháy chữa cháy-Hệ thống Sprinkler tự động-Yêu cầu thiết
 • 26
 • 15,424
 • 130

Thuyết minh thiết kế thi công công trình toà nhà Capital Tower docx

Thuyết minh thiết kế thi công công trình toà nhà Capital Tower docx
. thanh công cụ là có thể in toàn bộ lịch vận hành của hệ thống giúp cho việc chẩn đoán và quản lý các thi t bị trong tòa nhà. 5. MËt M·. thuyết minh thi t kế thi công công trình toà nhà Capital Tower. điều hoà. 7. Thi t Bị Đầu Cuối. thuyết minh thi t kế thi công công trình toà nhà Capital Tower 15/35 Johnson Controls Tel: + 84 4 5626691 Fax : + 84 4 5626749 Phòng 607 Tầng 6 Toà Nhà 101 Láng. DDC. • Thi t bị van và bộ đóng mở điển hình thuyết minh thi t kế thi công công trình toà nhà Capital Tower 17/35 Johnson Controls Tel: + 84 4 5626691 Fax : + 84 4 5626749 Phòng 607 Tầng 6 Toà Nhà
 • 35
 • 665
 • 5

thuyết minh thiết kế nhà máy thủy điện

thuyết minh thiết kế nhà máy thủy điện
. công việc thiết kế nhà máy điện, để đảm bảo được độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện, an toàn và kinh tế là yêu cầu quan trọng đối với người kỹ sư điện. Nhiệm vụ của đồ án thiết kế của em là thiết. nhiệm vụ thiết kế. Đà nẵng, ngày tháng năm Sinh viên 1 CHƯƠNG 1: CHỌN MÁY PHÁT ĐIỆN, TÍNH TOÁN PHÂN BỐ CÔNG SUẤT, VẠCH PHƯƠNG ÁN NỐI ĐIỆN 1.1 CHỌN MÁY PHÁT ĐIỆN: Nhiệm vụ thiết kế: Thiết kế phần. chỉ việc chọn máy phát có công suất tương ứng mỗi tổ là: 150MW. Ta chọn cấp điện áp máy phát là 15,75KV vì cấp điện áp này thông dụng. Tra sách “ Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và trạm
 • 60
 • 267
 • 0

Thuyết minh thiết kế kiến trúc - quy hoạch nhà máy Tokio micro Việt Nam

Thuyết minh thiết kế kiến trúc - quy hoạch nhà máy Tokio micro Việt Nam
. nội ,Việt nam Chủ đầu t : tokyo micro viet nam CO.,LTD Hà nội, tháng 10 năm 2005 ADC Công ty thiết kế và t vấn xây dựng Thuyết minh thiết kế kiến trúc - quy hoạch Công trình nhà máy tokyo micro. ADC Công ty thiết kế và t vấn xây dựng Thuyết minh thiết kế kiến trúc - quy hoạch Công trình nhà máy tokyo micro việt nam Giai đoạn 2 Địa điểm : lô B-16 Khu công nghiệp thăng. cứ để thiết kế - Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 273 7-9 5. - Tiêu chuẩn xây dựng của Việt nam tập III - Phần kết cấu xây dựng. - Sách Bê tông cốt thép - Nhà XBKHKT - Hà nội 1996 - Nền
 • 10
 • 1,151
 • 5

Thuyết minh thiết kế kỹ thuật nhà máy Tokio micro Việt Nam GĐ2

Thuyết minh thiết kế kỹ thuật nhà máy Tokio micro Việt Nam GĐ2
. ty thiết kế và t vấn xây dựng ADC. Thuyết minh thiết kế kỹ thuật Công trình: tOkyo micro vietnam factory - phase 2 (nhà máy tokyo micro việt nam - giai đoạn 2) 1. Các căn cứ và cơ sở để thiết kế. nội ,Việt nam Chủ đầu t : tokyo micro viet nam CO.,LTD Hà nội, tháng 10 năm 2005 ADC Công ty thiết kế và t vấn xây dựng Thuyết minh thiết kế kỹ thuật Công trình nhà máy tokyo micro việt nam Giai. thiết kế và t vấn xây dựng Thuyết minh thiết kế kỹ thuật Công trình nhà máy tokyo micro việt nam Giai đoạn 2 Địa điểm : lô B-16 Khu công nghiệp thăng long huyện đông anh, Thành phố hà nội,Việt
 • 14
 • 809
 • 3

thuyết minh thiết kế thi công lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng

thuyết minh thiết kế thi công lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng
. 23.8 4 Panel 1( không mở phụ) 1, 41 19 ,1 22,2 27,9 Panel 2(có mở phụ) 1, 41 13 ,1 17,4 19 ,2 3 .1 9.8 17 .8 10 .25 19 23.2 5 Tấm tường 1, 21 4,77 12 ,2 12 ,63 KX- 53 61 L=20m 1. 85 18 18 5 10 .2 18 20 Để. giữa 3,55 4,6 11 ,55 11 ,96 3.55 18 14 .5 5 12 .5 18 3 Vì kèo Bê tông 7,8 6 ,14 17 ,3 17 , 91 XKG-30 L=25m 7.8 13 12 .2 6.29 22.8 23.8 25 Dàn mái Bê tông 3,55 4,65 13 ,25 12 ,16 3 .1 13 17 .8 5 .1 19 23.8 4 Panel. THUẬT THI CÔNG 2 PHẠM QUANG VINH 5948.49 THI T KẾ THI CÔNG LẮP GHÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG I.PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH Công trình là loại nhà công nghiệp một tầng 3 nhịp, 27 bước cột; thi công
 • 31
 • 343
 • 1

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT SÂN PHÂN PHỐI 500KV TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC VŨNG ÁNG

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT SÂN PHÂN PHỐI 500KV TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC VŨNG ÁNG
. thuật 12 Chương 2: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG SÂN PHÂN PHỐI 13 2 .1. Các yêu cầu đối với địa điểm xây dựng sân phân phối 13 2 .1. 1. Về qui hoạch của địa phương 13 2 .1. 2. Điều kiện kỹ thuật 13 2 .1. 3 7 1. 3 .1. Phần điện nhất thứ 7 1. 3.2. Phần điện nhị thứ 7 1. 3.3. Phần hệ thống viễn thông 7 1. 3.4. Phần xây dựng 8 1. 4. Các tiêu chuẩn áp dụng 8 1. 4 .1. Tiêu chuẩn dùng để thiết kế 8 1. 4.2 EVN/PECC1 TKKT – Sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Vũng Áng 2 Nội dung tập 1. 1 A. THUYẾT MINH 6 Chương 1: TỔNG QUÁT 6 1. 1. Cơ sở lập đề án 6 1. 2. Nhiệm vụ của sân phân phối 7 1. 3. Qui
 • 385
 • 1,077
 • 13

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT ĐƯỜNG DÂY 220KV VÀ 35KV SÂN PHÂN PHỐI 500KV TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC VŨNG ÁNG

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT ĐƯỜNG DÂY 220KV VÀ 35KV SÂN PHÂN PHỐI 500KV TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC VŨNG ÁNG
. 608 5 12 856 6 15 976 LK2 1 2. 5 350 2 5 423 3 7.5 389 4 10 343 5 12 425 6 15 447 LK3 1 2. 5 3 02 2 5 27 5 3 7.5 27 7 4 10 25 0 5 12 327 6 15 24 1 TKKT – Đường dây đấu nối 22 0kV và 35kV 17 PVN/PECC1 Chương. 39 Chương 11 : THÁO DỠ ĐOẠN ĐƯỜNG DÂY 35kV HIỆN CÓ 40 11 .1. Tổng quát 40 11 .2. Giải pháp tháo dỡ 40 Chương 12 : TỔ CHỨC XÂY DỰNG 41 12 . 1. Cơ sở lập 41 12 . 2. Phương án xây lắp chính 41 12 . 3. Tổ chức. 2 phần: Phần 1: Sân phân phối 500kV Phần 2: Đường dây 22 0kV và 35kV Nội dung phần 2: ĐƯỜNG DÂY 22 0kV và 35kV gồm 2 tập: Tập 2. 1: Thuyết minh Tập 2. 2: Các bản vẽ TKKT – Đường dây đấu nối 22 0kV
 • 69
 • 1,195
 • 2

Thuyết minh Thiết kế cơ sở ME - Khu nhà chung cư 1A-01 - Khu đô thị

Thuyết minh Thiết kế cơ sở ME - Khu nhà chung cư 1A-01 - Khu đô thị
. (m 3 ) + 2-b: Chọn kết nước mái 25 (m 3 ) c. Khối 5. 16 Khu nhà chung cư 1A-01 Thuyết minh Thiết kế cơ sở 11/2009 Mỗi khối có 2 tháp. + 5-a: Chọn kết nước mái 25 (m 3 ) + 5-b: Chọn kết nước mái. tiếp địa (dây E). 12 Khu nhà chung cư 1A-01 Thuyết minh Thiết kế cơ sở 11/2009 2. 2. BỘ MÔN CẤP-THOÁT NƯỚC BỘ MÔN CẤP-THOÁT NƯỚC 2.1. Căn cứ pháp lý - Căn cứ vào thiết kế tổng mặt bằng qui hoạch. kVA 6 Khu nhà chung cư 1A-01 Thuyết minh Thiết kế cơ sở 11/2009 Hệ số sử dụng đồng thời của các khu vực 0.9, S= 1866 x 0.9 =1679.4 KVA Hệ số dự phòng 15% S= 1931 KVA * Khu nhà căn hộ khối nhà 5
 • 60
 • 870
 • 5

thuyết minh THIẾT kế hộp GIẢM tốc HAI cấp phân đôi cấp nhanh đai dẹt có bản vẽ đi kèm để lại tin nhắn nhận bản vẽ

thuyết minh THIẾT kế hộp GIẢM tốc HAI cấp  phân đôi cấp nhanh đai dẹt có bản vẽ đi kèm để lại tin nhắn nhận bản vẽ
... rng - trc vớt Hp gim tc trc vớt bỏnh rng T s truyn gii hn 1-6 1-6 - 12,5 1-8 3-5 - 40 31,5 - 180 2-4 - 31,5 10 - 40 300 - 800 60 - 90 60 -9 0 - 11 - 60 25 - 326 1-8 6,3 - 40 6,5 - 80 42,25 - 3600... NGOI A Thiết kế truyền bánh đai dẹt Sơ đồ truyền đai Tiết diện A d2 b d1 a : khoảng cách hai trục bánh đai 1,2 : góc ôm đai bánh nhỏ lớn : góc hai nhánh dây đai : chiều dày dây đai dẹt b :... thỏa mãn yêu cầu góc ôm đai Xác định chiều dày () chiều rộng (b) đai dẹt Để đai ta thiết kế làm việc tốt cho hiệu suất truyền khác đai thiết kế phải đáp ứng đợc khả kéo đai phát sinh trình làm
 • 83
 • 280
 • 0

Thuyết minh thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản Surimi

Thuyết minh thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản Surimi
Nước thải sản xuất bao gồm nước thải từ quá trình rửa, sơ chế các loại thủy hải sản, nước từ quá trình sản xuất Surimi và nước thải vệ sinh... theo đường ống gom, chảy qua các song chắn rác vào giếng bơm. Các song chắn, lưới lọc sẽ giữ lại rác và các mảnh vụn chất hữu cơ có kích thước lớn... .. .Thuyết minh thiết kế công nghệ công trình “Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Công ty Danifood Đà Nẵng” Thuyết minh công nghệ Nước thải sản xuất bao gồm nước thải từ trình... Nẵng Thuyết minh thiết kế công nghệ công trình “Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Công ty Danifood Đà Nẵng” 1.2 Sự cần thiết cải tạo, nâng công suất hệ thống Các số liệu vận hành hệ thống. .. trường – Đại học Đà Nẵng Thuyết minh thiết kế công nghệ công trình “Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Công ty Danifood Đà Nẵng” * Mức độ cần thiết xử lý nước thải lớn theo COD: ECOD =
 • 10
 • 498
 • 1

Thuyết minh thiết kế cơ sở dự án đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật khu tường niệm danh nhân chu văn an – huyện thanh trì

Thuyết minh thiết kế cơ sở dự án đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật khu tường niệm danh nhân chu văn an – huyện thanh trì
... cầu-lan can-hoàn thiện cầu Thuyết minh thiết kế sở Chơng I Sự cần thiết phải đầu t 1.1- cần thiết lập dự án đầu t xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tởng niệm danh nhân chu văn an Danh nhân Chu Văn An. .. tạo khu tởng niệm danh nhân Chu Văn An - huyện Thanh Trì thành dự án thành phần Văn số 814/VP-VHKG ngày 15/10/2008 Lập dự án đầu t xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tởng niệm danh nhân Chu Văn An. .. duyệt dự toán chi phí chu n bị đầu t dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tởng niệm danh nhân Chu Văn An huyện Thanh Trì; - Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 09/02/2010 UBND huyện Thanh Trì việc phê
 • 33
 • 718
 • 1

THUYẾT MINH THIẾT KẾ THI CÔNG, DỰ ÁN KHU DÂN CƯ CENTER HILL, CÔNG TRÌNH MẪU NHÀ LIÊN KẾ MẪU K1

THUYẾT MINH THIẾT KẾ THI CÔNG, DỰ ÁN KHU DÂN CƯ CENTER HILL, CÔNG TRÌNH MẪU NHÀ LIÊN KẾ MẪU K1
... THÉP CỘT Column No Load l µ (m) lo Tiết diện P M2 M3 As2 As3 µ2 µ3 (cm) b(cm) h(cm) a(cm) (T) (Tm) (Tm) (cm2) (cm2) (%) (%) AP MAI_C7 COMB1 3.4 0.7 238 20 20 13.56 2.08 1.57 4.73 2.91 2.63 1.62... TKTC Column No Load l µ (m) lo Tiết diện P M2 M3 As2 As3 µ2 µ3 2 (cm) b(cm) h(cm) a(cm) (T) (Tm) (Tm) (cm ) (cm ) (%) (%) LAU 1_C23 COMB1 4.3 0.7 301 30 20 54.61 1.13 1.38 2.37 1.04 0.88 0.39... vẽ kiến trúc chủ đầu tư cung cấp Bản vẽ ME chủ đầu tư cung cấp File khảo sát địa chất hố khoan HK1 Trung Tâm Nghiên Cứu Cơng Nghệ Và Thiết Bị cơng Nghiệp Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM
 • 39
 • 421
 • 0

Thuyết minh thiết kế kỹ thuật trồng rừng sản xuất huyện Bá Thước

Thuyết minh thiết kế kỹ thuật trồng rừng sản xuất huyện Bá Thước
Hồ sơ khảo sát thiết kế trồng rừng sản xuất đánh giá thực trạng đất lâm nghiệp hiện có, xác định được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trồng mới rừng sản xuất nhằm bảo vệ phát triển rừng ngày càng đạt hiệu quả cao.Quá trình khảo sát thiết kế kỹ thuật và lập dự toán đã bám sát các Quyết định, các Văn bản của Nhà nước từ cấp trung ương đến địa phương.Dự toán được tính đúng và có tính khả thi cao, đề nghị các cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, bảo vệ và sử dụng tài nguyên rừng của tỉnh ngày càng có hiệu quả và bền vững...
 • 15
 • 1,464
 • 2

THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ DAĐTXD KHU NHÀ Ở HIM LAM (PHẦN HẠ TẦNG)

THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ DAĐTXD KHU NHÀ Ở HIM LAM (PHẦN HẠ TẦNG)
Được sự đồng thuận về chủ trương của UBND thành phố, UBND quận Long Biên, các Sở ban ngành, địa phương và sự nhất trí của dân cư trong khu vực, dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Himlam Vĩnh Tuy hình thành sẽ tạo tiền đề phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tạo quỹ đất nhà ở cho nhân dân trong vùng. Trong đó ưu tiên chỉnh trang nâng cấp và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu làng xóm theo quy hoạch đã phê duyệt, đầu tư xây mới nhà ở, công trình công cộng (nhà trẻ ).
 • 59
 • 930
 • 3

THUYẾT MINH THIẾT kế THI CÔNG hệ THỐNG cấp nước NGOÀI NHÀ

THUYẾT MINH THIẾT kế THI CÔNG hệ THỐNG cấp nước NGOÀI NHÀ
... HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯNG SẢN PHẨM THI T KẾ  I NHÂN SỰ THỰC HIỆN THI T KẾ Thành phần kỹ sư thi t kế chủ trì phân công tham gia thi t kế công trình “ Cải tạo nâng cấp đường ống cấp nước. .. Nguyễn Đăng Khoa : chủ trì thi t kế - Kỹ sư Lê Ngọc Tân : thi t kế II HỆ THỐNG KIỂM TRA CHẤT LƯNG SẢN PHẨM THI T KẾ Nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm thi t kế, khâu trình thi t kế phải kiểm tra trước... đơn vò thi công đường ống cấp nước thuộc hệ thống cấp nước Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn 5.1 Điều kiện chung - Nguồn nước sử dụng: Từ mạng lưới cấp nước hữu, giếng xe bồn Chất lượng nước phải
 • 23
 • 336
 • 0

Thuyết minh thiết kế sân vận động của huyện

Thuyết minh thiết kế sân vận động của huyện
Thuyết minh thiết kế sân vận động Thuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận độngThuyết minh thiết kế sân vận động ... mục sân thể thao bao gồm: sân bóng đá, sân nhảy cao, sân nhảy xa nhảy ba bước kết hợp sân nhảy sào, khán đài, khu phục vụ vận động viên khán giả Trang Thuyết minh Cơng trình: Sân vận động huyện. .. THIẾT KẾ KẾT CẤU :KS LÊ QUANG THÀ QUẢN LÍ KỸ THUẬT :KS NGUYỄN VĂN HƯỜNG ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ Trang Thuyết minh Cơng trình: Sân vận động huyện Krơng PHẦN I: THUYẾT MINH KIẾN TRÚC.. .Thuyết minh Cơng trình: Sân vận động huyện Krơng THUYẾT MINH THIẾT KẾ CHỦ TRÌ : KTS TƠ CHÍ VINH TK KIẾN TRÚC : KTS TRẦN LÊ THỊ DIỄM LỘC CHỦ TRÌ KẾT CẤU :KS NGUYỄN VĂN HƯỜNG THIẾT
 • 30
 • 502
 • 3

THUYẾT MINH THIẾT KẾ MẪU NHÀ Ở NÔNG THÔN

THUYẾT MINH THIẾT KẾ MẪU NHÀ Ở NÔNG THÔN
... Tuân thủ định hướng phân bổ dân cư theo đồ án quy hoạch quy hoạch xây dựng nông thôn xã, bao gồm quy hoạch tổng thể quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch khu trung tâm xã phê duyệt Ngồi ra,... thuận tiên cho việc lại, sinh hoạt, đồng thời t o mặt kiến trúc cảnh quan cho khu vực thơn, xóm - Chuồng trại chăn ni, nhà xí cần đặt cuối hướng gió so với nhà Bố trí nơi kín đ o, xem xét mối... tự hoại, nhà xí hai ngăn ủ phân chỗ xí thấm hợp vệ sinh) - Xây dựng hệ thống cống mương thoát nước có đan theo địa hỡnh tự nhiên để thoát nước chung Mở rộng hồ, ao, đầm, kênh, rạch để thoát nước,
 • 35
 • 59
 • 1
1 2 3 4 .. >