Tổng hợp tài liệu :

TỔNG ôn NHÔM NÂNG CAO (lớp 3 2)

Toán nâng cao lớp 3 tuần 1 + 2

Toán nâng cao lớp 3 tuần 1 + 2
. không hợp lệ hoặc file đã bị xóa (violet.vn/uploads/resources /38 9/84 534 //BTtoannangcaolop3tuan1 %20 2.doc) Quay trở về http://violet.vn
 • 2
 • 5,080
 • 52

16 bai toan nang cao lop 3

16 bai toan nang cao lop 3
. sau đó trồng thêm được bằng 3 1 số cây đã trồng. Hỏi đội đó đã trồng được tất cả bao nhiêu cây? A. 31 6 cây B. 1264 cây C. 632 cây D. 1254 cây Bài 2: Số. 3 : Cho 7m9cm = . cm Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là. A. 79 B. 790 C. 709 D. 7900 Bài 4 : Giá trị của biểu thức 231 – 100 x 2 là: A. 31 B. 34
 • 5
 • 11,268
 • 101

ỘCTAN NANG CAO LOP 3

ỘCTAN NANG CAO LOP 3
. đuợc 3 hình vuông bằng nhau - 1 - Toán nâng cao 3 Bài 9 : Tính nhanh các tổng sau : a. 53 + 55 + 57 + 59 + 61 + 63 + 65 + 67 + 69 +71 b. 11 + 22 + 33 +. : a. 1 23 × 34 – 121 × 12 + 121 × 34 b. 542 × 100 + 721 × 12 – 1200 × 10 Bài 3 : Điền dấu cộng, nhân và dấu ngoặc đơn để dãy số duới đây : a. 1 3 5 7 9
 • 2
 • 597
 • 1

Gián án 150 bài toán nâng cao lớp 3,4,5

Gián án 150 bài toán nâng cao lớp 3,4,5
. của Toán) Số vở còn lại của Toán sau khi cho là : 1 - 2/5 = 3/5 (số vở của Toán) Do đó lúc đầu Tuổi hay Thơ có số vở là : 3/5 - 1/5 = 2/5 (số vở của Toán) . ý của người ra đề là muốn các bạn giải toán lưu ý đến tính thực tế của đề toán. Đề toán đọc lên cứ như là loại toán về tương quan tỉ lệ thuận. Đa số các
 • 68
 • 4,311
 • 35

Giao Trinh BÊ TÔNG CỐT THÉP NÂNG CAO - chương 3

Giao Trinh BÊ TÔNG CỐT THÉP NÂNG CAO - chương 3
Giao Trinh BÊ TÔNG CỐT THÉP NÂNG CAO - chương 3
 • 11
 • 230
 • 1

TOAN NANG CAO LOP 3( rat hay)

TOAN NANG CAO LOP 3( rat hay)
. táo chia cho các cháu. Bà cho Quyết 2 1 số táo, cho Tâm 4 1 số táo, còn lại 9 quả, bà cho Cao. Hỏi bà có tất cả bao nhiêu quả táo? Bài 4(2đ): Tính nhanh 235+42+165+258 3 x 8 : 4 x 6 : 2
 • 1
 • 1,791
 • 15

chuyên đề tổng hợp tóan nâng cao lớp 6

chuyên đề tổng hợp tóan nâng cao lớp 6
. chữ số 2,2,8 nâng lên luỹ thừa 4n (n 0) đều có tận cùng là 6. 24n = 6 44n = 6 84n = 6 ( Riêng đối với các số tự nhiên có chữ số tận cùng là 4 hoặc 9, khi nâng lên luỹ thừa lẻ đều có chữ số. nguyên tố biết tổng của chúng bằng 60 1 6. Thứ tự thực hiện phép tính I/ Kiến thức cơ bản II/ Kiến thức nâng cao. III/ Ví dụ: 1. Tìm hai số nguyên tố biết tổng của chúng bằng 60 1 Đ7 Tính. Đ 1- Tập hợp. Tập hợp con I/ Kiến thức cơ bản II/ Kiến thức nâng cao. III/ Ví dụ: Đ.2- Tập hợp các số tự nhiên. Ghi số tự nhiên I/ Kiến thức cơ bản II/ Kiến thức nâng cao. III/ Ví
 • 30
 • 5,964
 • 8

101 BÀI TOÁN TỰ LUYỆN NÂNG CAO LỚP 3 (1)

101 BÀI TOÁN TỰ LUYỆN NÂNG CAO LỚP 3 (1)
. tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào? Bài 3: Khối lớp 3 có 169 bạn được chia vào các lớp 3A, 3B, 3C, 3D, 3E sao cho mỗi lớp có nhiều hơn 32 bạn. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu bạn, biết rằng lớp 3A. quãng đường đó? Bài 13: Tính giá trị của biểu thức : a) 2 + 4 + 6 + 8 + … + 34 + 36 + 38 + 40 b) 1 + 3 + 5 + 7 + … + 35 + 37 + 39 Bài 14: Hiện tại em học lớp 1, c n anh học lớp 6 . Hỏi sau 5. Ôn luyện cơ bản và nâng cao toán tiểu học Bài 1: Tìm x a) x - 452 = 77 + 48 b) x + 58 = 64 + 58 c) x- 1 – 2 – 3 – 4 = 0 101 Bài T oá n Tự L uy ệ n N âng C ao L ớ p 3 Bài 2:
 • 17
 • 1,747
 • 0

101 BÀI TOÁN TỰ LUYỆN NÂNG CAO LỚP 3

101 BÀI TOÁN TỰ LUYỆN NÂNG CAO LỚP 3
. Ôn luyện cơ bản và nâng cao toán tiểu học Thầy Cường - ĐT: 09 03 284 272 - https://www.facebook.com/DaoVietCuong1982 1 101 Bài Toán Tự Luyện Nâng Cao Lớp 3 Bài 1: Tìm x . 3 – 4 = 0 Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào? Bài 3: Khối lớp 3 có 169 bạn được chia vào các lớp 3A, 3B, 3C, 3D, 3E sao cho mỗi lớp có nhiều hơn 32 . quãng đường đó? Bài 13: Tính giá trị của biểu thức : a) 2 + 4 + 6 + 8 + … + 34 + 36 + 38 + 40 b) 1 + 3 + 5 + 7 + … + 35 + 37 + 39 Bài 14: Hiện tại em học lớp 1, c n anh học lớp 6 . Hỏi sau
 • 9
 • 1,179
 • 5

200 bài ôn toán năng cao lớp 2

200 bài ôn toán năng cao lớp 2
. là 15 cm, 2 dm3cm, 20 cm, 3 dm? Bài 23 : Điền số 12 17 4 2 63 85 2 4 42 - 18 +39 - 25 + - + +27 - 39 + 48 B C E D A Ôn tập toán lớp 2 lớp 2 D Ôn tập Kỳ I - toán lớp 2 Bài 1 : Tính 15 +. tên : Lớp : 2 D Điểm : Chữ ký phụ huynh: Ôn tập toán lớp 2 lớp 2 D Toán Ôn tập tuần 23 8. 1 .08 Bài 1 : Từ 4 chữ số : 0 ; 1; 2; 3 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau Bài 2 :Cho. 6 9 3 5 Ôn tập toán lớp 2 lớp 2 D Bài 33 : Hình vẽ dới đây có tứ giác Có hình chữ nhật Có hình vuông Toán bồi dỡng học sinh năng khiếu tiểu học - lớp 2 Bài 1 : Một cửa hàng
 • 41
 • 304
 • 0

Bài tập toán nâng cao lớp 3

Bài tập toán nâng cao lớp 3
. Một số bài tập nâng cao Toán Học lớp 3 I/ Một số bài tập đặt ẩn đơn giản: Bài tập 1: Mẹ có số quả táo. Bà kém mẹ 2 quả táo. Con có hơn mẹ 3 quả táo. Biết tổng 3 người có tất cả là. số bài toán đố về lỗi sai Bài 12: Viết số có 3 chữ số có hàng chục gấp 2 lần hàng đơn vị, hàng trăm gấp hai lần hàng chục. Bài 13: Có 3 bao gạo mỗi bao có 53 kg. Người ta lấy bớt ra ở mỗi bao 3. Tính số táo mỗi người? Bài tập 2: Mẹ có số quả táo. Bà hơn mẹ 2 quả táo. Con có hơn mẹ 3 quả táo. Biết tổng 3 người có tất cả là 11 quả . Tính số táo mỗi người? Bài tập 3: Mẹ có số quả táo . Bà
 • 4
 • 827
 • 5

bai toan nang cao lop 3

bai toan nang cao lop 3
. 15 : 3 – 26 b) 7x 3 + 36 : 4 – 15 c) 124 – 7 x 7 + 3 x 4 Bài 3 : Tìm X: a) X x 5 + 7 x 3 = 7 x 6 + 4 b) X : 3 + 6 x 8 = 9 x 6 c) 28 + X + 36 = 10 x 10 Bài 4 : Tính nhanh a) 9 x 3 + 9. x 3 + 9 x 9 + 9 x 2 b) 144 + 28 + 36 + 12 c) ( 36 + 2 x 3 ) x ( 10 – 3 x 3 ) Bài 5 : a ) Hãy tính 37 x 6 b) Không thực hiện phép tính nhân em hãy cho biết 37 x 7 bằng bao nhiêu Bài 6 : Tìm. 187 b) 96 : 3 x8 – 104 c) 39 x 6 – 134 x 0 Bài 5 : Thương của hai số bằng 30 . Nếu giữ nguyên số bò chia và tăng số chia lên 3 lần thì thương mới bằng bao nhiêu ? Bài 6 : L ớp 3A có 27 học
 • 12
 • 618
 • 7

Nâng cao lớp 3 học kì 1 tài liệu bổ ích

Nâng cao lớp 3 học kì 1 tài liệu bổ ích
Toán nâng cao lớp 3.....................................................................................................................................................................................................................................................................
 • 1
 • 259
 • 0

200 bai on toan nang cao lop 2

200 bai on toan nang cao lop 2
... hợp vào chỗ trống ( Với x khác ) a) x + 32 41 + x d) 42+ 21 + x 42 + 21 b) 56 y 45 y g) 52 47 52 47 x c) x 26 x 18 h) 29 + 42 x . 42 + 29 + x Bài 11 : Hình vẽ sau có hình tứ giác... cm, dm? Bài 23 : Điền số 17 +39 - 18 + 42 - 25 - Ôn tập lớp +27 Kỳ I - toán- 39 Bài : Tính 15 + 67 11 = 82 46 + 12 = Bài : Đặt tính tính 15 + 34 57 + 29 98 69 + = 59 + 17 28 = 87 29 + + 48... đánh ? Bài : Tìm x a) 17 + x 25 = 36 b ) x + 12 < 12 + c) 13 < x < 13 27 Ôn tập toán lớp Cụ Hng lớp A2 Bài : Con ngỗng cân nặng 10 kg Con ngỗng cân nặng vịt kg Con gà cân nặng vịt kg Hỏi ngỗng
 • 38
 • 411
 • 0

31 BAI TAP TOAN NANG CAO LOP 3

31 BAI TAP TOAN NANG CAO LOP 3
... 11 Tấm vải xanh dài gấp lần tấm vải đỏ, cửa hàng đã bán được 31 BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO- Lớp 7m vải đỏ và 37 m vải xanh, vậy số m vải lại hai tấm bằng Hỏi lúc đầu mỗi tấm... 22 Khi nhân 1ab với 6, bạn An quên mất chữ số hàng trăm Hỏi 31 BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO- Lớp tích bị giảm đơn vị? Bài 23 Thương của hai số thay đổi thế nào nếu số bị chia giảm.. .31 BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO- Lớp chiều rộng Tính chiều dài hình chữ nhật đó? Bài Biết chu vi một
 • 5
 • 216
 • 1

toán cơ bản và nâng cao lớp 3 đề 5

toán cơ bản và nâng cao lớp 3 đề 5
... 10 S 2.C 3 + + > × S 5 3+ 5+ 5 =5 5 Đ 5 + + < × S C.29 417 – 30 2=1 15 ; 139 – 57 = 82 ; 452 – 254 =198 18 : + 3= ;6 × + 18 = 30 ; 24 : 33 – 2=6 Đáp số:8 bạn Đề toán nâng cao lớp Khoanh vào chữ đặt... câu trả lời đúng: a 234 + x = 1 65 + 57 8 Giá trị x : A 409 B 499 C 50 9 b x – 1 25 = 52 4 – 109 Giá trị x : A 450 B 54 0 C 56 0 2.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống: Có 40 hoa, cắm vào lọ Hỏi cắm lọ... + 2 35 = 418 + 184 5. Điền dấu phép tính thích hợp vào chỗ trống số để có kết 2 .2 =0 Đáp án 1.a.C.x =50 9 lọ S b, B x= 54 0 lọ S lọ Đ 3. B. 631
 • 6
 • 110
 • 0

tiếng anh theo sách nâng cao lớp 3

tiếng anh theo sách nâng cao lớp 3
... What’s Ex 2: Ex 3: Write a or e K ng roo Ex 3: Write a or e K ng roo a a Butt rfly Ex 3: Write a or e K ng roo a a Butt rfly e Ex 3: Write a or e K ng roo a a Butt rfly e Wh l Ex 3: Write a or... Friday, 23 October, 2015 rd • - Vocabulary: a camel (n): lạc đà an incert (n): bọ rùa a kangaroo (n): chuột
 • 24
 • 117
 • 0

CAC BAI TOAN NANG CAO LOP 3

CAC BAI TOAN NANG CAO LOP 3
... cái Hỏi lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở? Bài Có 42 bạn lớp 3A xếp thành hàng không đều Bạn lớp trưởng chuyển 1 /3 số bạn hàng một sang hàng hai, lại chuyển bạn từ hàng hai... có hàng chục gấp lần hàng đơn vị, hàng trăm gấp hai lần hàng chục Bài 13: Có bao gạo mỗi bao có 53 kg Người ta lấy bớt mỗi bao kg, số gạo lại đóng đều vào túi Hỏi mỗi... thì tích mới sẽ là 860 Bài 30 Tổng của hai số là 64,nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là và dư là Tìm hiệu hai số đó? Bài 31 Hai số có hiệu là 95 Nếu xoá
 • 4
 • 113
 • 1

bai tap toan nang cao lop 3 ve dai luong

bai tap toan nang cao lop 3 ve dai luong
... loại giấy bạc nào? Bài 13: Có 10 kg đường, cân đĩa hai cân loại kg kg Làm để qua lần cân lấy kg đường? Bài 14: 430 m = ………… hm…………… dam Bài 15: Khoảng thời gian từ 10 phút đến 30 phút là:… Bài 16:... vòng D 13 vòng Bài 23: Hồng hỏi Lan “ ?” Lan trả lời : “ Thời gian từ trưa đến 12 thời gian từ đến hết ngày” Vậy giờ? Bài 24: Anh từ nhà đến trường hết 1/6 giờ, em từ nhà đến trường hết 1 /3 Hỏi... Bài 26: Dũng có 20 nghìn đồng gồm tờ giấy bạc Hỏi Dũng có loại tiền nào? Bài 27: Tính (2kg 32 g + 4kg 138 g) : VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
 • 3
 • 70
 • 0

TỔNG ôn NHÔM NÂNG CAO (lớp 3 2)

TỔNG ôn NHÔM NÂNG CAO (lớp 3 2)
“My Earth HourhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhIn any case, duplicated installation of flow instruments on the samestream shall be avoided.• For services only used for very limited operation, such as steamairflow meter for furnace decoking as an example, local Flow Element(FE : Orifice Plate and Impulse line only) may be applied.• Necessary temperature and pressure measurement of the streamshall be provided, if compensating calculation is required for flowmeasurement.• The type of flow instruments shall be ...BTNT Fe   nFe3+ = nFe + nFe(NO3 )3 (2) 3+ 3+ Lấy (1) + (2)  nAl + nFe = nAl + nAl(NO3 )3 + nFe + nFe(NO3 )3 = 0 ,3 mol Áp dụng bảo tồn điện tích, ta có: nNa   0,525   0 ,3   0,045  0,105 ...0,015 mol nAl  2a  0, 03 mol = 3nAl phÇn  Phần   Phần gấp lần phần nFe  9a  0, 135 mol “Thất bại không xảy tâm thành công đủ mạnh” Thầy PHẠM CÔNG TUẤN TÚ (0 938 . 934 .4 92) – Địa lớp học: 406-408 ... Ba 2  0 ,3 mol   Ba(OH)  0 ,3 mol      Al  0,17 mol  Na  0 ,37 mol  HCl  NaOH  0 ,37 mol       dd Z [Al(OH) ]  0, 23 mol Al2 O3  0, 03 mol AlCl3  0, 23 mol 
 • 15
 • 38
 • 0
1 2 3 4 .. >