Tổng hợp tài liệu :

To trinh ve quy trinh bao tri cạn thượng

Cải thiện cơ cấu quản lí tổ chức về quy trình lập kế hoạch phát triển nôn gthoon trong các sở được chọn về một tuyến thí điểm

Cải thiện cơ cấu quản lí tổ chức về quy trình lập kế hoạch phát triển nôn gthoon trong các sở được chọn về một tuyến thí điểm
Cải thiện cơ cấu quản lí tổ chức về quy trình lập kế hoạch phát triển nôn gthoon trong các sở được chọn về một tuyến thí điểm . tiêu:" ;Cải thiện cơ cấu quản lý tổ chức và qui trìnhlập kế hoạch phát triển nông thôn trong các sở được chọn và một huyện thí điểm. " ;trong tỉnh. QUỸ PHÁT TRIỂN ?AI QUẢN LÝ QUỸ PHÁT TRIỂN ? Một Ban Phát triển nông thôn xãBan Phát triển nông thôn xã (Ban PTNTX) được thành lập ở xã Hiệp Hưng -
 • 18
 • 471
 • 0

phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý quy trình bảo trì, bảo dưỡng và hỗ trợ thông tin cho bộ phận quản lý thông tin khách hàng lên báo cáo tại công ty ford hà nội

phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý quy trình bảo trì, bảo dưỡng và hỗ trợ thông tin cho bộ phận quản lý thông tin khách hàng lên báo cáo tại công ty ford hà nội
. trợ thông tin cho bộ phận quản lý thông tin khách hàng lên báo cáo tại công ty Ford Hà Nội . Với thực trạng của công ty, tin học hóa công tác quản lý quy. “ Phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Nhung- Tin 44A Trang quy trình bảo trì, bảo dưỡng và hỗ trợ
 • 87
 • 1,071
 • 0

Báo cáo khoa học: "xây dựng mô hình tổ chức quản lý và bảo trì, sửa chữa công trình giao thông địa phương ở nước ta" pptx

Báo cáo khoa học:
. i. hiện trạng tổ chức quản lý v bảo trì, sửa chữa các công trình giao thông địa phơng ở nớc ta 1.1. Hiện trạng phân cấp quản lý và bảo trì, sửa chữa các công trình giao thông địa phơng Hiện. cấp quản lý và sửa chữa các công trình giao thông của các tỉnh đợc phân cấp nh sau: Tổ chức quản lý v sửa chữa cấp Tỉnh: Công tác kiểm tra, duy tu, sửa chữa thờng xuyên, sửa chữa vừa, sửa chữa. xây dựng mô hình tổ chức quản lý v bảo trì, sửa chữa công trình giao thông địa phơng ở nớc ta PGS. TS. Phạm văn vạng Bộ môn Kinh tế xây dựng Khoa Vận tải Kinh tế -
 • 7
 • 571
 • 5

Lý Thuyết Tín Dụng Ngân Hàng: MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CẦN NÊU TẠI TỜ TRÌNH BÁO CÁO THẨM ĐỊNH docx

Lý Thuyết Tín Dụng Ngân Hàng: MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CẦN NÊU TẠI TỜ TRÌNH BÁO CÁO THẨM ĐỊNH docx
. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CẦN NấU TẠI TỜ TRèNH/ BÁO CÁO THẨM ĐỊNH VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM Khi phân tích điều kiện bảo đảm, các cán bộ trực tiếp cho vay và cán bộ thẩm định phải. Ngoài nội dung và kết quả thẩm định tài sản bảo đảm (theo hướng dẫn của NHNo), căn cứ vào biên bản kiểm định tài sản thế chấp, khảo sát thực tế và nghiên cứu của các cán bộ, nội dung phân. nguyên tắc: Nếu cầm cố bằng hàng hoá thì cần phải nêu rõ hợp đồng thuê kho bên thứ ba, hay để tại kho đơn vị, kho ngân hàng (nếu có;. Tên chủ kho, uy tín của chủ kho; Phải có cam kết của khách hàng
 • 6
 • 276
 • 0

Quy trình bảo trì, vận hành công trình dân dụng

Quy trình bảo trì, vận hành công trình dân dụng
. chịu lực, vỏ bao che, hệ thống kỹ thuật, suy đốn khả năng làm việc của kết cấu và cấu kiện được ghi chép và lưu giữ lại. + Các phân tích sự làm việc bình thường của kết cấu, vỏ bao che, hệ thống. hiện cơng tác vận hành, bảo trì cơng trình : A. Nội dung cơng tác vận hành, bảo trì cơng trình bao gồm các bước chính như sau: 1. Cơng tác kiểm tra: Kiểm tra ban đầu: Là q trình khảo sát. chữa: Xuất phát từ mức u cầu phải sửa chữa để thiết kế giải pháp sửa chữa cụ thể. 5. Sửa chữa: Bao gồm q trình thực thi thiết kế và thi cơng sửa chữa hoặc gia cường kết cấu. B. Trình tự
 • 19
 • 6,854
 • 468

QUY TRÌNH BẢO TRÌ

QUY TRÌNH BẢO TRÌ
. Thực hiện bảo trì Công trình Nghiệm thu thanh toán Công việc bảo trì Lập kinh phí và kế hoạch bảo trì Tiếp nhận thông tin Kiểm tra và thống kê khối lượng Bảo trì Quy trình bảo trì công trình: . lượng bảo trì: 16 2.2. Lập kinh phí và kế hoạch bảo trì: 17 2.3. Thực hiện bảo trì công trình: 17 2.4 . Nghiệm thu thanh toán công việc bảo trì: 18 D. NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH:. vận hành hoặc sử dụng của công trình; d) Quy trình bảo trì công trình xây dựng; Tư vấn thiết kế: Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng 15 Quy trình bảo trì công trình: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn e)
 • 44
 • 1,684
 • 16

QUY TRÌNH bảo TRÌ trụ sở cục hải quan tỉnh lạng sơn

QUY TRÌNH bảo TRÌ trụ sở cục hải quan tỉnh lạng sơn
. 2012 Quy trình bảo trì công trình: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC ********* QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH : TRỤ SỞ CỤC HẢI QUAN TỈNH. PHÚC ********* CÔNG TRÌNH : TRỤ SỞ CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN ĐỊA ĐIỂM : SỐ 52 – ĐƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH – PHƯỜNG VĨNH TRẠI – THÀNH PHỐ LẠNG SƠN – TỈNH LẠNG SƠN CHỦ ĐẦU TƯ : CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN TƯ VẤN. dựng Quy trình bảo trì công trình: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn MỤC LỤC A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN: 5 B. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TÁC BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH: 15 1. Mục đích của công tác bảo trì:
 • 44
 • 523
 • 6

QUY TRÌNH bảo TRÌ PHẦN cơ điện

QUY TRÌNH bảo TRÌ PHẦN cơ điện
. QUY TRÌNH BẢO TRÌ QUY TRÌNH BẢO TRÌ PHẦN CƠ ĐIỆN MÃ HIỆU: QT-BT-03 QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mã ISO: QT-BT-03 Ngày ban hành 15/04/2015. DỤNG QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mã ISO: QT-BT-03 Ngày ban hành 15/04/2015 Lần soát xét: 01 Trang 15/64 2.1. Mục đích Quy trình bảo trì hệ thống cơ điện là cơ sở thực hiện công tác bảo trì. đồng thời bảo đảm an toàn cho công trình, cho người và thiết bị trong suốt quá trình khai thác sử dụng. 2.2. Phạm vi áp dụng Quy trình bảo trì hệ thống cơ điện quy định trình tự, nội dung công việc bảo
 • 63
 • 1,319
 • 22

KHẢO SÁT THIẾT BỊ VÀ QUY TRÌNH BẢO TRÌ MÀN HÌNH LED

KHẢO SÁT THIẾT BỊ VÀ QUY TRÌNH BẢO TRÌ MÀN HÌNH LED
... dẫn: Sinh viên thực tập: Tên: MSSV:  Nhận xét: - Kiến thức sau thực tập: - Trình bày báo cáo:  Đánh giá chung:  Điểm số (chữ): ………… Giảng viên hướng dẫn thực tập Báo cáo thực tập tốt nghiệp v... Chương 1: Giới thiệu tổng quan đơn vị thực tập Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 12 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP TẠI CÔNG TY 2.1 Quá trình thực tập công ty Tuần 1: Từ ngày 30/03 đến... giải đáp thắc mắc kỹ thuật giúp hoàn thiện thêm phần báo cáo thực tập Chương 2: Nội dung công việc thực tập công ty Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.2 Các yếu tố kỹ thuật lắp ráp hình led 2.2.1
 • 55
 • 386
 • 0

Thuyết minh quy trình bảo trì thuộc dự án BOT

Thuyết minh quy trình bảo trì thuộc dự án BOT
Thuyết minh quy trình bảo trì công trình thuộc dự án BOT tỉnh Đắk Lắk, xây dựng đoạn từ Km1738+148 : Km1763+610Thuyết minh quy trình bảo trì công trình thuộc dự án BOT tỉnh Đắk Lắk, xây dựng đoạn từ Km1738+148 : Km1763+610
 • 16
 • 1,038
 • 6

ĐỀ CƯƠNG KIỂM ĐỊNH VÀ LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

ĐỀ CƯƠNG KIỂM ĐỊNH VÀ LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
ĐỀ CƯƠNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGCÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY MAY, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG NHÀ XƯỞNG SỐ 6, 7, 8, 9 ĐỊA ĐIỂM KCN TRÀNG DUỆ AN DƯƠNG – HẢI PHÒNGCHỦ ĐẦU TƯ:CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢIHÀ NỘI THÁNG 07 NĂM 2016 ĐỀ CƯƠNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGCÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY MAY, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG NHÀ XƯỞNG SỐ 6, 7, 8, 9 ĐỊA ĐIỂM KCN TRÀNG DUỆ AN DƯƠNG – HẢI PHÒNGCHỦ ĐẦU TƯ:CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢICHỦ ĐẦU TƯĐƠN VỊ TƯ VẤNVĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CGCN XÂY DỰNG – TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘIVĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNGSố : KĐCTVv : Kiểm định chất lượng hiện trạng CTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc o0o Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2016 ĐỀ CƯƠNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGCÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY MAY, KHU CÔNG NGHIỆP NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG NHÀ XƯỞNG SỐ 6, 7, 8, 9 ĐỊA ĐIỂM KCN TRÀNG DUỆ AN DƯƠNG – HẢI PHÒNGA.CĂN CỨ LẬP ĐỀ CƯƠNG KIẾM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGCăn cứ hợp đồng kinh tế số: ...... HĐKTKĐCT ngày ..........2016 giữa Công ty TNHH May Tinh Lợi với Văn phòng Tư vấn và CGCN Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về việc lập quy trình bảo trì và kiểm định chất lượng công trình .Căn cứ Luật Xây dựng số 502014QH13 ngày 18062014 của Quốc HộiCăn cứ vào Nghị định số 462015NĐCP ngày 12052015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;Căn cứ Thông tư 032016TTBXD ngày 1032016 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong hoạt động quản lý đầu tư xây dựng;Căn cứ Thông tư số 112012TTBXD ngày 25122012 của Bộ xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng;Căn cứ Thông tư số 032011TTBXD ngày 06042011 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;Căn cứ Quyết định số 957QĐBXD ngày 2992009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;Căn cứ Công văn số 1778BXDVP ngày 16082007 của Bộ xây dựng về việc công bố định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng;Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tư vấn và CGCN Xây dựng; Căn cứ yêu cầu của Công ty TNHH May Tinh Lợi;Các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam:.Tiêu chuẩn chất lượng công trình sau khi hoàn thành – QPXD 2866; . TCXDVN 270 : 2002 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây Gạch đá;. TCVN 9378 : 2012 Tiêu chuẩn thay thế TCXDVN 270 : 2002– Khảo sát đánh giá tình trạng và công trình xây gạch đá. TCXD 193 : 1996 Dung sai trong xây dựng công trình các phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình. TCVN 92621 : 2012 (ISO 79761 :1989) Tiêu chuẩn thay thế TCXD 193 :1996 Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo . TCXD 210 : 1998 Dung sai trong xây dựng công trình phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình vị trí các điểm đo. TCVN 9264 : 2012 (ISO 79762 :1989) Tiêu chuẩn thay thế TCXD 210 :1998 – Dung sai trong xây dựng công trình – các phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 2: Vị trí các điểm đo. TCXD 211 : 1998 Dung sai trong xây dựng công trìnhgiám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công. TCVN 92598 : 2012 (ISO 34438 :1989) Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công. TCXD 225 : 1998 Bê tông nặng chỉ dẫn phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm để đánh giá chất lượng bê tông. TCVN 9357 : 2012 Tiêu chuẩn thay thế TCXD 225 : 1998 Bê tông nặng chỉ dẫn phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm để đánh giá chất lượng ;. TCXD 171:1989 Bê tông nặng – Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén. TCVN 9335 :2012 Tiêu chuẩn thay thế TCXD 171 :1989 Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy – Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy. TCXD 357 : 2005 Nhà và công trình tháp Quy trình quan trắc độ nghiêng công trình bằng phương pháp trắc địa. TCVN 9400 : 2012 Tiêu chuẩn thay thế TCXD 357 :2005 Nhà và công trình tháp – Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa. TCVN 63551:2009 Xác định cường độ nén của gạch xây. TCVN 63552:2009 Xác định cường độ uốn của gạch xây. TCVN 3121:2003 Phương pháp thử cường độ của vữa+. Các tiêu chuẩn quy phạm và tài liệu chuyên ngành có liên quan;B.NỘI DUNG CÔNG VIỆC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO TRÌ:I. Giới thiệu chung về công trình.Công ty TNHH May Tinh Lợi là một thành viên của tập đoàn Crystal Hong Kong với các nhà máy đang hoạt động tại tỉnh Hải Dương và Hải Phòng, Việt Nam.Nhà máy may tại KCN Nam Sách, Phường Ái Quốc, TP Hải Dương. Được thành lập vào tháng 3 năm 2003 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6.2006. Tổng vốn đầu tư 19.000.000 USD; tới nay đã có 10.000 lao động. Đến nay sau một thời gian dài đi vào khai thác, sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì công trình nên cần phải được kiểm định lại hiện trạng chất lượng công trình làm cơ sở lập quy trình bảo trì công trình để đáp ứng hết công năng sử dụng trong giai đoạn hiện nay và tương laiCăn cứ vào hiện trạng thực tế tại các nhà xưởng, để phục vụ cho việc lập quy trình bảo trì, cần thiết phải tiến hành kiểm định đánh giá chất lượng hiện trạng của các công trình như sau:.1)Nhà xưởng số 6, 7, 8, 9 Địa điểm KCN Tràng Duệ An Dương – Hải Phòng04 nhà2)Nhà máy may, khu công nghiệp Nam Sách, tỉnh Hải Dương01 nhàII. Mục đích công tác kiểm định chất lượng công trình.Kiểm định, đánh giá hiện trạng công trình xây dựng, nhằm mục đích xác định tình trạng hư hỏng của từng cấu kiện, mức độ ảnh hưởng của thời gian, môi trường và các hoạt động sản xuất lên cấu kiện đó, dự kiến được những nguy hiểm cục bộ có thể xảy ra ngay đối với công trình để định hướng biện pháp xử lý.Thông qua tất cả các công tác kiểm định sẽ đánh giá được chất lượng hiện trạng của kết cấu chịu lực chính của công trình cũng như là các bộ phận khác để nhằm lên phương án duy tu bảo trì cho các cấu kiện của công trình nhằm giữ cho các cấu kiện đó đạt tình trạng tốt nhất đảm bảo an toàn cho các công nhân lao động trong nhà máy.III. Nội dung công tác kiểm định.1. Thu thập hồ sơ liên quan đến công trìnhCông trình được xây dựng và sử dụng làm việc đã trải qua nhiều năm khai thác và sử dụng. Công trình đến nay cần được kiểm định hiện trạng để có cơ sở lập quy trình bảo trì để đáp ứng hết công năng sử dụng trong giai đoạn hiện nay và tương lai.Việc tìm hiểu xem xét hồ sơ bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công của công trình nhằm mục đích xác định niên hạn sử dụng của công trình, đánh giá quá trình làm việc của công trình từ đó sẽ đưa ra kết luận về tỷ lệ còn lại của công trình (Về mặt thống kê kinh nghiệm) còn bao nhiêu phần trăm tại thời điểm khảo sát kiểm tra.2. Phương pháp, trình tự và nội dung khảo sát2.1. Phương pháp thực hiện Khảo sát sơ bộ công trình. Khảo sát, đo đạc thực tế, kiểm định và đánh giá chất lượng hiện trạng công trình. Lập biện pháp bảo trì công trình.2.2. Các thiết bị khảo sát, đánh giá chất lượng Các thiết bị sử dụng trong quá trình kiểm định hiện trường: + Dụng cụ đo đạc: Thước dây, thước mét; + Máy toàn đạc điện tử Nikon model DMT 332, Máy bộ đàm Kenwood; + Máy thủy bình Topcon, Gương đơn, Mia nhôm 3m;+ Máy ảnh kỹ thuật số; + Máy siêu bê tông Matest C372N; + Máy siêu âm cốt thép Profometer PM600; + Súng bật nảy thử cường độ bê tông Matest; + Dụng cụ đào đắp: Cuốc, xẻng, xà beng,... Và một số dụng cụ kiểm định chuyên dùng khác.2.3. Trình tự khảo sát, kiểm định đánh giá hiện trạng cấu kiện xây dựng Khảo sát kỹ thuật bao gồm các giai đoạn: + Khảo sát sơ bộ + Khảo sát chi tiết + Lập báo cáo kết quả khảo sát Khảo sát sơ bộ cần thiết tiến hành nghiên cứu các tài liệu lưu trữ, tiêu chuẩn đã dùng để thiết kế, thu thập các tài liệu liên quan bao gồm: + Hồ sơ thiết kế (kiến trúc, kết cấu); + Tài liệu khảo sát hiện trạng nhà lần gần nhất; + Các thông tin về khu vực xây dựng; + Thu thập tài liệu khảo sát địa chất lân cận; + Xác định sơ đồ chịu lực của công trình; + Khảo sát, tìm hiểu công năng mặt bằng kiến trúc cho từng tầng; + Quan sát, chụp ảnh cấu tạo mái, hệ thống cửa sổ, cửa đi, kết cấu chịu lực, mặt đứng công trình; + Xác định những vị trí và vùng cần khảo sát; + Nghiên cứu những đặc điểm của vùng đất lân cận, hiện trạng quy hoạch vùng đất khảo sát; Khảo sát chi tiết nhằm mục đích xác định lại sơ đồ chịu lực, kích thước cấu kiện, tình trạng của vật liệu và kết cấu tổng thể. Khi khảo sát chi tiết, bằng những dụng cụ và thiết bị chuyên dùng, cần tiến hành các công việc sau: + Kiểm tra kết cấu (Để xác định cốt thép, lớp bê tông bảo vệ, các lớp cấu tạo,..); + Lấy mẫu vật liệu để thí nghiệm; + Kiểm tra và đánh giá sự biến dạng; + Xác định các chỉ tiêu cơ lý của nền, vật liệu, .. Báo cáo khảo sát chi tiết bao gồm:+ Danh mục những tài liệu cần thiết để lập báo cáo; + Lịch sử công trình; + Mô tả vùng lân cận; + Mô tả tình trạng tổng quát của công trình theo các dấu hiệu quan sát bên ngoài; + Mô tả kết cấu công trình, các đặc trưng và tình trạng của nó; + Các bản vẽ hiện trạng theo kết quả đo đạc khảo sát được; + Xác định tải trọng tác dụng và tính toán kiểm tra kết cấu chịu lực và nền móng; + Các chỉ tiêu cơ lý, hóa được xác định của vật liệu, cấu kiện, kết cấu, đất nền qua thí nghiệm, quan trắc;
 • 34
 • 466
 • 6

Quy trinh Bảo trì Công trình

Quy trinh Bảo trì Công trình
Quy trình bảo trì công trình Tòa nhà D2 Giảng Võ Ba Đình Hà NộiMục lục:I. Giới thiệu chung về công trình.............................................................2II. Căn cứ pháp lý để thực hiện công tác bảo trì......................................3III. Hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bảo trì...............................................4IV. Hướng dẫn chung công tác bảo trì công trình.....................................4 1. Mục đích...........................................................................................4 2. Cấp bảo trì công trình.......................................................................4 3. Nguồn kinh phí thực hiện công tác bảo trì.........................................4V. Nội dung trình tự thực hiện công tác bảo trì..........................................5 1. Nội dung............................................................................................5 2. Trình tự công tác bảo trì công trình...................................................12 2.1. Tòa nhà chính.............................................................................12 2.2. Trạm bơm, trạm điện, trạm biến áp.............................................29 2.5. Bể nước ngầm.............................................................................31 2.6. Các hạng mục ngoài nhà.............................................................31 2.7. Vỉa hè cây xanh............................................................................31VI. Ghi chép và lưu hồ sơ...........................................................................32
 • 35
 • 559
 • 19
1 2 3 4 .. >