Tổng hợp tài liệu :

GA lop 3 tuan 32

Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 - Tuần 32

Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 - Tuần 32
Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 . c - Đọc bài : Ngời đi săn và con vợn2. Bài mớia. HĐ1: Đọc tiếng- GV đọc mẫu, HD giọng đọc- Đọc câu- Đọc đoạn- Đọc cả bàib. HĐ 2 : đọc hiểu- 3 HS đọc bài-. Tuần 32 Thứ hai ngày 23 tháng 4 na2m 2007Tập đọc - Kể chuyện.Ngời đi săn và con vợnI. Mục tiêu* Tập đọc + Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :- Chú ý các
 • 10
 • 4,591
 • 13

Giáo án các tiết ôn lớp 3 - tuần 32

Giáo án các tiết ôn lớp 3 - tuần 32
Giáo án các tiết ôn lớp 3 - tuần 32. . Nội dung ôn: - GV nêu nội dung ôn. - Cho HS bốc thăm. - HS đọc bài, trả lời câu hỏi. - Nhận xét, cho điểm.Kế hoạch bài dạy tuần 32 . Nội dung ôn: - GV cho HS tập thảo luận theo nhóm về môi trường – sau đó giáo viên cho HS đại diện các nhóm lên trình bày.Kế hoạch bài dạy tuần 32
 • 6
 • 891
 • 3

Giáo án giờ sinh hoạt tập thể lớp 3 - tuần 32

Giáo án giờ sinh hoạt tập thể lớp 3 - tuần 32
Giáo án giờ sinh hoạt tập thể lớp 3 - tuần 32. . dạy tuần 32 SINH HOẠT TẬP. SINH HOẠT TẬP THỂ1) Giáo viên kiểm điểm công việc tuần trước. - Tổng kết lại ý nghóa các ngày lễ trong tháng. . Giỗ tổ Hùng Vương (10 /3 âm lòch).
 • 1
 • 1,432
 • 14

Giáo án lớp 3 - tuần 32

Giáo án lớp 3 - tuần 32
Giáo án lớp 3 - tuần 32. . :-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- TRẦN. :-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- TRẦN
 • 44
 • 4,340
 • 22

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 32

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 32
Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 32. . câu hỏi “Bằng gì?”. - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác.II – Chuẩn bò: - Bảng phụ viết câu văn ở BT1, 3 câu văn ở BT3. - 3 tờ phiếu viết nội dung. ý nghóa và điền đúng theo yêu cầu .- HS lặp lại cá nhân .- HS lắng nghe .- HS đọc yêu cầu .- HS lắng nghe và làm bài vào vở .- HS sửa bài mời nhau .- HS đọc
 • 2
 • 6,471
 • 25

Giáo án môn chính tả lớp 3 - tuần 32

Giáo án môn chính tả lớp 3 - tuần 32
Giáo án môn chính tả lớp 3 - tuần 32. . đúng .- GV nhận xét.Bài 3: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu .- Chấm 1 số vở. tập quán riêng, đói nghèo .- HS đọc từ khó .- HS viết .- HS dò và sửa lỗi chính tả. - Nộp vở .-. liệu (phần b):Về làng - dừng trước cửa - dừng - vẫn nổ - vừa bóp kèn - vừa vỗ cửa xe - về - vội vàng - đứng dậu - chạy vụt ra đường .- HS nhận xét, đọc
 • 4
 • 3,803
 • 12

Giáo án môn Đạo đức lớp 3 - tuần 32

Giáo án môn Đạo đức lớp 3 - tuần 32
Giáo án môn Đạo đức lớp 3 - tuần 32. . dạy tuần 32 ĐẠO ĐỨCDÀNH
 • 1
 • 4,302
 • 22

Giáo án môn tập đọc lớp 3 - tuần 32

Giáo án môn tập đọc lớp 3 - tuần 32
Giáo án môn tập đọc lớp 3 - tuần 32. . kiện trời. - Nhận xét tiết. - HS lắng nghe .- 4 HS đọc bài .- HS luyện đọc theo nhóm .- HS thi đua đọc. - HS phát biểu. Kế hoạch bài dạy tuần 32 . 1: Luyện đọc. . Mục tiêu: Rèn đọc trôi chảy.. Phương pháp: Luyện tập - Đọc toàn bài. - Đọc từng câu nối tiếp. - Đọc từng đoạn trước lớp. - Đọc các từ
 • 7
 • 3,586
 • 14

Giáo án môn tập viết lớp 3 - tuần 32

Giáo án môn tập viết lớp 3 - tuần 32
Giáo án môn tập viết lớp 3 - tuần 32. . cách ngồi viết, để vở .- HS đổi chỗ ngồi, 1 HS viết đẹp kèm 1 HS viết chưa đẹp .- HS viết bảng con, 4 HS viết bảng lớp. - HS đọc từ ứng dụng .- HS nghe .- Chữ Đ,. HS viết chữ hoa X vào bảng con.+ GV hỏi HS viết chữ đẹp: Em viết chữ V như thế nào ?- HS đọc .- 2 HS lên bảng viết - Nhận xét .- HS nhắc lại .- HS nêu Đ, X.-
 • 3
 • 1,767
 • 6

Giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tuần 32

Giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tuần 32
Giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tuần 32. . GIAÙO AÙN TUAÀN 33 . TRẦN THỊ THẮM – GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TRƯỜNG
 • 2
 • 2,135
 • 14

Giáo án môn Thủ công lớp 3 - Tuần 32

Giáo án môn Thủ công lớp 3 - Tuần 32
Giáo án môn Thủ công lớp 3 - Tuần 32. . DẠY :-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - . DẠY :-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -
 • 2
 • 6,635
 • 47

Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm lớp 3 - tuần 32

Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm lớp 3 - tuần 32
Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm lớp 3 - tuần 32. . xuất sắc. - GVCN cho lớp trưởng lên phát động thi đua: Mừng THÀNH PHỐ 30 MÙA HOA. 2) Sinh hoạt tập thể theo chủ điểm tuần 32 - T cho HS chơi. nhau giữ lấy nước). - T cho HS hát tập thể. 3) Rút kinh nghiệm về tiết sinh hoạt. - Dặn dò công tác tuần 33 .
 • 2
 • 8,799
 • 88

Giáo án lớp 3 - tuần 32

Giáo án lớp 3 - tuần 32
. _________________________________ Sinh hoạt lớp Kiểm điểm hoạt động tuần 32 - Phơng hớng tuần 33 1 -Lớp trởng NX, đánh giá các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua : 19 2 -Giáo viên chủ. vuông. - Theo dõi - hs làm ra nháp - Kết quả: 69094; 42864; 8282; 10988 HS làm vào vở ĐS: 35 tuần lễ - Lớp đọc thầm - HS nêu - Đáp số: 50000đ - HS nêu. - Ta
 • 20
 • 381
 • 0

GA LOP 3 Tuan 3

GA LOP 3 Tuan 3
. chỉ số 3 - Vậy khoảng thời gian kim phút đi từ số 12 (8 giờ) đến số 3 là bao nhiêu phút ? - Là 15 phút - Làm tương tự như 8 giờ 30 phút * Hoạt động 3 : Luyện. các câu hỏi1 và 2 trong SGK. • GV nhận xét, cho điểm 3 . Bài mới GV: Ph¹m Th D¬ng Líp 3 khu ChÝnh 3 Trêng tiĨu häc Nam tiÕn ThiÕt kÕ bµi gi¶ng Hoạt động
 • 29
 • 281
 • 0

GA Lop 3 Tuan 4

GA Lop 3 Tuan 4
. lên bảng làm, nêu cách tính. - Gv nhận xét, chốt lại: a) 41 5 + 41 5 = 830 35 6 – 156 = 40 0. b) 2 34 + 43 2 = 666 652 – 126 = 526. • Bài 2: - Gv mời 1 Hs đọc yêu. Gv nhận xét, chốt lại bài đúng. X x 4 = 20 X : 8 = 4 X = 20 :4 X = 8 x 4 X = 5. X = 32 . * Hoạt động 2: Làm bài 3, 4. Hs đọc yêu cầu đề bài Học sinh tự
 • 35
 • 315
 • 0

GA lớp 3 Tuần 9 Hay

GA lớp 3 Tuần 9 Hay
. giấy 1: - GV theo dõi HS làm bài tập 31 0 31 1 31 2 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 + Băng giấy 2: 400 39 9 39 8 39 7 39 6 39 5 39 4 39 3 39 2 + Em có nhận xét gì về các số ở băng. chữ số ( không nhớ ) - HS làm bảng con a. 32 4 761 25 405 128 721 7 29 8 89 746 b. 645 666 485 30 2 33 3 72 34 3 33 3 4 13 - GV nhận xét, sửa sai cho HS 2. Bài tập
 • 28
 • 333
 • 0

Giáo án lớp 3 (Tuần 32)

Giáo án lớp 3 (Tuần 32)
. 2; điều 9; điều 12; điều 13; điều 15; điều 16, 17, 18; 21; 23; 26; 27; 28; 30 ; 31 ; 32 .( SGV trang 108; 109; 110) 2, Hoạt động3 : Gọi 1 số em nhắc lại 8. dò:Nhận xét giờ học + Lớp nhận xét bình chọn bạn kể hay nhất. _______________________________ Sáng Thứ ba ngày 25 tháng 4 năm 2006 Toán Bài toán liên quan đến
 • 26
 • 370
 • 0

GA lop 3 tuan 32

GA lop 3 tuan 32
. cầu BT. -Bài toán cho biết gì? -3 HS lên giải bài tập. 3 152 73 02 5091 27 03 0 4 18842 28 4710 04 02 2 4 36 0 83 00 9020 08 03 3 -HS nộp VBT. -HS nhắc lại -2. của học sinh 1’ 5’ 31 ’ 1’ 30 ’ 1/Ổn đònh: 2/ KTBC: Luyện tập -Gọi HS lên bảng làm BT 2/165 -Thu vở BT 1 tổ. -Chấm, ghi điểm - Nhận xét 3/ Bài mới: a. Giới
 • 14
 • 340
 • 0

GA Lớp 2. Tuần 32. Soan Ngang Hay Lắm.

GA Lớp 2. Tuần 32. Soan Ngang Hay Lắm.
. 3. Đặt tính rồi tính 4 32 + 325 8 72 - 320 25 1 + 346 786 - 135 4. Tính . 25 m + 17 m = 63 mm - 8 mm = 20 0 đồng + 500 đồng = 900 km - 20 0km = 700 đồng - 300. đề 1. Số? 25 5 ,... , 25 7, ... , ..., 26 0, ... , ...., 26 3. 2. Điền dấu < , > , = 357 ... 400 301 ... 29 7 601 ... 563 999 ... 1000 23 8 ... 25 9 835 ....
 • 14
 • 391
 • 3

lop 3 tuản 32

lop 3 tuản 32
. 45729 7 58 5 736 37 6 532 29 22 50 19 2 5 - HS nhận xét. - 2 hs lên bảng làm bài , lớp làm vào vở 10715 30 755 5 21542 48729 6 x 6 07 6151 x 3 07 8121 64290. 2 (Đ) b, 24 : 6 : 2 = 24 : 3 = 8 (S) c, 18 : 3 x 2 = 18 : 6 = 3 (S) d, 18 : 3 x 2 = 6 x2 = 12 (Đ) - HS nhận xét chính tả: $ 63 Nghe viết Ngôi Nhà Chung
 • 36
 • 251
 • 0
1 2 3 4 .. >