Tổng hợp tài liệu :

Đề thi học kỳ II- Toán 9

đề thi học kỳ 1 toán 9

đề thi học kỳ 1 toán 9
. TL 1. Căn thức 3 0.75 2 0.5 1 1 6 3,0 2. y = ax + b 1 0.25 1 0.25 1 0.5 3 1, 5 3. PT bậc nhất 2 ẩn 1 0,25 2 0.5 3 0.5 4. HTL tam giác vuông 2 0.5 1 2 1 0.5. MA TRẠN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚP 9 Đề số 1 ( Thời gian làm bài: 90 phút ) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Chủ đề Nhận biết Thông hiểu
 • 3
 • 2,292
 • 21

De thi hoc ky II-Toan 9

De thi hoc ky II-Toan 9
. Thứ Ngày Tháng Năm 2007 Lớp Đề kiểm tra học kỳ II Môn Toán 9 - Thời gian 90 phút Điểm Lời phê của Thầy Cô giáo Phần I: Trắc nghiệm khách quan. góc MOB. O A B M H K Đáp án - biểu điểm đề thi học kỳ II- toán 9 Phần I : Trắc nghiệm khách quan ( 3đ )Từ câu 1 đến câu 5 mỗi câu
 • 6
 • 437
 • 1

Đề thi học kỳ I Toán 6, 7, 8, 9

Đề thi học kỳ I Toán 6, 7, 8, 9
. 98 x + 99 x = ( ) 2 1 2 3 . 98 99 + + + + + và 1 2 3 98 99 1 2 3 98 99 99 98 97 2 1 x x x x x− − − − − = = = ×××= = . HẾT. ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008. SÁU ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 – 20 09 Môn : TOÁN 9 Th i gian : 90 phút ( Không kể phát đề) Phần1 : Lý thuyết(2 i m). Học sinh chọn một trong hai đề sau:
 • 4
 • 1,400
 • 16

de thi hoc ky II ngu van 9

de thi hoc ky II ngu van 9
. Đề thi học kì II Môn: Ngữ Văn Lớp 9 Thời gian làm bài: 90 phút. I . Trắc nghiệm: Nhớ lại văn bản : Con cò trong SGK Ngữ Văn, tập II và trả lời. thơ Con cò của Chế Lan Viên đ ợc viết vào năm nào? A.Năm 196 0. B. Năm 196 1. C. Năm 196 2. D. Năm 196 3 Câi2: Hình ảnh con cò trong bài thơ trên có ý nghĩa
 • 2
 • 773
 • 3

De thi hoc ky II _ dap an toan 9

De thi hoc ky II _ dap an toan 9
. Đề kiểm tra học kì II Môn toán lớp 9 (Thời gian 90 phút) BàI 1: (2 điểm) Em hãy chọn phơng án đúng : 1) Hệ phơng. đó là: A. 15 B. 12 C. 36 D. 45 Bài 2 (2 điểm): Cho biểu thức: 2 2 6 9 2 : 1 9 9 3 3 + + = + + ữ ữ + x x x P x x x x a ) Rút gọn P. b) Tìm
 • 2
 • 339
 • 1

De thi hoc ky II lop 9

De thi hoc ky II lop 9
. tuyến đường tròn có đường kính DE. ĐÁP ÁN DE THI 9 Ề 1 I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng0,5 điểm 1. A 2. C 3. A 4. A 5. A 6. D II. BÀI TẬP: CÂU 1: a) P = )1)(1(. Tự do – Hạnh phúc ********** ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2006 – 2007 MÔN THI : TOÁN KHỐI 9 Thời gian làm bài : 90 phút ( Không kể thời gian phát
 • 4
 • 447
 • 0

Đề thi học kỳ II + Đáp án vật lý 9

Đề thi học kỳ II + Đáp án vật lý 9
. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ: II MÔN : VẬT LÝ 9 (Năm học 2007- 2008) I. TRẮC NGHIỆM : (5 Điểm) Chọn câu trả lời đúng nhấ . khoanh tròn đáp án đúng . Câu. ………… HẾT………… ĐÁP ÁN : Môn vật lý 9- Năm học 2007-2008 I:. TRẮC NGHIỆM Câu 1 : Câu 2 : Câu 3 : Câu 4 : Câu 5 : C A B D A Câu 6 : Câu 7 : Câu 8 : Câu 9 : Câu
 • 3
 • 789
 • 6

Đề thi học kỳ II- Toán 9

Đề thi học kỳ II- Toán 9
. GiáoViên: Phan Tấn Dũng ĐỀ DỰ BỊ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2006 –2007 MÔN: TOÁN 9 (ĐỀ DỰ BỊ) I/ Phần trắc nghiệm (3 điểm) Học sinh chọn đúng. Krông Bông KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm Học : 2006 - 2007 Trường THCS Hùng Vương Môn : Toán 9 Thời gian : 90 phút ( Không kể thời gian giao đề) I/ Phần trắc nghiệm
 • 2
 • 235
 • 0

Đế KT-học kỳ II-Toán 9 ( có đáp án,ma trận)

Đế KT-học kỳ II-Toán 9 ( có đáp án,ma trận)
. 3 = 0 (0 ,25đ) - Nêu đúng a = 2 ; b = 1 ; c = -3 (0 ,25đ) 2) - Ta có: C C = 2πr r = 2π Þ (0 ,25đ) 40 20 r = = (cm) 2π π (0 ,25đ) - Ta có: xq S =π.r.l (0 ,25đ). = -1 (1 đ) 3- a) Vẽ trên cùng một mặt toạ độ Oxy đồ thị (P) : y = 2 2 x và (d) : y = 2x. (1 đ) b) Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính (1 đ)
 • 3
 • 727
 • 3

De thi hoc ky I toan 9

De thi hoc ky I toan 9
. ∆…………… II – B I TẬP TỰ LUẬN: ( 7 i m) B i 1: Thực hiện phép tính : ( 0, 75 i m) ( ) 2 1 2 6 18 1 2 2 2 − − + − B i 2 : Chứng minh : (0, 75 i m) 2 2 4 ( v i. song v i đường thẳng y = − x + 4 (0, 5 i m) B i 4 : (3 i m). Cho hai đường tròn (O, R) và (O’, r) tiếp xúc ngo i t i A. g i BC là tiếp tuyến chung ngo i của
 • 4
 • 334
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 – 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERRDAM MÔN TOÁN LỚP 12

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 – 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERRDAM MÔN TOÁN LỚP 12
ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 – 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERRDAM MÔN TOÁN LỚP 12 . HÀ NỘI – AMSTERRDAM TỔ TOÁN - TIN ĐỀ THI HỌC KỲ II N M HỌC 2011 – 2012 M n: Toán lớp 12 Thời gian l m bài: 150 phút. Bài 1: (2,5 đi m) Cho h m số: ( ). ( ) C của h m số. b) T m tọa độ các cặp đi m n m trên đồ thị ( ) C của h m số biết rằng chúng đối xứng nhau qua gốc tọa độ. Bài 2: (2,5 đi m) a) Tính tích
 • 1
 • 347
 • 1

Đề thi học kỳ 1 Toán 9

Đề thi học kỳ 1 Toán 9
. Đề thi học kỳ I Môn: Toán 9 Thời gian: 90 phút Phần I: (4điểm) Trắc nghiệm khách quan. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc kết quả đúng: Câu 1: Giá. thức: 1 1 2 3 2 3 + đợc kết quả bằng: A. - 2 B. 0 C. 2 3 D. 2 3 Câu 3: Hàm số y= (1 - 2m)x + 3 nghịch biến khi: A. 1 m 2 B. 1 m > 2 C. 1 m < 2 D. 1
 • 2
 • 797
 • 8

Đề thi học kì II - Toán 9

Đề thi học kì II - Toán 9
. của đường tròn (O). c) Tam giác KBC là tam giác đều. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - ĐÁP ÁN: I. Lý Thuyết: Câu 1: Công thức nghiệm của. PHÒNG GD-ĐT KIÊN LƯƠNG TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ THI HỌC KỲ II Môn: TOÁN 9 Thời gian: 90 phút MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - PHÒNG
 • 3
 • 628
 • 1

Đề thi học kỳ II Toán 5

Đề thi học kỳ II Toán 5
. : 5, 897 ; 5, 879 ; 5, 89 ; 5, 9 là : A. 5, 897 B. 5, 879 C. 5, 89 D .5, 9 b). Hỗn số 25 100 7 viết dưới dạng số thập phân là : A. 25, 7 B. 25, 07 C. 25, 007 D.2 ,50 7. Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S : 2giờ 15phút = 2 15 phút 0,6 giờ = 36 phút 5m 2 8dm 2 = 5, 08 m 2 5, 3kg = 50 03 kg PHẦN II : ( 6điểm ) Bài 1: Đặt tính rồi tính
 • 3
 • 417
 • 1

ĐỀ THI HỌC KỲ II - TOÁN 10NC (09)

ĐỀ THI HỌC KỲ II - TOÁN 10NC (09)
. Giáo Dục và Đào Tạo Tây Ninh Trường THPT Quang Trung ĐỀ THI HKII MÔN: TOÁN 10 NÂNG CAO (90’) GV ra đề: Huỳnh Thị Phương Loan Bài 1: (3đ) Giải các bất phương
 • 1
 • 338
 • 3

ĐỀ THI HỌC KỲ I TOÁN 9 CÓ ĐÁP ÁN (2010-2011)

ĐỀ THI HỌC KỲ I TOÁN 9 CÓ ĐÁP ÁN (2010-2011)
. TRÀ VINH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I PHÒNG GD& ĐT CẦU KÈ NĂM HỌC: 2010 – 2011 Trường THCS Thông Hòa ( Đề tham khảo) Môn: Toán – Lớp 9 Th i gian. i m) Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngo i t i M. Kẻ tiếp tuyến chung ngo i AB, A ∈ (O) và B ∈ (O’). Tiếp tuyến chung trong t i M cắt tiếp tuyến
 • 1
 • 544
 • 5

ĐỀ THI HỌC KỲ I TOÁN 7 ĐỀ II (ĐÁP ÁN)

ĐỀ THI HỌC KỲ I TOÁN 7 ĐỀ II (ĐÁP ÁN)
. 7 … ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 Mơn : Tốn 7 Th i gian: 90 phút( khơng kể th i gian giao đề) i m L i phê của Thầy (Cơ) giáo: ĐỀ RA: Đề 2 B i. 25 14 - 9 12 + 7 2 + 25 11 B i 3: (2 i m) Tìm x, biết: a) 2x - 5 = 15 b) 15 −x = 4 B i 4:(2 i m)Kh i học sinh lớp 7 tham gia trồng ba lo i cây: Phượng,
 • 1
 • 404
 • 3

Đề thi học kỳ I (Toán 9 có ĐA)

Đề thi học kỳ I (Toán 9 có ĐA)
. STT Ni Dung ỳng Sai 1 Tõm ca ng trũn ngoi tip tam giỏc l giao im cỏc ng phõn giỏc 1 của tam giác 2 Đường kính vuông góc v i dây cung thì i qua trung i m. KIM TRA HC K I MễN TON 9 ( Thi gian 90 phỳt) Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ Tự luận TNKQ Tự luận TNKQ Tự luận Căn bậc hai 1 1 3
 • 4
 • 341
 • 1

Tong hơp đề thi học kỳ I toán 9 nhom 2

Tong hơp đề thi học kỳ I toán 9 nhom 2
. 18 2= + + = b) = 2 2 ( 2 1) ( 2 1) + + = 2 + 1 + 2 - 1 = 2 2 c) = 2 2 2 2 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 4 3 25 12 13 5 5 (2 3) (2 3) + = = 2 a) V i. Chứng minh rằng: DI 2 = OH . BK đáp án và biểu i m Kiểm tra học kì I Câu Đáp án 1 M i ý làm đúng đợc 0,5 i m a) 3 9. 2 16 .2 4 2 81 .2= + + 9 2 4 2 4 2 9 2
 • 12
 • 612
 • 3

ĐỀ THI HỌC KỲ I TOÁN 9 NĂM HỌC 2010 - 2011

ĐỀ THI HỌC KỲ I TOÁN 9 NĂM HỌC 2010 - 2011
. . KIỂM TRA CHẤT LƯNG HỌC KỲ I_ NĂM HỌC 2010 – 2011 Trường THCS MÔN : TOÁN 9 Lớp :………… Th i gian : 90 phút (không kể th i gian phát đề) . a). Chứng minh rằng CD = AC + BD. b). Tính số đo · COD . c).Chứng minh tích AC.BD khơng đ i d). G i I là giao i m của OC và AE, g i K là giao i m của OD
 • 2
 • 294
 • 0
1 2 3 4 .. >