Tổng hợp tài liệu :

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. . thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. điểm giao kết Hợp đồng này:a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;b) Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất không bị kê
 • 5
 • 19,364
 • 88

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. . đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:1Mẫu số 07/HĐCNĐIỀU 1QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG Quyền sử dụng đất. VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời
 • 5
 • 15,111
 • 93

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 123doc.vn
 • 1
 • 7,754
 • 27

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất . kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực.-Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có thoả. Hạnh phúc….ngày….tháng…..năm….HỢP ĐỒNGCHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTI. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất ng (bà)..........................................Tuổi:....................................................-Nghề
 • 2
 • 6,574
 • 32

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của bộ luật dân sự 2005 và luật đất đai 2003 giải pháp hoàn thiện.doc

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của bộ luật dân sự 2005 và luật đất đai 2003 giải pháp hoàn thiện.doc
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của bộ luật dân sự 2005 và luật đất đai 2003 giải pháp hoàn thiện.doc . HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUY N SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI 2003GIẢI PHÁP HOÀN THIỆNKhái niệm chuyển nhượng quy n sử. QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003 VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUY N SỬ DỤNG ĐẤT61. Sự cần thiết hoàn thiện các quy định của pháp
 • 17
 • 4,028
 • 3

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đấtÔng (bà)Tuổi:-Nghề nghiệp:-Hộ khẩu thường trú: . theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực. - Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có thoả. phúc ….ngày….tháng…..năm…. HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN 1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất Ông (bà)..........................................Tuổi:....................................................
 • 2
 • 3,949
 • 18

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam
luận văn về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam
 • 92
 • 2,547
 • 9

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT - THÀNH PHỐ HÀ NỘITrụ sở: Số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà NộiTel: 04. 3747 8888 Fax: 04. 3747 3966CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNGQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤTMột phần quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Số ..........................................., thành phố Hà Nội.Hôm nay, ngày ...... tháng ........ năm 2010, tại trụ sở Văn phòng Công chứng Đại Việt - TP Hà Nội, số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm có: . do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Một phần quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ:. do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Một phần quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ:
 • 6
 • 1,890
 • 3

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất . ................................................................................................................................. Mẫu số 37/HĐCN 2 Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây: ĐIỀU 1 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG Quyền. ................................................................................................................................. Mẫu số 07/HĐCN 7 Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây: ĐIỀU 1 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG Quyền
 • 10
 • 20,100
 • 154

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ Luật dân sự Việt Nam 2005

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ Luật dân sự Việt Nam 2005
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ Luật dân sự Việt Nam 2005Nguyễn Ngọc TuyếnKhoa LuậtLuận văn Thạc sĩ ngành: Luật Dân sự; Mã số: 60 38 30Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Quang Tuyến
 • 23
 • 1,680
 • 1

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt NamNguyễn Viết TuấnKhoa LuậtLuận văn ThS ngành: Luật Dân sự; Mã số: 60 38 30Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Hữu NghịNăm bảo vệ: 2006 . hợp v còn nhiều bất cập. Luật đất đai 1993 đã được Quốc hội sửa đổi, bổ sung v o các năm 1998 v 2001. Mặc dù v y các v n bản này v n chưa thật phù hợp v i. giá trị như v y nên con người luôn luôn có mong muốn tác động v o nó thường xuyên v tích cực để tạo ra những giá trị v t chất, tinh thần phục v đời sống
 • 6
 • 1,937
 • 10

Biểu mẫu"Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất"

Biểu mẫu
. thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo cam kết sau đây: - Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số) (bằng chữ): - Giá chuyển nhượng tài sản. kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực. - Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có
 • 2
 • 14,623
 • 186

Biểu mẫu " Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất"

Biểu mẫu
. hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất tại nông thôn thì xác nhận vào mục 1 Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất tại đô thị thì xác nhận vào mục 1,2. 1 Mẫu. HỢP ĐỒNG SỐ : . ….CĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________ HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG
 • 5
 • 1,354
 • 2

BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN- MẪU SỐ 35/HĐCĐ"

BIỂU MẪU
. Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây: ĐIỀU 1 CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN ĐỔI 1. Quyền sử dụng đất của bên. Mẫu số 35/HĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ
 • 6
 • 5,904
 • 39

BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - MẪU SỐ 7/ HĐCN

BIỂU MẪU
. Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây: ĐIỀU 1 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG Quyền sử dụng đất của. Mẫu số 07/HĐCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Chúng tôi gồm có: Bên chuyển nhượng
 • 5
 • 7,093
 • 35

Biểu mẫu " Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất"

Biểu mẫu
. kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực. - Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có. thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo cam kết sau đây: - Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số) (bằng chữ): - Giá chuyển nhượng tài sản
 • 2
 • 7,635
 • 84

BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT - MẪU SỐ 36/HĐCN

BIỂU MẪU
. bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây: ĐIỀU 1 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN. điểm giao kết Hợp đồng này: a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp; b) Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất không bị kê
 • 6
 • 7,471
 • 59

Tài liệu BIỂU MẪU "HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - MẪU SỐ37/HĐCN pptx

Tài liệu BIỂU MẪU
. Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây: ĐIỀU 1 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG Quyền sử dụng đất của. Mẫu số 37/HĐCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Chúng tôi gồm có: Bên chuyển nhượng
 • 5
 • 4,620
 • 22

Tài liệu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đât pdf

Tài liệu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đât pdf
. kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực. - Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có. Hạnh phúc ….ngày….tháng… năm…. HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN 1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất Ông (bà)
 • 2
 • 698
 • 2

Tài liệu Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất docx

Tài liệu Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất docx
. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Căn nhà và quyền sử dụng đất tại …………, thành phố Hà Nội). lập Hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất như sau: ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG Bên A là chủ sử dụng
 • 5
 • 2,705
 • 9
1 2 3 4 .. >