Tổng hợp tài liệu :

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Phòng Giao dịch thuộc kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình_2

hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất xây lắp tại công ty cổ phần đầu xây dựng công trình đô thị đà nẵng

hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình đô thị đà nẵng
. tục kiểm soát chi phí sản xuất xây lắp tại Công ty cổ phần Đầu Xây dựng Công trình Đô thị Đà nẵng Tại công ty, sau khi trúng thầu các công trình xây. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐN 3.1. Hoàn thiện môi trường kiểm soát
 • 27
 • 565
 • 1

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thanh toán vốn đầu xây dựng bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Thái Nguyên

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Thái Nguyên
. án đầu xây dựng bản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chƣơng 4: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thanh toán vốn đầu xây dựng bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước qua KBNN Thái Nguyên. . kho bạc Nhà nước Thái Nguyên 56 3.4.5. Thực trạng về công tác kiểm soát cam kết chi đầu xây dựng bản 58 3.4.6. Số vốn đầu xây dựng bản đã qua kiểm soát thanh toán qua kho bạc Nhà. hoạch kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản của kho bạc Nhà nước Thái Nguyên giai đoạn 2009-2011 60 Bảng 3.5. Số vốn từ chối chi thông qua công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây
 • 117
 • 645
 • 2

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản tại kho bạc nhà nước tuyên quang

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước tuyên quang
. Kho bạc Nhà nước Tuyên quang. 42 3.1.4. Trình tự kiểm soát chi vốn đầu qua Kho bạc nhà nước tỉnh 43 3.2. Thực trạng kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang. . soát chi vốn đầu xây dựng bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang. Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang. 6. triển Kho bạc Nhà nước. 83 4.1.1. Mục tiêu kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 83 4.1.2. Định hướng kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản từ
 • 120
 • 657
 • 9

giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vôn dâu xây dựng bản qua kho bạc nhà nước tỉnh khánh hòa

giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vôn dâu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh khánh hòa
. nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB qua KBNN tỉnh Khánh Hòa. + Là bộ tài liệu cho Kho bạc tỉnh Khánh Hòa định hướng, đề ra các giải pháp quản lý chi vốn đầu xây dựng bản. số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB qua KBNN Khánh Hòa 88 3.2.1. Nhóm giải pháp về hoàn thiện bộ máy kiểm soát chi vốn đầu XDCB 88 3.2.2 Nhóm giải pháp. trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB qua KBNN tỉnh Khánh Hòa. + Xác định các nhân tố ảnh hưởng và công tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB qua KBNN tỉnh Khánh Hòa. + Đề xuất các giải pháp
 • 115
 • 518
 • 1

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu trong các ngành nông lâm thủy sản tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu trong các ngành nông lâm thủy sản tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa
. THỊ LIÊN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRONG CÁC NGÀNH NÔNG LÂM THỦY SẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ Khánh Hòa - 2014. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu trong các ngành nông lâm thủy sản tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa , tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các thầy giáo Khoa. NGUYỄN THỊ LIÊN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRONG CÁC NGÀNH NÔNG LÂM THỦY SẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH
 • 129
 • 542
 • 1

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tại ban quản lý dự án huyện bắc tân uyên, tỉnh bình dương

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư tại ban quản lý dự án huyện bắc tân uyên, tỉnh bình dương
... chi vốn đầuBan Quản lý dự án huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dƣơng” nghiên cứu công tác kiểm soát chi vốn đầuBan Quản lý dự án huyện Bắc Tân Uyên Tác giả trình cách khái quát thực trạng công. .. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XDCB TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, .30 2.1 Giới thiệu số nét Ban Quản lý dự án huyện Bắc Tân Uyên 30 2.1.1 Quá trình hình thành Ban Quản lý dự. .. vốn đầu tƣ, kiểm soát nội đơn vị Tuy nhiên, công trình đƣợc công bố chƣa đề cập đến công tácHoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu Ban Quản lý dự án huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
 • 96
 • 238
 • 1

Tăng cường công tác kiểm soát chi vốn đầu tại các ban quản lý dự án đầu xây dựng thành phố Đà Nẵng

Tăng cường công tác kiểm soát chi vốn đầu tư tại các ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Đà Nẵng
... bàn giao ñưa công trình vào sử dụng thanh, toán CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU XDCB TẠI CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 Quá trình hình thành, tổ chức,... SOÁT CHI VỐN ĐẦU XDCB TẠI CÁC BAN cường, bổ sung cho ñầy ñủ, ñáp ứng yêu cầu kiểm soát chi QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG nghiệp công nghiệp hóa, ñại hóa ñất nước, ñại hóa công tác. .. ñạo ñức cán làm công quản lý dự án - Công tác thông tin báo cáo - Công tác kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ nội KBNN - Môi trường pháp lý quản lý chi vốn ñầu XDCB tác kiểm soát chi vốn ñầu tư: Đây
 • 13
 • 169
 • 0

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế
... hướng dẫn khoa học: TS PHAN VĂN HÒA Tên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TÊ ́H U Ế XÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tính... sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước ̣I H Chương Thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế Chương Định hướng, giải pháp hoàn. .. SOÁT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 sở lý luận Ế 1.1.1 Một số khái niệm chất kiểm soát chi vốn đầu xây dựng từ U ngân sách nhà nước ́H 1.1.1.1
 • 124
 • 218
 • 0

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước thanh hóa

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước thanh hóa
... dung kiểm soát chi đầu xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 22 1.2.5 Quy trình kiểm soát chi đầu xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước. .. đến công tác kiểm soát chi đầu xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 37 1.3 Kinh nghiệm số nước kiểm soát chi đầu xây dựng Ế nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho. .. trình kiểm soát chi đầu xây dựng nguồn ngân sách nhà nước nước Kho bạc nhà nước Thanh Hóa 52 2.2.4 Áp dụng công nghệ thông tin kiểm soát chi vốn đầu xây dựng Kho bạc nhà nước Thanh Hóa
 • 128
 • 151
 • 1

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản tại kho bạc nhà nước phong điền, tp cần thơ

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước phong điền, tp cần thơ
... Chƣơng 1: sở lý luận công tác kiểm soát chi vốn đầuxây dựng qua Kho bạc Nhà nƣớc Chƣơng 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầuxây dựng Kho bạc Nhà nƣớc Phong Điền, Tp Cần Thơ (giai... nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầuxây dựng Kho bạc Nhà nƣớc Phong Điền, Tp Cần Thơ đến năm 2020 PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦUXÂY DỰNG... phần hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầuxây dựng Kho bạc Nhà nƣớc Phong Điền, Tp Cần Thơ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu đề tài công tác kiểm soát chi vốn đầuxây
 • 87
 • 198
 • 2

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk
... sách Nhà nước quản lý chi Ngân sách Nhà nước 1.1.2 Chi vốn CTMTQG 12 1.2 KIỂM SỐT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC .16 1.2.1 Tổng quan Kho bạc nhà nước. .. ðỘNG KIỂM SỐT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 1.1.1 Chi Ngân sách Nhà nước quản lý chi Ngân sách Nhà nước a Khái niệm Ngân sách Nhà nước. .. trạng công tác kiểm soát chi vốn CTMTQG qua Kho bạc Nhà nước ðắk Lắk 42 2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUA KBNN ðẮK LẮK
 • 109
 • 127
 • 0

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản tại kho bạc nhà nước phong điền, tp cần thơ

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước phong điền, tp cần thơ
... Chương 1: sở lý luận công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng Kho bạc Nhà nước Phong Điền, Tp Cần Thơ (giai... hồn thiện cơng tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng Kho bạc Nhà nước Phong Điền, Tp Cần Thơ Đối ng phạm vi nghiên cứu - Đối ng nghiên cứu đề tài công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng. .. hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu xây dựng Kho bạc Nhà nước Phong Điền, Tp Cần Thơ đến năm 2020 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN
 • 87
 • 415
 • 1

Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản qua Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế

Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế
... luận vốn đầu XDCB dự án đầu tư, để làm sở nghiên cứu thực tiễn cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB qua KBNN Thừa Thiên Huế - Phân tích đánh giá tình hình cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB... Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa... VỐN ĐẦU TƯ, DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CÁC VĂN BẢN HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU XDCB VÀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU XDCB QUA KBNN Ế MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN U 1.1 ĐẦU ́H 1.1.1 Một số lý luận chung đầu
 • 118
 • 172
 • 0

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản từ ngân sách nhà nước tại phòng giao dịch thuộc kho bạc nhà nước tỉnh quảng bình

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại phòng giao dịch thuộc kho bạc nhà nước tỉnh quảng bình
... rút cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu xây dựng từ Ngân sách Nhà nước Phòng giao dịch 36 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHÒNG... THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHÒNG GIAO DỊCH THUỘC KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH .83 3.1 Định hướng hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu. .. đầu xây dựng từ Ngân sách Nhà nước KBNN Quảng Bình .83 3.2.Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu xây dựng từ ngân sách Nhà nước Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Quảng
 • 121
 • 91
 • 0

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thành phố huế

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thành phố huế
... CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, vốn đầu xây dựng chi m đến 35% tổng số chi NSNN... KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Lý luận kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ NSNN qua KBNN 1.1.1 Một số khái niệm chất kiểm soát chi vốn đầu tư. .. từ ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước ; - Đối ng khảo sát : Cán làm cơng tác kiểm sốt chi đầu xây dựng ƯỜ thuộc Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế; Chủ đầu sử dụng vốn đầu xây dựng từ
 • 136
 • 89
 • 0

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thành phố huế

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thành phố huế
... DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Lý luận kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ NSNN qua KBNN 1.1.1 Một số khái niệm chất kiểm soát chi vốn đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước. .. Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Chương Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu xây dựng từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thành phố Huế; Chương Định hướng, giải pháp hồn thiện cơng tác. .. tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thành phố Huế PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG
 • 136
 • 81
 • 0

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thành phố huế

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thành phố huế
... CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, vốn đầu xây dựng chi m đến 35% tổng số chi NSNN... KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Lý luận kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ NSNN qua KBNN 1.1.1 Một số khái niệm chất kiểm soát chi vốn đầu tư. .. từ ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước ; - Đối ng khảo sát : Cán làm cơng tác kiểm sốt chi đầu xây dựng ƯỜ thuộc Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế; Chủ đầu sử dụng vốn đầu xây dựng từ
 • 136
 • 123
 • 0

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản từ ngân sách nhà nước tại Phòng Giao dịch thuộc kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình_2

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Phòng Giao dịch thuộc kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình_2
... rút công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng từ Ngân sách Nhà nước Phòng giao dịch 36 Chương 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI... HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHÒNG GIAO DỊCH THUỘC KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH .83 3.1 Định hướng hồn thiện cơng tác kiểm soát chi vốn. .. 1: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI in VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 .Cơ sở lý luận cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu xây dựng từ ngân h sách Nhà nước
 • 121
 • 55
 • 0
1 2 3 4 .. >