Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoay tây và cà chua hàng hóa ở huyện tân yên, tỉnh bắc giang

THựC TRạNG GIảI PHáP PHáT TRIểN SảN XUấT CóI CHO NÔNG DÂN VùNG NGA SƠN, THANH HOá

THựC TRạNG Và GIảI PHáP PHáT TRIểN SảN XUấT CóI CHO NÔNG DÂN VùNG NGA SƠN, THANH HOá
Nghiên cứu được tiến hành vào cuối năm 2009 đầu năm 2010 trên cơ sở thu thập các thôngtin thứ cấp được lưu giữ tại huyện số liệu phỏng vấn trực tiếp 45 hộ sản xuất, chế biến cói cáccán bộ lãnh đạo, chuyên gia về sản xuất cói tại các điểm nghiên cứu trong huyện một điểm lân cậnvới Nga Sơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy sản xuất cói tại huyện có hạn chế chính như các côngtrình thủy lợi chưa đáp ứng cho thâm canh cói, thâm canh chủ yếu bằng phân vô cơ, sâu bệnh hạiphát triển, giống cói đang bị thoái hóa, sản phẩm chế biến từ nguyên liệu cói chưa được cải tiến, chủyếu là sản xuất nguyên liệu thô, phụ thuộc vào thị trường. Các giải pháp cơ bản cho phát triển cói làcần nâng cấp hệ thống thuỷ lợi, phục tráng giống cói xây dựng quy trình thâm canh theo hướngbền vững, thân thiện với môi trường, cải tiến mẫu mã hàng thủ công mỹ nghệ sản xuất từ cói tìmbiện pháp bình ổn thị trường. . from 45 households that are cultivating sedge, leaders and specialists on sedge production. Some finding constraints include bad quality irrigation system,. cho phỏt trin cúi l cn nõng cp h thng thu li, phc trỏng ging cúi v xõy dng quy trỡnh thõm canh theo hng bn vng, thõn thin vi mụi trng, ci tin mu mó hng
 • 7
 • 567
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất chua an toàn huyện việt yên, tỉnh bắc giang

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất cà chua an toàn ở huyện việt yên, tỉnh bắc giang
. sản xuất rau an toàn còn chưa ñược quan tâm nhiều. Do ñó, chúng tôi thực hiện ñề tài : Nghiên cứu ảnh hưởng của vi c sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất chua an toàn. chủng vi sinh vật có ích trong nước sản xuất ñược chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMINA[35]. Chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMINA là tổng hợp của các chủng vi sinh vật có ích như vi khuẩn quang. huyện Vi t Yên tỉnh Bắc Giang . 1.2. Mục ñích, yêu cầu 1.2.1. Mục ñích nghiên cứu Nghiên cứu ñề xuất các biện pháp kỹ thuật sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMINA trong sản xuất
 • 103
 • 476
 • 0

Phát triển sản xuất cam đường Canh của hộ nông dân xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Phát triển sản xuất cam đường Canh của hộ nông dân xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
. yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất cam đường Canh của các hộ nông dân xã Quý Sơn. - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất cam đường Canh của hộ nông dân xã Quý Sơn trong thời. đẩy phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế trong việc sản xuất cam đường Canh, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài “ Phát triển sản xuất cam đường Canh của hộ nông dân xã Quý Sơn, huyện Lục. cam đường Canh tại xã Quý Sơn. Xuất phát từ những lý do trên, tôi lựa chọn đề tài: “ Phát triển sản xuất cam đường Canh của hộ nông dân xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang , làm đề tài
 • 101
 • 771
 • 8

Giải pháp tăng cường quản lý bảo trì hệ thống đường giao thông nông thôn huyện tân yên tỉnh bắc giang

Giải pháp tăng cường quản lý bảo trì hệ thống đường giao thông nông thôn ở huyện tân yên tỉnh bắc giang
. sở đánh giá thực trạng quản lý, bảo trì hệ thống đường giao thông nông thôn huyện Tân Yên, luận văn đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý, bảo trì hệ thống đường giao thông nông thôn ở. 4.5. Giải pháp tăng cường quản lý, bảo trì hệ thống đường gtnt huyện Tân Yên 116 4.5.1. Phương hướng phát triển tăng cường quản lý, bảo trì hệ thống đường giao thông nông thôn huyện Tân Yên. nông thôn. - Đánh giá thực trạng quản lý, bảo trì hệ thống đường giao thông nông thôn huyện Tân Yên phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý, bảo trì hệ thống đường giao thông nông thôn
 • 181
 • 566
 • 3

Nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Thanh Hải huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Thanh Hải huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang
. vải thi u theo quy trình VietGAP phân tích SWOT, có thể đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất vải thi u an toàn. - Định hướng: Tập trung sản xuất ổn định diện tích vải thi u. theo chiều dọc được thể hiện qua các tác nhân như người sản xuất -& gt; người thu gom -& gt; người bán buôn -& gt; người bán lẻ -& gt; người tiêu dùng. Trong mối liên kết này, thông thường mỗi tác. sản xuất vải thi u VietGAP tại xã Thanh Hải giai đoạn 2010 -2 012 Error: Reference source not found Bảng 4.2 Diện tích sản lượng vải VietGAP xã Thanh Hải trong giai đoạn 201 0-2 012 Error:
 • 137
 • 1,127
 • 9

Giải pháp đáp ứng nhu cầu về khuyến nông của hộ nông dân trên địa bàn huyện tân yên, tỉnh bắc giang

Giải pháp đáp ứng nhu cầu về khuyến nông của hộ nông dân trên địa bàn huyện tân yên, tỉnh bắc giang
. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác khuyến nông ñánh giá nhu cầu về khuyến nông của hộ nông dân huyện Tân Yên, ñề xuất ra các giải pháp nhằm ñáp ứng nhu cầu về khuyến nông của hộ. khuyến nông của huyện Tân Yên. Phân tích, ñánh giá nhu cầu về khuyến nông của hộ nông dân trên ñịa bàn huyện. Phân tích chỉ rõ yếu tố ảnh hưởng ñến nhu cầu khuyến nông của hộ. ðề xuất giải. TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI        PHẠM THỊ THANH HÒA GIẢI PHÁP ðÁP ỨNG NHU CẦU KHUYẾN NÔNG CỦA HỘ NÔNG DÂN TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG LUẬN
 • 116
 • 265
 • 0

Giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân trên địa bàn huện tân yên, tỉnh bắc giang

Giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân trên địa bàn huện tân yên, tỉnh bắc giang
... tự nguyện cho nông dân; - Đánh giá thực trạng phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện. .. hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; - Đề xuất định hướng, giải pháp nhằm phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 1.3 Câu hỏi... giải pháp nhằm phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn phát triển bảo hiểm xã hội
 • 113
 • 217
 • 1

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rượu truyền thống của người dân tại xã Bằng Phúc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rượu truyền thống của người dân tại xã Bằng Phúc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)
Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rượu truyền thống của người dân tại xã Bằng Phúc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn.Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rượu truyền thống của người dân tại xã Bằng Phúc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn.Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rượu truyền thống của người dân tại xã Bằng Phúc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn.Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rượu truyền thống của người dân tại xã Bằng Phúc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn.Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rượu truyền thống của người dân tại xã Bằng Phúc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn.Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rượu truyền thống của người dân tại xã Bằng Phúc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn.Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rượu truyền thống của người dân tại xã Bằng Phúc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn.Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rượu truyền thống của người dân tại xã Bằng Phúc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn. ... 24 24 tra 24 25 3.4.4 pháp so sánh 25 28 4: Phúc 28 nhiên 28 - xã 30 hóa, xã xã 38 39 39 42 42 giá kinh 42 ... 1.5.2 Ý : dân 12 Nam 13 15 15 vi 3: DUNG PHÁP NGHIÊN 24 24 24 ... giao làm xã Bên l làm làm gây cách tác cho phép 2.1.3 Tình hình nghiên c u v s n xu t tiêu th 2.1.3.1 Thành ph n quy trình s n xu u ug o Nguyên Men Phúc so lá, nên khác khác, men 20 dân hái khác
 • 78
 • 95
 • 0

giải pháp phát triển sản xuất dứa của các hộ nông dân tại xã bản lầu, huyện mường khương, tỉnh lào cai

giải pháp phát triển sản xuất dứa của các hộ nông dân tại xã bản lầu, huyện mường khương, tỉnh lào cai
... tiễn giải pháp phát triển sản xuất nông sản xuất dứa hộ nông dân địa bàn xã Bản Lầu, - Đánh giá thực trạng thực giải pháp phát triển sản xuất dứa hộ nông dân địa bàn xã Bản Lầu, huyện Mường Khương,. .. triển sản xuất dứa hộ nông dân địa bàn xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 3) Cần có đề xuất để hoàn thiện giải pháp phát triển sản xuất dứa hộ nông dân địa bàn xã Bản Lầu, huyện Mường Khương,. .. giải pháp phát triển sản xuất sản phẩm dứa hộ xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai nông dân địa bàn xã Bản Lầu, huyện Mường - Đề xuất số định hướng hoàn thiện giải pháp phát triển sản xuất
 • 38
 • 62
 • 0

phát triển sản xuất cây ăn quả có múi theo hướng hàng hóa tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

phát triển sản xuất cây ăn quả có múi theo hướng hàng hóa tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên
... đến sản xuất ăn có múi theo hướng hàng hóa huyện Khối Châu, tỉnh Hưng Yên? - Những giải pháp cần đề xuất nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất ăn có múi theo hướng hàng hóa huyện Khối Châu, tỉnh Hưng. .. đến phát triển sản xuất ăn có múi theo hướng hàng hóa huyện Khối Châu, tỉnh Hưng Yên thời gian qua; - Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển sản xuất ăn có múi theo hướng hàng hóa huyện Khối Châu,. .. tiễn phát triển sản xuất nông nghiệp sản xuất ăn có múi theo hướng hàng hóa; - Đánh giá thực trạng phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất ăn có múi theo hướng hàng hóa huyện Khoái Châu,
 • 126
 • 31
 • 0

giải pháp huy động nguồn lực của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện tân yên, tỉnh bắc giang

giải pháp huy động nguồn lực của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện tân yên, tỉnh bắc giang
... huy động nguồn lực cộng đồng để xây dựng nông thôn địa bàn huy n Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn địa bàn huy n Tân. .. lực cộng đồng để xây dựng nông thôn địa bàn huy n Tân Yên, tỉnh Bắc Giang? - Trong năm tới cần thực giải pháp để tăng cường huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn địa bàn huy n Tân Yên,. .. nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huy n Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 48 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huy n Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 75
 • 117
 • 45
 • 0

phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân trên địa bàn huyện tân yên, tỉnh bắc giang

phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân trên địa bàn huyện tân yên, tỉnh bắc giang
... sinh xã hội BHXH Bảo hiểm xã hội BHXH BB Bảo hiểm xã hội bắt buộc BHXH TN Bảo hiểm xã hội tự nguyện BHXH ND Bảo hiểm xã hội nông dân BHYT Bảo hiểm y tế CN - XD Công nghiệp - Xây dựng HĐND Hội. .. "Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang" 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở đánh giá thực trạng phát triển BHXHTN cho nông dân. .. phát triển BHXHTN cho nông dân; - Đánh giá thực trạng phát triển BHXHTN cho nông dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển BHXHTN cho nông dân huyện Tân Yên,
 • 122
 • 52
 • 0

Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân trên địa bàn huyện tân yên, tỉnh bắc giang

Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân trên địa bàn huyện tân yên, tỉnh bắc giang
... sinh xã hội BHXH Bảo hiểm xã hội BHXH BB Bảo hiểm xã hội bắt buộc BHXH TN Bảo hiểm xã hội tự nguyện BHXH ND Bảo hiểm xã hội nông dân BHYT Bảo hiểm y tế CN - XD Công nghiệp - Xây dựng HĐND Hội. .. "Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang" 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở đánh giá thực trạng phát triển BHXHTN cho nông dân. .. phát triển BHXHTN cho nông dân; - Đánh giá thực trạng phát triển BHXHTN cho nông dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển BHXHTN cho nông dân huyện Tân Yên,
 • 122
 • 33
 • 0

Giải pháp huy động nguồn lực của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện tân yên, tỉnh bắc giang

Giải pháp huy động nguồn lực của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện tân yên, tỉnh bắc giang
... huy động nguồn lực cộng đồng để xây dựng nông thôn địa bàn huy n Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn địa bàn huy n Tân. .. lực cộng đồng để xây dựng nông thôn địa bàn huy n Tân Yên, tỉnh Bắc Giang? - Trong năm tới cần thực giải pháp để tăng cường huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn địa bàn huy n Tân Yên,. .. nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huy n Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 48 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huy n Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 75
 • 117
 • 31
 • 0

Phát triển sản xuất cây ăn quả có múi theo hướng hàng hóa tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

Phát triển sản xuất cây ăn quả có múi theo hướng hàng hóa tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên
... đến sản xuất ăn có múi theo hướng hàng hóa huyện Khối Châu, tỉnh Hưng Yên? - Những giải pháp cần đề xuất nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất ăn có múi theo hướng hàng hóa huyện Khối Châu, tỉnh Hưng. .. đến phát triển sản xuất ăn có múi theo hướng hàng hóa huyện Khối Châu, tỉnh Hưng Yên thời gian qua; - Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển sản xuất ăn có múi theo hướng hàng hóa huyện Khối Châu,. .. tiễn phát triển sản xuất nông nghiệp sản xuất ăn có múi theo hướng hàng hóa; - Đánh giá thực trạng phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất ăn có múi theo hướng hàng hóa huyện Khoái Châu,
 • 126
 • 44
 • 0

Đánh giá thực trạng đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế gắn với bảo tồn rừng ngập mặn xã đồng rui, huyện tiên yên, tỉnh quảng ninh

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế gắn với bảo tồn rừng ngập mặn xã đồng rui, huyện tiên yên, tỉnh quảng ninh
... 112 Câu 18: Các giải pháp để sử dụng bền vững ĐNN địa phương? Tăng cường lực quan quản lý nhà nước nâng cao nhận thức cộng đồng Phát triển kinh tế- xã hội gắn với bảo tồn thiên nhiên bảo vệ mơi... xã Đồng Rui nói riêng, huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh nói chung khơng? Nếu có, đề nghị cho biết ý kiến ông/bà vấn đề này? Câu 15: Theo ông/bà, địa phương cần có giải pháp đề xuất. .. nước Đồng Rui? Những lợi ích mang lại khó khăn tác động đến đời sống cư dân xã Đồng Rui thành lập Khu bảo tồn? 113 Phụ lục 12 Một số hình ảnh điều tra, khảo sát thực địa 1/ Hiện trạng sản xuất kinh
 • 126
 • 32
 • 0

Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoay tây chua hàng hóa huyện tân yên, tỉnh bắc giang

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoay tây và cà chua hàng hóa ở huyện tân yên, tỉnh bắc giang
... HỌC NÔNG LÂM HÀ ĐĂNG TRIỆU NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT DƯA CHUỘT, KHOAI TÂY CHUA HÀNG HÓA HUYỆN TÂN, YÊN TỈNH BẮC GIANG Ngành: Phát triển nông thôn Mã số : 60.62.01... Kết thực phát triển sản xuất trồng hàng hóa huyện Tân Yên 54 3.3 Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây chua hàng hóa 55 3.3.1 Tỷ suất sản. .. tái sản xuất, tích lũy làm giàu cho nơng dân huyện Xuất phát từ vấn đề tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây chua hàng hóa
 • 126
 • 57
 • 0
1 2 3 4 .. >